Tekniska förvaltningen      www.skillingaryd.nu  www.vaggeryd.nu Startsidan för kommunalt


Seger över Linköping
– soporna går till Jönköping
Inlagt tisdag 9 mars 2010
De sopor som hämtas körs inte längre de 17 milen till Linköping utan bara 2–3 mil till Jönköpings fjärrvärmeverk vid Torsvik.

Vaggeryds kommun har vunnit sin sopstrid över Linköping. Från 1 mars körs inte soporna längre de cirka 17 milen till Linköping utan endast de 2–3 milen till Jönköpings kommuns fjärrvärmeverk i Torsvik.

Trots att Jönköpings kommun hade ett lägre anbud än Linköping beslutade kammarrätten att gå på Linköpings anbud. Detta skulle ha kostat skattebetalarna i Vaggeryds kommun 1,1 miljoner kronor om året. Men nu har en ny upphandling gjorts och sopstriden är avgjord.
– Ja, nu har ingen besvärat sig utan vi kör till Jönköping, säger Berry Lilja (S) som är vice ordförande i tekniska utskottet i Vaggeryds kommun.

Blir sänkt avgift
Förutom att det nu blir billigare blir det också miljövänligare:
– Det här är jättetrevligt och vi kommer också att kunna sänka taxan för hushållen, påpekar Berry Lilja.

Stor besparing
Tekniska utskottet ska inom kort behandla fråga om sänkta avgifter.
Nu går alltså inte soporna värdshus förbi utan körs direkt till Torsvik och det innebär en stor besparing sett både ur miljösynpunkt och ekonomisk synpunkt.

Per Bunnstad

Fotnot: Man kan läsa om den tidigare sosptriden med Linköping en bit ned pådenna sida.

AMA bygger bron
Inlagt fredag 18 september 2009
Kommunen har länge fyllt på för en bro över järnvägen vid Storgatan mot Götaström/E4:an och nu tar AMA över det stora arbetet.

Tekniska utskottet har utsett AMA AB, Jönköping, som entreprenör för en cirkulationsplats och bro över järnvägen vid väg 846 till Båramo industriområde i Skillingaryd.

Det här är en del i det stora projektet för det nya industriområdet på västra sidan av järnvägen.
Anbudssumman från AMA låg på strax över elva miljoner kronor det var sex företag som hade lämnat anbud.

Per Bunnstad

Säger nej till boulebana
vid Vaggeryds reningsverk
Inlagt tisdag 15 september 2009
Tekniska utskottet har sagt nej till en boulebana vid det gamla reningsverket i Vaggeryd.

Tekniska utskottet har beslutat att inte upplåta det före detta reningsverket i Vaggeryd för anläggande av en boulehall med tillhörande kafé.

Politikerna noterar att det är olämpligt att bedriva verksamhet i lokalerna på grund av luktproblem då anläggningen fortfarande används som pumpstation för avloppsvatten.
– Att bedriva kaféverksamhet i lokalerna är uteslutet på grund av hälsoskäl, noterar de.

Boulegänget
Det var Boulegänget i Vaggeryd som sa sig vara intresserade att överta reningsverket i Vaggeryd och skapa en boulehall med tillhörande kafé.

Skulle kostat mycket
Tekniska kontoret gjorde i samverkan med fastighetsenheten en uppskattning av kostnaderna för de önskade åtgärderna. Ombyggnaden beräknades till cirka 300.000 kronor med en årlig driftskostnad kring 85.000 kronor.

Per Bunnstad

Vill ha bättre underhåll
Inlagt tisdag 8 september 2009

Kenth Williamsson (S) och Kenneth Åberg (S) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att underhållsnivån kring offentliga platser förbättras.

Kenth och Kenneth skriver ungefär så här:
Inom kommunen har vi ett antal offentliga platser där många människor rör sig. där finns bland annat skolområden, stationsområden, centrummiljöer, parker och infarter Dessa platser är extra viktiga för kommuninvånarna eftersom många människor rör sig där.

Även för folk utifrån
Det är även viktigt för många människor som kommer utifrån och besöker kommunen. Ofta är det första intrycket viktig då man skapar sig en bild av hur orten eller kommunen ser ut.

I rondeller
Tyvärr är inte alltid de här offentliga platserna tillräckligt välskötta. Rondeller som inte alltid sköts eller hålls efter, järnvägsområden som inte känns städade och fräscha, klotter och klistermärken som inte hålls efter på olika platser.

Vill ha underhållsplan
Kenth och Kenneth vill nu att underhållsnivån höjs på dessa platser och att tekniska kontoret gör en särskild underhållsplan för dessa områden.

Kammarrätten tog inte upp överklagan
Inlagt onsdag 2 september 2009
Nu verkar det som om kommunen i ytterligare fem år måste köra sina sopor till Linköping i stället för till Jönköping. Detta sedan kammarätten inte funnit någon anledning att pröva kommunens överklagan.

Kommunens tekniske chef Ingvar Arkenström och Berry Lilja (S) som är vice ordförande i tekniska utskottet i Vaggeryds kommun är mycket förvånade att kammarrätten inte prövar ärendet.

Jönköping överklagar kanske
Hoppet står nu kanske till att Jönköpings kommun kommer att överklaga att de inte får ta hand om soporna. Vaggeryds kommun ska också ta juridisk hjälp i det här ärendet för man vill inte att skattepengar ska försvinna på det här sättet.

1.1 miljoner
Det kommer att kosta kommunen 1,1 miljoner kronor mer att köra soporna till Linköping än Jönköping.

Per Bunnstad
Kommunen förlorade i länsrätten
Inlagt måndag 3 augusti 2009
Ska kommunens sopor även i fortsättningen köras 17 mil till Linköping eller bara ett par till Jönköping?

Vaggeryds kommun riskerar en stor ekonomisk smäll sedan Tekniska Verken i Linköping överklagat och vunnit i länsrätten om kommunens anbudsupphandling för soporna. Men kommunen ger sig inte utan anser fortfarande att det är billigast med Jönköping.

– Det är ett mycket konstigt beslut och vi ska under den här veckan se vilken väg vi ska gå, säger Berry Lilja (S) som är vice ordförande i tekniska utskottet i Vaggeryds kommun.

1,1 miljoner
Det fanns fem anbud när kommunen skulle anta en entreprenör från kommande årsskifte till och och med januari 2015. Anbudet från Jönköpings kommun landade enligt kommunens beräkning på 4.525.000 kronor. Motsvarande för Linköping var 5.625.000 kronor, alltså 1,1 miljoner kronor mer.

Vidhåller
Från Tekniska Verken i Linköping menar man att man ändå är lägst då beslutet om att skatten tas bort på brännbart avfall inte trätt i kraft ännu.
Det är utan tvekan klart billigare att leverera till Jönköping men från Linköping står man fast.

Ny upphandling...
Ingvar Arkenström är teknisk chef i Vaggeryd kommun och Ann Clewåker ansvarig för kommunens upphandling. De säger båda att det kommer att bli en ny upphandling eller att man finner en annan lösning på det här. Man fattar ett beslut hur man ska göra redan denna vecka. Det lär dock inte bli någon överklagan då ett sådant förfarande bara drar ut på det här ärendet.

Köra värdshus förbi
– Vi har bara ett par mil upp till Jönköping, noterar Ingvar Arkenström.
Kommunen kommer knappast att köra ”värdhus förbi” längre. Det är billigare att lämna soporna till Jönköping än Linköping men från Linköping och länsrätten har man en annan form av matematik.

Kanske kortare tid
Frågan är nog inte om det blir Jönköping eller Linköping utan snarare när det blir Jönköping. Möjligen kan kommunen förlänga avtalet med Linköping i nio månader eller högst ett år för att sedan gå över till Jönköping.

Varför kostar det?
Det finns tydligen mycket pengar för de stora kommunerna när det gäller att elda sopor då man från Linköping är så mån att Vaggeryds sopor hamnar där. Man kan fråga sig varför man över huvud taget ska ta betalt av kommunerna...

Så här skrev vi den 11 juli i år:
”Tekniska utskottet har beslutat att från nyåret skicka soporna till Jönköping i stället för som nu till Linköping. Ett kontrakt med Jönköpings Energi AB har tecknats. Det kommer alltså att bli en mycket kortare transportväg i fortsättningen. Avtalet gäller till och med januari 2015.
Det fanns fem anbud att välja på för behandling av brännbart avfall.”

Per Bunnstad


Garagestädning i naturen
Utanför Klevshult ligger detta skräp. Privatbild
Dessa rester från en garagestädning i Klevshult ligger nu i naturen ett par kilometer utanför samhället på väg mot Tofteryd.

– Det är bedrövligt att folk år 2009 bara kan komma på idén att slänga detta i naturen, säger vår fotograf.
Händelsen är polisanmäld och bevis som leder till ägarna är omhändertagna.


Förslag på gatubeläggning 2009
Inlagt 7/5 2009

Tekniska kontoret har lagt ett förslag på underhåll av beläggningen på ett antal gator under 2009.

Förslaget är enligt följande:

Vaggeryd
Algatan
Björkvägen
Frideborgsvägen mellan Storgatan-Torsgatan
Industrivägen

Hok
Sågverksvägen mellan Vaggerydsvägen-järnvägen

Skillingaryd
Del av Långgatan
Smålandsgatan
Mellangatan
Del av Åkersvägen – 100 meter
Fabriksgatan från Vekrstadsgatan och 430 m norrut.

27.000 kvadratmeter
Underhållet omfattar cirka 27.000 kvadratmeter.

Även Stödstorpsvägen...

Därtill föreslås att 480.000 kronor får tas ur resultatregleringsfonden under 2009 för underhåll av del av Stödstorpsvägen i Vaggeryd.

Beslut
Tekniska utskottet beslutar i nästa vecka.

 

Vägar stängs av vid spårarbete
Inlagt 17/9 2008
Det kommer att blir en hel del avstängningar av vägar vid rälsbyte på järnvägen mellan Skillingaryd-Vaggeryd.

Från och med 29/9 till och med 17/10 pågår spårarbete på järnvägen och det innebär att vissa vägar/övergångångar kommer att stängas.
Avstängningarna gäller följande korsningar och tider:

Korsningen Götarpsvägen i Vaggeryd
29/9, 2-4/10 kl 07.00 till kl 22.00.

Korsningen Hestravägen S Vaggeryd
9-10/10 kl. 07.00-22.00.

Korsningen Alshultsvägen S Vaggeryd
1/10, 10-12/10 kl. 07.00-22.00.

Korsningen Båramovägen i Skillingaryd
2/10, 12-14/10 kl. 07.00-22.00.

Korsningen Ovdaskogsvägen, Lv 645, i Skillingaryd
3/10, 14-16/10 kl. 07.00- 22.00, omledning över Vaggeryd kommer att ske med orange vägvisning.

Korsningen Fåglabäcksvägen i Skillingaryd
3/10, 16-17/10 kl 07.00-22.00.

Lv.645 och Fåglabäcksvägen kommer inte att vara stängda samtidigt. En väg kommer att vara farbar hela tiden.

Datum och tider för avstängningarna kommer också att meddelas de som trafikerar vägarna genom skyltning med orange skyltar under vecka 39.

Agerar om skadegörelse
Inlagt 20/8 2008

Den ökande skadegörelsen i Skillingaryd och Vaggeryd har nu lett till att tekniska utskottet beslutat att begära överläggning med Polisen.

Det var vid dagens möte med tekniska utskottet som det diskuterades åtgärder för att komma till rätta med skadegörelsen. Det har till och med diskuterats att kommunen skulle inrätta någon form av vakt men så långt går man inte. Åtminstone inte ännu.

Fler poliser på stan
Politikerna Kristina Nordquist (c) och Berry Lilja (s) fick i uppdrag att överlägga med Polisen om hur man ska få en ökad närvaro av poliser i Skillingaryd och Vaggeryd.
– Det är jobbigt för alla den skadegörelse som skett, inte minst bland personalen som exempelvis får se de stora blomkrukor och annat man jobbat så mycket med bli förstört.
Det säger tekniske chefen Ingvar Arkenström.

Vuxna på samhället
Inom tekniska utskottet hoppas man också att de föräldravandringar som planeras på helgerna ska få en dämpande påverkan. kanske kan fler vuxna på samhällets gator få ungdomar att sluta med sina busstreck.

Per Bunnstad


Dags att anställa en väktare...
Inlagt 11/8 2008
Det var ingen rolig syn som mötte personalen från tekniska kontoret. Ett träd hade brutits av, en stor blomkruka välts, stenar tagits bort från sina platser med mera.
Det är tunga suckar när man möts av förödelse.
– Det är nog dags att kommunen anställer en väktare, säger Ingvar Arkenström uppgivet.
En moped hittades en bit ned på trappan och bensinen hade runnit ut.

Vid Bertils Undergång har en omfattande vandalism skett under helgen
– Det känns inte roligt och det börjar bli dags på att fundera på om kommunen ska anställa en väktare, säger tekniske chefen Ingvar Arkenström.


Det är ofta krukor välts omkull med mera här vid undergången intill stationen i Skillingaryd. Men det har knappast varit så omfattande förstörelse som i helgen.
– Jag såg i går när jag gick förbi att en del stenar hade tagits loss och kastats ned, men mer än så var det inte då. Sedan dess har det gjorts mer, konstaterar Ingvar Arkenström som är en av många bedrövade.
En stor blomkruka hade välts omkull och ett träd brutits av. Dessutom hade än fler stenar kastats ned och en moped hade slängts ned och den låg mitt på en av trapporna.
– Det brukar vara särskilt illa strax före skolstarten, konstaterar Ingvar Arkenström.
Nu ska man på allvar ta upp frågan hur man ska göra för att få någon form av övervakning bland annat här.
Vid vissa skolor kommer det att bli övervakningskameror men vad som händer vid Bertils Undergång är inte klart ännu.
Det nu inträffade har polisanmälts.

Per Bunnstad

 

Vilken ordförandeklubba
Inlagt 9 mars 2008
Klubba modell större.

Tekniska utskottets ordförande Kristina Nordquist (c) kan om hon så nu önskar klubba på mötena med en riktig bautaklubba.

På soptippen hittade man för en tid sedan en jätteklubba. Den tog personalen hand om och den finns nu på tekniska kontoret. En minst sagt lite annorlunda klubba. Hoppas bara att Kristina är stark så att hon kan klubba alla kommande beslut.


Tömning av hushållssopor julhelgen 2007
Information från tekniska kontoret, inlagt 17/12 2007
Måndag 24/12 och tisdag 25/12 körs på lördag 22/12 och söndag 23/12.
Kärlen måste vara utställda senast 06.00 lördag 22/12 och stå ute tills 17.00 söndag 23/12.

Onsdag 26/12 körs torsdag 27/12
Torsdag 27/12 körs fredag 28/12
Måndag 31/12 körs lördag 29/12
Tisdag 1/1 körs onsdag 2/1
Onsdag 2/1 körs torsdag 3/1
Torsdag 3/1 körs fredag 4/1

Kärlen måste vara utställda senast 06.00 på tömningsdagen.

Krukor välts gång på gång
Inlagt 11 juli 2007
En tyvärr alltför vanlig syn. Foto: Per Bunnstad
Gång på gång händer det: krukor välts över ända vid Bertils Undergång.

Det handlar alltså om de fyra krukor som står uppställda vid upp- och nedfarten vid den södra tunneln under järnvägen. I natt hade några varit i farten och roat sig med att välta en av krukorna.
Personalen vid tekniska kontoret får merjobb och det är en tråkig syn som möter alla som passerar undergången.

Per Bunnstad