Arbetsförmedlingen/ arbetsmarknadsenheten www.skillingaryd.nu
www.vaggeryd.nu
Startsidan för kommunalt/statligt


Företagen ropar fortfarande efter arbetskraft
Inlagt 26 september 2007
Cirka 45 personer hade kommit till höstens första frukostmöte.
Carl-Gunnar Karlsson, till höger, berättade och visades statistik från en arbetsmarknadsenkät.
Anders Thor, till höger, kom från Stacke Hydraulik för att berätta om företaget.
Christer Lundh som är vd för Krahners och Skillmech berättade om ”lärlingsutbildningen” på de två företagen inom Proton.

Arbetsförmedlingen och kommunens arbetsmarknadsenhet bjuder några gånger om året in till frukostmöte i Folkets Hus i Vaggeryd. Den här gången handlade det bland annat om en arbetsmarknadsenkät samt information från företagen Proton och Stacke Hydraulik i Skillingaryd.

Aktuella frågor var:
– Arbetsförmedlingen, Gunnar Sjölin med aktuellt från hans horisont.
– Kommunens näringslivsråd, Carl-Gunnar Karlsson med en företagsenkät.
– Stacke Hydraulik AB med information av Anders Thor.
– Proton med Krahner och Skillmech om ”lärlingsutbildning”.
– Arbetsmarknadsenheten, Linnea Graab, om flyktingmottagningen i kommunen.
– Arbetsförmedlingen, om instegsjobb.

1,4 procent
Andelen arbetslösa är just nu mycket låg, 1,4 procent. Det innebär i personer räknat kring 110. Till det kan läggas 0,4 procent i ”åtgärder” eller i numerär ett 40-tal.
180 personer har arbete som någon form av stöd, exempelvis lönebidrag.
Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 år är 27.

Ny enkät
En arbetsmarknadsenkät är gjord och det var 41 företag som svarade, främst de stora industriföretagen.
Carl-Gunnar Karlsson berättade att de här företagen tillsammans behöver nyanställa 46 personer inom de närmaste tre månaderna och på ett helt år 122. Det är alltså en ljus arbetsmarknad för dem som söker ett jobb i kommunen och främst då inom industrin. Företagen efterfrågar inte minst svetsare och cnc-operatörer.

Expansiva Stacke
Stacke Hydraulik är ett mycket expansivt företag och dess personalchef Anders Thor berättade om läget i dag. Sedan 2004 fram till i år har antalet anställda ökat från strax över 80 till 150. Omsättningen har fördubblats och uppgår nu till 200 miljoner kronor. Han berättade att företaget inte tänker etablera sig i något låglöneland utan man satsar fullt ut i Skillingaryd.
Anders Thor pekade på vissa svårigheter när man behöver nyanställa som att företagen ofta rekryterar från varandra och att löneglidningen riskerar utslagning på sikt.

Lärlingsutbildning
Christer Lundh är vd för Protons skillingarydsföretag Krahner och Skillmech. Han berättade om den form av lärlingsutbildning man startade i augusti. Sju killar och en tjej har anställts och de utbildas under ett halvår inom företagen. Var och en har en egen handledare och Krahner-Skillmech lägger ned stora resurser på utbildningen. Efter sex månader sker under tre år en individuell utbildningsplan för de åtta ungdomarna. Från Proton är man redan mycket nöjd med allas resultat.
De två företagen har i dag 115 respektive 50 anställda och är mycket expansiva.

Ännu mer
Det var i övrigt information om kommunens flyktingmottagning och om arbetsförmedlingens instegsjobb.
Det fanns även möjlighet att ställa frågor och de som främst använde sig av den möjligheten var Håkan Gustafsson från Elbyrån i Vaggeryd och Sven Andersson från Mattssons Mekaniska i Vaggeryd. Det frågades om utbildningsinsatser med mera.
Senare i höst hålls ett nytt frukostmöte till vilket framför allt företagare är inbjudna.

Per Bunnstad