Val www.skillingaryd.nu Startsidan för kommunalt  
 www.vaggeryd.nu  


Hagshult ett undantag i kyrkovalet 2009              
Inlagt måndag 21 september 2009              
Valdeltagandet var fortsatt lågt i årets kyrkoval och bara lite drygt 1.100 röstade i vår kommun.
Ett undantag finns, valet i Hagshult där nästan var tredje röstberättigad gick till valurnorna.
             
     
Röster
Procent
Mandat
      Valdeltagande
Byarum-Bondstorp Församlingsval Kyrkans väl
260
50,78
8
      14,0
    Socialdemokraterna
252
49,22
7
       
Byarums samfällighet Kyrkofullmäktige Kyrkans väl
380
57,75
14
      14,8
    Socialdemokraterna
278
42,25
11
       
Hagshult Församlingsval Levande församling
76
100,00
8
      31,8
Tofteryds samfällighet Kyrkofullmäktige Aktiv församling
68
14,35
3
      14,6
    Svenska kyrkans väl
313
66,03
18
       
    Åkers samlingslista
93
19,62
4
       
Tofteryd Kyrkoråd Svenska kyrkans väl
326
100,00
12
      13,0
     
       
Åker Församlingsval Åkers samlingslsita
72
100,00
10
      14,4

Onny Rydén är ordförande i valnämnden i Vaggeryds kommun och som bisittare har han tjänstemannen Stig-Göran Hultsbo.
Onsdagsrösterna räknade
Inlagt onsdag 10/6 2009
I dag har de så kallade onsdagsrösterna i valet till Europaparlamentet räknats.

Det var 137 röster och de fördelades så här: M 20, C 3, FP 13, KD 11, S 35, V 4, MP 14, JU 8, SD 12, PI 11 och FI 2. Det var dessutom två röster på övriga partiet och två röster var blanka.

Per Bunnstad
Valnämnden i arbete. Från vänster: Linnéa Hugosson (FP), Roger Andersson (C), Perolof Kallings (M), Harald Andersson (S), Siv Bertilsson (V), Katarina Gustavsson (S ), Onny Rydén (KD) och tjänstemannen Stig-Göran Hultsbo.
Linnéa Hugosson (FP) och Roger Andersson (C) är två av de ordinarie ledmöterna i valnämnden.


Piratseger på Fenix
Inlagt måndag 8/6 2009

På Fenix var det varit ett skolval i samband med valet till Europaparlamentet.
Största parti blev Piratpartiet tätt följt av Socialdemokraterna.

Valdeltagandet blev 29 procent. Det var 111 elever som röstade.

Så röstade man
Fördelningen i procent partierna emellan blev följande:
Piratpartiet 33
Socialdemokraterna 30
Centerpartiet 11
Kristdemokraterna 7
Folkpartiet Liberalerna 5
Moderaterna 5
Miljöpartiet de gröna 4
Junilistan 3
Sverigedemokraterna 2
Vänsterpartiet 1

Ogiltiga
Det var fem blanka röster och fem ogiltiga röster.


Saras första val...
Inlagt söndag 7/6 2009
Sara på väg att rösta...
Sara Bladh, 20, från Skillingaryd, var en de ungdomar som i dag för första gången röstade i ett riktigt val.

Det handlade om valet till Europaparlamentet 2009.

Bestämde sig i dag
Sara berättar att det var först i dag på valdagen som hon bestämde sig för att välja vilket parti hon skulle rösta på.

Ingen rusning

Det har inte direkt varit någon rusning till vallokalerna men heller inte tomt. Valdeltagande hamnar kanske i storleksordningen drygt 40 procent.

Stänger 21.00
Senare i kväll hoppas vi kunna presentera lite lokal siffror från valet men vallokalerna stänger inte förrän kl. 21.00.

Per Bunnstad
(som också bestämde sig först i dag)
...och valförrättare var tre gånger: Ryman, Pettersson och Lindén.
Mats Lundgren var en av dem som gjorde sin ”plikt” på valdagen. Här är valförrättarna sittande Anders Ryman och Sven-Olov Carlsson samt i bakgrunden återfinns Anders Lindén.

 

Känslosamt möte på Fenix
Inlagt lördag 30/5 2009
Abir träffade några elever på Fenix. Privatbild

– Politik kan ibland vara känslosamt. I dag var det så. Abir Al-Sahlani, en av Centerns toppkandidater till Europavalet, träffade några av mina irakfödda elever.

Det säger Raymond Pettersson från Värnamo som är lärare på Fenix i Vaggeryd men som också är centerpolitiker.

På arabiska
Baker Wail, Khalid Majed Alamed, Abed Kaddoura och Omar Sabih fick en riktig pratstund på arabiska om allt från irakisk politik till internet. Två av dem bor i Skillingaryd och två i Vaggeryd. Abir Al-Sahlani kommer från Norsborg utanför Stockholm.

Om Abir
På sin webb presenteras hon så här:
”Frihetskämpe, svenska, irakier, storasyster, medmänniska och ett yrväder. Abir Al-Sahlani har en historia som vi andra inte ens kan fantisera ihop. När hon som 15-åring kom ensam till Sverige hade hon vuxit upp i exil. Hon talade fyra språk och lärde sig det femte på ett halvår.
En dag ringde telefonen. Det var fadern, Abid, som efter tio år i Abu Ghraib-fängelset kunde berätta för sin dotter att han levde.”

Förebild
– För en gångs skull fick jag testa hur det skulle kunna kännas som invandrare. Bara förstå något ord här och där som är mera internationellt. Abir är en fantastisk förebild som visar att det är möjligt att få en ledande position inom politiken, även om man inte råkar vara född i Sverige, säger Raymond.

Om en god stormakt
Abir talade om EU som den goda stormakten som skulle kunna sätta kraft bakom orden och förmå även stormakter att respektera de mänskliga rättigheterna.
– Jag blir både djupt rörd och imponerad när jag träffar denna häftiga kvinna, avslutar Raymond.

Per Bunnstad


Först ut i Europavalet
Inlagt 20/5 2009
Ann-Marie Israelsson var först med att rösta och det var Sonja Kling på biblioteket som kontrollerade att Ann-Marie fanns med i vallängden.
I dag kl. 10.00 inleddes röstningen till Europavalet i biblioteken i Skillingaryd och Vaggeryd.

Först ut att rösta i Skillingaryd var Ann-Marie Israelsson och strax efter kom Erik Wilsson.
Förtidsröstningen inleddes över hela landet just i dag. Själva valdagen är annars den 7 juni.

Per Bunnstad
Så var det dags att lägga den första rösten i ”valurnan”.
Erik Wilson, 26, från Skillingaryd la fram röstsedlar för det parti han stöder: Piratpartiet...
...och sedan var det dags för Erik själv att rösta.
Erik tror att Piratpartiet har en god chans att komma in i EU-parlamentet. Han stöder Piratpartiet då han menar att det partiet företräder frågor som han tycker är viktiga. Han pekar på integritet. Att partiet tagit ställning mot övervakningssamhället.
Givetvis ställer de svenska riksdagspartierna upp i valet och det gör även en del andra partier.
De 27 EU-länderna har sina val till EU-parlamentet de första 7–8 dagarna i juni.

 

Ordinarie ledamöter i nämnder och styrelser 2007–2010 samt revisorer och nämndemän
Inlagt 18 januari 2007
Kommunstyrelsen
Bengt Dahlqvist (m), Ing–Marie H Paulsson (m), Jonas Granerås (m), Johnny Wackt (kd), Stefan Ottosson (kd), Kristina Nordquist (c), Sven Samuelsson (c), Sven–Olov Carlsson (fp), Berry Lilja (s), Kenth Williamsson (s), Malin Claesson (s), Ann–Christin Hallinder (s), Lars Erik Joakimson (s).

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Bengt Dahlqvist (m), Johnny Wackt (kd), Kristina Nordquist (c), Berry Lilja (s), Ann–Christin Hallinder (s),

Tekniska utskottet
Kristina Nordquist (c), Johnny Wackt (kd), Håkan Svensson (m), Lars Erik Joakimson (s) och Berry Lilja (s).

Socialnämnden
Sofie Larsson (m), Christer Holmgren (m), Gunnel Elg (kd), Elisabeth Ragnarsson (kd), Jan Andersson (c), Björn Ekered (c), Slobodan Susa (fp), Ewa Magnusson (fp), Sören Ståhlgren (s), Gullvi Alkemark (s), Magnus Dauhn (s), Sonja Kling (s), Emina Rejnefelt (s).

Barn- och utbildningsnämnden
Gert Jonsson (m), Anders Augustsson (m), Eva A Johansson (m), David Isaksson (kd), Maritha Bengtsson (kd), Sune Johansson (c), Nexhat Shabani (c), Birgitta Stenervik (fp), Roger Ödebrink (s), Annelie Borgström (s), David Gustafsson (s), Jenny Lilja (s), Robert Alkemark (s).

Kultur- och fritidsnämnden
Anki Löfstedt (m), Frida Jafari (m), Lars Ljungqvist (kd), Christina Thorstensson (c), Thore Ohlsson (fp), Ola Persson (s), Jan Gustavsson (s), Sonja Tencic (s), Tuula Torkkeli–Ström (s).

Miljö- och byggnämnden
Kristofer Flood (m), Mats Oskarsson (m), Per Pettersson (kd), Gunnel Johansson (c), Jerry Karlsson (fp), Per–Jonny Krohn (s), Seth Andersson (s).

Elverksstyrelsen
Werner Andersson (m), Kurt Enell (kd), Ann–Britt Weinerling (c), Daniel Paulsson (fp), Kenneth Åberg (s), Martin Gunnarsson (s), Ingemar Karlsson (s).

Energibolaget
Örjan Vilsson (m), Lars Kinderbäck (kd), Thomas Mörhed (c), Lennart Magnusson (fp), Kenneth Åberg (s), Martin Gunnarsson (s), Ingemar Karlsson (s).

Bostadsbolaget
Allan Ragnarsson (m), Lars–Erik Sandahl (kd), Roger Svenningson (fp), Lars Erik Joakimson (s), Boine Rundbäck (s).

Valnämnden
Kjell Bergman (m), Onny Rydén (kd), Roger Andersson (c), Linnéa Hugosson (fp), Katarina Gustavsson (s), Alice Åström (v), Linus Persson (oberoende).
Kommunrevisorer
Sture Filipsson (m), Thomas Kimmehed (kd), Bo Holst (s), Carl–Gustav Hermansson (s), Anders Pettersson (s).
Nämndemän
Håkan Svensson (m), Elisabeth Ragnarsson (kd), Dorya Gustafsson (c), Martin Gunnarsson (s), Torbjörn Gunnarsson (s).

Kommunvalet 17 september 2006
Valda ledamöter
Inlagt 23 september 2006 (kompletterat 23 okt 2006 med nyvalda i fet stil samt vilka som inte omvalts )
Valräkningen är i det närmaste klar och det har visat sig att Sverigedemokraterna tar det 41:a mandatet i fullmäktige på kristdemokraternas bekostnad.

Vem som ska företräda Sverigedemokraterna är inte känt men det lär finnas ett som på minst en av de 159 valsedlar som partiet fick. Denne person är en ung man bosatt i norra kommundelen men det är inte troligt att han ställer upp i kommunfullmäktige. Besked kan väntas i början av nästa vecka.
Om ingen tar denna plats kommer en stol att vara tom i fullmäktige, som då kommer att bestå av 41 i stället för 40 ledamöter.

Norr–söder
Jämför man var de 40 invalda kommer från är det en klar norrmajoritet, hela 26–14. Det är bara folkpartiet som har fler från söder än norr. Noterbart är att centerns alla fem mandat kommer från norr. Här räknar vi till norr Svenarums församling, vilket kanske inte är helt rätt.

Män–kvinnor
Kvinnorepresentationen blir bara obetydligt bättre den kommande perioden, från elva till tolv. Folkpartiet har ingen kvinna i fullmäktige.

Valda ledamöter – nyvalda i fet stil

Moderata Samlingspartiet
Bengt Dahlqvist (personvald)
Gert Jonsson (personvald)
Håkan Svensson
Jonas Granerås
Anita Bergman
Ing-Marie H Paulsson
Lennart Pettersson
Kristoffer Flood
Mats Oskarsson

(avgående är Werner Andersson)

Centerpartiet
Kristina Nordquist
Jan Andersson
Ulf Abrahamsson (personvald)
Sune Johansson (personvald)
Jim Lejon
(avgående är Mats Jonsson)
 
Folkpartiet liberalerna
Roger Svenningson (personvald)
Jerry Karlsson
Thore Ohlsson (personvald)
(avgående är Birgitta Stenervik–Petit och Sven–Olov Carlsson)
 
Kristdemokraterna
Stefan Ottosson (personvald)
David Isaksson
Hanna Sandén
Johnny Wackt
Maritha Bengtsson
Lars Ljungqvist
(avgående är Börje Gustafsson, Erling Andersson, Carl–Gustaf Karlsson och Lars–Eric Sandahl)
 
Arbetarepartiet Socialdemokraterna
Berry Lilja (personvald)
Ann–Christin Hallinder
Sören Ståhlgren
Monica Sporrong
Kenth Williamsson
Carina Ödebrink
Ola Persson
Sonja Kling

Roger Ödebrink
Magnus Dauhn
Thomas Strand (personvald)
Gullvi Alkemark
Lars Erik Joakimson
Robert Alkemark
Tuula Torkkeli-Ström
Kenneth Åberg

(avgående är Dan Damberg, Per–Jonny Krohn, Björn Edvinsson och Anette Blomén)
 
Vänsterpartiet
Alice Åström (personvald)
(avgående är Siv Bertilsson)

Sverigedemokraterna
Linus Persson (officiellt partilös)

Miljöpartiet
Ställde inte upp i kommunvalet
(avgående är Kajsa Carlsson)
Personvalsrösterna
Inlagt 22 september 2006
Personvalsrösterna är nu räknade i Vaggeryds kommun.

Flest röster procentuellt sett inom något parti fick inte oväntat Alice Åström (v) då hon dels är en känd rikspolitiker, dels fanns på en lista med få kandidater.
Tvåan var inte heller en överraskning, Roger Svenningson (fp). Han är en av få som profilerar sig och det var tack vare Roger som folkpartiet höll ställningen i södra kommundelen.
Hos moderaterna var Bengt Dahlqvist överlägset populärast.
Hos centern var det också en som lockade klart fler än övriga, Kristina Nordquist. Centerns ”politiske vilde” Ulf Abrahamsson fick överraskande stort stöd.
Stefan Ottosson lockade flest hos kristdemokraterna.
Hos socialdemokraterna var Berry Lilja klart mest populär
Antal Andel
Moderata Samlingspartiet
Bengt Dahlqvist 327 19,78%
Gert Jonsson 112 6,78%
Jonas Granerås 39 2,36%
Allan Ragnarsson 32 1,94%
Mats Oskarsson 28 1,69%
Håkan Svensson 25 1,51%
Kristoffer Flood 24 1,45%
Anita Bergman 19 1,15%
Anki Löfstedt 17 1,03%
Kajsa Edvinsson 16 0,97%
Britt Johansson 13 0,79%
Malin Hermansson 11 0,67%
Barbro Edberg 10 0,60%
Frida Jafari 10 0,60%
Ing-Marie H Paulsson 10 0,60%
Örjan Vilsson 9 0,54%
Ewa A Johansson 6 0,36%
Anders Johansson 4 0,24%
Björn Fejde 4 0,24%
Christer Holmgren 4 0,24%
Lennart Pettersson 4 0,24%
Sofie Larsson 4 0,24%
Samuel Svenzon 3 0,18%
Sture Filipsson 3 0,18%
Anders Augustsson 2 0,12%
Christina Johansson 2 0,12%
Hans Edberg 2 0,12%
Peter Kennestig 2 0,12%
Dag Gustafsson 1 0,06%
Gullvie Ericsson 1 0,06%
Göran Johansson 1 0,06%
Helena Elb 1 0,06%
Stefan Larsson 1 0,06%
Ulla-Britt Kjell 1 0,06%

Centerpartiet
Kristina Nordquist 120 14,15%
Ulf Abrahamsson 74 8,73%
Sune Johansson 50 5,90%
Jan Andersson 40 4,72%
Kajsa Hansson 35 4,13%
Nexhat Shabani 35 4,13%
Jonas Toftgård Nåthult Skillingaryd 18 2,12%
Roger Andersson 17 2,00%
Ann-Britt Weinerling 13 1,53%
Sven Samuelsson 13 1,53%
Jim Lejon 11 1,30%
Dorya Gustafsson 9 1,06%
Thomas Mörhed 9 1,06%
Sven Gustavsson Ekhult Skillingaryd 7 0,83%
Gunnel Johansson 6 0,71%
Eva Toftgård 5 0,59%
Björn Ekered 3 0,35%
Marie Frisk Bosaryd Östergård Hok 3 0,35%
Hans Pettersson 2 0,24%
Marie Olsson 1 0,12%
Robert Carlsson 1 0,12%
Tom Likhaya 1 0,12%

Folkpartiet liberalerna
Roger Svenningson 149 24,15%
Thore Ohlsson 84 13,61%
Ewa Magnusson 44 7,13%
Kristina Svenningson 26 4,21%
Sven-Olov Carlsson 23 3,73%
Jerry Karlsson 19 3,08%
Birgitta Stenervik 10 1,62%
Slobodan Susa 9 1,46%
Daniel Paulsson 6 0,97%
Peter Jahnsén 3 0,49%
Anna Lindblad 2 0,32%
Linnéa Hugosson 2 0,32%
Camilla Levinsson 1 0,16%
Lilian Persson 1 0,16%
Magnus Hansson 1 0,16%

Kristdemokraterna
Stefan Ottosson 94 7,94%
Gunnel Elg 50 4,22%
Hanna Sandén 39 3,29%
Johnny Wackt 34 2,87%
Per Pettersson 33 2,79%
Maritha Bengtsson 30 2,53%
David Isaksson 27 2,28%
Arne Eriksson 24 2,03%
Marianne Andersson 23 1,94%
Mimmi Sandahl 21 1,77%
Mats Sandahl 18 1,52%
Lars Erik Sandahl 17 1,44%
Kurt Enell 16 1,35%
Onny Rydén 15 1,27%
Patrik Isaksson 13 1,10%
Erling Andersson 11 0,93%
Lars Ljungqvist 10 0,84%
Thomas Frankner 10 0,84%
Lars Kinderbäck 9 0,76%
Andreas Svensson 8 0,68%
Elisabeth Ragnarsson 8 0,68%
Dario Cvitanovic´ 7 0,59%
Adéla Ljung 6 0,51%
Carin Wilhelmsson 6 0,51%
Elisabeth Staberg 6 0,51%
Eivi Björn 5 0,42%
Emma Karlsson 5 0,42%
Ingegerd Almgren 5 0,42%
Carl-Gustaf Karlsson 4 0,34%
Stefan Aronsson 4 0,34%
Alf Lindberg 3 0,25%
Arne Nyberg 3 0,25%
Birgitta Mellin 3 0,25%
Kristin Stork 3 0,25%
Magnus Andersson 3 0,25%
Mats Wisth 3 0,25%
Thomas Kimmehed 3 0,25%
Jan-Åke Nordquist 2 0,17%
Lennart Andersson 2 0,17%
Maria Ottosson 2 0,17%
Roland Berg 2 0,17%
Elam Lindberg 1 0,08%
Stern Bladh 1 0,08%

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Berry Lilja 314 10,69%
Thomas Strand 151 5,14%
Monica Sporrong 60 2,04%
Ann-Christin Hallinder 59 2,01%
Carina Ödebrink 55 1,87%
Sonja Kling 54 1,84%
Robert Alkemark 53 1,80%
Annelie Borgström 52 1,77%
Lars Erik Joakimson 46 1,57%
Kenneth Åberg 40 1,36%
Tuula Torkkeli-Ström 36 1,23%
Roger Ödebrink 33 1,12%
Magnus Dauhn 27 0,92%
Malin Claesson 26 0,89%
Gullvi Alkemark 23 0,78%
Ola Persson 23 0,78%
Marica Vidovic 22 0,75%
Kenth Williamsson 21 0,72%
Martin Gunnarsson 21 0,72%
Sonia Tencic 20 0,68%
Sören Ståhlgren 20 0,68%
Jesper Skantz 17 0,58%
Oskar Rydmarker 16 0,54%
David Gustavsson 15 0,51%
Leopold Maros 15 0,51%
Emina Rejnefelt 13 0,44%
Anette Abrahamsson 12 0,41%
Bengt Sandahl 10 0,34%
Christian Sandblom 9 0,31%
Björn Edvinsson 8 0,27%
Bo Josefsson 8 0,27%
Thomas Jonsson 8 0,27%
Håkan Gustafsson 7 0,24%
Jan Gustavsson 7 0,24%
Kerstin Hultsbo 7 0,24%
Mikael Juul 7 0,24%
Per-Jonny Krohn 7 0,24%
Christina Gustavsson 6 0,20%
Thorbjörn Gunnarsson 6 0,20%
Ingemar Karlsson 5 0,17%
Jan-Erik Andersson 5 0,17%
Anders Persson 4 0,14%
Anette Dauhn 4 0,14%
Bengt Fälth 4 0,14%
Seth Andersson 4 0,14%
Anita Chesterson 3 0,10%
Ingegerd Ohlsson 3 0,10%
Jenny Lilja 3 0,10%
Reine Frisk 3 0,10%
Bernt Ekfeldt 2 0,07%
Monica Andersson 2 0,07%
Roland Svensson 2 0,07%
Boris Lindqvist 1 0,03%
Eva Galvéus 1 0,03%
Helén Rydmarker 1 0,03%
Peter Blomqvist 1 0,03%
Susanne Kronkvist 1 0,03%

Vänsterpartiet
Alice Åström 69 29,36%
Marika Mattsson 12 5,11%
Siv Bertilsson 10 4,26%
Yvonne Waldmann 1 0,43%
Inlagt 17 september 2006
Tofteryd 1
Röstfördelning 2006 (2002)
Antal Andel (Antal Andel 2002)
M 357 27,2 (223 17,6)
C 120 9,1 (180 14,2)
FP 192 14,6 (161 12,7)
KD 213 16,2 (264 20,8)
S 377 28,7 (378 29,8)
V 29 2,2 (43 3,4)
MP 6 0,5 (14 1,1)
ÖVR 20 1,5 (7 0,6)

Valdistrikt Tofteryd 1
Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 1314 1270
Ogiltiga röster blanka 31
Ogiltiga röster övriga 7 23
Summa avgivna röster 1352 1293
Röstberättigade 1585
Valdeltagande 84,2% 81,6%
Tofteryd 2
Röstfördelning 2006 (2002)
Antal Andel (Antal Andel 2002)
M 214 17,8 (108 9,1)
C 56 4,7 (76 6,4)
FP 116 9,7 (147 12,4)
KD 170 14,2 (211 17,8)
S 573 47,7 (561 47,3)
V 43 3,6 (55 4,6)
MP 5 0,4 (17 1,4)
ÖVR 24 2,0 (11 0,9)

Valdistrikt Tofteryd 2
Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 1201 1186
Ogiltiga röster blanka 17
Ogiltiga röster övriga 7 25
Summa avgivna röster 1225 1211
Röstberättigade 1666
Valdeltagande 74,2% 72,7%
Åker-Hagshult
Röstfördelning 2006 (2002)
Antal Andel Antal Andel
M 242 33,4 (127 16,8)
C 110 15,2 (152 20,2)
FP 29 4,0 (50 6,6)
KD 159 22,0 (244 32,4)
S 142 19,6 (140 18,6)
V 10 1,4 (24 3,2)
MP 9 1,2 (15 2,0)
ÖVR 23 3,2 (2 0,3)

Valdistrikt Åker-Hagshult
Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 724 754
Ogiltiga röster blanka 11
Ogiltiga röster övriga 1 16
Summa avgivna röster 736 770
Röstberättigade 903
Valdeltagande 80,9% 85,3%

Byarum 1
Röstfördelning 2006 (2002)
Antal Andel 2006(Antal Andel 2002)
M 121 16,9 (66 10,8)
C 33 4,6 (59 9,7)
FP 35 4,9 (39 6,4)
KD 95 13,2 (82 13,4)
S 384 53,6 (302 49,5)
V 30 4,2 (37 6,1)
MP 3 0,4 (18 3,0)
ÖVR 16 2,2 (7 1,1)

Kommun Vaggeryd
Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 717 610
Ogiltiga röster blanka 17 0
Ogiltiga röster övriga 3 13
Summa avgivna röster 737 623
Röstberättigade 857 761
Valdeltagande 86,0% 81,9%

Byarum-Bondstorp
Röstfördelning 2006 (2002)
Antal Andel Antal Andel
M 155 20,3 (86 12,0)
C 187 24,5 (206 28,9)
FP 61 8,0 (62 8,7)
KD 120 15,7 (154 21,6)
S 177 23,2 (160 22,4)
V 29 3,8 (25 3,5)
MP 6 0,8 (10 1,4)
ÖVR 27 3,5 (11 1,5)

Valdistrikt Byarum-Bondstorp
Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 762 714
Ogiltiga röster blanka 20
Ogiltiga röster övriga 0 15
Summa avgivna röster 782 729
Röstberättigade 860
Valdeltagande 87,6% 84,8%
Byarum 2
Röstfördelning 2006 (2002)
Antal Andel (Antal Andel 2002)
M 136 14,7 (97 10,2)
C 63 6,8 (87 9,2)
FP 78 8,4 (79 8,3)
KD 133 14,3 (148 15,6)
S 444 47,9 (432 45,5)
V 41 4,4 (71 7,5)
MP 6 0,6 (29 3,1)
ÖVR 26 2,8 (6 0,6)

Valdistrikt Byarum 2
Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 927 949
Ogiltiga röster blanka 21
Ogiltiga röster övriga 4 11
Summa avgivna röster 952 960
Röstberättigade 1278
Valdeltagande 74,1% 75,1%

Byarum 3
Röstfördelning 2006 (2002
Antal Andel (Antal Andel 2002)
M 199 16,7 (122 10,0)
C 143 12,0 (141 11,6)
FP 65 5,4 (103 8,5)
KD 163 13,7 (220 18,1)
S 572 47,9 (552 45,4)
V 31 2,6 (52 4,3)
MP 5 0,4 (23 1,9)
ÖVR 16 1,3 (4 0,3)

Valdistrikt Byarum 3
Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 1194 1217
Ogiltiga röster blanka 22
Ogiltiga röster övriga 5 8
Summa avgivna röster 1221 1225
Röstberättigade 1492
Valdeltagande 81,0% 82,1%
Svenarum
Röstfördelning 2006 (2002)
Antal Andel (Antal Andel 2002)
M 214 27,2 (158 19,3)
C 129 16,4 (174 21,3)
FP 31 3,9 (28 3,4)
KD 126 16,0 (150 18,4)
S 247 31,3 (263 32,2)
V 20 2,5 (25 3,1)
MP 7 0,9 (11 1,3)
ÖVR 14 1,8 (8 1,0)

Valdistrikt Svenarum
Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 788 817
Ogiltiga röster blanka 10
Ogiltiga röster övriga 4 6
Summa avgivna röster 802 823
Röstberättigade 970
Valdeltagande 82,8% 84,8%
 
 
 
 

 

Valdagen 17 september 2006
Inlagt 17 september 2006
Som vanligt låg det mängder med valsedlar. Bara att blunda och ta... eller välja.
Bakom skärmarna fick alla lägga in sina röstsedlar....
...innan det var dags att lämna in dessa till valförrättarna.
Valdagen inleddes med en strid ström av röstande.

Det verkar bli ett stort antal röstande i år och vid middagstid var trängseln stor i Fågelforsskolan där det som vanligt är röstning.
I Tofteryd 1 var det i stort sett ingen kö alls men i Tofteryd 2 var det en kö på cirka 20 personer.
I kväll kl. 20.00 stängs vallokalen.
Valaffischer i Vasaparken 2 2006
Inlagt 6 sep 2006
Nu har valplakaten buntats ihop... Foto: Per Bunnstad www.skillingaryd.nu
Det har varit ett par turer kring valaffischerna i Vasaparken och i går kväll sågs alla ihopbuntade vid ett träd.

Det är med anledning av att det grävs för fjärrvärme vid bland annat Vattugatan som det också grävts vid Vasaparken och därför var man tvingad att tillfälligt flytta de här skyltarna.
Partierna har alltså ännu inte buntat ihop sig i en enda samling utan man går fortfarande ut stenhårt ett och ett för att vinna mandat i valet den 17 september. Det är 41 platser i kommunfullmäktige och sedan fördelning i olika nämnder det handlar om.
Valaffischer i Vasaparken 1 2006
Inlagt 3 sep 2006
Vasaparken på kvällen den 31 augusti men i år med blott fyra valaffischer...
...morgonen därpå ligger kristdemokraternas affisch på marken. Foto: Per Bunnstad www.skillingaryd.nu
Valet den 17 september 2006 närmar sig.

Valaffischer är alltid en självklarhet och i Skillingaryd finns fyra givna platser för sådana: Vasaparken, Krahners, södra infarten och vid krysset Sturegatan–Nya Åkersvägen.