Kompetenslyftet www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu Näringslivsrådets startsida

Över 1.000 vidareutbildas
i största satsningen så här långt
Inlagt torsdag 17 september 2009

Lagom när lågkonjunkturen kom lämnades bidragsansökan in för den största utbildningsatsningen så här långt bland kommunens företag.

Det är totalt cirka 1.500 kursdeltagare i detta projekt. En del deltar i flera kurser men totalt är det en bit över 1.000 anställda som vidareutbildas.
Under ett års tid är det en rad olika kurser och många har nu startat. En av dem är förlagd till Kinnarps i Skillingaryd och handlar om förbättringsledning.

Även marknad
Även om lågkonjunkturen slagit till med full kraft finns det ett stort behov av utbildning. Möjligen hade det blivit ett delvis annat innehåll på utbildningen om man väntat några månader. Då hade det nog blivit lite mer av frågor kring försäljning och marknad.
– Men vi planerar särskild utbildning för dessa områden, säger Carl-Gunanr Karlsson som är chef för näringslivsrådet.
Läs mer om utbildningen i bildtexterna och i artikeln nedan.

Per Bunnstad

Tomas Johansson, Christer Johansson och Magnus Ryberg i skolbänken. Fast Christer är samordnare för den sotra utbildningsatsningen. Tomas och Magnus jobbar på PMC Cylinder, alltså tidigar Vaggeryds Hydraulik.
Mål med utbildningen för förbättringsledare är att deltagarna ska:
• förstå grunden för förbättringsarbetet.
• förstå och kunna använda grundläggande verktyg för förbättringsledning (KAIZEN,TPM/TPU, LEAN och 6-Sigma).
• förstå hur människan påverkas av förändring.
• Kunna vara leda och driva förbättringsarbete.
Ronny Brandqvist är förbättringskonsult. Det handlar inte om takläggningen utan annat med samma benämning.
Carl-Gunnar Karlsson och Christer Johansson tycker att det blivit en bra start på utbildningen.
Män, och ett par kvinnor, ingår i den just nu pågående kursen.
Det handlar om en utbildning kallad förbättringsledare. Mellan varje block ges en företagsanpassad hemuppgift/projekt som sedan redovisas för övriga deltagare och föreläsare. Detta för att få en naturlig koppling mellan uppgiften och införandet av förbättringsarbetet på det egna företaget. Vissa av blocken kombineras med praktiska övningar på olika företag.
Utbildningen för förbättringsledare är på 21 dagar fördelat på sju block. Mellan varje block ges en företagsanpassad hemuppgift/projekt som sedan redovisas för övriga deltagare och föreläsare.
Bland övriga kurser i denna utbildningssatsning märks:
Praktiskt personalarbete, B
Ledare med personalansvar
Gruppledare/1:e man - Ledare utan personalansvar )
Affärsjuridik/Lagar o Avtal, B
Projektledning, C
Automation/PLC B-C
Automatiseringsteknik B
Validering ritningsläsning/mätteknik
Ritningsläsning och mätteknik A + B
Service och underhåll, B
Validering CNC-teknik
CNC-teknik A + B
Ellära B Styr och reglerteknik B
Styrteknik, B
Svetsning manuellt B
Effektiv produktion/Lean Production (process/flöde) A, Leanspelet
Produktionslogistik huvudplanering
Logistik/inköp, C
Trafiksäkerhet, nivå B


1.500 deltar i utbildning
Inlagt onsdag 16 september 2009

Näringslivsrådet i kommunen driver ett stort utbildningsprojekt på 5,6 miljoner kronor för 41 företag och 1.500 deltagare och det är finansierat av ESF-Europeiska Socialfonden

För ett år sedan gjordes en förstudie över kompetensutvecklingsbehoven bland medlemsföretagen i näringslivsrådet. Det var mitt under högkonjunkturen och det fanns då stora utbildningsbehov men svårt att få tid och hitta finansiering. Ingen kunde då förutse den snabba konjunktursvackan som drabbat våra företag mycket hårt.

Kompetenslyft
– I våras fick vi godkännande på vår ansökan om att få starta ett ett projekt i kompetensutveckling som benämns ”kompetenslyftet” med stöd från Europeiska Socialfonden. Fokus i projektet ligger på industri, teknikutveckling, effektiv produktion och ledarskap. Totalt berör projektet 41 företag i olika branscher och sammanlagt 1.500 anställda, berättar Carl-Gunnar Karlsson som är chef för näringslivsrådet.

Positivt
– Vi är övertygade om att dessa aktiviteter kommer att ha en mycket positiv påverkan i företagen och bidra till utveckling av såväl företag som personal och stärker konkurrenskraften hos företagen, noterar han.

Mer information
I morgon presenteras projektet lite mer.
– Vi gör det tillsammans med vår utbildningsleverantör Codeq AB och några av de medverkande företagen, säger Carl-Gunnar.