Miliseum 2010 www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu Startsidan för militärt Startsidan för museet

Soldattorpet klart för visning
Inlagt fredag 30 april 2010
Det ”nya” soldattorpet på Slätten i Skillingaryd är nu klart för visning.

I morgon på 1 maj är det öppet i stugan. Det sker i anslutning till Skillingaryds vårmarknad.

Flyttad från Eksjö
Stugan har senast stått i Eksjö och miljön där återskapas i Skillingaryd. Det är på ”Slättakanten” i söder som torpet visas och här ska även ytterligare ett par byggnader placeras. Allt blir en del av miliseum, kulturbyggnaderna på Västra och Östra Lägret i Skillingaryd.

Per Bunnstad
Gunnar Thorhildarson, Eibert Danielsson och Sigge Åsberg presenterar soldattoret. Intill kommer snart också fler byggnader.
Det firades med tårta att soldattorpet blev klart för visning.


Bland dem som arbetar för Miliseum märks stående från vänster Hans-Peter Waldener,
Monica Sporrong, Ola Hugosson, Sven Engkvist, Kaj Nordqvist och Sven-Olof Carlsson
samt sittande Bengt Dahlqvist och Liselotte Munther.
Nu finns en styrelse för Miliseum
Inlagt torsdag 18 mars 2010

Regementsheden, alltså militärmuseet Miliseum, har nu fått en fast styrelse. Den tidigare interimsstyrelsen är ersatt av en fast styrelse med fyra ledamöter och två suppleanter.

Det var i tisdags som det hade kallats till ett möte och då valdes styrelsen. I denna ingår ordförande Bengt Dahlqvist (M) och Monica Sporrong (S) från kommunen samt Liselotte Munther från länsmuseet och Hans-Peder Waldener från Ing 2 i Eksjö. Ersättare i styrelsen är från kommunen Sven-Olof Carlsson (FP) samt Ola Hugosson.
Sven Engkvist är anställd och han har också god hjälp av Kaj Nordqvist från Eksjö.

Knäckfrågan
Den stora frågan just nu är att få ett avtal klart med Fortifikationsverket om lokalerna. Miliseum kommer att vara inrymt i flera olika befintliga hus på Västra Lägret i Skillingaryd men det ska också byggas ett nytt hus intill Lägerhyddan.
Just nu handlar det om att få avtal för kallhyra av de olika lokalerna samt att få klart med byggnationen, om den ska ske av Fortifikationsverket eller av Miliseum.

Hans-Peter Waldener, Monica Sporrong, Bengt Dahlqvist och Liselotte Munther ingår i den nu fasta styrelsen.
– Vi väntar svar ganska snart, säger Bengt Dahlqvist.

Drabbar inte
– Viktigt att påpeka är att Miliseum så här långt inte kostat något från kommunens sida, säger Monica Sporrong som är S-politiker.
Det har annars varit en del diskussioner om att Miliseum tar pengar från kultur- och fritidsnämnden så att föreningslivet drabbats men så har inte varit fallet.
För 2011
När det gäller den kommunala satsningen från 2011 är det inte bestämt hur den
aktuella summan på en halv miljon ska finansieras. Kultur- och fritidsnämnden lär begära nya pengar från kommunfullmäktige.
Preliminärt öppnar Miliseum sommaren 2011.

Per Bunnstad


Kommunalrådet får svara på interpellation
Inlagt torsdag 28 januari 2010

Socialdemokratiska fullmäktigeledamöterna Lars Erik Joakimson och Kenneth Åberg har tillställt kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Bengt Dahlqvist (M), en interpellation om budget med mera för det nya militärmuseet i Skillingaryd.

Det Lars Erik och Kenneth framför allt vill få svar på är projektbeskrivning, investerings- och driftbudget samt vilka ekonomiska åtaganden som väntar för kommunen.

Interpellationen följer i sin helhet nedan;

Interpellation om Miliseum
Inlagt torsdag 28 januari 2010

Kommunstyrelsens ordförande

MILISEUM Skillingaryd.

Kommunfullmäktige beslutade 2008 09 29 att överta ansvaret för Stiftelsen A6 Försvarshistoriska Museums och flytta verksamheten till Skillingaryds läger.

Kommunfullmäktiges beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till avtal mellan Jönköpings kommun, Vaggeryds kommun samt Stiftelsen A6 Försvarshistoriska Museum avseende övertagande av ansvaret för Försvarshistoriska museets verksamhet.

2. Kultur- och fritidsförvaltningen blir verksamhetsansvarig för Försvarshistoriska museets verksamhet.

3. KF beslutar att 300 tkr anvisas och budgeteras som kommunalt driftsbidrag år 2009. Frågan om anslag tas upp till förnyad prövning inför budget år 2010 varvid förutsätts att en utförlig projektbeskrivning och ekonomisk kalkyl föreligger”.

Det har nu gått ett år och fyra månader sedan Kommunfullmäktige beslutade om militärmuseet. Varken projektbeskrivning eller ekonomisk kalkyl har sedan dess presenterats. Det enda som hittills redovisats återfinns på museets hemsida och beskriver flyttning av ett soldattorp, som väckt stor uppmärksamhet. Helt nyligen har också en broschyr presenterats om det kommande militärmuseet, som nu benämns MILISEUM Skillingaryd.

Några medel till museet finns inte upptagna i 2010 års budget. Varken projektbeskrivning eller ekonomisk kalkyl har därför redovisats för Kommunfullmäktige.

Med bakgrund av ovanstående blir våra frågor till kommunstyrelsens ordförande:

Hur är den aktuella projektbeskrivningen för MILISEUM Skillingaryd?

Hur ser projektets investerings- resp. driftsbudget ut?

Vilka ekonomiska åtaganden väntar Vaggeryds kommun under uppbyggnaden av MILISEUM Skillingaryd och som ansvarig för verksamheten?

Vaggeryd 27 januari 2010

Lars Erik Joakimson /S/ Kenneth Åberg /S/

.