Slätten i Skillingaryd – insändarstorm 1991 www.skillingaryd.nu Startsidan för militärt

1991 rasade en het debatt i tidningarna om Slätten (Heden). Här följer en del av vad som skrevs i LokalTidningen Finnveden där nästan all debatt fördes.
LokalTidningen Finnveden Fredag vecka 30/1991
Insändare:
Bygg inte på Heden
Vi är några skillingarydsbor som vill tacka den person som skrivit till riksantikvarien med anledning av kommunens planer att bygga bland annat varuhallar och bostäder på Heden i Skillingaryd. Vi är många som är emot dessa planer. Det finns många orsaker till varför vi är motståndare:
1. Det är ett traditionsrikt område som militären haft sedan urminnes tid.
2. Om kommunen köper marken naggas militärområdet i kanten.
3. Marknadsplatsen försvinner.
4. Ett populärt strövområde tas bort.
5. Risken finns att Skillingaryds centrum med torget utarmas. Vad händer om exempelvis Samuelsons flyttar från torget till Heden? Ska vi bygga ett nytt centrum vid Heden?
Listan kan göras längre, men det får räcka för den här gången. Måste köpmännen alltid segra? Låt inte deras profit gå före allmännyttan.
Oroliga skillingarydsbor
LokalTidningen Finnveden Fredag vecka 30/1991
Stoppa Heden - riv skokartongen
Jag läste om att en person klagat på kommunens önskan att bygga på Heden. Undertecknad hör till en av dem som på det bestämdaste sätter sig emot kommunens planer. Skillingaryd är inte större än att man kan spara denna historiska mark.
Det vore bättre att utveckla centrum. Riv skokartongen - alltså Samuelsons - och bygg en ny byggnad i tre våningar med källare. Då kan det bli garage, varuhallar och vad man önskar. Vi måste värna om vårt torg och inte sprida allt för vinden. I annat fall får Skillingaryd inte ett enda centrum utan flera som det inte blir mycket med.
Tack för ordet!
BA, Skillingaryd

Låt Heden bli valfråga
Än en gång är kommunen beredd att köra över oss skillingarydsbor. Nu tänker man ta ifrån oss Heden eller Slätten som vi säger.
Evald Andersson och de övriga i kommunen borde se lite mer till historian än att ständigt planera golfbanor och annat.
Vi är många äldre här i samhället som tycker att man borde spara de grönområden och strövområden som finns.
Visst kan man bygga på en del av Heden, men det får i så fall inte bli mer än en bostadslänga liknande den vid Södra vägen.
Jag hoppas att något parti tar upp den här frågan inför valet.
"Rädda Heden"
LokalTidningen Finnveden Fredag vecka 31/1991
Heden igen:
Inte fel att bygga!

Jag tycker att det vore jättebra att bygga på Heden i Skillingaryd och har svårt att förstå de argument som framfördes i förra veckans tidning. Det var tre olika insändare och alla anoyma, till skillnad mot denna.
Detta område brukar inte användas av militären och jag brukar inte heller se många som har det som strövområde. Det finns ju så många andra fina områden att ströva på.
Marknadsplatsen används två gånger om året och kan ju flyttas. Det har den gjorts tidigare.
Jag tror inte heller att torget utarmas om exempelvis Samuelsons flyttar till Heden. Kvar blir en lokal som kan användas för andra affärer och kvar kring torget finns för övrigt post, bank och ett flertal affärer.
Att riva Samuelsons för ett nybygge betyder inte större lokaler. Markytan kan inte bli större än vad den är i dag.
Jag hoppas innerligen att det blir byggnation på Heden och så ett råd till Evald Andersson och övriga som förhandlar med militären: Stå på er!
Alice Bergkvist, Skillingaryd
LokalTidningen Finnveden Fredag vecka 32/1991
Tack Joel
Vi hörde Joel Andersson på radion i tisdags och vill bara säga en sak: Tack för att Du än en gång ställer upp för Skillingaryd! Du har kämpat för Köpmansgården, Stora Hotellet och mycket annat. Sådana som Du behövs. I annat fall är det risk att hela vår historia går förlorad. Alltför mycket av det gamla har förstörts som de ovan nämnda fastigheterna, Ljungbergs, Sundbergs med flera.
Vår insändare fick svar i förra veckan. Vi vill kommentera ett par saker. För det första tycker vi att det viktgaste skälet mot att bygga på Heden är att det är ett traditionsrikt område. Vi vill ha kvar det. Har man börjat nagga militärens område i kanten är det risk att man fortsätter.
När det gäller affärer så är det tydligen inte enligt förra veckans skiss mer än någon enstaka butik inritad - det ser ut som en. En enda butik!
Visst är det svårt med parkering i centrum men inte alls så farligt som "SE FRAMÅT RÄDDA HEDEN" vill framtona. Om man ska till torget så är det inte längre än att man kan parkera vid stationen eller bakom Skillingehus. Vi orkar nog gå de metrar som det är till torget.
Vi kallar oss inte några bakåtsträvare utan vill kämpa för att bevara det som i mer än 200 år varit så viktigt för Skillingaryd, militärförläggningen. Låt husen leva och för övrigt lär det snart itne finns behov av att bygga så mycket nya bostäder. Troligen har det redan byggts för mycket och vi kan nog invänta en tid med många tomma lägenheter.
Oroliga skillingarydsbor.
LokalTidningen Finnveden Fredag vecka 32/1991
Låt Heden bli valfråga
Svar till förra veckans två insändare: För det första ÄR Heden ett populärt strövområde, men självfallet är det inte det viktigaste för att rädda Heden. När det gäller marknadsplatsen håller jag med: Den kan man mycket väl flytta. Visst kan Samuelsons butik användas till annat om det blir en ny affär. Men varför måste man smälla upp en affär på just Heden. Som en annan insändarskribent noterade: Skillingaryd är inte större än att man kan spara denna historiska mark.
Självfallet blir inte huset som Samuelsons har större om det rivs och ett nytt byggs. Nej, om Samuelsons behöver bygga är nog en flyttning enda chansen, men varför inte fundera på andra platser. Det är väl inte nödvändigt att precis varenda affär ligger kring torget?
Vem som skrivit de andra två insändarna känner jag inte till, men det är åtminstone inte jag, som svar till "SE FRAMÅT RÄDDA HEDEN".
Den ritning som visades i tidningen ger vid handen att även fotbollsplanen försvinner och att den nya bebyggelsen kommer att gå väldigt nära militärens byggnader. Vill ni verkligen vara med om något sådant?
"Rädda Heden"
LokalTidningenFinnveden Fredag vecka 32/1991
Heden igen:
Länsantikvarien får bakläxa!
Joel tackar riksantikvarien

Bildtext: - bilden kommer senare
Den här bilden togs på Heden för knappt två år sedan. Personerna är Evald Andersson samt Svea och Joel Andersson. Evald är kommunstyrelsens ordförande och han vill bygga bostäder och affärslokaler på en del av Heden. Joel är motståndare och har skrivit till militären. (Bild: Linus Persson)

Joel Andersson tackar riksantikvarie Ivar Eklöv i Stockholm för att han är emot planerna på att bebygga Heden i Skillingaryd. Länsantikvarie Per-Olof Ringqvist i Jönköping får därmed bakläxa.
Det var den 12 juli som LokalTidningen berättade om att riksantikvarien hade kontaktats om kommunens planer att bebygga Heden. Hembygdskämpen Joel Andersson reagerade precis som han gjorde 1954. Den gången fick han hjälp av riksantikvarien att stoppa en bebyggelse på det gamla exercisfältet med anor från 1600-talet.
Riksantikvarien håller med Joel och därmed får länsantikvarien en bakläxa:
- Men verkligen är ofta annorlunda än teorin, säger P-O Ringqvist i en kommentar till Radio Jönköping.
Samtidigt medger han att han i fortsättningen kanske bör gå hårdare fram och inte som hittills följa politikernas önskemål om exploatering till varje pris.
Joel Andersson tror att frågan nu kan komma i ett annat läge. Kommunens planer går kanske om intet:
- Göteborg kan ju ha kvar sin hed, och då borde väl lilla Skillingaryd kunna ha kvar sin.
Joel menar att kommunen borde ha tagit reda på hur det var förra gången Heden var på tapeten innan man fastställde planerna. Man borde också informera invånarna bättre.
- Man har rivit allt det fina som finns i Skillingaryd. Jag tycker att politikerna ska veta vad de gör, säger Joel Andersson.
I LokalTidningen har insändarfloden varit strid. Människor har varit både för och emot byggplanerna.
Än är inte den här frågan avgjord, men utan tvekan har Joel Andersson fått god hjälp på vägen. Det måste vara svårt för politikerna att helt nonchalera riksantikvariens synpunkter.
Riksantikvarien har för övrigt också givit sin syn på underofficersmässen på östra lägret. Militären vill riva byggnaden, men det motsätter sig riksantikvarien.
Per Bunnstad
LokalTidningen Finnveden Fredag nr 33/1991

Ovårdat radiospråk om Skillingaryd
"Lilla sketna Skillingaryd" sa Joel Andersson härom dagen i radio. Jag tycker att han borde välja sitt språk och dessutom har jag svårt att förstå att han som varit så emot militären nu kämpar för att Heden - eller Slätten som jag föredrar att kalla det - inte ska bebyggas.
Om de är oroliga i Burseryd, som det sas i radion, var har de med bebyggelsen i Skillingaryd att göra?
Jag tycker inte att kommunens förslag skadar Slätten utan gör i ställer Skillingaryd mer levande. Av redaktionen har jag fått reda på förslaget från Lars Stråth och det verkar ganska bra.
Vad som ska bevaras av det militära är byggnaderna och det gäller även de på östra lägret. Flera hus står oanvända och alla vet vad som händer när ett hus står tomt. Om kommunen får råd vore det lämpligt att rusta upp husen och använda dom. Det behövs exempelvis lokaler för ungdomar.
När det gäller Slätten tycker jag att kommunen borde sätta upp hundtoaletter där. Då kan det bli ett strövområde.
Alice Bergkvist, Skillingaryd.

LokalTidningen Finnveden Fredag nr 33/1991
Skillingardysbo föreslår:
Bättre att bygga här
än på anrika Slätten


Bildtext: - bilden kommer senare
Lars Stråth tycker att kvarteret norr om Sturegatan och mellan Skolgatan-Storgatan skulle vara ypperligt för en varuhall med bostäder. Mycket bättre än att bygga på Slätten.

 
 

 

- Bygg i stället vid Storgatan!
Den som föreslår det är skillingarydsbon Lars Stråth. Hans förslag skulle kunna innebära att man inte behöver bygga på Heden, eller som man oftas säger Slätten.
Lasse tycker att tomten vid gamla Dohrnérs utmed Storgatan i Skillingaryd skulle vara utmärkt för Samuelsons att ha varuhall på. Han anser att kommunen borde köpa Lööfs fastighet och sedan riva detta hus. Det bli sedan ett stort område att bebygga eftersom även Comstedts tomt skulle kunna köpas.
Lasse påpekar att man i första hand borde titta på rivningshotade tomter innan man börjar bebygga Slätten:
- Det skulle kunna bli en stor varuhall med bostäder. Det skulle också bli en fin parkeringsplats, som även kunde användas av besökare till kyrkan, menar Lars Stråth.
Det finns ytterligare tomter i kvarteret som med tiden kan köpas in. Då ökar expansionsmöjligheterna ytterligare.

Utlys tävling!
- Kommunen kunde bjuda in byggmästare och sedan utlysa en tävling om hur man på bästa sätt ska kunna bebygga kvarteret .
- En sanering är nödvändig och eftersom ett hus rivits och ett brunnit är det lämpligt att göra något ordentligt.
Samtidigt tycker Lasse att det är synd att behöva ta militärens mark. Själv är han något nostalgisk, inte minst eftersom hans far under många år var förvaltare på skjutfältet. Fast i framtiden kan han även på Slätten tänka sig någon form av bebyggelse.
Det finns också möjlighet att bygga på marknadsplatsen och vid Gropabäcken söder om Tofterydsvägen. Själv tycker skillingarydsbon att alternativet vid Storgatan är att föredra.

Ragga industrier!
Lars Stråth föreslår att kommunen borde ta fasta på det här förslaget och han tycker i övrigt att kommunen borde satsa mer på att få industrier till kommunen:
- Här finns fantastiskt fina tomter på Götaströmsområdet, men man raggar inte tillräckligt offentsivt. Man kan inte bara vänta på att företagen kommer av sig själva. Man måste göra något aktivt och dessutom vore det inte fel att sänka tomtpriserna för industrin. Det har vi snart igen genom ökade skatteinkomster från dem som jobbar i hitflyttade industrier.
- Se bara på hur man gjort i Jönköping. Där har man aktivt arbetat för att industrier ska etablera sig. På Torsvik har den ena industrin efter den andra vuxit upp, men de hade lika gärna kunnat hamna hos oss.
Det här är ytterligare en fråga som han tycker att kommunalrådet Evald Andersson, c, med flera borde ta till sig.

Evald svarar
Men kommunens inställning står fast: Man kommer att fortsätta förhandlingarna med militären. Målet är att bebygga Slätten.
- Förslaget med tomten vid Dohrnérs är inget nytt, men där har vi planerat bostäder, kommenterar Evald Andersson.
I övrigt har han inga kommenterar i frågan.
- När det att få industrier till kommunen tycker jag att vi gör vad vi kan. Vi önskar att vi visste hur vi skulle kunna lyckas bättre. Den som har förslag på hur vi ska göra, är mer än välkommen att kontakta oss, säger Evald.
Han tror att nästan enda vägen är att försöka utveckla samarbetet med industriföreningen.
Per Bunnstad

LokalTidningen Finnveden Fredag nr 35/1991
Historiskt sällskap säger sitt om Slätten
Det har sagts och skrivits mycket om Slätten eller Heden som andra kallar det. Men det är inte nog ännu; Alla krafter måste till för att stoppa kommunens planer på att exploatera marken på Skillingaryds exercisfält.
Vi instämmer helt i riksantikvariens synpunkter; Området måste bevaras för framtiden. Det är en del av Skillingaryds historia, fasktiskt en ganska stor del. Militären har spelat en betydande roll för bygden och man vet aldrig var det slutar om man börjar nagga området i kanten.
Det har på senare tid framförts flera förslag på var man kan bygga i stället. Vi tycker att kommunen borde utreda dessa förslag och inte principfast hålla kvar vid Slätten.
Samhällets utveckling stoppas inte om man sparar Slätten. Skillingaryd är en liten ort och nog borde vi ha råd med ett orört område nära centrum. För övrigt har Skillingaryd inte någon central park och med enkla medel skulle Slätten göras än trevligare. Med varuhallar och bostadshus blir under alla omständigheter Heden inte trevligare.
Östbo Historiska Sällskap
LokalTidningen Finnveden Fredag nr 38/1991
Länsantikvarien och kommunen
har kommit överens om Slätten

I måndags träffades representanter för länsstyrelsen och Vaggeryds kommun för att diskutera planerad byggnation på Slätten/Heden i Skillingaryd. Alla var rörande överens om att det går att bygga på området. Man anser att man går utanför det område som sägs vara riksintressant.
Det har sagts och skrivits mycket om detta område. För snart 40 år sedan agerade Joel Andersson, Tofteryd, och då sa riksantikvarien att området bör sparas. Annars hade kommunen då långtgående planer på att bebygga Slätten.
I somras skrev Joel ånto till riksantikvarien för att få besked om det är andra förutsättningar nu. Riksantikvarien har svarat med att det inte är någon skillnad och att området inte bör beyggas.
Länsantikvarie Per-Olof Ringquist är däremot av annan uppfattning; Han tycker att man kan beygga Slätten, enligt den skiss som kommunen tagit fram.
- Länsstyrelsen med länsantikvarien har samma uppfattning som vi, att det planerade området ligger utanför det som kan anses vara riksintressant.
Det säger Göran Johansson, kanslichef i Vaggeryds kommun. Han deltog i mötet i måndags. För kommunen ingick även kommunalrådet Evald Andersson, c, och stadsarkitekt Monica Hovén. Från länsstyrelsen medverkade Per-Olof Ringquist, Claes Jernek och Karl-Anton Andersson.
- Vi tycker inte att den planerade bebyggelsen stör helhetsbilden av Skillingaryds läger. Däremot säger man från länsstyrelsen att det endast bör bli lokaler för handel och bostäder i det nya området, inte industrier eller lagerlokaler.
Markfrågan är ännu inte helt löst, men kommunen och militärens fortifikationsförvaltning är i stort sett överens. När allt är klart börjar detaljplaneringen. Det blir en detaljplan med sedvanlig remissomgång och även ett informationsmöte. Då om inte förr kan allmänheten ge sina synpunkter på bebyggelse på Slätten.
Det är många som har reagerat på att området ska bebyggas och det har främst tagit sig uttryck i LokalTidningens insändarspalter.
På Slätten planeras byggnation av en varuhall för Samuelsons. Det företaget kan även tänka sig att köpa mark av kommunen med flera i kvarteret mellan Sturegatan-Skolgatan-Vasagatan-Storgatan. Kommunstyrelsens arbetsutskott sa i tisdags nej till att sälja mark där till Samuelsons.
Per Bunnstad