Kommunens ordningsstadga www.skillingaryd.nu

Kommunen har antagit en ny ordningsstadga som
gäller från 1 februari 2008. Den finns här som pdf