Nordic Battle Group – Skillingaryd www.skillingaryd.nu Startsidan för militärt

Etniska grupper i konflikt
Inlagt 7/11 2007

De här dagarna far flygplan av modell JAS med flera i luften över Skillingaryd och på skjutfältet övar Nordic Battle Group, en svensk internationell styrka.

Det är Ing 2 i Eksjö och LV 6 i Halmstad som finns på plats plus att Blekinge flygflottilj F17 har styrkor i luften. När det gäller flyget var det tänkt att det skulle varit helikoptrar i verksamhet men detta fick ställas in. Alla helikoptrar av ett fabrikat fick nämligen flygförbud den här veckan.

250 man övar
Det är Nordic Battle Group som övar i Skillingaryd 4–9 november och totalt är cirka 250 man i verksamhet.
Läget i Skillingaryd är att här är det landet ”Woodland” där det råder inbördeskrig och gränsen går i stort sett vid Lagan. Här finns två etniska grupper och Nordic Battle Group ska se till att det är lugnt. Under dagen har det varit förhandling med den store ledaren för Woodland. Detta ansågs nödvändigt eftersom det i går kväll hade varit en del bråk i Woodland.
Vid årsskiftet ska den svenska Nordic Battlegroup stå i beredskap för att kunna skickas till konfliktområden på EU:s uppdrag. Just nu är det slutövning det förband som byggts upp och utbildats sedan i somras.

I beredskap
– Kvar hos oss blir de som ska kunna skickas iväg inom tio dagar. Sedan är övriga i sina vanliga civila jobb men de ska kunna vara i sådan beredskap att de ska kunna skickas inväg på internationellt uppdrag inom 30 dagar.
Det är berättar Tomas Lööf som är informationschef vid Ing 2 och Peder Hertzberg som är chef för soldaterna från Ing 2.
För plutonerna från Ing 2 innehåller övningen bland annat olika konstruktions- och byggmoment. För luftvärnskompaniet handlar det framför allt om patrullering med olika uppgifter och konflikter att lösa, men det blir också några luftvärnsmoment.

Ännu större
I övningen deltar NBG:s luftvärnskompani från Lv 6, en maskinpluton och en ingenjörpluton från Ing 2 i Eksjö, och de inneliggande värnpliktiga i insatsplutonerna på Lv 6 och Ing 2.
Parallellt pågår en ännu större övning i Jokkmokk där även soldater från de andra länderna i Nordic Battle Group medverkar.

Per Bunnstad

Bildsvep 7 november 2007
På södra delen av skjutfältet ligger Fort Adder.
Fortet har funnits sedan cirka 2004 men
förändras lite från gång till gång.
Major Peder Hertzberg är ledare från gruppen från ing 2 och
han intervjuas av Zarah Elfwing från Finnevden Fredag.
Det var kontroll när grupper från Woodland kom till campen.
Nordic Battle Group är i stort sett självförsörjande och man bygger upp en hel camp.
Soldaterna har noga kontroll på en av dem från Woodland som fick följa med in på campen.
En tältstad har byggs upp på skjutfältet och det är betydligt fler tält än vad som syns här.
 
Det gäller att ha avloppsledningar och mycket annat
på en camp där man kan tänkas bi många månader.
De moderna tälten är nästan drömmen jämfört med de gamla mer traditionella.
Ledaren för Woodland var i samtal med den
svenska styrkan från Nordic Battle Group.
Tomas Lööf är informationsansvarig vid Ing2.