Kommunfullmäktige www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu Startsidan för kommunalt/statligt

Direktrapportering 2009 (14 dec 2009 med flera datum)
Prisfest och julmiddag 14 dec 2009 (15 dec 2009)
Prisfest 15 dec 2008 (16 dec 2008)
Fullmäktiges julmiddag 15 dec 2008 (16 dec 2008)

KF-ordförande slutar
Inlagt torsdag 25 februari 2010

Anita Bergman (M) som är ordförande i kommunfullmäktige kommer att lämna sitt uppdrag, men det har inget att göra mot en protestgrupp på Facebook. Anita har inte haft en aning om att det finns en sådan grupp.

På Facebook har har fullmäktigeledamoten Linus Persson startat en sida ”Vi som tycker att kommunfullmäktiges ledamöter ska bo i hemkommunen”. Sidan har över 30 medlemmar och 3–4 av dem är med i fullmäktige. Här påpekas att Anita Bergman (M) är bosatt i Tidaholm och Håkan Svenningsson (M), som tidigare hette Svensson, bor i Jönköping. Båda är dock skrivna i Vaggeryd respektive Skillingaryd.

Lämnar fullmäktige
– Jag kommer att lämna fullmäktige före mandatperiodens utgång, säger Anita som är ordförande i fullmäktige.
Hon säger att hon inte bor i Tidaholm men har dubbelt boende just nu: Vaggeryd och Habo.
– Vi har talat om det här inom partiet och är överens. Jag lämnar fullmäktige men har kvar övriga uppdrag perioden ut. Sedan kommer jag att bli aktiv politiker i Habo, noterar Anita.

Bo kvar...
Anita Bergman har inte bestämt när hon lämnar fullmäktige men det blir inte direkt nu. Samtidigt säger hon att Håkan kommer att bosätta sig permanent i Skillingaryd.

Gruppen på Facebook
En länk till gruppen på Facebook finns här.

Per Bunnstad


Interpellation om ungdomsmottagningen
till BUN-ordförande Gert Jonsson (M).
Inlagt lördag 30 januari 2010

I november ställde jag en interpellation till socialnämndens ordförande där jag frågade vem som har lednings- och utvecklingsansvar för ungdomsmottagningen i Skillingaryd.
Jag frågade också om det finns kurator knuten till verksamheten, något som är ett krav för att det ska få kallas ungdomsmottagning.

Svaret jag fick var att BUN ansvarar för kuratorsinsatsen samt att verksamheten är känd och välbesökt av kommunens ungdomar.

Det har nu kommit till min kännedom att kuratorsresursen försvunnit från och med årsskiftet.

Därför vill jag fråga:
• Vad är bakgrunden till att kuratorsresursen försvunnit från ungdomsmottagningen?
• Vad avser Du och den borgerliga majoriteten göra för att se till att ungdomsmottagningen uppfyller de nödvändiga kraven på sin verksamhet?

Carina Ödebrink (S)


Linus frågar om wienerbörd
Inlagt torsdag 7 januari 2010

Den politiske vilden Linus Persson har ställt en enkel fråga om wienerbröd.

Till Miljö-och byggnämndens ordförande Per Pettersson eller någon annan ledamot av nämnden till kommunfullmäktiges sammanträde 26 januari 2010

Åter igen har Vaggeryds kommun hamnat i blåsväder. I dag den 7 januari 2010 har lokalpressen, Radio Jönköping och Sveriges television, text TV 129, behandlat det som händer i kommunen.

OKQ8 i Skillingaryd får inte sälja wienerbröd, något som macken gjort i många herrans år. Jag köpte förr wienerbröd och varken jag eller någon annan har blivit sjuk av dessa wienerbröd. De tas upp från frysen och värms upp. När det gäller hygienen är det inga problem eftersom det finns tvättmöjligheter på macken.

Har verkligen miljö- och byggnämnden tjänstemän inte något annat att göra? Då måste regelverket granskas med lupp. Borde inte vi som kommun, framför allt när det är borgerligt styre, stötta våra småföretagare och inte jaga dem med blåslampa och ha en massa höjda avgifter på livsmedelstillsyn.

Min fråga är:
Är den borgerliga majoriteten i miljö- och byggnämnden, samt tjänstemän till för att jaga småföretagare med service eller för att se till att vi har service för invånarna i kommunen?


Kommunfullmäktige 14 december 2009
Inlagt måndag 14 december 2009
22.40: Slutsummering.
Det blev mycket dramatiskt i ärende 16, se fetmarkerat nedan
Sammanträdet är nu avslutat och följs av utdelning av kulturpriser med mera i teatersalongen. (17.39).
20. Nu behandlas punkt 9, pensionslösningar.
Bengt Dahlqvist (M): Kommunen har inte haft någon policy. Nu finns olika alternativ hur man kan välja vid övertalighet med mera. Detta är väl avvägda regler. Det som är tydligt är att arbetsgivaren kan använda sig av i förhandling med den enskilde.

Berry Lilja (S): Vi yrkar avslag även på detta förslag. Man skapar det här verktyget i huvudsak vid avveckling, huvudsakligen kan det då handla om kvinnor i vården. Inga kvinnor i vården får nytta av detta.

Inga-Marie H Paulsson (M): Här kan man se på lösningar som kan vara bra för båda parter.

Berry Lilja (S): Det handlar om att avveckla personal. Därför säger vi nej.

Beslut: Kommunstyrelsens förslag vann. Socialdemorkaterna begär votering. (17.36)

Omröstningen slutade 22–17 för kommunstyrelsens förslag. (17.38)
19. Bengt Dahlqvist (M): Flygboken kommer på onsdag och den delas ut före jul (17.26)
18. Allan Ragnarsson (M): Delger VSBo:s bok om dess 60 år. (17.26)
17. Valärende.
Kristina Nordqvist (C) har avsagt sig som ledamot i kommunfullmäktige.
Beslut: Länsstyrelsen gör en räkning för att se vem som blir ny ledamot. (17.25)
16. Införande av valfrihet enligt LOV inom hemtjänsten i Vaggeryds kommun.

Berry Lilja (S): Ett så här viktigt principiellt beslut kommer till kommunfullmäktige utan att det är berett av socialnämnden. Inte rimligt att besluta och sedan får vi se konsekvenserna... Vi S har möjlighet att begärna minoritetsremiss. Det kommer vi inte att begära det då det får ekonomiska konsekvenser med återbetalning till staten. Det vore klädsamt om majoriteten om majoriteten tar sina beslut på allvar. Om detta nu är en reform så kommer det att kosta pengar. Människor som får stöd och hjälp med snöskottning med mera från Arbetsmarknadsenheten kan inte få det. Nu ta man bort möjligheten att människor som står utanför ett arbete inte ges möjlighet i detta fall.
Detta ärende har inte passerat socialnämnden! Innan beslut fattas om införandet ska regelverket godkännas av fullmäktige.

Jan Andersson (C): Frågan har varit uppe i socialnämnden men inte det kompletterande underlaget, det fick förvaltningen i uppdrag att ta fram. Vi vill konkurrensutsätta vården. Detta kan leda till att lokala företag kan hjälpa till med hemtjänstinsatser.

Bengt Dahlqvist (M): Inte rätt att påstå att det inte kommit i rätt ordning. Valfrheten sätter brukaren i fokus! Det är ett viktigt frihetsbegrepp.

Berry Lilja (S): Inte avgöras i socialnämndens arbetsutskott!

Ing-Marie H Paulsson (M): Detta kan innebära utveckling. Många små företag kan komma att starta. Jag hoppas och tror att våra brukare kan få stora nytt av den här reformen.

Sören Ståhlgren (S): Valfrihet och konkurrensutsätt när det är samma priser... Det är de stora tätorterna det kan bli tal om, inte landsbygden. Varför inte intraprenad? Nu drivs ärendet för projektpengarnas skull.

Bengt Dahlqvist (M): Jag kan tänka mig även på landsbygden.

Berry Lilja (S): Ni sträcker inte ut som ett lillfinger. Att ni inte skäms. Vill ni absolut att vi ska driva det till en återremiss? I så fall gör vi det.
Vi begär att få ajounera mötet. /(17.12)

Just nu är mötet aujounernat (17.15)

Nu återupptas mötet (17.22)

Bengt Dahlqvist (M): Majoriteten har beslutat att bifalla Berry Liljas tilläggsyrkande, altså kommer ärendet i den delen tillbaka. (17.23)

Beslutet blev enligt Bengts Förslag.15. Uppsägning av samverkansavtal och överenskommelse med landstinget om naturbruksutbildning.
Berry Lilja (S): Att säga upp avtalet och därefter omförhandla är att skicka en väldigt stark signal till landstinget. Man bör begära en omförhandling i stället. Inte rimligt att vi som politiker ska ha en kamp på det här viset med våra kollegor i landstinget och andra kommuner.
Bengt Dahlqvist (M): Vi konstaterade när vi studerade samverkansavtalet att det inte hur tydligt som helst kan omförhandlas. Jag tycker att man kan säga upp avtalet, då är man tydlig och klar. Räcker att en kommun säger upp för förhandling och det är vi beredda till. Omförhandlar bäst med uppsagt avtal.
Sune Johansson (C): Det är oerhört viktigt att de här utbildningarna finns. Tranås och Sävsjö har redan sagt upp avtalet. Gislaved ska omförhandla direkt. Majoriteten av kommunerna ska säga upp avtalet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet blev enligt kommunstyrelsens förslag – alltså emot Berry Liljas förslag. Det var votering – omröstning – som slutade 22–16. (16.43)
14. Medborgarförslag Emil Lindberns gata
Beslutet blev att avslå förslaget om namnbytet. (16.29)
13. Medborgarförslag om Natan Bobergs förslag
Kenneth Åberg (S): Principiellt kulturpolitiskt bra att kunna byta namn på kanske en person eller händelse. Inte bra att man har ”principiella skäl” mot att byta namn.
Thore Ohlsson (FP) ordförande i kultur- och fritidsnämnden: Det är oerhört besvärligt att byta namn. Vi hoppas kunna hitta något namn på någon plats för Natan Boberg ändå

Beslutet blev att avslå förslaget om namnbytet. (16.29)
12. Låt tågen stanna vid de mindre hållplatserna
kommunstyrelsens förslag antogs
11. Låt tågen stanna i Ekeryd och Bratteborg
kommunstyrelsens förslag antogs
10. Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden.
Mats Oskarsson förslag att annonsera även Skillingaryd Nu, som biträds av Linus Persson
16.21: Beslut blev att frågan sak diskuters vidare
Angående tilläggsanslag för socialnämnen
Magnus Dauhn (S):
Beslutet i kommunstyrelsen togs dagen före socialnämnden, vilket är märkligt. Däremot helt klart att vi i socialnämnden har för lite pengar.
Berry Lilja (S):
Det här är inte berett på rätt sätt. Uppgörelsen måste ha skett i någon form av slutna rum. Inget Vaggeryds kommun borde göra sig känd för. Märkligt att den nämnd som sent om sider begär anslag inte har behandlat ärendet!
BengtDahlqvist: Förutsättning i kommunstyrelsen var att socialnämnden skulle fatta samma beslut!
16:18 beslutet blev att ge ett tilläggsanslag om 4.801.000 kronor


Socialchefsfrågan och familjecentral
– interpellationer från Carina Ödebrink
Inlagt torsdag 12 november 2009
Carina Ödebrink (S) har i dag lämnat två interpellationer till kommunstyrelsens ordförande Bengt Dahlqvist (M) respektive socialnämndens ordförande Jan Andersson (C). Dessa kommer att besvaras vid nästa kommunfullmäktige som är den 30 november.

Till kommunstyrelsens ordförande
om tillsättning av ny socialchef

Sedan den 1 februari har Vaggeryds kommun varit utan socialchef. En tillfällig ledningsorganisation har upprättats för att fungera under tiden till dess att en ny organisation kommit på plats.

Socialnämnden beslutade på sitt sammanträde i maj om en ny organisation för förvaltningens äldre- och handikappomsorg att gälla från 2009-01-01.

På socialnämndens sammanträde i juni beslutade nämnden att:
”Frågan om vi i framtiden ska ha en socialchef eller inte ska tas upp vid nämndens sammanträde den 27 augusti”
På samma sammanträde redovisades en genomlysning av IFO-verksamheten gjord av Öhrlings Price Waterhouse Coopers. En rad förbättringsområden utpekades och nämnden beslutade ta ställning till ett organisationsförslag för IFO i augusti.

I augusti informerades nämnden om att kommundoktorerna arbetade vidare med IFO:s organisation och skulle återkomma med ett förslag på den totala organisationen för nämndens verksamhet.

Det har nu snart gått ett år där kommunen och socialförvaltningen varit utan socialchef. Under denna tid har inte nämnden tagit något beslut när det gäller om tjänsten skall besättas. Enligt min mening finns det ingen som idag har det strategiska och viktiga utvecklingsarbetet för socialnämndens verksamhet. Det finns inte heller någon som ansvarar för och driver viktiga samverkansfrågor mellan socialförvaltningen och andra förvaltningar. Det visar inte minst den framställan som kommit från barn- och utbildningsnämnden där man från skolans sida påtalar brister i samverkan i ärenden som skolan aktualiserat.

Därför vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande:

– Kommer kommunstyrelsen tillsätta ny förvaltningschef?

– Vem ansvarar i nuläget för strategiska och viktiga utvecklingsfrågor?

– Vem ansvarar i nuläget för att samverkan fungerar mellan socialtjänst, skola och kultur & fritid när det gäller barn med behov av extra insatser?

Carina Ödebrink (S)

Till socialnämndens ordförande
om ledningsorganisation

Ungdomsmottagningen och familjecentralen drivs i samverkan mellan Vaggeryds kommun och landstinget i Jönköpings län.

Familjecentralen har tidigare drivits i projektform under kommunstyrelsen men från och med 2009 har socialnämnden övertagit ledningsansvaret.

I socialnämndens arbetsutskott den 12 mars 2009 återremitterades frågan om en ledningsorganisation för dessa verksamheter till förvaltningen och skulle återupptas på nästkommande arbetsutskott.
Sedan dess har jag inte kunnat följa ärendet om hur man beslutat i frågan.
För att en verksamhet ska kunna kalla sig ungdomsmottagning skall det finnas en kurator knuten till verksamheten. I protokollet från den 12 mars står det att socialnämnden enbart har kostnader för lokalen.

Därför vill jag fråga:

– Hur ser socialnämndens ansvar ut när det gäller familjecentralen och ungdomsmottagningen?

– Hur fungerar ungdomsmottagningen i nuläget och finns det någon kurator knuten till verksamheten?

Carina Ödebrink (S)


En framåtsyftande och framgångsrik kommun
Motion till kommunfullmäktige, inlagd här tisdag 27 okt 2009

Nedanstående motionärer är fullt medvetna om att det pågår ett arbete som syftar till ett gott och kvalitativt flyktingmottagande i Vaggeryds kommun. En tjänstemannagrupp har sedan januari jobbat med denna fråga och så småningom ska politikerna i nämnderna införlivas i detta arbete.
Så långt är väl allt Ok.

Ytterst har vi genom våra respektive partier en uppgift och ett ansvar att arbeta för att intressera och engagera kommuninvånare i våra olika partiaktiviteter och som förtroendevalda har vi också ett stort ansvar att skapa mötesplatser som inkluderar alla kommuninvånare oavsett bakgrund.

Men vi vill också peka på behovet av att kommunfullmäktige, som kommunens högst beslutande organ, tydligare engagerar sig i frågan. Vi som demokratiskt folkvalda, oavsett partitillhörighet, måste stå upp för de demokratiska värdena, för att stävja främlingsrädsla och främlingsfientlighet.

Förskolan och skolan är kanske den absolut viktigaste mötesplatsen för kommunens barn och unga. Skolan skall på demokratins grund vara en berikande och trygg mötesplats som stimulerar lust och nyfikenhet att lära.

För Vaggeryds kommuns fortsatta utveckling är det också viktigt att vi tar tillvara på skolans möjligheter att i en demokratisk och trygg miljö se till att alla barn och unga ges kunskaper och färdigheter som stärker och bildar individen och är till nytta för samhället i stort
För att lyckas med det behöver flera medverka. Från skolans håll når och klarar vi en hel del men inte allt, vi behöver en bredare medverkan för att skapa förståelse för hur vi kan nå framgång inom kunskapsutveckling.

Vi vill agera utifrån att det är en positiv kraft och förnyelse för vår kommun när det kommer nya svenskar.

Migration är enligt FN-organet UNDP:s nya rapport lönsamt för alla. Då är även flyktingströmmarna inräknade.
Rapporten tittar på en långsiktig trend från 1980 fram till 2005. En trend som för de rika länderna sätter likhetstecken mellan invandring och ekonomisk tillväxt. En procents invandring ge en procent högre bruttonationalprodukt.
Vi lever i en globaliserad värld där det bli allt tydligare att vår kommun är en del av världen och världen en del av kommunen. För landets och kommunens framtida tillväxt kommer vi i allt högre utsträckning vara beroende av människor som kommer hit för att leva och arbeta.

Det är ingen slump att vi gemensamt skriver motionen samtidigt som Sverigedemokraterna vässar sin argumentation för att komma in i riksdagen. Vi vet också att det inom GGVV pågår ett febrilt arbete för att SD ska förstärka representationen i fullmäktigeförsamlingarna.
I vår kommun så förekommer det också främlingsfientliga yttringar såsom målning/klotter och rasistiska flygblad.

Vi är övertygade om att ingen ledamot i dagens kommunfullmäktige vill ha det på detta viset och vi tror att alla vill reagera och på så vis stå upp för demokratin och allas människors lika värde.

Därför föreslår vi kommunfullmäktige besluta att:

En parlamentarisk grupp bildas omgående bestående av två politiker från varje parti som finns representerat i kommunfullmäktige som tillsammans med kommunledningen arbetar aktivt med dessa viktiga frågor.

Gruppen kan bland annat jobba med följande:

• Som ett första steg ta initiativ till ett seminarium där vi kan ta upp specifika frågor för vår kommun samt ta del av goda exempel från andra kommuner.

• Ta fram och samordna idéer som syftar till att utveckla en mångkulturell kommun för framtiden där våra gemensamma kommunala resurser nyttjas effektivare, både för individer och samhället.

• Ta fram gemensam information till medborgarna om hur det går till när nya människor kommer till vår kommun.

• Fungera som bollplank/referensgrupp för frågor som handlar om migration.

Gert Jonsson
Moderata Samlingspartiet (M)

Roger Ödebrink
Socialdemokraterna (S)


Kommunfullmäktige 15 december 2009
Inlagt 3/12 2008
Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret, Skillingaryd, måndagen den 15 december 2008 klockan 16.30 OBS! Tiden.

Vaggeryds kommuns kulturpris, miljövårdspris, byggnadsvårdspris samt uppmärksammande av idrottsliga prestationer kommer att delas ut i anslutning till sammanträdet, varför allmänheten hälsas välkommen som åhörare till sammanträdet och vid utdelning av priserna.

Sammanträdet inleds med en rapport av genomförd analys om socialtjänsten i Vaggeryds kommun

Anita Bergman Bengt-Olof Magnusson
Ordförande Kommundirektör

Ärenden
1. Inkomna motioner och medborgarförslag
2. Inkomna interpellationer och frågor
3. Renhållningstaxa för 2009
4. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
5. Taxa för offentlig livsmedelskontroll
6. Utökat vårdnadsbidrag
7. Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden
8. Ny prioritering av förskoleutbyggnad
9. Valärenden
10. Delgivningar

Välkommen att ta del av sammanträdetoch lyssna till dina förtroendevalda.

Kommunfullmäktige 29 september 2008
Inlagt 17/9 2008
Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i sessionssalen, kommunkontoret, Skillingaryd, måndagen den 29 september 2008 klockan 20.00.

Anita Bergman Bengt-Olof Magnusson

Ordförande Kommundirektör

Ärenden
1. Inkomna motioner
2. Inkomna medborgarförslag
3. Inkomna interpellationer och frågor
4. Köpekontrakt – Köp av fastigheten Oden 17 i Vaggeryd
5. Bildande av naturreservat Östermoskogen
6. Avtal angående finansiering av Försvarshistoriska museets verksamhet
7. Valärenden
8. Delgivningar

Välkommen att ta del av sammanträdet och lyssna till dina förtroendevalda.

 

Kommunfullmäktige 24 september 2007
Inlagt 13 september 2007. Hämtat från www.vaggeryd.se

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2007.

KUNGÖRELSE / Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, Kommunkontoret, Skillingaryd, måndagen den 24 september 2007 klockan 18.30.

Anita Bergman, ordförande /Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Sammanträdet inleds med information från barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde - gymnasieskolans visioner

Ärenden
1. Reglemente för barn- och utbildningsnämnden
2. Ansökan från Sverigedemokraterna om utbetalning av lokalt partistöd
3. Ökat anslag till Jönköpings läns folkrörelsearkiv
4. Remiss - Ansvarskommitténs slutbetänkande Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10)
5. Revidering av regler för förtjänsttecken
6. Motion - Översyn av nuvarande regler för förtjänsttecken
7. Motion - Gunnar Svenssons samlade konstverk i Bissefäll
8. Medborgarmotion - Barnomsorgstaxan
9. Medborgarmotion - Belysning vid konstverken på torget i Skillingaryd
10. Begäran av ägartillskott i Vaggeryds Energi AB
11. Förslag till aktieägaravtal - Jönköpings Länstrafik AB
12. Valärenden
13. Inkomna motioner
14. Delgivningar

Välkommen att ta del av sammanträdet och lyssna till Dina förtroendevalda!

 

24–16 för vin till maten
Inlagt 28 augusti 2007
Kommunfullmäktige har med något oväntat röstsiffrorna 24–16 sagt ja till att vin får serveras vid representation. Tidigare har det varit helt spritfritt.

I princip var det kristdemokraterna, folkpartiet och de socialdemokratiska broderskaparna som röstade emot men de nådde aldrig en majoritet.
Röstningen slutade 24–16.
Partiernas röster fördelades så här på ja–nej
S 10-5
Kd 0–6
M 8–1
Fp 0–3
C 4–1
V 1–0
Ober 1–0

Splittrade
De som röstande nej var från partier där man splittrade sig:
(s) Gullvi Alkemark, Seth Andersson, Robert Alkemark, Tuula Ingner och Sonja Kling.
(m) Sture Filipsson
(c) Jim Lejon
I övrigt var det en rad frågor på fullmäktigemötet i går kväll och som avslutning en allmänpolitisk debatt.

Per Bunnstad