Befolkningsstatistik www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu Startsidan för kommunalt/statligt

De är äldst i kommunen (inlagt 25/1 2009)
Populäraste namnen (inlagt 21/1 2009)

Tofteryds församling ökade mest 2008
Inlagt 12/4 2009
2008 ökade Vaggeryds kmmun med 42 invånare och störst ökning var det i Tofteryds församling med 51.

Plus var det även i Byarum (8), Svenarum (4) och Hagsult (2).
Däremot var det minus i Åker (15) och Bondstorp (8).
Antalet män är fortfarande fler än antalet kvnnor men vid årsskfitet skilde det endast 27.
Statistiken kommer från SCB, Statistiska Centralbyrån.
       
Församling 081231
Totalt
Män
Kvinnor
Byarum
Bondstorp
Tofteryd
Hagshult
Åker
Svenarum
Hela kommunen
5 841
344
4 459
318
801
1 218
12 981

2 936
175
2 207
164
400
622
6 504

2 905
169
2 252
154
401
596
6477
Församling 071231
Byarum
Bondstorp
Tofteryd
Hagshult
Åker
Svenarum
Hela kommunen
5 833
352
4 408
316
816
1 214
12 939
2 934
181
2 192
167
412
616
6 502
2 899
171
2 216
149
404
598
6 437
Församling 061231      
Byarum
Bondstorp
Tofteryd
Hagshult
Åker
Svenarum
Hela kommunen
5 761
343
4 339
328
813
1 232
12 816
2 883
176
2 157
169
416
631
6 432
2 878
167
2 182
159
397
601
6384


Kommunalrådet Bengt Dahlqvist firade med tårta.
Nu är vi 13.000
Inlagt 15/1 2009

Nu har Vaggeryds kommun officiellt över 13.000 invånare. I går kom veckostatistiken från skattemyndigheten och den visade på 13.001

Det bör ha varit kring den 7 januari som kommunen nådde 13.000 men det är inte lätt att säga vem som blev invånare 13.000. Det kan ha varit den ficka som föddes just den 7 januari – klockan 09.30, men det kan också handla om en inflyttad.
Vid årsskiftet 2007/2008 hade kommunen 12.939 invånare och när den officiella siffran kommer om cirka en månad lär den ligga kring 12.990.

Några dagar för sent
Kommunen hade som mål att nå 13.000 invånare under 2008 men det lyckades man inte med. Lågkonjunkturen kan ha spelat sin roll.

Tappar på hösten
– Vi vet också att vi under hösten alltid tappar en del invånare när högskolorna startar, säger kommunalrådet Bengt Dahlqvist (M).
I dag till halvtiofikat hade Bengt beställt tårtor till dem som brukar fika i Skillingehus och det stod snyggt 13.001 på dessa.

30 år sedan
1979 passerade kommunen 12.000 invånare och nu 30 år senare var det dags för ett nytt tusental. Håller trenden i sig blir nästa jubileum 2039...

Per Bunnstad

 

123 fler i kommunen under 2007
Inlagt 19/2 2008

Kommunens befolkning ökade med 123 personer under 2007. Det visar färsk statistik från SCB, Statistiska Centralbyrån.

Mest ökade Byarums församling med 72 knappt följd av Tofteryd med 69. Två församlingar minskade.
Totalt var det 12.939 skrivna i kommunen vid årsskiftet.
Födelseöverskottet var under året 23. Den övriga ökningen beror på fler inflyttade än utflyttade.

Församling
Invånare
Varav män
Varav kvinnor
+/-
Byarum
5.833
2.934
2.899
72
Bondstorp
352
181
171
  9
Tofteryd 4.408 2.192 2.216 69
Hagshult
316
167
149
12
Åker
816
412
404
3
Svenarum
1.212
616
598
- 18
Kommunen
12.939
6.502
6.437
123
 
+ 123
+70
+ 53