Gamla Sporthallen www.skillingaryd.nu Startsidan för kultur och fritid

Stora planer
för sim- och
sporthallen
Inlagt 12/3 2009

Det är stora planer på gång för den gamla sim- och sporthallen i Skillingaryd. Det finns nio miljoner kronor avsatta för förbättringar men de pengarna lär inte räcka. Det behövs troligen totalt 13–14 miljoner.

Kultur- och fritidsnämnden har nu fastnat för en om- och tillbyggnad av sporthallen och på onsdag ska kommunstyrelsens arbetsutskott behandla den här frågan.
Nämnden har tre etapper men ser helst att alla görs på en gång. Man har i alla fall presenterat dem i prioordning efter de skisser som visas här.

Entreprenad
Nämnden kan tänka sig att lägga ut verksamhet på privata företag. Hur och i vilken omfattning är inte klart. Nämnden är dock öppen för diskussioner.
– Det finns frågor som: ska vi skattefinansiera en anläggning typ spa, frågar sig kultur- och fritidschefen Göran Svensson.

Spa i etapp 3
Spaanläggningen är föreslagen att ligga alldeles söder om simhallen och den ingår i den tredje etappen.
Totalt består den gamla sporthallen av 2.000 kvadratmeter och det blir en genomgående renovering av den 47 år gamla byggnaden.

Får resa
Byggtiden är beräknad till ett år och under tiden kommer andra idrottsanläggningar att användas mer frekvent av exempelvis skolan. Den som vill simma får under byggtiden resa till simhallen i Vaggeryd.

Inte Bernts hall
Nämnden säger för övrigt nej till att den gamla sporthallen ska få namn efter Bernt Hansson. Det har annars den politisk vilden Linus Persson föreslagit.
– Bernt har sagt att han är hedrad men han vill inte ha sporthallen uppkallad efter sig, noterar Göran Svensson.

Per Bunnstad

Gamla sporthallen – andra våning
Etapp 1. Det föreslås inga stora förändringar i den gamla sporthallen. Det blir dock en del som att ett förråd om 43 kvadratmeter blir klubblokal åt Skillingaryds Innebandyklubb.
Entréplanet med gym
Etapp 2. På entréplanet blir det stora förändringar, enligt förslaget byggs den norra delen – till höger på bilden - om till ett gym. Denna del kan mycket väl hyras ut och kultur- och fritidsförvaltningen har bland annat haft diskussioner med Hälsoborgen i Vaggeryd.
Det föreslås flera små omklädningsrum.
I den vänstra delen med omklädning in till simhallen är det bara små förändringar.
Simhallen och blivande spa
Etapp 3. I själva simhallen blir det inga direkta förändringar förutom en höj- och sänkbar botten i badet. Men åt söder – till vänster på bilden – finns den stora nyheten: ett spa om 100 kvadratmeter.


Sporthallen renoveras för 13 miljoner...
Inlagt 5/2 2009

Ska 13 miljoner satsas på att rusta upp sim- och sporthallen i Skillingaryd?

Den 46 år gamla sim- och sporthallen kanske kommer att renoveras. Det finns tankar på att satsa kring 13 miljoner kronor men några beslut finns inte ännu.

Skisser finns
Kultur- och fritidsnämnden tog i går del av idéskisser som arkitekten Sverker Björklund hade tagit fram.
I simhallsdelen föreslås rehab och spa.
Själva sporthallen blir kvar men blir det ny belysning, bättre ventilation och nytt golv med mera.

Ombyggnad
Vid entrén byggs omklädningsrum och styrkelokaler om för att anpassas till dagens behov.
Nämnden ska behandla frågan igen i mars och då kanske man lägger ett förslag till kommunfullmäktige.

Per Bunnstad


Det började ryka från ett av lysrören.

Sporthallschefen Kent-Åke Svensson och Fredrik Björnberg från räddningstjänsten var på palts i sporthallen.

Räddningstjänsten fick rycka ut till sim- och sporthallen.
Sim- och sporthallen
fick utrymmas
Inlagt 24/1 2009

Mitt under pågående innebandymatch fick sporthallen i Skillingaryd utrymmas på grund av att en lysrörsarmatur började ryka. Även i simhallen där det var reumatikerbad fick man utrymma.

Det var mitt under andra halvleken i P10:s match som en av lysrörarmaturerna började ryka med synlig rök. Matchen och poolspelet fick avbrytas, reumatikerna fick hoppa ur bassängen och brandkåren tillkallas.

Drosseln gick sönder
– Det kan bli sådan här rökutveckling när en drossel till ett lysrör går sönder, säger Kent-Åke Svensson som är chef för kommunens sporthallar.

Ingen brandrisk
Någon direkt risk för brand var det dock inte:
– Ledarna var snabba att koppla ur strömmen och utrymma lokalen, noterar Fredrik Björnberg från räddningstjänsten.
Det brann aldrig med öppen låga men ingen visste egentligen vad som kunde hända och därför utrymdes lokalerna.

Öppnas senare i dag...
All verksamhet stoppades och möjligen kan sporthallen öppnas igen senare i eftermiddag. Nu ska en saneringsfirma försöka få ut all lukt och när det är klart tar man ställning till om sporthallen blir brukar direkt eller seanare.

Snålar för mycket
En förälder till en spelare i Skillingaryds Innebandyklubb som fanns på plats när det började ryka från armaturen tycker att man snålar för mycket på underhållet av armaturerna och att man borde byta ut dessa. Han påpekar också att om det funnits glimtändare av säkerhetstyp så hade den brutit strömmen till armaturen.

Kontakta fastighetschefen
Kent-Åke Svensson berättar att han på måndag ska kontakta kommunens fastighetschef för att diskutera ett eventuellt utbyte av de gamla armaturerna i sporthallen.

Per Bunnstad