Förord - Mo Härads kompani
www.Skillingaryd.Nu Startsidan för militärt
Ur boken ”Mo härads kompani”, 1993-94 av Enar Skillius
Avsnittet är hämtat ur förordet (inlagt här 040717)

Jönköpings regemente ledde sina traditioner tillbaka till 1623, då det blev roterat i Jönköpings län. När Karl XI:s indelningsverk inrättades på 1680-talet, blev regementet fastare förankrat i länet. De åtta kompanierna blev förlagda, med sina rotar i olika härader och fick namn efter dem. Undantagen var de tre kompanier för vilka regementsofficerare stod som nominella chefer. Kompaniet som hade sina rotar i Mo härad kallades länge Överstelöjtnantens kompani.
Varje rote av gårdar underhöll en soldat. Här hade han sitt torp och sitt lilla jordbruk. Han gifte sig i allmänhet, och han och familjen anpassade sig efter det omgivande samhället. Han och hans kamrater talade samma språk som de övriga sockenborna. De blev stadgade och aktade karlar och nära förbundna med sina husbönder och de andra bönderna i byalaget.