Kommunkansliet/ekonomikontoret www.skillingaryd.nu Startsidan för kommunalt och statligt

Vi berättar här om anställda och verksamhet på kommunkansliet/ekonomikontoret

Får tio miljoner över
Inlagt onsdag 24 februari 2010

Kommunens bokslut för 2009 visar på ett överskott på 10,3 miljoner kronor.

– Det är oerhört positivt, säger kommunalrådet Bengt Dahlqvist (M) i en kommentar.
Han ger alla anställda och politiker en stor eloge för att man lyckats så bra.

Åtta miljoner extra
Det finns flera orsaker till överskottet. En del är att kostnaderna för sjukförsäkring gått ned med fyra miljoner och att fastighetsavgiften blivit tre miljoner bättre. Kommunen har också fått tillbaka 700.000 kronor från Sveriges Kommuner och Landsting.

Överskott i nämnder
Nämnderna har överlag positiva siffror som 4,5 miljoner för elverket, 4,0 för kommunstyrelsen, 3,5 för barn/utbildning, 1,2 för kultur/fritid, 400.000 för miljö/bygg samt 200.000 för tekniska. Däremot har socialnämnden minus 6.5 miljoner men ett tag pekade underskottet på 14 miljoner. Underskottet har kunnat minskas tack vare att kommunen anslagit mer till nämnden samt att det sparats kraftigt.
Mestadelen av de pengar som nämnderna sparat under 2009 har man möjlighet att använda i år eller kommande år.

Kärvt 2010
– Det finns en god buffert men 2010 blir fortsatt kärvt då vi inte kan räkna med de extra pengar vi fått från sjukförsäkringsavgifter och fastighetsavgifter, påpekar Bengt Dahlqvist.
Det finns dock prognoser som pekar på att kommunerna överlag kan räkna med ökade skatteintäkter i år och för 2011.

Per Bunnstad


Saknar 40 miljoner
Inlagt 27/4 2009

Vaggeryds kommun saknar kring 40 miljoner i nästa års budget och det är avsevärt mer än man tidigare trott.

Det är bland annat ett försämrat skatteunderlag som gör att kommunen räknar med det här stora underskottet.
Staten har lovat att hjälpa kommunerna och för Vaggeryds del handlar det om knapt sju miljoner kronor. Då är man nere på ett minus på 33 miljoner som på något sätt måste hanteras.

Höjd skatt
En skattehöjning med en krona skulle betyda drygt 20 miljoner kronor men den borgerliga majoriteten vill ogärna höja skatten. Det har dock till och med från moderat håll framkommit att en något höjd skatt kan vara ett alternativ. Kommunalrådet Bengt Dahlqvist (M) vill exempelvis inte helt utesluta en sådan.

Vill höja
Socialdemokraterna förordar en höjd skatt med 50 öre plus att man har en alternativ budget.

Tre procent
En åtgärd som majoriteten planerar för är att alla nämnder ska spara 2–3 procent under 2010, vilket delvis räddar kommunens ekonomi. Budgetberedningen ska lägga sitt förslag om eventuella besparingar i mitten av maj.

Per Bunnstad

 

Lena kommer efter Jessica
Inlagt 20/11 2008
Lena Allthin träder till efter Jessica A Karlsson.

Det blir byte på jobbet som informatör/marknadsstrateg på kommunen: Jessica A Karlsson slutar i morgon för att för att bli informationchef på Jordbruksverket. Efterträdare blir Lena Allthin från Huskvarna, som just nu jobbar på länsstyrelsen.

– Det ska spännande och en utmaning, säger Lena som börjar på det nya jobbet i Skillingehus på måndag den 24 november.

I 3,5 år

Jessica började sin tjänst hos Vaggeryds kommun i maj 2005 och det var på en helt nyinrättad tjänst kallad informatör. När en person gick i pension på kommunkansliet gjorde man en omfördelning av arbetsuppgifterna och la vissa av dessa hos en informatör. Sedan dess har tjänsten förändrats något.

Båda är glada
Både Lena och Jessica är glada över sina jobb. De säger att de trivts mycket bra med det de arbetat med men båda känner att de nu går vidare till något som är nytt och utmaninarg.

Per Bunnstad

 

18,2 miljoner i överskott
blir ändå ett stort minus
Inlagt 4 mars 2208

För 2007 redovisar kommunen ett överskott om 18.2 miljoner kronor men det blir ändå ett stort underskott.

Hur går då denna ekvation ihop? Jo, 30 miljoner kronor avsätts för att hantera pensionsskulden.
Kommunalrådet Bengt Dahlqvist (m) berättar att det är genom en höjd levnadsålder som kommuner med flera måste avsätta mer för pensioner.
– Många skjuter det här framför sig men det gör inte vi. Vi tar överskottet för 2007 plus att vi tar av vårt eget kapital för att lösa det här på en gång, berättar kommunalrådet.
Detta är det förslag som ska behandlas av kommunstyrelsen och slutligen av kommunfullmäktige.


Kommunen låser inte!
Inlagt 4 mars 2008

SR Jönköping har tagit bort sin information om kommunhusets låsning då denna endast handlade om Aneby.

– Det är inte aktuellt att låsa här, men däremot ska vi förbättra skyltningen i Skillingehus, berättar Jessica A Karlsson, som är kommunens informatör.
Därtill uppmana besökare att anmäla sig i receptionen.
– Det är en del i kommunens kvalitetsgaranti, att man når fram till den man söker, säger Jessica.
Det är inte alltid lätt att veta som är handläggare för en viss fråga, men i receptionen kan man få hjälp.
Tjänstemännen eller politikern går sedan ned till receptionen för att träffa den som har ett ärende.
– Så gör exempelvis jag, säger kommunalrådet Bengt Dahlqvist (m).

Per Bunnstad


Kommunen låser?
Inlagt 4 mars 2008

Enligt SR Jönköping i dag ska kommunhuset Skillingehus vara låst och man får be om lov att besöka tjänstemän och politiker. Men riktigt så blir det inte.

– Nej, inga beslut är fattade och målet är inte heller att vi ska låsa. Däremot vet vi inte vad som händer med tanke på att företag med flera haft ovälkomna besök, säger kommunalrådet Bengt Dahlqvist (m)
Han berättar att man på kommunen kikar på dels frågan om öppet eller inte, dels om det problem som finns för nya besökare att hitta i Skillingehus.
Det är inte lätt att i alla korridorer hitta rätt till alla besökare.

Per Bunnstad


Louise jobbar med samordning och service
Inlagt 21 februari 2008
Louise Skålberg jobbar med översiktsfrågor och en hel del annat.

En helt ny tjänst inrättades vid årsskiftet på kommunkansliet och den 14 januari började Louise Skålberg som samhällsutvecklare.

Louise har med sin man Karl-Johan Skålberg och lilla dotter på 1,5 år skaffat villa i Smördalen i Skillingaryd. Karl-Johan är från början född på orten och då med efternamnet Andersson.

Företagsfrågor
Louise berättar att hon delvis kommer att avlasta kommundirektören Bengt-Olof Magnusson. Hon ska nämligen jobba med företagsfrågor och samhällsutveckling. Företagare som har frågor ska kunna kontakta henne.
– Och har jag inte svar så ser jag till att snabbt skaffa fram det. Tanken är att företagaren ska slippa slussas runt bland de olika förvaltningarna för att få besked, säger samhällsutvecklaren.
Hon kommer inte direkt att ragga nya företag till kommunen – det ansvaret har fortfarande näringslivschefen. Däremot ska hon kunna göra mycket när det gäller att öka servicen mot företagen genom att skapa snabbare beslutprocesser.
– Nu handlar det bland annat en del om kommunens engagemang i Torsviksprojektet, berättar hon.
Det handlar om en kombiterminal på Torsvik, vilken man hoppas ska stå klar redan 2010.

Markfrågor
I övrigt jobbar Louise med köp och försäljning av kommunens mark, kommande bodagar som i Skillingaryd på vårmarknaden och i september på Götastrand i Vaggeryd plus en hel del annat.


Per Bunnstad