Militärhistoria från Skillingaryd www.Skillingaryd.Nu Startsidan för militärt

Inlagt 30 mars 2005

Sommargäster i lägret
på 1890-talet

Ur boken ”Kungl Jönköpings regemente och Skillingaryd”
Utdrag ur kapitlet ”Minnen”
Utgiven av kamratföreningen Norra Smålands Regemente 1989 vid 75-årsminnet av när gamla I12 lämnade sin lägerplats i Skillingaryd 1914. Texten är något redigerad här med främst mellanrubriker.

På alla mötesplatser har människor funnits, som på ett eller annat sätt kommit på skuggsidan av tillvaron, inte allenast bland militärerna själva utan även bland utomstående, vilka på sätt och vis bidragit till spridande av glädje och omväxling på slätten. Var alla dessa människor uppehöll sig mellan mötena är svårt att säga. De mest kända var Schwen i Mosshult, Petter Johan, Bojen, Båtsman samt Borstapelle och Viktor på Lilläng. Lika punktligt som en roteknekt vid varje möte inställde sig vid Skillingaryds hed, uppenbarade de sig på slätten strax före inryckningen.

Vid Thelanders hörn norr om slätten hade Schwen i Mosshult sitt postställe. Klädseln var eländig, utrustningen bestod av en svart gammal påse innehållande ett handklaver, några brödbitar och trasor och beväpnade med en ordentlig knölpåk. Schwens intellekt var det inte mycket med. Han kunde framstamma ett ”tack,tack” och då han var glad sa han ”fiol spelar fleckera”. Det var med denne gamle och hans olyckskamrater som med falkarna och ugglorna bakom lemmeltågen: det var maten som lockade. I mathallar och kokhus fanns mat i överflöd och Schwen hade kolossal matlust. I allmänhet uppfattade han skämt och prat med filosofiskt lugn, men sa man att snart dör du Schwen, blev han förgrymmad, hötte med käppen och framstötte ”nä du, jag dör aldrig”.

Fick öga utslaget
En gång på 1870-talet hände det att en soldat, som framförde ovannämnda påstående och dessutom ritade i sanden konturerna till en grav, fick sitt öga utslaget av den ilskne Schwen. Han tyckte om kopparpengar. Dessa stoppades av givmilda människor in mellan halsen och skjortan varpå Schwen fick utföra en indiandans tills mynten föll ut genom ena byxbenet. Silverslantarna hyste han ett djupt förakt för och lät dem ligga kvar på marken. En gång lär han dock ha gjort ett undantag då löjtnant på skämt bjöd honom en tvåkrona. Han såg begärligt på det vackra myntet och sade: ”Ja den kan ja la ta då”. Löjtnanten hann ej tänka sig för, förrän slanten försvann ned i Schwens rymliga påse. I slutet av 1890-talet lade Schwen ned sin vandringsstav. Ett för alla välbekant ansikte på Skillingaryd var borta.

Petter Johan
Nere vid mathallarna fanns Petter Johan för att få de smulor, som föll från manskapets bord. Nitiska dagbefäl förbjöd visserligen hans närvaro men snart lärde sig Petter Johan att känna igen dem, som bar dagbrickan och som inte var så petiga. Han höll sig då framme för att få sina trasiga rockfickor fyllda med sill, ”gula ärtor”, brödbitar och annat gott. Om någon frågade varifrån han kom, svarade han ”från B-B-B-Berga”, och frågade man hur han mådde sa han ”tack, tack, de är så snälla ve mej” och log så gott.

Var oförarglig
Petter Johan var den oförargligaste av dem alla. Han var godmodigheten själv men hans ansikte var förvridet, hans fingrar förvuxna och hans ena fot förkrympt så hans gång blev ett hoppande på tå. Trots detta handikapp gick han till fots varje år de åtta milen från Berga till Skillingaryd: en rörande prestation, grundad på hunger och kanske nöjet att återse den plats, där de flesta var snälla och trevliga mot honom. Med regementets förflyttning 1914 till Jönköping försvann Petter Johan och för länge sedan har väl hans vandring slutat i ett lugnt och gott kvarter på Berga Kyrkogård.

Bojen
En annan personlighet var ”Bojen”, som på 1890-talet också höll till i mathallsterrängen. Det var en ganska stor karl, fetlagd och med ett ansiktsuttryck som påminde om ett barns. För det mesta ledsagades han av en gammal gumma, som han på förfrågan uppgav vara ”min mamma”. Han var klädd i en smutsig gammal vapenrock, blårandiga byxor och på huvudet en avsigkommen militärmössa. På bröstet bar han en rad medaljer, förfärdigade av bottnar från ansjovisburkar och annat glitter från sophögar och från handelsboden. Han blev dock aldrig så omtyckt som Petter Johan. För de matbitar som kom honom till del, fick han exercera och göra skäl för.

Bostapelle
”Borstapelle” var i jämförelse med de förra en högt stående person, som då och då uppenbarade sig i lägret för att, som namnet antyder, sälja borstar av egen tillverkning. Ibland var han nykter, men för det mesta motsatsen och i detta tillstånd blev han av åtskilliga utsatt för olika skämt. Ibland till och med späddes fyllan på. Hans sortiment bestod av allt möjligt, bland annat böcker från 16- och 1700-talen, som han kommit över och som troligen tillhört de belästa i trakten. Han och löjtnant Fock trivdes synnerligen väl med varandra och försökte lura varann efter förmåga. Borstapelle var förresten morbror till regementets duktige musikdirektör Lundkvist.

Båtsman
Bland mathallarna såg man ibland även ”Båtsman”, en äldre vithårig man med en korg på armen. Han hade deltagit i fregatten Eugenis världsomsegling. Han favoriserades speciellt av Silverhielm och många var säkert de slantar som han stack till gubben.

Viktor på Lilläng
En känd individ på Skillingaryd var även Viktor på Lilläng. Han uppträdde något skyggt men var ytterst slagfärdig och full av upptåg. Han hade en egendomlig vana att spotta på allt som kom i hans närhet. När han gick längs vägen, plockade han plötsligt upp en sten, spottade på den och slängde den ifrån sig utan att reflektera över vart den tog vägen. Någon gång hände det att han på detta sätt råkade slå ut något fönster.

Åkte i finkan
En gång hade han kommit in på majorsexpeditionen, där han vände på handlingarna och spottade på blad efter blad. Som Viktor var en synnerligen ivrig snustuggare, lämnade det stora fula märken efter sig. Majoren blev helt naturligt förgrymmad och lät omhändertaga Viktor och sätta honom i försvarsarrest för att sedan meddela någon i Åker att hämta honom. Men Viktor var liten, mjuk och smidig som en vessla och, i motsats till de förut nämnda kamraterna, överlastade han aldrig sin mage. När det blev lugnt i och kring arresten, klättrade han upp till en liten glugg vid taket, kröp ut genom denna och försvann.

En knöl på ryggen...
Efter några dagar var han åter på väg mot Skillingaryd då han mötte majoren som red sin häst. Majoren ropade på honom. Viktor stannade och då majoren kom närmare, sneglade han blygt, såg upp och frågade:
”Är hästen sjuk?”
”Nej, hur så?”sade majoren.
”Jo, jag tycker att han har en knöl på ryggen”, svarade Viktor.
När våren kom och slätten stod i sin fagraste blomning, då anlände de år efter år till Skillingaryd i samband med att mötena började. För att stilla en alltid gnagande hunger och för att få en liten känning av mänsklig kärlek och förståelse. Nu är de alla sedan länge borta. De var på sin tid ett oskiljaktigt inslag i militärlivet i Skillingaryd vid sekelskiftet, dessa lägrets trogna sommargäster.