Trafikfrågor www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu

Vincent vill få bort miljöbovarna
Inlagt maj 2010
Vincent Söderqvist vill få bort de omdiskuterade avsmalningarna.
I Skillingaryd och Vaggeryd har Vägverket ett antal avsmalningar och Storgatan respektive Jönköpingsvägen. En av många som reagerat på dessa och som vill få bort dem är Vincent Söderqvist från Skillingaryd.

– Ja, bort med dessa miljöbovar, säger Vincent.
Han riktar nu en maning till kommunens tekniska delegation att vara förberedd på att ta bort avsmalningarna när kommunen i höst tar över ansvaret för de aktuella vägarna. Då har kommunen beslutanderätt.

Miljöproblem
Vincent och många med honom upplever avsmalningarna som miljömässiga problem men också trafikfarliga. Alla stopp för med sig att det blir extra mycket avgaser från fordonen. Dessutom tappar många uppmärksamheten på exempelvis cyklister när man koncentrerar sig på de hinder som finns en bit fram på vägen. Det har varit flera olyckor på grund av avsmalningarna plus hundratals olyckstillbud. Irritationen är stor och många tycker att Vägverket är riktiga bovar i det här sammanhanget.

Ordföranden agerar...
Om nu inte tekniska delegationen på eget initiativ tar tag i den här frågan räknar Vincent med att det kommer en motion i frågan. Vincent som är med i Centerpartiet tror dock att delegationens ordförande, hans partikamrat Kristina Nordqvist, på eget initiativ tar upp ärendet.

Per Bunnstad

 

Kommentarer om att sänka hastigheten till 80 på Gamla E4:an
Inlagt lördag 31 oktober 2009
80: Sänks hastigheten till 80, så kanske busåkarna sänker sin hastighet också, från till exempel 110 till 100!
80: Vi behöver inte stressa men har vi bråttom kan vi åka på E4an
80: Det körs alldeles för fort av många i dag så det behövs sänkas lite
80: 80 km på gamla E4 då hinner man njuta av den vackra naturen och ej jäkta
90: Låt hastigheten vara som den är
90: 90 km fungerar utmärkt på gamla E4:an
90: Lagom fart mellan två orter
90: Jag tycker är lagom på en sån mindre väg jämfört med motorvägen. Och minskar man hastigheten inom området så klart med tanke på fotgängare, cyklister och barn osv.
90: Inga cyklister att ta hänsyn till, så vi kan ha den hastigheten.Vi är vana vid den. Färre bötfällningar.
90: Vägen känns fin, rak och oftast bra sikt. 90 verkar ok.
90: Det har ju dugt hittills så varför ändra. Är man gammal kan det vara lätt att glömma om det har ändrats. Så låt oss köra i de gamla ”hjulspåren”
90: 90 km är en lagom hastighet. Det finns ingen som kör saktare.
90: Jag tycker det är bra som det är, vägen är så pass bra att det går att köra i 90
90: En bra hastighet på en mindre trafikerad väg
90: Kör där ibland och tycker att hastigheten är anpassad för den vägsträckan.
90: Gamla E4an är en väg med god standard och ganska lite trafik varför jag inte kan förstå varför man ska sänka hastigheten. Obegripligt!!
90: Det är bra med 90 km om alla kunde hålla det.
90: Finns ingen anledning att sänka hastigheten. Hur många skulle hålla 70 eller 80?
90: På en sån fin väg ska det vara minst 90, annars blir folk förbannade o stressade.
90: 90 är lagom hastighet. Dom flesta kör mycket fortare i dag.
90: Det är ju 90 km i dag så de som kör fortare, måste lära sig att hålla hastighetsbegränsningar.
90: Lagom för vägen
90: Jag tycker att 90 är en bra hastighet, därför att: bred väg, ganska rak väg, inte jättemycket trafik.
90: Fin väg men saknar viltstängsel
90: Normal hastighet på en så fin väg
90: Det hjälper ej med någon sänkning folk lyder ju inte i dag. Varför då sänka?
90: 90 km är en bra och jämn fart.
90: Egentligen spelar det ingen roll vilken hastighet det är – folk kör som stollar i alla fall
90: Det spelar ingen roll vad man har för hastighet, det finns knappast någon som håller det ändå. Men 90-gräns är bra tycker jag.
90: Varför ändra på något som fungerar bra!?
90: Möjligen 100, men 90 ok
90: Som vanligt statligt förmynderi. Låt folkets röst få avgöra. Ordna en lokal folkomröstning som här på Skillingaryd Nu. Bra initiativ
90: ”Lanum” (Lagom) är bäst, som en kille sa i Vgd
100: Tycker att det är en så fin väg så lätt kan det vara 100 km, hade den inte varit fin så hade sänkning varit behövd men inte nu
100: Starta ett uppror mot Vägverket
100: För det är en lokal och bra väg
100: Laga vägarna i stället!
100: En fin väg med lite trafik. 100 bra. Vägverkets beslutande lever inte i verkligheten.
100: Fin bred väg. Maxhastigheten kan gott vara 100. Omdömet måste göra att man sänker hastigheten när det behövs.
100: Alla håller 100 km = en bra hastighet.
100: Har kommunen verkligen yttrat sig. Skandal är ett lindrigt ord
100: När nu så många är emot måste kommunen agera - kan inte webben här skicka en medborgarmotion?
100: Vägen är ju mycket bättre än E4:an mindre trafik och rak och fin väg
100: Den vägen är så rak och fin. Det händer inte så mycket olyckor heller på den vägen. Bättre att höja den till 100 i stället för att sänka till 80!
100: Varför agerar inte kommunen?
100: Arbetsresorna tar mindre tid än vad som föreslås
100: Är det tjänstemän på Vägverket som sitter och leker med hastighet på våra länsvägar?


Fortsatt sänkta hastigheter
– 80 på gamla E4:an...
Inlagt onsdag 28/10 2009

Från den 10 november kommer hastighetsgränserna på cirka 55 mil vägar i Jönköpings län att börja ändras och det handlar nästan enbart om sänkta gränser.

– Syftet med de nya hastighetsgränserna är att bättre anpassa gränserna efter vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Genom detta hoppas vi uppnå en bättre acceptans av gällande gränser och därmed rädda liv. Hastigheten har avgörande betydelse för konsekvenserna av en olycka, säger Rolf Johansson, regionchef för Vägverket Region Sydöst i ett pressmeddelande.
Förmodligen vill väl Vägverket att vi ska sluta köra bil.

Fina vägar med 70 på
Sedan kan man fråga sig hur man kan sänka hastigheten på fina vägar som Vaggeryd-Svenarum där det nu blir 70. Frågan är vad Vägverket egentligen tänker med. Har de över huvud taget kört den här vägen? Har cheferna på Vägverket egen bil eller åker de kollektivt?

80 på gamla E4
Gamla E4 genom vår kommun ska skyltas om till 80. Även här verkar det helt obegripligt. Det är en i allmänhet fin, rak väg där få olyckor inträffar i dag. Varför ska man då sänka hastigheten? Om det någonstans borde höjas till 100 så är det ju här.

Skyltas från 10 november
De ändrade hastigheterna börjar skyltas om den 10 november. Omskyltningsperioden pågår till den 18 december.

Regional utveckling
– För att skapa en god balans mellan kraven på tillgänglighet, trafiksäkerhet, framkomlighet, positiv regional utveckling, jämställdhet och miljö har Vägverket Region Sydöst sett över hastighetsgränserna. Avsikten är att kopplingen mellan vägtyp och hastighetsgräns ska bli tydligare. Därmed ska trafikanterna få större förståelse för hastighetsgränserna och acceptera dem bättre än i dag, noterar man från Vägverket.
Tro det den som vill.

Färre döda och svårt skadade
Den första etappen som genomfördes under 2008, gällde de nationella vägarna. I Region Sydöst (Blekinge län, Kalmar län, Kronobergs län, Jönköpings län och Östergötlands län) förändrades hastigheten på 64 mil vägar. Det handlade om ungefär lika många höjningar som sänkningar. På det vägnät som berör långa transporter, exempelvis E4 har hastigheterna över lag bibehållits eller höjts.

Sänker och sänker...
I den nuvarande etappen av hastighetsöversynen har hastighetsgränserna på 2.300 mil av landets statliga vägnät setts över. På 1.660 mil ändras hastigheten; den sänks på 1500 mil och höjs på 160 mil. I Region Sydöst har hastigheten förändrats på 223 mil väg. På 199 av dessa mil sänks hastigheten, medan den höjs på 24 mil.

Färre dör
Den beräknade effekten av hastighetsöversynen i etapp två för Region Sydösts del är att förändringarna på en 10-årsperiod kommer leda till att 18 personer färre dör i trafiken och att 58 personer färre blir svårt skadade.

Förlorar tid
Samhällsekonomiskt är det dock en förlust då folk som ska till arbeten eller annars behöver resa förlorar en hel del tid.

Inte slut ännu...
Den tredje etappen av hastighetsöversynen genomförs under 2010. Till största delen handlar det om översyn av hastigheterna i tätorterna, där kommunerna beslutar om hastigheten.

Per Bunnstad


Nu blir det parkeringsförbud på Stationsgatan
Inlagt måndag 14 september 2009
Vid Magnisa stuga införs parkeringsförbud.
Nu blir det ännu fler förbud. det ska nämligen bli förbjdet att parkera på en del av Stionsgatan i Vaggeryd.

Förbudet träder i kraft den 1 december 2009 och avser Stationsgatans nordvästra sida på en sträcka av 80 meter från Storgatan räknat.
Det är alltså invid Magnisa stuga det blir förbjudet att parkera. Orsaken till förbudet är bland annat att det är mycket tung trafik till ICA intill.

Per Bunnstad

Nu är Skolgatan stängd!
Inlagt onsdag 17/6 2009
I dag på morgonen stängdes Skolgatan av för genomfart.
Skolgatan i Skillingaryd som en genomfartsgata är nu ett minne blott.

I dag på morgon spärrades gatan av i höjd med sporthallen och den kommer ”aldrig mer" att öppnas igen.
Syftet med avstängningen är framför allt att få en lugnare trafikmiljö kring skolområdet.

När nu avstängningen gjorts ska det anläggas en vändplan vid den gamla sportahllen och förskolan. Dessutom blir det plats för ett stort antal nya parkeringsplatser,

Per Bunnstad

 

Krossad spegel irriterade
Inlagt 15/6 2009
Splitter låg på ena körbanan.
Många var mycket irriterade i eftermiddags när en lastbil tappade en stor spegel vid Storgatan 5 i Skillingaryd.

Bil efter bil bromsade in och det var vid minst ett par tillfällen nära att väjande bilister krockade med mötande trafik. Ett vittne berättar att lastbilschauffören bromsade in efter att ha tappat spegeln men denne fortsatte ändå utan att stanna.

 

Elva nya fartkameror i länet – ingen i Vaggeryds kommun
Inlagt 29/4 2009

Ytterligare 100 fasta trafiksäkerhetskameror placeras ut på 26 vägsträckor under 2009. dock ingen i Vaggeryds kommun.

De 977 trafiksäkerhetskameror som finns längs de svenska vägarna har tillsammans med de 26 mobila enheterna har enligt Vägverket givit mycket goda resultat. Medelhastigheten på dessa vägavsnitt har sänkts med cirka fem procent och färre svåra olyckor har skett. Dessutom har koldioxidutsläppen minskat med 25.000 ton till följd av den lägre hastigheten.

22 liv räddas
– Erfarenheten och studier visar att effekten av de trafiksäkerhetskameror som satts upp är goda. Tillsammans med de nya kameror som sätts upp 2009 innebär det enligt våra beräkningar att drygt 22 färre människor dödas i trafiken varje år. Kamerorna kommer att placeras på de mest olycksdrabbade vägarna för att få ner hastigheten och därmed rädda liv. Genom att hålla hastighetsgränserna minskas också koldioxidutsläppen, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

Bra komplement
– Utbyggnaden av de fasta trafiksäkerhetskamerorna är ett bra komplement till polisens manuella övervakning och polisens mobila enheter som finns runt om i landet. Kamerorna räddar liv och aktiveras där de bäst behövs efter analys av trafikläget. De mobila trafiksäkerhetskamerorna kommer att användas på platser där det är särskilt påkallat av trafiksäkerhetsskäl, till exempel vid vägarbeten, skolor och daghem, säger rikspolischef Bengt Svenson.

Börjar i juli
De 100 nya trafiksäkerhetskamerorna kommer att börja placeras ut under andra halvåret 2009.
I och med utökningen av nya kameror kommer det fasta kameranätet att bestå av 1.077 kameror längs cirka 288 mil väg.

Fördelning av nya fasta trafiksäkerhetskameror mellan län
Gävleborg 4
Jönköping 11
Halland 6
Norrbotten 4
Skåne 12
Stockholm 15
Södermanland 5
Uppsala 4
Västernorrland 4
Västmanland 6
Västra Götaland 15
Örebro 8
Östergötland 6


Nu har det blivit 30 i stort område
Inlagt 26/1 2009
I förra veckan blev det 30 på bland annat en bit av Fabriksgatan.

Området från Gjuterigatan till Sturegatan mellan Fabriksgatan–Storgatan i Skillingaryd har nu skyltats om till 30.

– Det ska nog kunna bli lite lugnare här nu, säger kommunens tekniske chef Ingvar Arkenström.
En del boende har klagat på att det går alldeles för fort på framför allt Fabriksgatan.

Fler åtgärder
En farlig korsning är Fabriksgatan–Västra Fåglabäcksvägen.
– Där ska göra en upphöjning så att det blir stopp för högre farter, säger Ingvar Arkenström.

Kör där man inte får köra
Ett orosmoment som verkar bestående är att en del trotsar förbudet mot tung trafik på Fabriksgatan delen Sturegatan-Västra Vasagatan. förbudet som finns bryr sig inte alla om:
– Det är en polisiär sak och vi ska faktiskt påminna Polisen om den bristande efterlevanden av förbudet när vi har möte med Polisen i morgon, säger Ingvar Arkenström.

Per Bunnstad


Nya hastighetsgränser från 15 september
– ingen sänkning på E4:an förbi kommunen
Inlagt 26/8 2008

Från den 15 september kommer hastighetsgränserna på närmare 400 mil europavägar och viktiga riksvägar att börja ändras. 110 mil får höjd hastighet. Bland annat höjs hastigheten till 120 km/tim på 30 mil motorväg. På 275 mil väg sänks hastigheten.

Hastigheten på motorvägen Jönköping-Värnamo höjs faktiskt inte trots att den har en god standard. Vägverket har inte angett något skäl för detta. För länet handlar det inte i något fall om höjd hastighet, jo, delvis på E4:an. Det gäller från Gränna och norrut där det ska bli 120.
De flesta gränserna blir oförändrade men några sänks som delar av sträckan Jönköping-Eksjö och på den olycksdrabbade Nissastigen – riksväg 26 – kring Gislaved-Smålandsstenar. Det blir även sänkt till 80 en bit före Mullsjö.


Ska rädda liv
– Syftet med de nya hastighetsgränserna är att rädda liv. Det sker genom att bättre anpassa hastighetsgränserna till vägens standard. Hastigheten är helt avgörande för konsekvenserna av en olycka. Om alla körde efter skyltad hastighet skulle 150 människoliv räddas varje år. Samtidigt skulle koldioxidutsläppen minska med cirka 700.000 ton per år, vilket motsvarar utsläppen från 240.000 bilar, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

Från 15/9
De ändrade hastigheterna börjar skyltas om den 15 september. Det blir både höjningar och sänkningar av dagens hastighetsgränser. För att skapa ”självförklarande” vägar i en god balans mellan kraven på tillgänglighet, trafiksäkerhet, framkomlighet, positiv regional utveckling, jämställdhet och miljö har Vägverket och landets kommuner sett över hastighetsgränserna. Dagens hastighetsgränser kompletteras med 40, 60, 80, 100 och 120 km/tim. Avsikten är att kopplingen mellan vägtyp och hastighetsgräns ska bli tydligare. Därmed ska trafikanterna få större förståelse för hastighetsgränserna och acceptera dem bättre än idag.
– Gränserna är satta så att man får samma hastighetsgräns över längre sträckor och därmed en enhetlig utmärkning för att undvika plottrighet, framhåller Ingemar Skogö.

Fler förändringar
Denna etapp av översynen gäller de nationella vägarna, cirka 800 mil. I nästa etapp kommer hastighetsgränserna på övriga statliga vägar att ses över, cirka 2.000 mil. Ändringarna där genomförs under 2009.

Även lokalt
Även kommunerna kommer att ha möjlighet att tillämpa det nya tiostegssystemet i tätorter. Där väntas hastighetsbegränsningarna 30, 40 och 60 km/tim bli allt vanligare. Försök med nya hastighetsgränser pågår redan i tolv kommuner sedan 1 juni 2007. Större förändringar i tätorter kan komma under hösten 2008 och under 2009.
Vägverket kommer att följa upp resultatet av de nya hastighetsgränserna och det beräknas vara klart 2011.

Per Bunnstad(delar av informationen direkt från Vägverket)

Kartan visar hastighetsgränserna från 15 september. Från Jönköping till Värnamo blir det även i fortsättningen 110.
På en del håll höjs hastigheten till 120, dock inte på motorvägen genom vår kommun. Foto: Ulf Palm

Ny gc-väg från Swed-Form
Inlagt maj 2008
Den nya gång- och cykelvägen går från rondellen vid Ljungberghsgatatan-Södra vägen till avtagsvägen mot Klevshult.
Bo Karlsson tycker att det blivit en fin väg.

I slutet av april fick Skillingaryd en ny gång- och cykelväg.

– Den är fin, säger Bo Karlsson, 93, som den här dagen vandrar på sträckan.
Gång- och cykelvägen går från rondellen vid gamla Swed-Form ut till vägen mot Klevshult. Nu är det trafiksäkert att färdas här.
Men när det gäller fortsättningen söderut mot Tofteryd är det osäkert för gång- och cykeltrafikanter. Många önskar en förbättring här, särskilt på bron över E4:an.

Per Bunnstad

 

Tre bilar i krock vid avsmalning
Inlagt 9/5 2008
Räddningstjänsten var snabbt på plats.
Totaltstopp. Ja, avsmalningarna är svåra att passera om man får möte.
Tre bilar i krock vid en av avsmalningarna.

Strax efter 17.00 inträffade en trebilskrock vid avsmalningen vid Storgatan–Norra Allégatan. En person fick lättare skador.

Många har befarat att Vägverkets giv med avsmalningar på Storgatan skulle sköra om inte trafikoffer så i alla fall medföra skadade trafikanter. Det var just vad som hände i dag.
Avsmalningarna har som syfte att få ned hastigheten och det har till viss del också blivit ett resultat. men det finns även nackdelar som irritation i trafiken och att en del i sin iver att komma fort fram gasar på för att hinna före den som kommer från andra hållet.
Det är inte heller alltid lätt att som bakomvarande fordon upptäcka avsmalningarna och påbörjar man en avsmalning strax före en avsmalning kan det lätt bli en krock.
Vid olyckan i dag var det tre bilar inblandade i olyckan och minst en av dem som färdades i bilarna fick föras till sjukhus med troligen lättare skador.

Per Bunnstad

 

Gonatt all gatsten i Skillingaryd
Inlagt 15/4 2008
Gatstenen förvinner från Storgatan som vid korsningen med Stationsgatan. Foto: Per Bunnstad
Den fina gatstenen är strax ett minne blott. Foto: Per Bunnstad
Gatstenen som det tagit mängder av timmar alla lägga försvann på bara ett par timmar. Foto: Per Bunnstad

Gatstenen är nu ett minne blott från Storgatan i Skillingaryd men det kommer ändå att bli en liten upphöjning där det tidigare varit gatsten.

Den gatsten som kostade flera hundra tusen kronor att lägga kommer att ersättas av asfalt. Borta är den vackra men ack så omdiskuterade gatstenen. För närboende har det varit en mardröm att höra bilar och framför allt tyngre fordon passera. Gatstenen har också ofta gått sönder med omfattande och dyra reparationer som följd.

Stackars grannar
– Det skakar också men med asfalt blir det mycket mjukare, säger Jan Askehag vid Vaggeryds kommun.
Nu är det inte kommunen som genomför arbetet. Vägen sköts av Vägverket och det är NCC som svarar för den nu aktuella ombyggnaden.

Klart i maj
Om några veckor ska Storgatan genom hela köping vara nyasfalterad.

Per Bunnstad

 

Nu ska Storgatan bättras
Inlagt 9/4 2008
Vid korsningen Storgatan–Sturegatan sker ett stort arbete.
Förhoppningsvis kommer det att bli en fin storgatan när Vägverket gjort klart.
Storgatan genom Skillingaryd har då och då varit ett sorgebarn.

Den här veckan har Vägverket startat den efterlängtade förbättringen av gatan och när detta är klart ska asfaltering ske.
Förra året gjordes en första upprustning och den slutförs just nu.
De avsmalningar som väckt så stor irritation tas inte bort i samband med förändringen. Vägverket har ännu inte beslutat sig för om man ska ompröva ”satsningen” på dessa farthinder.
Första gången Storgatan asfalterades var på den tiden man mest sa Riksettan och det var troligen 1949 som det blev asfalt. Sedan dess har den asfalteras om många gånger.

Per Bunnstad

Berätta om olyckor och tillbud
vid avsmalningarna
Inlagt 4/3 2008
Skicka oss ett e-brev här vid olyckor eller olyckstillbud så publicerar vid dem här efterhand. Det räcker inte att berätta om dem i gästboken.
Avsmalningarna prövas om ett år
Inlagt 4/3 2008
En av avsmalningarna vid Jönköpingsvägen–Götaforsvägen i Vaggeryd. Foto: Per Bunnstad 8/1 2008

Vid ett möte mellan kommunen-Vägverket den 11 februari beslutades om en prövotid av avsmalningarna på Storgatan i Skillingaryd och Jönköpingsvägen i Vaggeryd.

– Det ska gälla under ett år och sedan ska en utvärdering ske, säger kommunalrådet Bengt Dahlqvist (m).
Man kom överens om att alla olyckor och olyckstillbud ska rapporteras och vara med i den slutliga bedömningen nästa år.
– Vägverkets mening är att avsmalningarna ska sänka farten men man är också medveten om att det kan bli andra konsekvenser, säger kommunalrådet.
Det finns fördelar som en sänkt hastighet genom Skillingaryd och Vaggeryd men det finns också en fara: en del tar fart före en avsmalning för att komma före den som kommer från andra hållet.

Per Bunnstad


Ökad säkerhet kring registreringsbevis –
Vägverket skärper hanteringen
Pressmeddelande från Vägverket 25/1 2008 – inlagt här samma dag

Vägverket arbetar för ökad säkerhet inom fordonsområdet och därför avgiftbeläggs dubblettbeställningar av Del 2 av registreringsbeviset – den gula delen. Dessutom införs identitetskontroll för att säkerställa att det är fordonets registrerade ägare som beställer och hämtar ut beviset. Förändringarna träder i kraft 1 februari 2008.

– Varje år beställs mer än 600 000 dubbletter av registreringsbevis. Registreringsbeviset är en värdehandling som man bör ha god uppsikt över. Avsikten med den nya avgiften är att minska antalet dubblettbeställningar samtidigt som vi kan vara säkra på att det är just fordonsägaren som får beviset, säger Birger Höök, chef för Vägverket, Trafikregistret.
Förändringarna genomförs också för att begränsa cirkulationen av registreringsbevis i samhället.

Säkerhet och enhetlighet inom EU
År 2004 ersattes det dåvarande registreringsbeviset av ett tvådelat och EU-harmoniserat registreringsbevis. Bakgrunden var nya EU-krav, bland annat gällande säkerhet och enhetlighet. Syftet var att försvåra den illegala handeln med fordon och samtidigt förenkla informationsutbytet medlemsländerna emellan.
Av säkerhetsskäl är det angeläget att registreringsbevis inte utfärdas i onödan. Det EU-harmoniserade registreringsbeviset är idag den handling som krävs vid registrering av fordon i ett annat EU-land. Av samma anledning bör man som fordonsägare vidta åtgärder för att se till att ett registreringsbevis inte kommer i orätta händer.

100 eller 50 kronor
Från och med 1 februari 2008 kostar det 100 kronor att få en dublett av Del 2 av registreringsbeviset. Beviset skickas mot postförskott och kommer att kunna hämtas ut hos sitt postombud. Vid utlämnandet sker en legitimationskontroll. Om beställning, legitimering och betalning sker direkt via Vägverkets webbplats är avgiften emellertid 50 kronor och beviset skickas då direkt hem till fordonsägaren.
– Vår uppmaning till landets alla fordonsägare är: var rädd om registreringsbeviset eftersom det är värdehandling, avslutar Birger Höök.

Fakta – nya avgifter
Flera nya avgifter inom fordonsområdet har införts från årsskiftet:
En påställningsavgift på 50 kronor vid påställning av fordon. (Vid påställning för första gången tas ingen avgift ut.)
Den tidigare årliga registerhållningsavgiften ersätts av en ny årlig vägtrafik-registeravgift på 43 kronor. Avgiften tas normalt ut i samband med fordonsskatten.

Fakta – registreringsbevis
För alla registrerade fordon i Sverige finns ett registreringsbevis utfärdat. Registreringsbeviset är en värdehandling som innehåller information om bland annat fordonets registrerade ägare och tekniska uppgifter. Registreringsbeviset kan ses som fordonets identitetshandling.
Ett registreringsbevis skickas ut när man blir ägare till ett fordon. Registreringsbeviset kan användas för att anmäla till exempel ägarbyte, skrotning eller export av fordon.
Ett registreringsbevis beställs enklast via Vägverkets tjänst ”Beställ registreringsbevis” på Vägverkets webbplats.


Kommunalrådet svarar om avsmalningar
Inlagt 7/1 2007

De så kallade avsmalningarna i tätorterna får många att se rött.

Det gör kanske inte kommunalrådet Bengt Dahlqvist (m), men han har ändå synpunkter:
– För min del så reagerade jag dagen efter att arbetet påbörjats och försökte via tekniska utskottet och tekniska förvaltningen att få information om beslutsvägarna. Svaret är att vägverket gör som de vill utan att ta hänsyn till kommunens önskemål eller synpunkter. Jag är bekymrad över detta svar och särskilt över att verkligheten kan leda till att antalet olyckor ökar i tätorterna, säger Bengt Dahlqvist.
Han har uppdragit åt tekniska förvaltningen att bevaka ärendet:
– Ja, vi ska ta upp det vid nästa träff med vägverket, hälsar Bengt Dahlqvist.

Per Bunnstad


Kör försiktigt – Julen i fokus
Pressmeddelande från NTF 19/12 2007, inlagt här 20/12 2007

Mellan 25–30 dödade i trafiken de närmaste två veckorna. Statistiken över jul- och nyårstrafiken är dyster. Därför uppmanar NTF i Jönköpings län och trafikpolisen i Jönköpings län, bilisterna att ta det extra lugnt i helgtrafiken.

– Vi har tre månader fria från dödsolyckor i vårt län. Vår förhoppning är att det förblir så även över jul och nyår, säger chefskonsulent Åke Qvarnström på NTF.

Stressade
Det är märkligt. Men när vi som bäst behöver lugn och ro och när vi samlas för att fira årets mesta trivselhelg, som vi alla förknippar med frid och fröjd, då är vi som mest stressade. Stressen i kombination med halka, mörker, ovana bilister och betydligt fler bilar än vanligt på vägarna är faktorer som påverkar antalet döda och skadade.

Mycket trafik
Dagarna innan och efter jul och nyår är tillsammans med midsommar och påsken den mest trafikerade perioden på hela året. Många människor färdas både långa och kortare sträckor till nära och kära. Tyvärr förolyckas och skadas många svårt i trafiken. De senaste tio åren har genomsnitt 26 personer dödats under perioden 22 december–6 januari, alltså dagarna innan jul och fram till trettondedag jul. Närmare hundra skadas svårt eller lindrigt.

Fler kontroller
Polisen i Jönköpings län kommer att intensifiera antalet trafikkontroller under julens förväntande resdagar. Det berättar tillförordnad trafikpolischef Ingemar Ericsson. Polisen kommer att fokusera på nykterhet i trafiken och bältesanvändning.
– Bestäm aldrig när ni ska vara framme, utan bara att ni kommer. Det finns ingen anledning att jäkta, säger Åke Qvarnström.

Några tips och råd
• Tänk på väglaget – använder du sommardäck kan du lika gärna stanna hemma
• Färdas du långt – stanna och vila regelbundet
• Anpassa hastigheten efter rådande omständigheter
• Håll avstånd till framförvarande fordon
• Använd bälte och kör nykter
• Förvara inga lösa julklappar i kupén
• Undvik mobilprat under färd
• Fyll på spolarvätska


Sverige får ett nytt körkort
när körkortet fyller 100
Pressmeddelande från Vägverket 13/11 207 och inlagt här samma dag.

Den 1 december 2007 får det svenska körkortet ett nytt utseende. I samband med att Vägverket byter kortleverantör genomgår körkortet också en modernisering.

Förutom ett nytt yttre är det nya körkortet utrustat med nya säkerhetsegenskaper som har utvecklats i samarbete med Statens kriminaltekniska laboratorium. Körkortet ska svara upp mot kommande EU-standarder när det gäller utseende och säkerhet.
– Körkortet är en viktig handling i dagens Sverige, säger Birger Höök, chef på Vägverket, Trafikregistret. 5,8 miljoner svenskar har idag ett körkort och man använder även kortet som identitetshandling. Det är därför som säkerheten i korten är av högsta prioritet.

Nytt utseende
Det nya körkortet har fått ett lite annorlunda utseende. Det nya kortet
– har ett genomskinligt fönster i den nedre kanten.
– är lite tunnare än sin föregångare
– har en annan rosa nyans och annat typsnitt.
De nya körkorten kommer, liksom de tidigare, att vara giltiga som identitetshandlingar inom Sverige.

Gamla gäller
– Tidigare körkort kommer givetvis fortfarande att vara giltiga. De gäller fram till det datum som finns angivet på kortet. Man behöver alltså inte byta ut sitt körkort förrän giltighetstiden går ut, förtydligar Birger Höök.

Körkortet fyller 100
Det nya körkortet introduceras samtidigt som det i år är hundra år sedan det infördes lagstadgat krav på körkort i Sverige.
Det första körkortet kallades ”Kompetensbevis för automobilförare” och började utfärdas efter det att ”Kungliga majestäts nådiga förordning om automobiltrafik” (SFS 1906:90) hade trätt i kraft 1 januari 1907. Enligt denna förordning fick automobil ” allenast föras af den, som fyllt 18 år och med bevis, utfärdat af besiktningsman, styrkt sig vara fullt förtrogen med automobils konstruktion, skötsel och manövrering.”

Styrka behörigheten
Den person som framförde en automobil var tvungen att inneha ett sådant kompetensbevis och var ”skyldig att på anmodan af krono- eller polisbetjänt utan onödigt dröjsmål styrka sin behörighet.”
Kompetensbevisen utfärdades av personer som innehade förordnande från Länsstyrelsen och i Stockholm stad av Överståthållareämbetet. Benämningen ”körkort” infördes 1917 och krav på ett fotografi på körkortet 1924.


Vaggeryd har fått en centrumrondell
Inlagt 4/11 2007
Arbetet är nu klart. Det har blivit en rondell vid Götaforsvägens infart till centrum. Foto: Per Bunnstad

Så har Vaggeryd fått sin första centrumrondell.

Det är vid Götaforsvägen intill centrum som det nu blivit en rondell.
trafiken kommer säkert att må bra av denna rondell. Även om inte korsningen varit olycksdrabbad har det varit många tillbud här.

 

Storgatan är körbar igen...
Inlagt 3 november 2007
Så här såg det ut den 29 oktober 2007 vid Södra vägen. Foto: Per Bunnstad
Sedan ett par dagar är det helt farbart genom köpingen igen som här vid den södra infarten. Observera att det här finns en avsmalning precis som det gör längre norrut på Storgatan. Foto: Per Bunnstad

Nu är det åter körbart på hela Södra vägen och Storgatan genom Skillingaryd.

Vägverket har de senaste veckorna jämnat till gatan och även asfalterat delar av den. Det är en förberedelse inför en toppbeläggning nästa år.
Vägverket har gjort några avsmalningar av vägen. Vad det nu ska tjäna till. Visst måste man sänka farten och bromsa in men det kan också bli motsatt effekt: att man gasar på för att hinna före en bil från andra hållet. Risken är också uppenbar att man för mycket koncentrerar sig på avsmalningen så att man inte blir tillräckligt uppmärksam på vad som händer intill vägen. Om man ska få ned hastigheten är det bästa medlet en vägbula som på Fabriksgatan.
Förmodligen finns det någon vetenskaplig studie till grund för dessa avsmalningar. I annat fall verkar det bara vara en lek.
Låt oss hoppas att det trots allt blir bra med detta arbete.

Per Bunnstad

 

Vägen är inte avstängd!
Inlagt 2 november 2007
Mellan Hillerstorp–Uppebo breddas och rätas vägen. Foto: Per Bunnstad
Nu till helgen var det tänkt att vägen Skillingaryd-Hillerstorp skulle ha varit avstängd för trafik men så blir det inte.

Orsaken till det planerade avbrottet handlar om ett vägbygge. På sträckan Hillerstorp–Uppebo sker en rätning och breddning av vägen plus att det blir en cykelväg. Detta är ett omfattande arbete som pågått en längre tid.
Eventuellt kommer vägen att stängas av tillfälligt lite senare.

Per Bunnstad

Medborgarmotion om Boarpsvägen
Inlagt 22 oktober 2007

Oscar Smith–Oscarsson är en av de boende utmed Boarpsvägen i Götafors i Vaggeryd som inte är nöjd med trafiksituationen där.

I en medborgarmotion till kommunen ifrågasätter han hanteringen kring att det så kallade blomlådeförsöket upphört.
– Vi på Boarpsvägen är enade om att blomlådorna hade en mycket stor betydelse på faten, skriver Oscar.
Han kommer nu med följande förslag:
Att man gör en lösning – som verkar vara inne i kommunen nu, nämligen en permanent avsmalning av Boarpsvägen som gör att farten på trafiken dämpas.

Storgatan delvis avstängd för trafik
Inlagt 10 oktober 2007
I måndags morse var Storgatan avstängd mitt för Norra Allégatan. Sedan dess har arbetet fortsatt mer söderut. Foto: Per Bunnstad
Höstarbete på Storgatan. Foto: Per Bunnstad

Storgatan genom Skillingaryd är just nu delvis avstängd i samband med att Vägverket genomför bättring av gatan.

Det är ett omfattande arbete som görs med att jämna till alla svackor inför en asfaltering nästa år. Det blir alltså lite hoppigt på gatan även över vintern.


Asfaltering på gamla och nya E4
Inlagt 26 september 2007
Asfaltering på gamla E4 strax söder om Klevshult.
Just nu asfalteras det på både gamla och nya E4 söder om Klevshult.

På nya E4 – motorvägen – asfalterar Vägverket i norrgående fil och man fortsätter norrut.
På gamla E4 - alltså Riksettan – lappar man just. Vägen är mycket dålig och särskilt vid regn farlig. Det återstår att se om hela vägbanan asfalteras i år eller om man nöjer sig med att lappa och laga.
Det gäller alltså att just nu vara lite extra vaksam när man färdas söderut.

Per Bunnstad

En höna på motorvägen...
Inlagt 16 september 2007
Sedan mer än en vecka tillbaka går det en höna i mittremsan på motorvägen vid norra avfarten till Skillingaryd.

Att det är en riktig höna konstaterade ägghandlare Tomas Aronsson från Starkeryd redan i måndags.
Jörgen Åberg lyckades ta en bild på den i lördags från parallellvägen som går till Fågelfors kraftstation.

Foto: 15 september 2007

Klagomål på ful skylt
Inlagt 28 augusti 2007
Det är ingen vacker syn med den påkörda informationstavlan.
Foto: Per Bunnstad

Vid den norra motorvägsinfarten i Skillingaryd finns en informationstavla som vållar mångas irritation.

Orsaken till klagomålen är att den här skylten kördes på för flera månader sedan och den har fått stå kvar i sitt eländiga skick.
– Det är ingen rolig första inblick man får av Skillingaryd, säger en av våra läsare.
Stig-Göran Hultsbo på kommunen säger att det är ett företag kallat Sarrasso som har ansvar för dessa informationstavlor. Men skylten kommer inte att repareras.
– Nej, det blir ingen reparation eftersom det ska upp helt nya informationstavlor nu i höst. Att satsa pengar på att räta upp skylten när det ska upp en ny inom kort känns inte så bra, säger Stig-Göran.

Per Bunnstad


Avstängda vägar i Jönköpings län på grund av översvämning
Information från Vägverket 27 juni 2007 – inlagt här samma dag

Ihållande regn under natten till onsdagen den 27 juni 2007 har orsakat stora vattenansamlingar på många vägar i Jönköpings län. Några vägar är helt avstängda med omledning för trafiken. Vägverket uppmanar trafikanterna att köra lugnt på vägarna i det drabbade området och att iaktta försiktighet vid stora vattenansamlingar.

Avstängda och påverkade vägar i nuläget, klockan 09.00 onsdag morgon 27 juni 2007:
• Riksväg 32 är avstängd mellan Eksjö och Blå Grindar norr om Aneby, omledning för södergående trafik från Aneby via länsväg 957, 954 och 959. För norrgående trafik går omledningen via länsväg 134 norr om Eksjö och länsväg 131 mot Tranås.
• Riksväg 33 är avstängd mellan Eksjö och Hjältevad, omledning i båda riktningarna från Hjältevad via länsväg 895, 127 samt riksväg 31 och 32 till Eksjö.
• På E4 genom Jönköping vid Solåsens trafikplats är rampen för trafiken som ska ner på E4 i södergående riktning avstängd.
• Länsväg 988 Rävlinge (Skärstad) är avstängd.
• Länsväg 195 norr om Habo har begränsad framkomlighet på tre platser mellan Fagerhult och Rödån och hastigheten är nedsatt till 30 km/tim.
• Gamla E4 vid Uppgränna har stora vattenansamlingar, men trafiken kommer fram.
• E4 i höjd med Edeskvarna norr om Vista kulle, nedsatt hastighet i båda riktningarna till 50 km/timme.


Östra Allégatan
Protokoll från möte om trafiksituationen. Inlagt här 3 nov 2005, något redigerat för läsbarhetens skull

050913 Skillingaryds Mekaniska AB

Protokoll fört vid sammanträde boende utmed Östra Allégatan i Skillingaryd.
Närvarande: Håkan Svensson, Tekniska utskottet
Björn Edvinsson, Tekniska utskottet
Ingvar Arkenström, Teknisk chef
Jan Gunnarsson, polisen
Anders Karlsson, polisen
Linus Persson, ordförande
Jörgen Åberg , sekreterare
Boende utmed Östra allégatan

§ 1 Sammanträdet öppnas.
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Val av justeringsperson/er.
Utsågs ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Fastställande av dagordningen.
Dagordningen fastställdes

§ 4 Linus redovisade samtliga korsningar utmed Östra allégatan
Ordet lämnades fritt och ett antal kommentarer föll angående höga hastigheter, tung trafik och att det varit många mindre olyckor i korsningarna
Önskemål om fler hastighetskontroller
Flertalet förslag på att minska hastigheten med farthinder såsom vägbulor, avsmalnande hinder och betongsuggor.

Ingvar Arkenström konstaterade att det finns ett flertal gator med liknande problem och det inte finns medel att uppfylla alla önskemål.
Polisen har heller inte resurser att göra hastighetskontroller i den utsträckning som skulle behövas.
Efter en del diskussioner kom mötet fram till ett antal förslag

§ 5 Följande beslut fattades
Att bryta Östra allégatan. Sätta upp hinder på prov mellan Kantorsgatan och Kyrkväktaregatan.
Ansvarig: Tekniska utskottet ska bestämma om test får utföras.
Korset Sturegatan/Östra Allégatan skall göras om och anpassas med refuger och lämna företräde.
Trafikräkning ska utföras av skolungdom eller annan förening.
Ansvarig: Ingvar Arkenström
Inofficiell hastighetsmätning,
Ansvarig: Ingvar Arkenström

Alla var överens om att det är buskörningen som skall stoppas. Den tunga trafiken som ska fram till industrierna får inte stoppas.
Ett förslag på 30 km/timmen i hela samhället trodde Ingvar är något som kommer inom en snar framtid.
Polisen ska utföra kontroller på tidiga vardagsmorgnar och helger efter 17.00.
Tips från boende till polisen på fartsyndare skall registreras

§ 6 Sammanträdet avslutas.
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Jörgen Åberg, sekreterare

Linus Persson, ordförande