Tillträde på Skillingaryds skjutfält
www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu Till startsidan för kommunalt/statligt Till startsidan för militärt

Ändrade rutiner vid meddelande
av tillträdesförbud vid Skillingaryds skjutfält
Information från Skillingaryds skjutfält 6/11 2008 och inlagt här samma dag

I enlighet med SäkI Ö/S 2008 (säkerhetsinstruktion för försvarsmakten, övnings- och skjutfält 2008) kommer från och med 2009-01-05, information om tillträdesförbud ändras. Framgent kommer endast upplysning om aktuella skjutdagar anges, då tillträdesförbudet gäller. Idag framgår även dagar då fältet är ”öppet” och således inte belagt med tillträdesförbud.

Motivet är att få med mer information under längre tid och därigenom belasta miljön mindre med båda antal körmil som erfordras varje vecka för byte av information samt åtgången av papper. En halvering eller mera jämfört med nuvarande tillvägagångssätt.

Permanent stängning av bom 6
Bom nr 6, vid ”Åke-Kalles” väg kommer att permanentstängas. Den ingående vägen eller stigsträckning är redan idag stängd för fordon, blockerad med stenar. Bommen fungerar idag bara som markering vid tillträdesförbud.
Motivet är att bommen idag inte har någon egentlig funktion med anledning av den befintliga stenspärren som finns. Det utgör ett onödigt och miljöbelastande moment att stänga och öppna bommen när avspärrning redan finns.

Borttagning av informationstavlor
I enlighet med SäkI Ö/S 2008 (säkerhetsinstruktion för försvarsmakten, övnings- och skjutfält 2008) kommer från och med 2009-01-05, informationstavlorna vid Bom 6 samt Nya Holmavägens östra infart att tas bort. I SäkI framgår att större ingående vägar skall vara försedda med informationstavlor.
Motivet är att de nämnda tavlorna inte är placerade på större ingående vägar.
Informationstavlor finns redan idag som man passerar då man nyttjar körväg in till fältet innan man når de nämnda tavlorna. En minskning av antalet tavlor då de kvarvarande uppfyller krav enligt SäkI Ö/S är lika med miljövinst.

Lars Petersson
Skjutfältsbefäl
Skillingaryds Skjutfält

Här finns en länk till militärens sida för avlysningar över hela landet.

OBS! Denna sida uppdateras inte längre


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skjutfältstider 160614–160616 (pdf)

I fortsättningen visar vi tiderna endast som PDF

Skjutfältstider 160607–160609 (pdf)

Här finns vecka 21 även som pdf

 

Vecka 50 2016 - 2 2016 (pdf)

Här finns tider för 19-21 maj 2015

Här finns aktuell karta för 19–21 maj 2015

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILLTRÄDESFÖRBUD

Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD

 

Vecka

Datum

Dag

Tid

Avlyst område

Ant

137

13/9

Tisdag

0800-0000

1,2

 

137

14/9

Onsdag

0000-1730

1,2

 

 

 

Observera att endast dagar med tillträdesförbud anges, övningar med lös ammunition och fordon kan förekomma.
Det är under ovan angivna tider livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändringar anslås senast 24 timmar före ny avlysning
Upplysning avseende avlysning lämnas på telefon 0370 714 11

________________________________
A Forthmeiier/ platschef

 

TILLTRÄDESFÖRBUD

Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD

Vecka

Datum

Dag

Tid

Avlyst område

Ant

133

16/8

Tisdag

0900-2400

1,2

 

133

17/8

Onsdag

0000-2400

1,2

 

133

18/8

Torsdag

0000-1600

1,2

 

135

30/8

Tisdag

0800-2400

1,2

 

135

31/8

Onsdag

0000-2400

1,2

 

135

1/9

Torsdag

0000-2400

1,2

 

135

2/9

Fredag

0000-1300

1,2

 

 

 

Observera att endast dagar med tillträdesförbud anges, övningar med lös ammunition och fordon kan förekomma.
Det är under ovan angivna tider livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändringar anslås senast 24 timmar före ny avlysning
Upplysning avseende avlysning lämnas på telefon 0370 714 11

________________________________
A Forthmeiier/ platschef

 

 

 

 

TILLTRÄDESFÖRBUD

Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD

Vecka

Datum

Dag

Tid

Avlyst område

Ant

123

9/6

Torsdag

0000-2400

1,2

 

123

10/6

Fredag

0000-1130

1,2

 

124

14/6

Tisdag

0830-2400

1,

 

124

15/6

Onsdag

0000-1530

1.

 

 

Nästa planerade  skjutning efter den 15/6 sker 16/8 vecka 32

 

 

Observera att endast dagar med tillträdesförbud anges, övningar med lös ammunition och fordon kan förekomma.
Det är under ovan angivna tider livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändringar anslås senast 24 timmar före ny avlysning
Upplysning avseende avlysning lämnas på telefon 0370 714 11

________________________________
A Forthmeiier/ platschef

 

TILLTRÄDESFÖRBUD

Ändringstryck 2
Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD

Vecka

Datum

Dag

Tid

Avlyst område

Ant

120

19/5

Torsdag

0830-2400

1,2

 

120

20/5

Fredag

0000-2400

1,2

 

120

21/5

Lördag

0000-2400

1,2

 

120

22/5

Söndag

0000-2000

1,2

 

121

24/5

Tisdag

1100-1800

1,

 

121

25/5

Onsdag

0800-1600

1,

 

122

30/5

Måndag

0800-1530

1,

 

122

31/5

Tisdag

0800-1530

1,

 

122

1/6

Onsdag

0800-1530

1,

 

123

7/6

Tisdag

1230-2400

1,2

 

123

8/6

Onsdag

0000-2400

1,2

 

123

9/6

Torsdag

0000-2400

1,2

 

123

10/6

Fredag

0000-1130

1,2

 

Observera att endast dagar med tillträdesförbud anges, övningar med lös ammunition och fordon kan förekomma.
Det är under ovan angivna tider livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändringar anslås senast 24 timmar före ny avlysning
Upplysning avseende avlysning lämnas på telefon 0370 714 11

________________________________
A Forthmeiier/ platschef

 

 

 

 

 

 

TILLTRÄDESFÖRBUD

Ändringstryck 1
Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD

Vecka

Datum

Dag

Tid

Avlyst område

Ant

120

19/5

Torsdag

0830-2400

1,2

 

120

20/5

Fredag

0000-2400

1,2

 

120

21/5

Lördag

0000-2400

1,2

 

120

22/5

Söndag

0000-2000

1,2

 

121

24/5

Tisdag

1100-1800

1,

 

121

25/5

Onsdag

0800-1600

1,

 

123

7/6

Tisdag

1230-2400

1,2

 

123

8/6

Onsdag

0000-2400

1,2

 

123

9/6

Torsdag

0000-2400

1,2

 

123

10/6

Fredag

0000-1130

1,2

 

Observera att endast dagar med tillträdesförbud anges, övningar med lös ammunition och fordon kan förekomma.
Det är under ovan angivna tider livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändringar anslås senast 24 timmar före ny avlysning
Upplysning avseende avlysning lämnas på telefon 0370 714 11

________________________________
A Forthmeiier/ platschef

 

 

TILLTRÄDESFÖRBUD
Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD

Vecka

Datum

Dag

Tid

Avlyst område

Ant

119

10/5

Tisdag

0600-1600

1,

 

119

11/5

Onsdag

0800-2400

1,

x

119

12/5

Torsdag

0000-2400

1,

x

119

13/5

Fredag

0000-2400

1,2

 

119

14/5

Lördag

0000-2400

1,2

 

119

15/5

Söndag

0000-2400

1,2

x

120

16/5

Måndag

0000-2400

1,2

x

120

17/5

Tisdag

0000-2400

1,2

x

120

18/5

Onsdag

0000-1530

1,2

 

120

19/5

Torsdag

0830-1530

1,2

x

120

20/5

Fredag

0830-2400

1,2

 

120

21/5

Lördag

0000-2400

1,2

 

120

22/5

Söndag

0000-2000

1,2

 

Observera att endast dagar med tillträdesförbud anges, övningar med lös ammunition och fordon kan förekomma.
Det är under ovan angivna tider livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändringar anslås senast 24 timmar före ny avlysning
Upplysning avseende avlysning lämnas på telefon 0370 714 11

________________________________
A Forthmeiier/ platschef

 

 

TILLTRÄDESFÖRBUD
Ändringstryck 1
Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD

Vecka

Datum

Dag

Tid

Avlyst område

Anm

117

27/4

Onsdag

0000-2400

1,2

 

117

28/4

Torsdag

0000-1830

1,2

 

118

2/5

Måndag

1230-2400

1,2

 

118

3/5

Tisdag

0000-2400

1,2

 

118

4/5

Onsdag

0000-2400

1,2

 

118

5/5

Torsdag

0000-2400

1,2

 

118

6/5

Fredag

0000-2400

1,2

 

118

7/5

Lördag

0000-1500

1,2

 

Observera att endast dagar med tillträdesförbud anges, övningar med lös ammunition och fordon kan förekomma.
Det är under ovan angivna tider livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändringar anslås senast 24 timmar före ny avlysning
Upplysning avseende avlysning lämnas på telefon 0370 714 11

________________________________
A Forthmeiier/ platschef


Vecka

Datum

Dag
Tid
Avlyst

område

Annan övning i område

101

9/1

Söndag

0900-1500

1

 

105

31/1

Måndag

0900-2400

1-2

 

105

1/2

Tisdag

0000-2400

1-2

 

105

2/2

Onsdag

0000-2400

1-2

 

105

3/2

Torsdag

0000-2400

1-2

 

105

4/2

Fredag

0000-1300

1-2

 

106

10/2

Torsdag

0900-1500

1-2

 

110

7/3

Måndag

0800-2400

1-2

 

110

8/3

Tisdag

0000-2400

1-2

 

110

9/3

Onsdag

0000-2400

1-2

 

110

10/3

Torsdag

0000-2400

1-2

 

110

11/3

Fredag

0000-1500

1-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observera att endast dagar med tillträdesförbud anges, övningar med lös ammunition och fordon kan förekomma.

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370-714 11

2011-01-03______________________________
L Petersson
Skjutfältsbefäl


TILLTRÄDESFÖRBUD

Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD


Vecka

Datum

Dag
Tid
Avlyst

område

Annan övning i område

046

15/11

Måndag

0000-2400

1-2

 

046

16/11

Tisdag

0000-2400

1-2

 

046

17/11

Onsdag

0000-1500

1-2

 

047

23—25/11

Ti-On-To

Fältet öppet men det kommer att äga rum vissa mindre sprängarbeten

 

 

049

6/12

Måndag

0900-2400

1-2

 

049

7/12

Tisdag

0000-2400

1-2

 

049

8/12

Onsdag

0000-1530

1-2

 

050

14/12

Tisdag

0900-2400

1-2

 

050

15/12

Onsdag

0000-2400

1-2

 

050

16/12

Torsdag

0000-1530

1-2

 

 

 

 

 

 

 

Inga fler skjutningar inplanerade före årsskiftet och nästa planerade tillfälle är den 9/1 2011, detta är en söndag och endast dagsskjutning.
Skjutfältsavdelningen återkommer under vecka 101 med mer info.
Trevligt uppehåll!

Observera att endast dagar med tillträdesförbud anges, övningar med lös ammunition och fordon kan förekomma.

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370-714 11

2010-11-16______________________________
L Petersson
SkjutfältsbefälTILLTRÄDESFÖRBUD

Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD


Vecka

Datum

Dag
Tid
Avlyst

område

Annan övning i område

042

20/10

Onsdag

0800-2400

1-2

3-9

042

21/10

Torsdag

0800-2400

1-2

3-9

042

22/10

Fredag

0800-2400

1-2

3-9

042

23/10

Lördag

0000-1630

1-2

3-9

043

26/10

Tisdag

0800-2100

1-2

 

044

3/11

Onsdag

0830-2400

1-2

 

044

4/11

Torsdag

0000-1700

1-2

 

045

11/11

Torsdag

0900-2400

1-2

3-9

045

12/11

Fredag

0000-2400

1-2

3-9

045

13/11

Lördag

0000-2400

1-2

3-9

045

14/11

Söndag

0000-2400

1-2

3-9

046

15/11

Måndag

0000-2400

1-2

 

046

16/11

Tisdag

0000-2400

1-2

 

046

17/11

Onsdag

0000-1500

1-2

 

 

 

 

 

 

 

Observera att endast dagar med tillträdesförbud anges, övningar med lös ammunition och fordon kan förekomma.

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370-714 11

2010-10-19______________________________
L Petersson
Skjutfältsbefäl

TILLTRÄDESFÖRBUD

Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD


Vecka

Datum

Dag
Tid
Avlyst

område

Annan övning i område

039

27/9

Måndag

0900-2400

1-2

 

039

28/9

Tisdag

0000-2400

1-2

 

039

29/9

Onsdag

0000-2400

1-2

 

039

30/9

Torsdag

0000-2400

1-2

 

039

1/10

Fredag

0000-2400

1-2

 

039

2/10

Lördag

0000-2400

1-2

 

039

3/10

Söndag

0000-1500

1-2

 

040

5/10

Tisdag

0800-2400

1-2

 

040

6/10

Onsdag

0000-2400

1-2

 

040

7/10

Torsdag

0000-2400

1-2

 

040

8/10

Fredag

0000-2400

1-2

 

040

9/10

Lördag

0000-2400

1-2

 

040

10/10

Söndag

0000-1500

1-2

 

041

14/10

Torsdag

0800-2000

1-2

 

042
Från den 20/10 onsdag kl 08:00 fram till lördag den 23/10 kl 1600 område 1-2.

Observera att endast dagar med tillträdesförbud anges, övningar med lös ammunition och fordon kan förekomma.

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370-714 11

2010-09-23______________________________
L Petersson
Skjutfältsbefäl

 

TILLTRÄDESFÖRBUD

Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD


Vecka

Datum

Dag
Tid
Avlyst

område

Annan övning i område

036

10/9

Fredag

0000-2400

1-2

 

036

11/9

Lördag

0000-2400

1-2

 

036

12/9

Söndag

0000-2400

1-2

 

037

13/9

Måndag

0000-2400

1-2

 

037

14/9

Tisdag

0000-1530

1-2

 

038

21/9

Tisdag

0700-2400

1-2

 

038

22/9

Onsdag

0000-2400

1-2

 

038

23/9

Torsdag

0000-1530

1-2

 

039

27/9

Måndag

0900-1530

1

 

039

28/9

Tisdag

0900-1530

1

 

039

29/9

Onsdag

0900-2400

1-2

 

039

30/9

Torsdag

0000-2400

1-2

 

039

1/10

Fredag

0000-2400

1-2

 

039

2/10

Lördag

0000-2400

1-2

 

039

3/10

Söndag

0000-1500

1-2

 

040

Från 5/10 till 10/10

Tisdag till söndag

Tisdag 0800 till söndag 1500

1-2

NBG
Hela fältet

Observera att endast dagar med tillträdesförbud anges, övningar med lös ammunition och fordon kan förekomma.

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370-714 11

2010-09-10______________________________
L Petersson
Skjutfältsbefäl
TILLTRÄDESFÖRBUD

Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD


Vecka

Datum

Dag
Tid
Avlyst

område

Annan övning i område

033

17/8

Tisdag

0800-2400

1-2

 

033

18/8

Onsdag

0000-2400

1-2

 

033

19/8

Torsdag

0000-2400

1-2

 

033

20/8

Fredag

0000-1130

1-2

 

035

30/8

Måndag

0800-2400

1

 

035

31/8

Tisdag

0000-2400

1

 

035

1/9

Onsdag

0000-2400

1

 

035

2/9

Torsdag

0000-1600

1

 

036

7/9

Tisdag

0800-2400

1-2

 

036

8/9

Onsdag

0000-2400

1-2

 

036

9/9

Torsdag

0000-2400

1-2

 

036

10/9

Fredag

0000-2400

1-2

 

036

11/9

Lördag

0000-2400

1-2

 

036

12/9

Söndag

0000-2400

1-2

 

037

13/9

Måndag

0000-2400

1-2

 

037

14/9

Tisdag

0000-1530

1-2

 

Observera att endast dagar med tillträdesförbud anges, övningar med lös ammunition och fordon kan förekomma.

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370-714 11

2010-08-04______________________________
L Petersson
SkjutfältsbefälTILLTRÄDESFÖRBUD

Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD


Vecka

Datum

Dag
Tid
Avlyst

område

Annan övning i område

025

21/6

Måndag

0900-2400

1

 

025

22/6

Tisdag

0000-2400

1

 

025

23/6

Onsdag

0000-2400

1

 

025

24/6

Torsdag

0000-1630

1

 

Nästa planerade avlysning vecka 032

 

Observera att endast dagar med tillträdesförbud anges, övningar med lös ammunition och fordon kan förekomma.

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370-714 11

2010-06-11______________________________
L Petersson
Skjutfältsbefäl


TILLTRÄDESFÖRBUD

Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD


Vecka

Datum

Dag
Tid
Avlyst

område

Annan övning i område

018

4/5

Tisdag

0830-2400

1-2

 

018

5/5

Onsdag

0000-2400

1-2

 

018

6/5

Torsdag

0000-2400

1-2

 

018

7/5

Fredag

0000-2400

1-2

 

018

8/5

Lördag

0000-1630

1-2

 

020

20/5

Torsdag

0800-2030

1

 

022

31/5

Måndag

0800-2400

1

 

022

1/6

Tisdag

0000-2400

1

 

022

2/6

Onsdag

0000-2400

1

 

022

3/6

Torsdag

0000-1600

1

 

023

8/6

Tisdag

0800-2400

1

 

023

9/6

Onsdag

0000-2400

1

 

023

10/6

Torsdag

0000-2400

1

 

023

11/6

Fredag

0000-1200

1

 

 

 

 

 

 

 

Observera att endast dagar med tillträdesförbud anges, övningar med lös ammunition och fordon kan förekomma.

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370-714 11

2010-04-29______________________________
L Petersson
Skjutfältsbefäl


TILLTRÄDESFÖRBUD

Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD


Vecka

Datum

Dag
Tid
Avlyst

område

Annan övning i område

014

6/4

Tisdag

1200-2400

1-2

 

014

7/4

Onsdag

0000-2400

1-2

 

014

8/4

Torsdag

0000-1630

1-2

 

016

23/4

Fredag

0830-2400

1-2

 

016

24/4

Lördag

0000-2400

1-2

 

016

25/4

Söndag

0000-1630

1-2

 

017

27/4

Tisdag

0830-2400

1-2

 

017

28/4

Onsdag

0000-1630

1-2

 

018

4/5

Tisdag

0830-2400

1-2

 

018

5/5

Onsdag

0000-2400

1-2

 

018

6/5

Torsdag

0000-2400

1-2

 

018

7/5

Fredag

0000-2400

1-2

 

018

8/5

Lördag

0000-1630

1-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observera att endast dagar med tillträdesförbud anges, övningar med lös ammunition och fordon kan förekomma.

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370-714 11

2010-03-25______________________________
L Petersson
SkjutfältsbefälTILLTRÄDESFÖRBUD

Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD


Vecka

Datum

Dag
Tid
Avlyst

område

Annan övning i område

007

15/2

Måndag

0900-2400

1-2

 

007

16/2

Tisdag

0000-2400

1-2

 

007

17/2

Onsdag

0000-2400

1-2

 

007

18/2

Torsdag

0000-1600

1-2

 

009

2/3

Tisdag

0800-2400

1

 

009

3/3

Onsdag

0000-2400

1

 

009

4/3

Torsdag

0000-1530

1

 

011

17/3

Tisdag

0800-2400

1-2

 

011

18/3

Onsdag

0000-2400

1-2

 

011

19/3

Torsdag

0000-2400

1-2

 

011

20/3

Fredag

0000-2400

1-2

 

011

21/3

Lördag

0000-2400

1-2

 

011

22/3

Söndag

0000-2400

1-2

 

012

23/3

Måndag

0000-2400

1-2

 

012

24/3

Tisdag

0000-1630

1-2

 

Observera att endast dagar med tillträdesförbud anges, övningar med lös ammunition och fordon kan förekomma.

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370-714 11

2010-02-12______________________________
L Petersson
SkjutfältsbefälTILLTRÄDESFÖRBUD

Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD


Vecka

Datum

Dag
Tid
Avlyst

område

Annan övning i område

004

25/1

Måndag

1300-2400

1-2

 

004

26/1

Tisdag

0000-2400

1-2

 

004

27/1

Onsdag

0000-2400

1-2

 

004

28/1

Torsdag

0000-1500

1-2

 

005

2/2

Tisdag

0830-2400

1

 

005

3/2

Onsdag

0000-2400

1

 

005

4/2

Torsdag

0000-1630

1

 

006

8/2

Måndag

0900-2400

1-2

 

006

9/2

Tisdag

0000-2400

1-2

 

006

10/2

Onsdag

0000-2400

1-2

 

006

11/2

Torsdag

0000-1600

1-2

 

007

15/2

Måndag

0900-2400

1-2

 

007

16/2

Tisdag

0000-2400

1-2

 

007

17/2

Onsdag

0000-2400

1-2

 

007

18/2

Torsdag

0000-1600

1-2

 

Observera att endast dagar med tillträdesförbud anges, övningar med lös ammunition och fordon kan förekomma.

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370-714 11

2009-12-16______________________________
L Petersson
Skjutfältsbefäl


Utökat riskområde/tillträdesförbud

Under perioden 27–28 januari kl 0830–1600 kommer tillträdesförbud utöver ordinarie område 1 och 2 gälla på:

1. Området S Taglarp- Holma-Hallafors. Vägen till Vaggeryd-Tofteryd kommer att bommas i höjd med Hallafors i söder och söder Taglarp i norr. Bommarna kommer att vara vaktade av post.

Transporter på aktuellt vägavsnitt hänvisas under tiden till vägalternativ Skog-Hult över Taglarp i Norr och Skog-Hult i södra delen, söder Hallafors

2. Området Väster Lagan från Dammfästet i söder till Norra delen av golfbanan och med begränsning i Väster till E4.

Vägen till Götaströms Världshus och Golfresturangen är öppen för trafik och de närliggande områdena berörs ej

För ytterligare info ring. 070–545 03 73, 070–607 55 52

Skjutfältsbefäl. Lt Petersson

TILLTRÄDESFÖRBUD

Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD


Vecka

Datum

Dag
Tid
Avlyst

område

Annan övning i område

001

10/1

Söndag

0830-1530

1-2

 

002

13/1

Onsdag

0830-2400

1-2

 

002

14/1

Torsdag

0000-2400

1-2

 

002

15/1

Fredag

0000-2400

1-2

 

002

16/1

Lördag

0000-2400

1-2

 

002

17/1

Söndag

0000-2400

1-2

 

003

18/1

Måndag

0000-2400

1-2

 

003

19/1

Tisdag

0000-2400

1-2

 

003

20/1

Onsdag

0000-2400

1-2

 

003

21/1

Torsdag

0000-1930

1-2

 

004

26/1

Tisdag

0800-2400

1-2

 

004

27/1

Onsdag

0000-2400

1-2

 

004

28/1

Torsdag

0000-1500

1-2

 

005

2/2

Tisdag

0830-2400

1-2

 

005

3/2

Onsdag

0000-2400

1-2

 

005

4/2

Torsdag

0000-1630

1-2

 

 

 

 

 

 

 

Observera att endast dagar med tillträdesförbud anges, övningar med lös ammunition och fordon kan förekomma.

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370-714 11

2009-12-16______________________________
L Petersson
SkjutfältsbefälOBS Ändring:
V 47 torsdag den 19/11 som utgår samt att fältet kommer att öppnas onsdag 18/11 klockan 18.00.

TILLTRÄDESFÖRBUD

Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD


Vecka

Datum

Dag
Tid
Avlyst

område

Annan övning i område

944

26/10

Måndag

0800-2400

1

 

944

27/10

Tisdag

0000-2400

1

 

944

28/10

Onsdag

0000-2400

1

 

944

29/10

Torsdag

0000-1400

1

 

945

3/11

Tisdag

0800-2400

1-2

 

945

4/11

Onsdag

0000-2400

1-2

 

945

5/11

Torsdag

0000-2030

1-2

 

946

10/11

Tisdag

0800-2400

1-2

 

946

11/11

Onsdag

0000-2400

1-2

 

946

12/11

Torsdag

0000-2030

1-2

 

947

17/11

Tisdag

0800-2400

1-2

 

947

18/11

Onsdag

0000-2400

1-2

 

947

19/11

Torsdag

0000-2030

1-2

 

948

23/11

Måndag

0800-2400

1

 

948

24/11

Tisdag

0000-2400

1

 

948

25/11

Onsdag

0000-2400

1

 

948

26/11

Torsdag

0000-2030

1

 

Observera att endast dagar med tillträdesförbud anges, övningar med lös ammunition och fordon kan förekomma.

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370-714 11

2009-10-21_______________________________
L Petersson
Skjutfältsbefäl

TILLTRÄDESFÖRBUD

Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD


Vecka

Datum

Dag
Tid
Avlyst

område

Annan övning i område

939

24/9

Torsdag

0800-2400

1-2

 

939

25/9

Fredag

0000-2400

1-2

 

939

26/9

Lördag

0000-2400

1-2

 

939

27/9

Söndag

0000-1600

1-2

 

940

29/9

Tisdag

0800-2400

1

 

940

30/9

Onsdag

0000-2400

1

 

940

1/10

Torsdag

0000-1600

1

 

941

5/10

Måndag

0800-2400

1

 

941

6/10

Tisdag

0000-2400

1

 

941

7/10

Onsdag

0000-2400

1

 

941

8/10

Torsdag

0000-2030

1

 

942

15/10

Torsdag

0800-1800

1

 

944

26/10

Måndag

0800-2400

1

 

944

27/10

Tisdag

0000-2400

1

 

944

28/10

onsdag

0000-2400

1

 

944

29/10

Torsdag

0000-1400

1

 

Observera att endast dagar med tillträdesförbud anges, övningar med lös ammunition och fordon kan förekomma.

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370-714 11

2009-09-24_______________________________
L Petersson
Skjutfältsbefäl

TILLTRÄDESFÖRBUD

Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD


Vecka

Datum

Dag
Tid
Avlyst

område

Annan övning i område

938

15/9

Tisdag

0800-1600

1-2

 

938

16/9

Onsdag

0800-1600

1-2

 

938

18-20/9

Fre-Sön

Dagtid

 

1-8

939

24/9

Torsdag

0800-2400

1-2

 

939

25/9

Fredag

0000-2400

1-2

 

939

26/9

Lördag

0000-2400

1-2

 

939

27/9

Söndag

0000-1600

1-2

 

940

29/9

Tisdag

0800-2400

1

 

940

30/9

Onsdag

0000-2400

1

 

940

1/10

Torsdag

0000-1600

1

 

941

5/10

Måndag

1430-2000

1

 

941

6/10

Tisdag

1430-2000

1

 

941

7/10

Onsdag

1430-2000

1

 

941

8/10

Torsdag

1430-2000

1

 

942

15/10

Torsdag

0800-1600

1

 

Observera att endast dagar med tillträdesförbud anges, övningar med lös ammunition och fordon kan förekomma.

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370-714 11

2009-09-10_______________________________
L Petersson
Skjutfältsbefäl


TILLTRÄDESFÖRBUD

Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD

Vecka

Datum

Dag
Tid
Avlyst
område

Annan övning i område

935

24/8

Måndag

0000-2400

1

 

935

25/8

Tisdag

0000-1500

1

 

935

26/8

Onsdag

0000-1600

1-2

 

937

8/9

Tisdag

0800-2400

1-2

 

937

9/9

Onsdag

0000-2400

1-2

 

937

10/9

Torsdag

0000-1600

1

 

938

15/9

Tisdag

0900-1600

1-2

 

938

16/9

Onsdag

0800-1600

1-2

 

938

18/9

Fredag

0800-2400

1

 

938

19/9

Lördag

0000-2400

1

 

938

20/9

Söndag

0000-1500

1

 

939

24/9

Torsdag

0800-2400

1

 

939

25/9

Fredag

0000-2400

1

 

939

26/9

Lördag

0000-2400

1

 

 

Observera att endast dagar med tillträdesförbud anges, övningar med lös ammunition och fordon kan förekomma.

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370-714 11

2009-08-24_______________________________
L Petersson
SkjutfältsbefälSkjutfältet är stängt/bommat

Med anledning av stor brandrisk är fältet utöver de annonserade tillträdesförbuden stängt, vid stor brandrisk, då eldningsförbud råder. Detta gäller för Norra delen under rådande säsong. Tillträdesförbudet gäller enligt: Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Tid då eldningsförbud råder meddelas av räddningstjänsten enligt normala rutiner.

Myndigheter som medverkat till detta beslut är Länsstyrelsen, Fortifikationsverk, Räddningstjänsten, Kommunledning samt Försvarsmakten.

Lt Lars Petersson Skjutfältsbefäl. 30 juni 2009

 

OBS TIDIGARE I JULI EN BIT NEDAN

TILLTRÄDESFÖRBUD

Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD


Vecka

Datum

Dag
Tid
Avlyst

område

Annan övning i område

931

27/7

Måndag

0800-2400

1-2

 

931

28/7

Tisdag

0000-2400

1-2

 

931

29/7

Onsdag

0000-2400

1-2

 

931

30/7

Torsdag

0000-2030

1-2

 

934

18/8

Tisdag

0900-2400

1-2

 

934

19/8

Onsdag

0000-2400

1-2

 

934

20/8

Torsdag

0000-2400

1-2

 

934

21/8

Fredag

0000-2400

1-2

 

934

22/8

Lördag

0000-2400

1-2

 

934

23/8

Söndag

0000-2400

1-2

 

935

24/8

Måndag

0000-2400

1-2

 

935

25/8

Tisdag

0000-1500

1-2

 

Observera att endast dagar med tillträdesförbud anges, övningar med lös ammunition och fordon kan förekomma.

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370-714 11

2009-07-01_______________________________
L Petersson
Skjutfältsbefäl

TILLTRÄDESFÖRBUD

Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD


Vecka

Datum

Dag
Tid
Avlyst

område

Annan övning i område

923

2/6

Tisdag

0900-2400

1-2

 

923

3/6

Onsdag

0000-2400

1-2

 

923

4/6

Torsdag

0000-1500

1-2

 

925

15/6

Måndag

0900-2400

1-2

 

925

16/6

Tisdag

0000-2400

1-2

 

925

17/6

Onsdag

0000-1630

1-2

 

927

30/6

Tisdag

1230-2400

1-2

 

927

1/7

Onsdag

0000-2400

1-2

 

927

2/7

Torsdag

0000-1500

1-2

 

931

27/7

Måndag

0800-2400

1-2

 

931

28/7

Tisdag

0000-2400

1-2

 

931

29/7

Onsdag

0000-2400

1-2

 

931

30/7

Torsdag

0000-2030

1-2

 

 

Observera att endast dagar med tillträdesförbud anges, övningar med lös ammunition och fordon kan förekomma.

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370-714 11

2009-05-27________________________________
L Petersson
Skjutfältsbefäl


TILLTRÄDESFÖRBUD

Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD


Vecka

Datum

Dag
Tid
Avlyst

område

Annan övning i område

919

5/5

Tisdag

0800-2400

1-2

 

919

6/5

Onsdag

0000-2400

1-2

 

919

7/5

Torsdag

0000-1600

1-2

 

920

13/5

Onsdag

0800-2400

1-2

 

920

14/5

Torsdag

0000-2000

1-2

 

920

16/5

Lördag

0800-2400

1-2

 

920

17/5

Söndag

0000-1600

1-2

 

921

19/5

Tisdag

0900-2400

1

 

921

20/5

Onsdag

0000-1230

1

 

923

2/6

Tisdag

0900-2400

1-2

 

923

3/6

Onsdag

0000-2400

1-2

 

923

4/6

Torsdag

0000-1500

1-2

 

 

 

 

 

 

 

 

Observera att endast dagar med tillträdesförbud anges, övningar med lös ammunition och fordon kan förekomma.

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370-714 11

2009-04-29________________________________
L Petersson
Skjutfältsbefäl


OBS! NYA TIDER:
TILLTRÄDESFÖRBUD

Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD


Vecka

Datum

Dag
Tid
Avlyst

område

Annan övning i område

916

17/4

Fredag

0000-2400

1-2

 

916

18/4

Lördag

0000-2400

1-2

 

916

19/4

Söndag

0000-1600

1-2

 

917

21/4

Tisdag

0800-2400

1-2

 

917

22/4

Onsdag

0000-2400

1-2

 

917

23/4

Torsdag

0000-2400

1-2

 

917

24/4

Fredag

0000-2400

1-2

 

917

25/4

Lördag

0800-2400

1-2

 

917

26/4

Söndag

0000-1600

1-2

 

919

5/5

Tisdag

0800-2400

1-2

 

919

6/5

Onsdag

0000-2400

1-2

 

919

7/5

Torsdag

0000-1600

1-2

 

 

 

 

 

 

 

 

Observera att endast dagar med tillträdesförbud anges, övningar med lös ammunition och fordon kan förekomma.

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370-714 11

2009-04-06________________________________
L Petersson
Skjutfältsbefäl

 

TILLTRÄDESFÖRBUD

Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD


Vecka

Datum

Dag
Tid
Avlyst

område

Annan övning i område

916

15/4

Onsdag

0800-1600

1-2

 

916

16/4

Torsdag

0800-2400

1-2

 

916

17/4

Fredag

0000-2400

1-2

 

916

18/4

Lördag

0000-2400

1-2

 

916

19/4

Söndag

0000-1600

1-2

 

917

21/4

Tisdag

0800-1900

1-2

 

917

22/4

Onsdag

0800-1900

1-2

 

917

25/4

Lördag

0800-2400

1-2

 

917

26/4

Söndag

0000-1600

1-2

 

919

5/5

Tisdag

0800-2400

1-2

 

919

6/5

Onsdag

0000-2400

1-2

 

919

7/5

Torsdag

0000-1600

1-2

 

920

13/5

Onsdag

0800-2400

1-2

 

920

14/5

Torsdag

0000-1600

1-2

 

920

16/5

Lördag

0800-2400

1-2

 

 

Observera att endast dagar med tillträdesförbud anges, övningar med lös ammunition och fordon kan förekomma.

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370-714 11

2009-04-06________________________________
L Petersson
Skjutfältsbefäl

 

TILLTRÄDESFÖRBUD 2009

Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD


Vecka

Datum

Dag
Tid
Avlyst

område

Annan övning i område

914

30/3

Måndag

0800-2400

1-2

 

914

31/3

Tisdag

0000-2400

1-2

 

914

1/4

Onsdag

0000-2400

1-2

 

914

2/4

Torsdag

0000-1600

1-2

 

916

15/4

Onsdag

0800-1600

1-2

 

916

16/4

Torsdag

0800-2400

1-2

 

916

17/4

Fredag

0000-2400

1-2

 

916

18/4

Lördag

0000-2400

1-2

 

916

19/4

Söndag

0000-1600

1-2

 

917

21/4

Tisdag

0800-1900

1-2

 

917

22/4

Onsdag

0800-1900

1-2

 

 

Observera att endast dagar med tillträdesförbud anges, övningar med lös ammunition och fordon kan förekomma.

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370-714 11

2009-03-23________________________________
L Petersson
SkjutfältsbefälTILLTRÄDESFÖRBUD

Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD


Vecka

Datum

Dag
Tid
Avlyst

område

Annan övning i område

909

24/2

Tisdag

0900-2400

1-2

 

909

25/2

Onsdag

0000-1630

1-2

 

910

3/3

Tisdag

0830-2400

1-2

 

910

4/3

Onsdag

0000-2400

1-2

 

910

5/3

Torsdag

0000-1600

1-2

 

914

30/3

Måndag

0800-1600

1-2

 

914

31/3

Tisdag

0800-1600

1-2

 

914

1/4

Onsdag

0800-1600

1-2

 

914

2/4

Torsdag

0800-1600

1-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observera att endast dagar med tillträdesförbud anges, övningar med lös ammunition och fordon kan förekomma.

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370-714 11

2009-02-17________________________________
L Petersson
Skjutfältsbefäl

Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD


Vecka

Datum

Dag
Tid
Avlyst

område

Annan övning i område

907

10/2

Tisdag

0800-2400

1-2

 

907

11/2

Onsdag

0000-2400

1-2

 

907

12/2

Torsdag

0000-1600

1-2

 

908

17/2

Tisdag

0800-2400

1-2

 

908

18/2

Onsdag

0000-2400

1-2

 

908

19/2

Torsdag

0000-1600

1-2

 

 

Observera att endast dagar med tillträdesförbud anges, övningar med lös ammunition och fordon kan förekomma.

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370-714 11

2009-01-04________________________________
L Petersson
Skjutfältsbefäl


TILLTRÄDESFÖRBUD

Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD


Vecka

Datum

Dag
Tid
Avlyst

område

Annan övning i område

848

11-27

Torsdag

0900-2400

1

 

848

11-28

Fredag

0000-1600

1

 

848

11-29

Lördag

1500-2400

 

1-8

848

11-30

Söndag

0000-1500

1

1-8

Under perioden 2008-12-01 till 2009-01-03 är inga avlysningar inplanerade.

901

4/1

Söndag

0800-1530

1,2

 

Efter den 5/1 kommer endast aktuella dagar då avlysning förekommer att anges i detta dokument.

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370-714 11

2008-11-27________________________________
L Petersson
Skjutfältsbefäl

TILLTRÄDESFÖRBUD

Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD


Vecka

Datum

Dag
Tid
Avlyst

område

Annan övning i område

847

11-20

Torsdag

0000-1600

1

 

847

11-21

Fredag

Ingen avlysning

 

1-8

847

11-22

Lördag

Ingen avlysning

 

1-8

847

11-23

Söndag

Ingen avlysning

 

1-8

848

11-24

Måndag

Ingen avlysning

 

 

848

11-25

Tisdag

Ingen avlysning

 

 

848

11-26

Onsdag

Ingen avlysning

 

1-6

848

11-27

Torsdag

0900-2400

1

 

848

11-28

Fredag

0000-1600

1

 

848

11-29

Lördag

1500-2400

 

1-8

848

11-30

Söndag

0000-1500

1

1-8

849

12-01

Måndag

Ingen avlysning

 

 

849

12-02

Tisdag

Ingen avlysning

 

 

849

12-03

Onsdag

Ingen avlysning

 

 

849

12-04

Torsdag

Ingen avlysning

 

 

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370-714 11

2008-11-20_________________________________
L Petersson
Skjutfältsbefäl

 

TILLTRÄDESFÖRBUD

Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD


Vecka

Datum

Dag
Tid
Avlyst

område

Annan övning i område

846

11-12

Onsdag

0900-2400

1

 

846

11-13

Torsdag

0000-1600

1

 

846

11-14

Fredag

Ingen avlysning

 

 

846

11-15

Lördag

Ingen avlysning

 

 

846

11-16

Söndag

Ingen avlysning

 

 

847

11-17

Måndag

Ingen avlysning

 

 

847

11-18

Tisdag

0900-2400

1

 

847

11-19

Onsdag

0000-2400

1

 

847

11-20

Torsdag

0000-1600

1

 

847

11-21

Fredag

Ingen avlysning

 

1-8

847

11-22

Lördag

Ingen avlysning

 

1-8

847

11-23

Söndag

Ingen avlysning

 

1-8

848

11-24

Måndag

Ingen avlysning

 

 

848

11-25

Tisdag

Ingen avlysning

 

 

848

11-26

Måndag

Ingen avlysning

 

1-6

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370-714 11

2008-11-10_________________________________
L Petersson
Skjutfältsbefäl

TILLTRÄDESFÖRBUD

Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD


Vecka

Datum

Dag
Tid
Avlyst

område

Annan övning i område

845

11-04

Tisdag

0900-1600

1

 

845

11-05

Onsdag

0900-1600

1

 

845

11-06

Torsdag

Ingen avlysning

 

 

845

11-07

Fredag

Ingen avlysning

 

 

845

11-08

Lördag

Ingen avlysning

 

 

845

11-09

Söndag

Ingen avlysning

 

 

846

11-10

Måndag

Ingen avlysning

 

 

846

11-11

Tisdag

Ingen avlysning

 

 

846

11-12

Onsdag

0900-2400

1

 

846

11-13

Torsdag

0000-1600

1

 

846

11-14

Fredag

Ingen avlysning

 

 

846

11-15

Lördag

Ingen avlysning

 

 

846

11-16

Söndag

Ingen avlysning

 

 

847

11-17

Måndag

Ingen avlysning

 

 

847

11-18

Tisdag

0900-2400

1

 

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370-714 11

2008-11-03_________________________________
L Petersson
Skjutfältsbefäl

 

TILLTRÄDESFÖRBUD

Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD


Vecka

Datum

Dag
Tid
Avlyst

område

Annan övning i område

844

10-27

Måndag

0800-1600

1-2

 

844

10-28

Tisdag

0800-1600

1-2

 

844

10-29

Onsdag

0800-1600

1-2

 

844

10-30

Torsdag

Ingen avlysning

 

1-5

844

10-31

Fredag

Ingen avlysning

 

1

844

11-01

Lördag

Ingen avlysning

 

1

844

11-02

Söndag

Ingen avlysning

 

1

845

11-03

Måndag

Ingen avlysning

 

 

845

11-04

Tisdag

0900-1600

1

 

845

11-05

Onsdag

0900-1600

1

 

845

11-06

Torsdag

Ingen avlysning

 

 

845

11-07

Fredag

Ingen avlysning

 

 

845

11-08

Lördag

Ingen avlysning

 

 

845

11-09

Söndag

Ingen avlysning

 

 

846

11-10

Måndag

Ingen avlysning

 

 

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370-714 11

2008-10-27_________________________________
L Petersson
Skjutfältsbefäl

 

TILLTRÄDESFÖRBUD

Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD


Vecka

Datum

Dag
Tid
Avlyst

område

Annan övning i område

843

 

Måndag

Ingen avlysning

 

 

843

10-21

Tisdag

Ingen avlysning

 

Slutövn.

843

10-22

Onsdag

0800-2400

1-2

Slutövn.

843

10-23

Torsdag

0000-2030

1-2

Slutövn.

843

10-24

Fredag

Ingen avlysning

 

Slutövn.

843

10-25

Lördag

Ingen avlysning

 

Slutövn.

843

10-26

Söndag

Ingen avlysning

 

Slutövn.

844

10-27

Måndag

0800-2030

1-2

 

844

10-28

Tisdag

0800-2030

1-2

 

844

10-29

Onsdag

0800-2030

1-2

 

844

10-30

Torsdag

Ingen avlysning

 

1-5

844

10-31

Fredag

Ingen avlysning

 

1

844

11-01

Lördag

Ingen avlysning

 

1

844

11-02

Söndag

Ingen avlysning

 

1

845

11-03

Måndag

Ingen avlysning

 

1-5

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370-714 11

2008-10-20_________________________________
L Petersson
Skjutfältsbefäl

TILLTRÄDESFÖRBUD

Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD

I samband med militärens slutövning, kommer;
– Start/landningar av helikoptrar kommer att ske med utgångspunkt Skillingaryds läger under perioden 15/10—26/10.
– Del av flygverksamheten i anslutning till start och landningar kommer att ske i området på skjutfältet och närliggande områden.
– Verksamheten kommer att äga rum under både dager och mörker, dock inte så frekvent under mörker.


Vecka

Datum

Dag
Tid
Avlyst

område

Annan övning i område

839

09-25

Torsdag

0000-0830

1-2

3-7

839

09-26

Fredag

Ingen avlysning

 

 

839

09-27

Lördag

Ingen avlysning

 

1-7 (sjfs)

839

09-28

Söndag

Ingen avlysning

 

3-7

840

09-29

Måndag

Ingen avlysning

 

 

840

09-30

Tisdag

0800-2400

1-2

3-7

840

10-01

Onsdag

0000-2400

1-2

3-7

840

10-02

Torsdag

0000-2400

1-2

3-7

840

10-03

Fredag

0000-2400

1-2

3-7

840

10-04

Lördag

0000-2030

1-2

3-7

840

10-05

Söndag

Ingen avlysning

3-7

841

10-06

Måndag

1400-2030

1-2

 

841

10-07

Tisdag

1400-2030

1-2

 

841

10-08

Onsdag

1400-2030

1-2

 

841

10-09

Torsdag

1400-2030

1-2

 

841

10-10

Fredag

Ingen avlysning

 

1-5

841

10-11

Lördag

Ingen avlysning

 

1-5

841

10-12

Söndag

Ingen avlysning

 

1-7

842

10-13

Måndag

Ingen avlysning

 

 

842

10-14

Tisdag

Ingen avlysning

 

 

842

10-15

Onsdag

Ingen avlysning

 

1-7

842

10-16

Torsdag

Ingen avlysning

 

Slutövn.

842

10-17

Fredag

Ingen avlysning

 

Slutövn.

842

10-18

Lördag

Ingen avlysning

 

Slutövn.

842

10-19

Söndag

Ingen avlysning

 

Slutövn.

843

10-20

Måndag

Ingen avlysning

 

Slutövn.

843

10-21

Tisdag

Ingen avlysning

 

Slutövn.

843

10-22

Onsdag

0800-2400

1-2

Slutövn.

843

10-23

Torsdag

0000-2030

1-2

Slutövn.

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370-714 11

2008-09-25_________________________________
L Petersson
Skjutfältsbefäl

TILLTRÄDESFÖRBUD

Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD

Vecka

Datum

Dag
Tid
Avlyst område

Annan övning i område

838

09-18

Torsdag

0000-2030

1-2

3-7

838

09-19

Fredag

Ingen avlysning

 

3-7

838

09-20

Lördag

Ingen avlysning

 

 

838

09-21

Söndag

Ingen avlysning

 

1-7

839

09-22

Måndag

Ingen avlysning

 

3-7

839

09-23

Tisdag

0800-2400

1-2

3-7

839

09-24

Onsdag

0000-2400

1-2

3-7

839

09-25

Torsdag

0000-0830

1-2

3-7

839

09-26

Fredag

Ingen avlysning

 

 

839

09-27

Lördag

Ingen avlysning

 

1-7 (sjfs)

839

09-28

Söndag

Ingen avlysning

 

3-7

840

09-29

Måndag

Ingen avlysning

 

 

840

09-30

Tisdag

0800-2400

1-2

3-7

840

10-01

Onsdag

0000-2400

1-2

3-7

840

10-02

Torsdag

0000-2400

1-2

3-7

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370-714 11

2008-09-17_________________________________
L Petersson
Skjutfältsbefäl

 

TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD


Vecka

Datum

Dag
Tid
Avlyst

område

Annan övning i område

835

08-28

Torsdag

0000-1900

1-2

1-7

835

08-29

Fredag

Ingen avlysning

 

 

835

08-30

Lördag

Ingen avlysning

 

 

835

08-31

Söndag

0630-1900

1-2

 

836

09-01

Måndag

Ingen avlysning

 

1-4

836

09-02

Tisdag

0800-2400

1-2

3-7

836

09-03

Onsdag

0000-2400

1-2

3-7

836

09-04

Torsdag

0000-2400

1-2

3-7

836

09-05

Fredag

0000-1130

1-2

3-7

836

09-06

Lördag

Ingen avlysning

 

3-7

836

09-07

Söndag

Ingen avlysning

 

1-7

837

09-08

Måndag

1230-2400

1-2

3-7

837

09-09

Tisdag

0000-2400

1-2

3-7

837

09-10

Onsdag

0000-2400

1-2

3-7

837

09-11

Torsdag

0000-2400

1-2

3-7

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370-714 11

2008-08-28_________________________________
L Petersson
Skjutfältsbefäl

 

 

Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD


Vecka

Datum

Dag
Tid
Avlyst

område

Annan övning i område

833/834

08-11--17

Må-Sö

Ingen avlysning

 

1-7

834

08-18

Måndag

Ingen avlysning

 

1-2

834

08-19

Tisdag

0800-2000

1-2

 

834

08-20

Onsdag

0800-2000

1-2

 

834

08-21

Torsdag

0800-1700

1-2

 

834

08-22

Fredag

Ingen avlysning

 

1-7

834

08-23

Lördag

Ingen avlysning

 

1-7

834

08-24

Söndag

Ingen avlysning

 

1-7

835

08-25

Måndag

1230-2000

1-2

1-7

835

08-26

Tisdag

0800-2000

1-2

1-7

835

08-27

Onsdag

0800-2400

1-2

1-7

835

08-28

Torsdag

0000-1900

1-2

1-7

835

08-29

Fredag

Ingen avlysning

 

 

835

08-30

Lördag

Ingen avlysning

 

 

835

08-31

Söndag

0630-1900

1-2

 

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370-714 11

2008-08-11_________________________________
L Petersson
Skjutfältsbefäl

TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370 714 11

Under perioden 1/7—11/8, inga skjutningar inplanerade. Ändringar kan meddelas inom 24 timmar.

Annan militär eller frivilligverksamhet förekommer under perioden på skjutfältet, på norra samt södra delen.

2008-06-08__________________________________
L Petersson
Skjutfältsbefäl

 

 

 

Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD


Vecka

Datum

Dag
Tid
Avlyst

område

Annan övning i område

Inga skjutningar på fältet under perioden 06-16---06-23

 

06-24

Tisdag

0900-2400

1-2

 

 

06-25

Onsdag

0000-2400

1-2

 

 

06-26

Torsdag

0000-2400

1-2

 

 

06-27

Fredag

0000-2400

1-2

1-7

 

06-28

Lördag

0000-2400

1-2

1-7

 

06-29

Söndag

0000-2400

1-2

1-7

 

06-30

Måndag

0000-1700

1-2

1-7

Inga skjutningar på fältet under perioden 07-01---07-30

 

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370-714 11

2008-06-16_________________________________
L Petersson
Skjutfältsbefäl

Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD


Vecka

Datum

Dag
Tid
Avlyst

område

Annan övning i område

823

06-05

Torsdag

Ingen skjutning

 

1-7

823

06-06

Fredag

Ingen skjutning

 

 

823

06-07

Lördag

Ingen skjutning

 

 

823

06-08

Söndag

Ingen skjutning

 

 

824

06-09

Måndag

Ingen skjutning

 

 

824

06-10

Tisdag

Ingen skjutning

 

 

824

06-11

Onsdag

Ingen skjutning

 

 

824

06-12

Torsdag

Ingen skjutning

 

 

824

06-13

Fredag

1630-0000

 

 

824

06-14

Lördag

2400-1700

 

 

824

06-15

Söndag

Ingen skjutning

 

 

825

06-16

Måndag

Ingen skjutning

 

 

825

06-17

Tisdag

Ingen skjutning

 

 

825

06-18

Onsdag

Ingen skjutning

 

 

825

06-19

Torsdag

Ingen skjutning

 

 

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370 714 11

2008-06-04_________________________________
L Petersson
SkjutfältsbefälTILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD


Vecka

Datum

Dag
Tid
Avlyst

område

Annan övning i område

822

05-27

Tisdag

Ingen skjutning

 

 

822

05-28

Onsdag

Ingen skjutning

 

 

822

05-29

Torsdag

Ingen skjutning

 

 

822

05-30

Fredag

Ingen skjutning

 

 

822

05-31

Lördag

Ingen skjutning

 

 

822

06-01

Söndag

Ingen skjutning

 

1-7

823

06-02

Måndag

Ingen skjutning

 

1-7

823

06-03

Tisdag

07:30-24:00

1-2

1-7

823

06-04

Onsdag

00:00-14:00

1-2

1-7

823

06-05

Torsdag

Ingen skjutning

 

1-7

823

06-06

Fredag

Ingen skjutning

 

 

823

06-07

Lördag

Ingen skjutning

 

 

823

06-08

Söndag

Ingen skjutning

 

 

824

06-09

Måndag

Ingen skjutning

 

 

824

06-10

Tisdag

08:00-20:00

1-2

 

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370 714 11

2008-05-27_________________________________
L Petersson
Skjutfältsbefäl

TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD


Vecka

Datum

Dag
Tid
Avlyst

område

Annan övning i område

821

05-22

Torsdag

0800-1630

1

3-7

821

05-23

Fredag

0800-1130

1

 

821

05-24

Lördag

Ingen skjutning

 

3-7

821

05-25

Söndag

Ingen skjutning

 

3-7

822

05-26

Måndag

0800-1630

1

 

822

05-27

Tisdag

0800-1630

1

 

822

05-28

Onsdag

0800-1630

1

 

822

05-29

Torsdag

0800-1630

1

 

822

05-30

Fredag

0800-1630

1

 

822

05-31

Lördag

0800-1630

1

 

822

06-01

Söndag

Ingen skjutning

 

1-7

822

06-02

Måndag

Ingen skjutning

 

1-7

822

06-03

Tisdag

Ingen skjutning

 

1-7

822

06-04

Onsdag

Ingen skjutning

 

1-7

822

06-05

Torsdag

Ingen skjutning

 

1-7

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370 714 11

2008-05-22_________________________________
L Petersson
Skjutfältsbefäl

 


Vecka

Datum

Dag
Tid
Avlyst

område

Annan övning i område

819

05-08

Torsdag

Ingen skjutning

 

1-7

819

05-09

Fredag

Ingen skjutning

 

 

819

05-10

Lördag

Ingen skjutning

 

 

819

05-11

Söndag

Ingen skjutning

 

 

820

05-12

Måndag

Ingen skjutning

 

 

820

05-13

Tisdag

0900-2400

1-2

3-7

820

05-14

Onsdag

0000-2400

1-2

3-7

820

05-15

Torsdag

0000-2400

1-2

3-7

820

05-16

Fredag

0000-1600

1

3-7

820

05-17

Lördag

0900-2400

1

3-7

820

05-18

Söndag

0000-1200

 

3-7

821

05-19

Måndag

Ingen skjutning

 

3-7

821

05-20

Tisdag

Ingen skjutning

 

3-7

821

05-21

Onsdag

Ingen skjutning

 

3-7

821

05-22

Torsdag

0800-1630

1

3-7

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370 714 11

2008-05-06__________________________________
L Petersson
Skjutfältsbefäl

 


Vecka

Datum

Dag
Tid
Avlyst

område

Annan övning i område

817

04-24

Torsdag

08:00-11:00

1

 

817

04-25

Fredag

Ingen skjutning

 

 

817

04-26

Lördag

Ingen skjutning

 

 

817

04-27

Söndag

Ingen skjutning

 

 

818

04-28

Måndag

Ingen skjutning

 

1-7

818

04-29

Tisdag

Ingen skjutning

 

1-7

818

04-30

Onsdag

Ingen skjutning

 

 

818

05-01

Torsdag

Ingen skjutning

 

1-7

818

05-02

Fredag

Ingen skjutning

 

1-7

818

05-03

Lördag

Ingen skjutning

 

1-7

818

05-04

Söndag

Ingen skjutning

 

1-7

819

05-05

Måndag

Ingen skjutning

 

1-7

819

05-06

Tisdag

Ingen skjutning

 

1-7

819

05-07

Onsdag

Ingen skjutning

 

1-7

819

05-08

Torsdag

Ingen skjutning

 

1-7

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370 714 11

2008-04-23__________________________________
L Petersson
SkjutfältsbefälVecka

Datum

Dag
Tid
Avlyst

område

Annan övning i område

816

04-17

Torsdag

Ingen skjutning

 

 

816

04-18

Fredag

Ingen skjutning

 

 

816

04-19

Lördag

07:30-17:30

1

 

816

04-20

Söndag

Ingen skjutning

 

 

817

04-21

Måndag

Ingen skjutning

 

 

817

04-22

Tisdag

09:00-18:00

 

 

817

04-23

Onsdag

09:00-18:00

 

 

817

04-24

Torsdag

08:00-11:00

 

 

817

04-25

Fredag

Ingen skjutning

 

 

817

04-26

Lördag

Ingen skjutning

 

 

817

04-27

Söndag

Ingen skjutning

 

 

818

04-28

Måndag

Ingen skjutning

 

 

818

04-29

Tisdag

Ingen skjutning

 

 

818

04-30

Onsdag

Ingen skjutning

 

 

818

05-01

Torsdag

Ingen skjutning

 

 

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370 714 11

2008-04-16__________________________________
L Petersson
Skjutfältsbefäl


Vecka

Datum

Dag
Tid
Avlyst

område

Annan övning i område

814

04-03

Torsdag

00:00-18:00

1

 

814

04-04

Fredag

Ingen skjutning

 

 

814

04-05

Lördag

Ingen skjutning

 

 

814

04-06

Söndag

Ingen skjutning

 

 

815

04-07

Måndag

Ingen skjutning

 

 

815

04-08

Tisdag

Ingen skjutning

 

 

815

04-09

Onsdag

Ingen skjutning

 

 

815

04-10

Torsdag

08:00-16:30

1

 

815

04-11

Fredag

08:00-16:30

1

 

815

04-12

Lördag

07:00-17:00

1

 

815

04-13

Söndag

Ingen skjutning

 

 

816

04-14

Måndag

Ingen skjutning

 

 

816

04-15

Tisdag

Ingen skjutning

 

 

816

04-16

Onsdag

Ingen skjutning

 

 

816

04-17

Torsdag

Ingen skjutning

 

 

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370 714 11

2008-04-03__________________________________
L Petersson
Skjutfältsbefäl

 


Vecka

Datum

Dag
Tid
Avlyst

område

Annan övning i område

812

03-21

Fredag

Ingen skjutning

 

 

812

03-22

Lördag

Ingen skjutning

 

 

812

03-23

Söndag

Ingen skjutning

 

 

813

03-24

Måndag

Ingen skjutning

 

 

813

03-25

Tisdag

14:00-24:00

1

 

813

03-26

Onsdag

00:00-24:00

1

 

813

03-27

Torsdag

00:00-24:00

1

 

813

03-28

Fredag

00:00-11:00

1

 

813

03-29

Lördag

Ingen skjutning

 

 

813

03-30

Söndag

Ingen skjutning

 

 

814

03-31

Måndag

Ingen skjutning

 

 

814

04-01

Tisdag

09:00-24:00

1

 

814

04-02

Onsdag

00:00-24:00

1

 

814

04-03

Torsdag

00:00-18:00

1

 

814

04-04

Fredag

Ingen skjutning

 

 

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370 714 11

2008-03-20__________________________________
L Petersson
Skjutfältsbefäl

TILLTRÄDESFÖRBUD för vecka 10–12 2008

Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD

OBS! Ett förband strök sina övningar vecka 11, varför det är stora förändringar

Vecka Datum Dag Tid Avlyst
område Annan övning i område
810 03-06 Torsdag Ingen avlysning
810 03-07 Fredag Ingen avlysning
810 03-08 Lördag Ingen avlysning
810 03-09 Söndag Ingen avlysning
811 03-10 Måndag Ingen avlysning
811 03-11 Tisdag Ingen avlysning
811 03-12 Onsdag Ingen avlysning
811 03-13 Torsdag Ingen avlysning
811 03-14 Fredag Ingen avlysning
811 03-15 Lördag Ingen avlysning 2
811 03-16 Söndag Ingen avlysning Skjutb.
812 03-17 Måndag 1600-2400 1
812 03-18 Tisdag 0000-2400 1
812 03-19 Onsdag 0000-2400 1
812 03-20 Torsdag 0000-1130 1

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370 714 11

2008-03-06__________________________________
L Petersson
SkjutfältsbefälTILLTRÄDESFÖRBUD för vecka 9–11 2008


Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD
Vecka Datum Dag Tid Avlyst
område Annan övning i område
809 02-29 Fredag 0000-2400 1 2-7
809 03-01 Lördag 0000-2400 1,2 3-7
809 03-02 Söndag 0000-2400 1,2 3-7
810 03-03 Måndag 0000-2400 1,2 3-7
810 03-04 Tisdag 0000-2400 1 2-7
810 03-05 Onsdag 0000-1800 1 2-7
810 03-06 Torsdag Ingen avlysning
810 03-07 Fredag Ingen avlysning
810 03-08 Lördag Ingen avlysning
810 03-09 Söndag Ingen avlysning
811 03-10 Måndag Ingen avlysning
811 03-11 Tisdag 0800-2400 1,2
811 03-12 Onsdag 0000-2400 1,2
811 03-13 Torsdag 0000-1800 1,2
811 03-14 Fredag Ingen avlysning

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370 714 11

2008-02-28__________________________________
L Petersson
Skjutfältsbefäl

TILLTRÄDESFÖRBUD för vecka 8–10/2008

Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD
Vecka Datum Dag Tid Avlyst
område Annan övning i område
808 02-21 Torsdag Ingen avlysning
808 02-22 Fredag Ingen avlysning
808 02-23 Lördag Ingen avlysning
808 02-24 Söndag Ingen avlysning
809 02-25 Måndag Ingen avlysning
809 02-26 Tisdag 0800-2400
809 02-27 Onsdag 0000-2400 1 2-7
809 02-28 Torsdag 0000-2400 1 2-7
809 02-29 Fredag 0000-2400 1 2-7
809 03-01 Lördag 0000-2400 1 2-7
809 03-02 Söndag 0000-2400 1 2-7
810 03-03 Måndag 0000-2400 1 2-7
810 03-04 Tisdag 0000-2400 1 2-7
810 03-05 Onsdag 0000-1800 1 2-7
810 03-06 Torsdag Ingen avlysning

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370 714 11

2008-02-20__________________________________
L Petersson
SkjutfältsbefälTILLTRÄDESFÖRBUD
för vecka 6–8/2008

Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD

Vecka Datum Dag Tid Avlyst område Annan övning i område

806 02-07 Torsdag 09:00-16:00 1-2
806 02-08 Fredag Ingen avlysning
806 02-09 Lördag Ingen avlysning
806 02-10 Söndag Ingen avlysning

807 02-11 Måndag Ingen avlysning
807 02-12 Tisdag 09:00-24:00 1-2 3,4,5
807 02-13 Onsdag 00:00-24:00 1-2 3,4,5
807 02-14 Torsdag 00:00-24:00 1-2 3,4,5
807 02-15 Fredag 00:00-24:00 1-2 3,4,5
807 02-16 Lördag 00:00-24:00 1-23,4,5
807 02-17 Söndag 00:00-24:00 1-2 3,4,5

808 02-18 Måndag 00:00-24:00 1-2 3,4,5
808 02-19 Tisdag 00:00-24:00 1-2 3,4,5
808 02-20 Onsdag 00:00-16:30 1,2,3,4,5

Onsdagen den 20/2, förlängning av avlysning från annonserad tid 0830 till 1630.


808 02-21 Torsdag Ingen avlysning 1,2,3,4,5

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370 714 11

2008-02-07__________________________________
L Petersson
Skjutfältsbefäl


TILLTRÄDESFÖRBUD
för vecka 6–7/2008

Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD

Vecka Datum Dag Tid Avlyst område Annan övning i område

806 02-08 Fredag Ingen avlysning
806 02-09 Lördag Ingen avlysning
806 02-10 Söndag Ingen avlysning
807 02-11 Måndag Ingen avlysning
807 02-12 Tisdag 09:00-00:00 1-2 3,4,5
807 02-13 Onsdag 24:00-00:00 1-2 3,4,5
807 02-14 Torsdag 24:00-00:00 1-2 3,4,5
807 02-15 Fredag 24:00-00:00 1-2 3,4,5TILLTRÄDESFÖRBUD
för vecka 4–6/2008

Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD

Vecka Datum Dag Tid Avlyst område Annan övning i område
804 01-24 Torsdag 00:00-24:00 1,2
804 01-25 Fredag 00:00-08:30 1,2
804 01-26 Lördag Ingen avlysning
804 01-27 Söndag Ingen avlysning
805 01-28 Måndag Ingen avlysning
805 01-29 Tisdag 00:00-24:00 1,2
805 01-30 Onsdag 00:00-24:00 1,2
805 01-31 Torsdag 00:00-24:00 1,2
805 02-01 Fredag 00:00-07:30 1,2
805 02-02 Lördag Ingen avlysning. Annan övning i område 3
805 02-03 Söndag Ingen avlysning
806 02-04 Måndag Ingen avlysning
806 02-05 Tisdag 09:00-16:00
806 02-06 Onsdag Ingen avlysning
806 02-07 Torsdag 09:00-16:00
806 02-08 Fredag Ingen avlysning

Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370 714 11

2008-01-17__________________________________
L Petersson
Skjutfältsbefäl


TILLTRÄDESFÖRBUD för vecka 3–4/2008

Skillingaryds skjutfält
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD

Vecka Datum Dag Tid Avlyst område Annan övning i område
803 01-17 Torsdag Ingen avlysning
803 01-18 Fredag Ingen avlysning
803 01-19 Lördag Ingen avlysning
803 01-20 Söndag Ingen avlysning

804 01-21 Måndag 12:30-24:00 1,2
804 01-22 Tisdag 00:00-24:00 1,2
804 01-23 Onsdag 00:00-24:00 1,2
804 01-24 Torsdag 00:00-24:00 1,2
804 01-25 Fredag 00:00-08:30 1,2
804 01-26 Lördag Ingen avlysning
804 01-27 Söndag Ingen avlysningTILLTRÄDESFÖRBUD för vecka 46–47/2007 och en bit in på 2008

TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| Vecka | Datum | Dag | Tid | Omr |Verksamhets|
| | | | | | område |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| 747 | 22 nov |Torsdag | 0000-1700 | 1,2 | 1-7 |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| 747 | 23 nov |Fredag |Ingen avlysning | | 1-7 |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| 747 | 24 nov |Lördag |Ingen avlysning | | 1-7 |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| 747 | 25 nov |Söndag |Ingen avlysning | | 1-7 |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| 748 | 26 nov |Måndag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| 748 | 27 nov |Tisdag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| 748 | 28 nov |Onsdag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| 748 | 29 nov |Torsdag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| 748 | 30 nov |Fredag |Ingen avlysning | | 1-7 |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| 748 | 1 dec |Lördag |Ingen avlysning | | 1-7 |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| 748 | 2 dec |Söndag |Ingen avlysning | | 1-7 |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|

Tillståndsgiven verksamhet pågår på skjutfältet under perioden,
Vecka 47 fr-lö-sö- -lö-sö vecka 48
Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt
angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24
timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370 714 11

2007-11-22
__________________________________
M Colliander
Skjutfältsbefäl

 

TIDIGARE VECKOR HÄR NEDAN

TILLTRÄDESFÖRBUD för vecka 45–46/2007

Skillingaryds skjutfält

TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| Vecka | Datum | Dag | Tid | Omr |Verksamhets|
| | | | | | område |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| 746 | 15 nov |Torsdag |Ingen avlysning | | 3-7 |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| 746 | 16 nov |Fredag |Ingen avlysning | | 3-7 |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| 746 | 17 nov |Lördag |Ingen avlysning | | 3-7 |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| 746 | 18 nov |Söndag |Ingen avlysning | | 3-7 |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| 747 | 19 nov |Måndag |Ingen avlysning | | 3-7 |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| 747 | 20 nov |Tisdag | 0800-2400 | 1,2 | 1-7 |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| 747 | 21 nov |Onsdag | 0000-2400 | 1,2 | 1-7 |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| 747 | 22 nov |Torsdag | 0000-1700 | 1,2 | 1-7 |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| 747 | 23 nov |Fredag |Ingen avlysning | | 1-7 |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| 747 | 24 nov |Lördag |Ingen avlysning | | 1-7 |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| 747 | 25 nov |Söndag |Ingen avlysning | | 1-7 |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|

Tillståndsgiven verksamhet pågår på skjutfältet under perioden,
Vecka 46 sö-må-ti-on-to-fr-lö-sö vecka 47
Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt
angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24
timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370 714 11

2007-11-15
__________________________________
M Colliander
Skjutfältsbefäl

TILLTRÄDESFÖRBUD för vecka 45–46/2007

Skillingaryds skjutfält

TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD
|----------+---------------+--------------+------------------------+--------+-----------|
| Vecka | Datum | Dag | Tid/Avspärrning | Omr |Verksamhets|
| | | | | | område |
|----------+---------------+--------------+------------------------+--------+-----------|
| 745 | 8 nov |Torsdag |Ingen avlysning | | 1-8 |
|----------+---------------+--------------+------------------------+--------+-----------|
| 745 | 9 nov |Fredag |Ingen avlysning | | 1-8 |
|----------+---------------+--------------+------------------------+--------+-----------|
| 745 | 10 nov |Lördag |Ingen avlysning | | 1-8 |
|----------+---------------+--------------+------------------------+--------+-----------|
| 745 | 11 nov |Söndag |Ingen avlysning | | 1,3-7 |
|----------+---------------+--------------+------------------------+--------+-----------|
| 746 | 12 nov |Måndag |Ingen avlysning | | 3-7 |
|----------+---------------+--------------+------------------------+--------+-----------|
| 746 | 13 nov |Tisdag |Ingen avlysning | | 3-7 |
|----------+---------------+--------------+------------------------+--------+-----------|
| 746 | 14 nov |Onsdag |Ingen avlysning | | 3-7 |
|----------+---------------+--------------+------------------------+--------+-----------|
| 746 | 15 nov |Torsdag |Ingen avlysning | | 3-7 |
|----------+---------------+--------------+------------------------+--------+-----------|
| 746 | 16 nov |Fredag |Ingen avlysning | | 3-7 |
|----------+---------------+--------------+------------------------+--------+-----------|
| 746 | 17 nov |Lördag |Ingen avlysning | | 3-7 |
|----------+---------------+--------------+------------------------+--------+-----------|
| 746 | 18 nov |Söndag |Ingen avlysning | | 3-7 |
|----------+---------------+--------------+------------------------+--------+-----------|

Tillståndsgiven verksamhet pågår på skjutfältet under perioden,
Vecka 45 to-fr-lö-sö-må-ti-on-to-fr-lö-sö vecka 46
Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt
angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24
timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370 714 11

2007-11-08
__________________________________
M Colliander
Skjutfältsbefäl

Mvh

Kn Magnus Colliander
Skillingaryds skjutfält
0370 760 62
0705 450 373

Avlysning för vecka 44–45/2007

TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| Vecka | Datum | Dag | Tid | Omr |Verksamhets|
| | | | | | område |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| 744 | 1 nov |Torsdag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| 744 | 2 nov |Fredag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| 744 | 3 nov |Lördag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| 744 | 4 nov |Söndag |Ingen avlysning | | 1-8 |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| 745 | 5 nov |Måndag |Ingen avlysning | | 1-8 |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| 745 | 6 nov |Tisdag |Ingen avlysning | | 1-8 |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| 745 | 7 nov |Onsdag |Ingen avlysning | | 1-8 |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| 745 | 8 nov |Torsdag |Ingen avlysning | | 1-8 |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| 745 | 9 nov |Fredag |Ingen avlysning | | 1-8 |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| 745 | 10 nov |Lördag |Ingen avlysning | | 1-8 |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| 745 | 11 nov |Söndag |Ingen avlysning | | 1,3-7 |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|

Tillståndsgiven verksamhet pågår på skjutfältet under perioden,
Vecka 44 sö-må-ti-on-to-fr-lö-sö vecka 45
Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt
angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24
timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370 714 11

2007-11-01
__________________________________
M Colliander
Skjutfältsbefäl

Avlysning för vecka 43–44/2007

TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD

|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| Vecka | Datum | Dag | Tid | Omr |Verksamhets|
| | | | | | område |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| 743 | 25 okt |Torsdag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| 743 | 26 okt |Fredag | 0900-2400 | 1,2 | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| 743 | 27 okt |Lördag | 0000-1500 | 1,2 | 3-8 |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| 743 | 28 okt |Söndag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| 744 | 29 okt |Måndag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| 744 | 30 okt |Tisdag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| 744 | 31 okt |Onsdag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| 744 | 1 nov |Torsdag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| 744 | 2 nov |Fredag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| 744 | 3 nov |Lördag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|
| 744 | 4 nov |Söndag |Ingen avlysning | | 1-8 |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+-----------|

Tillståndsgiven verksamhet pågår på skjutfältet under perioden,
Vecka 43 fr-lö-sö - - -sö vecka 44
Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt
angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24
timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370 714 11

2007-10-25
__________________________________
M Colliander
Skjutfältsbefäl

Avlysning för vecka 42-43/2007
TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| Vecka | Datum | Dag | Tid | Omr | Övrigt |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 742 | 18 okt |Torsdag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 742 | 19 okt |Fredag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 742 | 20 okt |Lördag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 742 | 21 okt |Söndag |Ingen avlysning | | 2 |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 743 | 22 okt |Måndag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 743 | 23 okt |Tisdag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 743 | 24 okt |Onsdag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 743 | 25 okt |Torsdag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 743 | 26 okt |Fredag | 0900-2400 | 1,2 | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 743 | 27 okt |Lördag | 0000-1500 | 1,2 | 3-8 |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 743 | 28 okt |Söndag |Ingen avlysning | | 1-8 |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|

Tillståndsgiven verksamhet pågår på södra delen under perioden, Vecka 42 sö-lö-sö vecka 43
Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370 714 11

2007-10-18
__________________________________
M Colliander
Skjutfältsbefäl

Avlysning för vecka 41-42/2007.

TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| Vecka | Datum | Dag | Tid | Omr | Övrigt |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 741 | 12 okt |Fredag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 741 | 13 okt |Lördag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 741 | 14 okt |Söndag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 742 | 15 okt |Måndag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 742 | 16 okt |Tisdag | Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 742 | 17 okt |Onsdag | Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 742 | 18 okt |Torsdag | Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 742 | 18 okt |Fredag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 742 | 19 okt |Lördag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 742 | 20 okt |Söndag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|

Tillståndsgiven verksamhet pågår på södra delen under perioden,
Vecka 41 - - - - - - - - - - - - vecka 42
Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt
angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24
timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370 714 11

2007-10-12
__________________________________
M Colliander
Skjutfältsbefäl

Avlysning för vecka 40-41/2007.

TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| Vecka | Datum | Dag | Tid | Omr | Övrigt |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 740 | 4 okt |Torsdag | 0000-1500 | 1,2 | |
|
----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 740 | 5 okt |Fredag |Ingen avlysning | | 3-7 |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 740 | 6 okt |Lördag |Ingen avlysning | | 3-7 |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 740 | 7 okt |Söndag |Ingen avlysning | | 1-7 |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 741 | 8 okt |Måndag |Ingen avlysning | | 1-8 |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 741 | 9 okt |Tisdag |0900-2400 | 1,2 | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 741 | 10 okt |Onsdag |0000-2400 | 1,2 | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 741 | 11 okt |Torsdag |0000-1530 | 1,2 | |

|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 741 | 12 okt |Fredag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 741 | 13 okt |Lördag |Ingen avlysning | | 1-8 |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 741 | 14 okt |Söndag |Ingen avlysning | | 1-8 |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|

 

Tillståndsgiven verksamhet pågår på södra delen under perioden, Vecka 40 fr-lö-sö-må-lö-sö vecka 41
Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24
timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370 714 11

2007-10-04
__________________________________
M Colliander
Skjutfältsbefäl

 

Avlysning för vecka 40/2007. OBS! ingen skjutning på helgen 739, skjutningen inställd.

TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| Vecka | Datum | Dag | Tid | Omr | Övrigt |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 739 | 27 sep |Torsdag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 739 | 28 sep |Fredag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 739 | 29 sep |Lördag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 739 | 30 sep |Söndag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 740 | 1 okt |Måndag | 0900-0000 | 1,2 | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 740 | 2 okt |Tisdag | 0000-2400 | 1,2 | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 740 | 3 okt |Onsdag | 0000-2400 | 1,2 | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 740 | 4 okt |Torsdag | 0000-1500 | 1,2 | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 740 | 5 okt |Fredag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 740 | 6 okt |Lördag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 740 | 7 okt |Söndag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|

 

Tillståndsgiven verksamhet pågår på södra delen under perioden, Vecka 39 fr-lö-sö vecka 40
Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370 714 11

2007-09-27
__________________________________
M Colliander
Skjutfältsbefäl

TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| Vecka | Datum | Dag | Tid | Omr | Övrigt |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 738 | 20 sep |Torsdag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 738 | 21 sep |Fredag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 738 | 22 sep |Lördag |Ingen avlysning | | 1-8 |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 738 | 23 sep |Söndag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 739 | 24 sep |Måndag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 739 | 25 sep |Tisdag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 739 | 26 sep |Onsdag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 739 | 27 sep |Torsdag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 739 | 28 sep |Fredag |1230-2400 | 1,2 | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 739 | 29 sep |Lördag |0000-2400 | 1,2 | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 739 | 30 sep |Söndag |0000-1800 | 1,2 | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|

Tillståndsgiven verksamhet pågår på södra delen under perioden, Vecka 38 lö-fr-lö-lö vecka 39
Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370 714 11

2007-09-20
__________________________________
M Colliander
Skjutfältsbefäl

 

TILLTRÄDESFÖRBUD GÄLLER UNDER NEDAN ANGIVNA TIDER
OMRÅDESBESKRIVNING – SE SEPARAT ANSLAGET KARTBLAD (PÅ FLERA PLATSER VID SKJUTFÄLTET/LÄGRET)
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| Vecka | Datum | Dag | Tid | Omr | Övrigt |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 737 | 13 sep |Torsdag |Ingen avlysning | | 3-7 |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 737 | 14 sep |Fredag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 737 | 15 sep |Lördag |Ingen avlysning | | 1-8 |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 737 | 16 sep |Söndag |Ingen avlysning | | 2,5,6 |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 738 | 17 sep |Måndag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 738 | 18 sep |Tisdag | 0830-2400 | 1,2 | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 738 | 19 sep |Onsdag | 0000-1600 | 1,2 | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 738 | 20 sep |Torsdag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 738 | 21 sep |Fredag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 738 | 22 sep |Lördag |Ingen avlysning | | 1-8 |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|
| 738 | 23 sep |Söndag |Ingen avlysning | | |
|----------+---------------+---------------+----------------------+--------+--------|

Tillståndsgiven verksamhet pågår på södra delen (vecka 37),
Vecka 37 fr-lö-sö-må-ti-on-to-lö vecka 38
Det är under ovan angiven tid livsfarligt att beträda avspärrat område.
Avspärrning påbörjas före angiven tid för att fältet skall vara stängt angiven tid. Avspärrning hävs från angiven tid.
Ändring av program i perioden kan förekomma. Ändring anslås senast 24 timmar före ny avlysning.
Upplysningar avseende avlysningen lämnas på telefon 0370 714 11

2007-09-13
__________________________________
M Colliander
Skjutfältsbefäl