Serviceenheten www.skillingaryd.nu

Service – ny enhet hos kommunen
Inlagt 21 augusti 2007
Karl-Göran Andersson som är chet för den nya enheten. ingrid Englundi bakgrunden är en av dem som också ingår i denna enhet. Foto: Per Bunnstad

Vaggeryds kommun får i september en ny enhet i kommunhuset Skillingehus i Skillingaryd. Det är service som blir en egen enhet med Karl-Göran Andersson som enhetschef.

Karl-Göran har varit kontorsvaktmästare på kommunen sedan 1998 och inom kort blir han formellt chef för den nya enheten.
Kalle berättar att man haft en försöksverksamhet i ett par år och det har gått så bra att försöket nu permanentas.
Den nya enheten omfattar vaktmästeri, kopiering, posthantering, reception/växel och husföreståndare.
Man svarar bland annat för kommunens personaltidning, uthyrning av lokaler med tillsyn, sammanträdesservice och utåtriktade kontakter emot service.
Kommunen har en rad egna enheter som kultur- och fritid, ekonomi och barn- och utbildning.

Per Bunnstad