Fenix Kunskapscentrum 2010 www.skillingaryd.nu Startsidan för skolor  
www.vaggeryd.nu Startsidan för Fenix  

Ungdomssalong – 8 maj 2010

Blev Årets UF-kommun
Inlagt fredag 21 maj 2010
Den 19 maj träffades skolchefer, kommunalråd, näringslivschefer och samarbetspartners från hela länet för att vara med då årets UF-kommun skulle koras. I år tog Vaggeryds kommun hem titeln och är därmed procentuellt den största UF-kommunen i Jönköpings län.

Vinnande av titeln bygger på att man har flest UF-elever jämfört med antal gymnasieelever i kommunen. Läs mer
Motivering:
”Vaggeryds kommun stödjer Ung Företagsamhet med finansiellt bidrag. I Kommunen är det över en fjärdel av en årskull på gymnasiet som läsår 2009/2010 har fått möjlighet att driva UF-företag. Gymnasieskolan Fenix Kunskapscentrum utbildade inför detta läsår flera UF-lärare för att utöka Ung Företagsamhets arbete i kommunen. Näringslivet bidrar till verksamheten genom finansiering och rådgivarstöd till UF-företagen.”
Denna utmärkelse är ny för året och har införts för att Ung Företagsamhet vill uppmärksamma UF-verksamheten i de olika kommunerna mer.
Landshövdingen Lars Engqvist delade ut priset till Vaggeryds kommun.
Arrangemanget hölls på Hooks Herrgård och innehöll information från Ung Företagsamhet i Jönköpings län, aktiviteter och middag. Även årets Bästa UF-företag W: king UF var inbjuden för att dela med sig av sina erfarenheter av UF-årets olika moment och aktiviteter.
Elever i manifestation
Inlagt onsdag 17 mars 2010
Mer än var tredje ung förare som dödas i trafiken har alkohol i kroppen. Genom att anordna reklamtävlingen ”Berätta för 100 andra” önskar de tre arrangörerna Vägverket, Prata Om Alkohol och Mediasmart framkalla en nationell manifestation bland ungdomar mot alkohol och droger i trafiken. Eleverna på Fenix Kunskapscenter i Vaggeryd har antagit utmaningen och inlett arbetet.

– Elevernas arbete med reklamtävlingen ger oss bra möjligheter att uppmärksamma den viktiga frågan om alkohol och droger i trafiken. Dessutom ser vi uppgiften som ett bra tillfälle att göra ungdomarna mer medvetna om hur reklamen fungerar och få dem att inta ett kritiskt förhållningssätt. Eleverna väljer själva hur de vill framföra sina kampanjer. Det kan handla om allt från lokal affischering och proteslistor till mer avancerade Facebook-sidor och bloggar, säger Anna Thure-Kavian, lärare på Fenix.

Många kör berusade
Nästan alla trafikanter i Sverige anser att alkohol, droger och trafik inte hör ihop. Ändå kör flera tusen påverkade förare varje dag på våra vägar. De utsätter inte bara sig själva för risker, utan även alla runtomkring för livsfara.

Tävlingsansvarig
– Prata Om Alkohol som initierat reklamtävlingen är en etablerad skolsatsning som är inne på sitt fjärde år i arbetet med att påverka ungas attityder till alkohol. Att prata med unga om alkohol kan vara som att prata sex med dem. Ämnet kan helt enkelt vara svårt att förmedla för vuxna och därför vill vi att ungdomar genom reklamtävlingen ska få möjlighet att göra det på egen hand istället. Det är viktigt att unga får tid att reflektera över frågan, för att på så sätt ta ställning mot alkohol och droger i trafiken, säger tävlingsansvarige Per Hazelius på Prata om alkohol.

Dricker vid Valborg
Reklamtävlingen är en uppföljning på 2009 års tävling, där ett stort antal elever deltog. Precis som då pågår tävlingen under våren och fram till valborg – den tid på året då många unga prövar alkohol.
– Resultatet i fjol blev över förväntan och målet är att ännu fler elever ska engagera sig i år, säger Per Hazelius.