Telefonkatalog
Utdrag ur Värnamo telefonkatalog 1928

Korta anvisningar vid telefonering.

Begär alltid nummer. Endast de abonnenter, som hava namnanrop, kunna erhållas utan nummer.
Brand- och Polisstation, Lasarett och Epidemisjukhuset samt Telegrafverkets tjänstetelefoner kunna begäras utan angivande av nummer.

Uttala önskat nummer siffra för siffra.
Hör efter att telefonisten repeterar rätt. Om ej, rätta omedelbart.

Telefonisten får ej uppehållas av andra förfågningar än sådana, som oundgängligen erfodras för samtalsexpeditionen.

Kom genast till apparaten, då signal höres.

Svara med nummer eller namn, ej med hallå!
Nedlägg mikrotelefonen 10-15 sekunder innan nytt anrop göres.

Ledning till växelstationen får ej upptagas längre tid än 6 minuter (2 perioder) om annat samtal väntar.
Är ledning till växelstation upptagen, och samtalet brådskar, kan ilsamtal begäras. Begär t. ex. ”Il Bore”. Dylikt samtal, som kostar 20 öre pr period, expedieras så snart ledningen blivit ledig.

Anvisning för begagnande av tryckknappen å telegrafverkets telefonapparater.

Genom tryckning av knappen då man ringer, sättes apparatens klocka ur funktion,
då man lyssnar förstärks ljudet, särskilt från långledningar. Då man talar måste knappen vara uppe, varför den sålunda under pågående samtal omväxlande nedtryckes och uppsläppes.

_____

Anmärkningar eller förfrågningar rörande expedition eller trafik göras hos telegrafkommissarien.
Upplysning angående villkoren för telefonabonnemang lämnas av telegrafkommissarien.
Anhållan om flyttning av apparater göres hos telegrafkommissarien.

ANVÄND ALLTID SENAST UTKOMNA TELEFONKATALOG
Föregående katalog är redan föråldrad och därför vilseledande.

Använd ej apparaten under åskväder.

 

Växelstation Klevshult
Öppen: Vardagar kl. 8-21.
Sön- o. helgd. kl. 9-10, 13-15.

2a

Fagerhults Plantskola.
7 Rolander, C. J., Fabrikör.
5 Johansson, Hj., Skjutsstation.
2a Samuelsson, O. & E., Trädgårdsmästare, Fagerhult.
3b Jonsson, G., Hemmansägare.
3c Sköld, Wilhelm, Komminister, Hagshults Prästgård.
4 Ottosson, Malkom, Lantbr., Virkeshandl., Ledås.
3a Wallin, I., Hemmansägare.
2b Peterson & Sandahl, Speceri- & Diversehandel.
   

 

Växelstation Skillingaryd
Öppen: Vardagar kl. 7-12.
Sön- o. helgd. kl. 8-10, 13-15, 18-20.

75 Ahlgren, Thor, Reparationsverkstad. 34b Lorentzon, S. Algot, Handl., Nyholm.
39 Almers, Aug., Slakteri- & Charkuteriaffär. 4 Ludvigsborg, E. Åkerman.
101 Almkvist, Ernst, Byggmästare. 88c Magnusson, O., Lantbr.
64 Andersson, A., Sadelmakare. 44 Malmqvist, Bror, Hovfotograf.
62a Andersson, A. J., Lantbr., Ljungberg, Åker. 54 Metallfabriken, J. A. Strand.
94

Andersson, Jean, H., Lantbr., Harfall.

21 Molunds Vagnfabr., C. A. Johansson.
70 Andersson, Oskar, Åkdonstillverkare. 53 Nilsson, G., Smed.
79 Andersson, Simon, Virkeshandlare. 82a Nilsson, N. J., Lantbr., Ålaryd, Åker.
3 Aronsson, David, Speceriaffär.
51 Nyman, C. G., Fabrikör.
  - Ankn. bostaden. 14 Oscaria Skomagasin.
59 Bengtsson, Johan, Kommunalordf.
93 Pehrsson, A. M., Godsäg., Älgebo, Åker.
10 Bengtsson, Oskar, Handlande. 34a Pehrsson, Johannes, Hemmansägare, Gislaköp, Åker.
  - Ankn. bostaden. 109 Pehrsson, Johan, Ingenjör.
98 Bengtsson, V., Lantbrukare. 80a Persson, J. A., Lantbr., Åkdonsindustri.
12 Björk, W., Snickare. 19 Pettersson, C. A., Kött-. Fläsk- & Charkuteriaffär.
77

Boberg & Bengtsson, Handelsfirma.

9 Pettersson, Frans, Eftr., Handl.
112 Bomans Mjölkaffär, Inneh. C. Boman. 11 Pettersson, W., Charkuterihandl.
55 Bröderna Friberg, Handelsfirma. 100 Postexpeditionen, Skillingaryd.
71 Carlsson, J. A., Fabrikör, Elghammar. 31b Rendahl, A. W., Kyrkoherde, Tofteryd.
61 Carlsson, Thure, Kamrer. 90 Sjö, Joh., Husägare.
31a Carlström, Oscar, Handl., Tofteryd. 104 Sjölin, Karl, Plåtslageriarbetare.
92b Danielsson, S. J., Lantbr., Kommunalordf., Åker. 32 Skillingaryds Bryggeri, Inneh., C. J. Petersson.
  Distrikts- och stadssköterskor: 24 Skillingaryds Elektricitetsverk, A.-B.
74 - Distriktssköterskan.   - Ankn. Dir. M. Klövstads bostad.
92a Edelman, E. W., Kyrkoherde, Åker.   - Kraftstationen, Fågelfors.
71 Elghammars Träullsfabrik, J. A. Carlsson. 81 Skillingaryds Fjäderfabriks A.-B.
73 Eriksson, H., Trävaruhandlande. 96 Skillingaryds Gjuteri.
55 Friberg, Bröderna, Handelsfirma. 57 Skillingaryds Järnvägsstation.
85 Friberg, I., Charkuteriaffär. 83 Skillingaryds Koop. Handelsförening.
27 Friman, L., Sko- & Läderaffär. 33 Skillingaryds Kvarn- & Träförädlingsverk, A.-B.
80c Granstrand, H. A., Lantbr., Fabrikör. 79 - Andersson, S., Disponent.
25 Gunnersson, A., Lantbrukare. 22 Skillingaryds Missionsförening.
88b Gunnarsson, Alfr., Lantbrukare. 100 Skillingaryds Postexpedition.
56 Gustafsson, Anton, Handlande. 103 Skillingaryds Vagnindustri, Inneh. David Aronsson.
95 Gustafsson, John, Speceri- & Diversehandel.   Skogsvårdsstyrelser, Jönköpings Län, Länsskogvaktare:
105 Hammargen, Eftr., L., Charkuteriaffär. 110 - Skillingaryds distrikt, C. Storck.
18b Hansson, M., Lantbr., Vagnindustri.   Smålands Artilleri Regemente.
107 Hedbom, H. E. O., Kronojägare. 15 - Officersmässen & Skjutfältet.
46 Hjärtstedt, K., Bankkamrer. 48 - Kokinrättningen.
  Hotell och Pensionat: 49 - Förvaltaren.
23 - Järnvägshotellet. 91 - Skjutskolan, Chefsexp. (Tillf. abonnem. 1/6.31/8).
28 - Stora Hotellet.   Smål. Ensk. Banks. Avdelningskontor.
58 - Turisthotellet. 5 - Expeditionen.
108 Håkansson, E. R., Vagnmakare. 88a Stensö Bandfabrik.
82b Johansson, A. G., Lantbr., Åby, Åker. 111 Stolindustri, A.-B.
60 Johansson, Ax., Sadelmakare. 58 - Disp. Anders Kalsson.
86 Johansson, Carl, Bagare. 28 Stora Hotellet, Inneh. Ax. Johansson.
102 Johansson, E., Dentist. 110 Storck, Carl, Länsskogvaktare.
21 Johansson, C. A., Molunds Vagnfabrik. 54 Strand, J. A. Metallfabrik.
37

Johansson, Edv., f. d. Riksdagsman, Häradsköp.

18c Svensson, Albert, Lantbr., Pålskog.
2 Johansson, Gust., Möbelfabrik. 42 Svensson, Anna, Modeaffär.
  Kontorstid: 9-9,30, 13-14, 17-20. 23 Svensson, Carl, Färg- & Tapethandel.
38 Johansson, Henning, Speceri- & Diversehandel. Postadr., Åker. 76 Svensson & C:o, Hjulfabrik.
82c Johansson, Herman, Lantbr., Ålaryds Kvarn, Åker. 84 Svensson, Gust., f. d. Sågverksägare.
18a Johansson, J. P., Lantbr., Fabrikör.

17

Svensson, Henning, Urmakare, Cykelaffär.
40

Johansson, K. D., Manufakturhandl.

30 Svensson, Johan.
20 Johansson, Rebecka. 45 Svensson, K., Kronofjärdingsman.
62b Jonsson, A. J., Lantbrukare.   Sävsjö Trävaru- & Handelsaktiebolag.
8 Jonsson, Carl, Grundläggare. 36a - Ångsåg i Klevshult.
23 Järnvägshotellet. 89 Tilly, Einar, Glas-, Porslin- & Speceriaffär.
34c Karlsson, Algot, Sågverksägare, Bergsfors, Åker. 72 Thulin, Dav.
58 Karlsson, Anders, Disponent. 1 Thulin, J. M., Åkdonsfabrik.
78 Karlsson, J. A., Fanjunkare. 13 - Bostaden.
35

Karlsson, J. A., Garn-, Speceri- & Diversehandel.

26 Tofteryds sockens Sparbank, Direktör K. G. Toll.
43 Karlsson, J. G., Möbelverkstad. 29 Toll, K. G., Dir., Villa Vilhelmsro.
80b

Karlsson, Oscar, Lantbr., Vagnindustri.

58 Turisthotellet.
7 Källgren, Nils, Fabrikör. 1 Vagnfabrik, Thulins, Inneh. J. M. Thulin.
  Landsfiskaler: 6 Wijkmark, J. A., Landsfiskal.
6 - Skillingaryds distr., J. A. Wijkmark 22 Wilsson, Carl, Predikant.
 

Ljungbergh, Oscar, Järnhandel & Åkdonsfabrik.

47 Wånge, Georg, Kamrer.
16 - Kontoret. Ankn. Chefskontoret. 87 Åberg, C., Bilreparationsverkstad.
50

- Affären.

16 Åkdonsfabrik, Ljungberghs, Ägare Oscar Ljungbergh.
67 - Bostaden. 4 Åkerman, E., Godsäg., Ludvigsborg.
68 - Verkstaden. 36b Åstrand, A. J., Handl,. Klevshult.
41 Ljungblad, G., Kakelugnsmakare. 49 Österberg, Th., Förvaltare.
99 Ljusegren, Dav., Chaufför.    

 

Växelstation Tofteryd
Öppen: Vardagar kl. 8-21.
Sön- o. helgd. kl. 9-10, 13-15.

3b Andersson, Gust., Lantbr., Ryd. 9 Johnsson, J. E., Lantbrukare.
8 Gunnarsson, Carl, Snickare. 4 Jonasson, Arvid, Lantbr., Sjöaryd.
5 Gunnarsson, Gunnar, Lantbr., Sjöaryd. 10 Jonsson, Ulrik, Lantbrukare.
2a Gustafsson, Johan, Lantbr., N:a Grohult. 6 Leander, Joh., Lantbr., Linneryd.
3a Hansson, Bertil, Lantbr., Nåthult. 2b Sjöberg, Carl, Lantbr., Sjöbo.
1b Johansson, Johan, Lantbr., Starkeryd. 7 Tofteryds Folkskola.
1a Johnsson, C. J., Riksdagsman, Mörkhult.