Sörgården www.skillingaryd.nu Startsidan för kommunalt  
 www.vaggeryd.nu  

Sörgården är numera mest liktydigt med äldreboendet Sörgården i Skillingaryd. Sörgården invigdes den 20 april 1968 av dåvarande socialminister Sven Aspling

Julmys 2008 (inlagt 29/11 2008)
Logdans 2009 (inlagt 12/6 2009)

    Vi lägger här ut artiklar med mera med anknytning till Sörgården.
Till en början finns här en del artiklar ur Onsdagstidningen och Finnveden Fredag 1994-1997 plus en födelsedagsfest den 23 maj 2003. Vi kompletterar senare dessa med bilder och bygger på i övrigt

Firande på Sörgården
I dag den 23 maj 2003 har det varit stort firande på Sörgården. Gustaf Simonsson har fyllt 90 och Bertil Andersson 100. Det var uppvaktning från socialnämnden med mera. En annan om stod lite i fokus var Arthur Wallin som förra året fyllde 100.
Arthur Wallin, Gustaf Simonsson och Bertil Andersson, en pigg trio på Sörgården. Foto: Per Bunnstad

Sven-Olof kritisk om Sörgården
Ur Finnveden Fredag 21/1994
Arkivbild: - bilden kommer senare
Sven-Olof Carlsson vill inte ha någon minskning av antalet boendeplatser på Sörgården.
Sven-Olof Carlsson (fp) tycker att antalet platser på Sörgården i Skillingaryd måste bibehållas. I en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Evald Andersson (c) ställer han en rad frågor.

– Jag tycker inte att antalet platser på Sörgården ska minska. Önskedrömmen vore i stället att det blev fler platser och att några byggdes i centrum. Ett liknande men mindre bygge som Jupiter vore en önskan, säger Sven-Olof till Finnveden Onsdag.
Han tror inte att det i särskilt många renoverade större lägenheter kommer att bli mer än makar som bor tillsammans:
– Man måste också tänka på att det redan i dag finns en kö plus att fem platser som nyttjas på Rosendal i Gnosjö ska avvecklas under nästa år.
Sven-Olof tror att om man viljan finns så kan man skapa fler platser. Visst kostar det pengar, men Sven-Olof menar att det är nödvändigt att satsa på bra boende för äldre.
Planerna att bygga till åldringscentrat Sörgården har på sistone tagit sig allt fastare former. Enligt tidigare upprättat lokalprogram ska Sörgården efter ombyggnaden innehålla 27 boendeenheter mot i dag 47. Men i många av de 27 enheterna kan fler än en person bo. Socialnämnden har också föreslagit att arbetsgruppen även tar fram ett kostnadsförslag för 36 boendeenheter.
Sven-Olof tror inte att detta räcker utan efterlyser än fler platser. Han tycker också att personalen ska tillfrågas och få vara med i beslutsgången. Sven-Olof säger att personalen på Talludden i Vaggeryd fick för lite möjlighet att påverka framtiden och han menar att samma misstag inte får göras när det gäller Sörgården.

Per Bunnstad

 

Boende får flytta från Sörgården
Ur Onsdagstidningen 42/1994
När Sörgården i Skillingaryd ska byggas om nästa år får de boende i den äldre delen flytta. Troligen får de under ett år ha Talludden i Vaggeryd som sitt nya boende.
Allt pekar på att kommunfullmäktige senare i höst säger ja till en om- och tillbyggnad av Sörgården. 30-35 miljoner kronor satsas på den äldre delen.


Det var 1968 som dåvarande socialminister Sven Aspling invigde Sörgården. 1983 byggdes nytt kök, samlingssal, matsal och två huskroppar med servicelägenheter mot Berggatan.
Det är huset från 1968 som ska byggas om, men det är inte klart hur. Eventuellt bygger man på med en våning, men en annan möjlighet är att man måste riva och därpå bygga helt nytt.
– Vi tror att bygget ska kunna påbörjas i mitten av nästa år och stå klart 10-12 månader senare, säger socialchef Kjell Claesson.
Under ombyggnaden måste de 47 som bor i den äldre delen flytta. Var är ännu inte bestämt, men det lär inte bli Jönköping som ett rykte säger. Möjligen kan det ryktet komma från att den tanken fanns vid en planerad ombyggnad av Talludden i Vaggeryd. Troligen kommer kommunen överens med landstinget om att hyra lokaler i just Talludden.

Per Bunnstad


Ja till Sörgården - men platser behövs

Ur Finnveden Fredag 9/1995


Kommunfullmäktige har sagt ja till en om- och nybyggnation av Sörgården i Skillingaryd, men platserna kommer egentligen inte att räcka.
Kommunen satsar drygt 35 kronor på bygget plus att socialnämnden får ytterligare två miljoner kronor om året för att klara driften.


1990 fanns det i Vaggeryd 100 platser för äldre fördelat på Furugården 46, servicelägenheter 14 och sjukhemmet 14. I dag är siffran 107 fördelat på Furugården 85, servicelägenheter 14 och Fridensborg 8.
För Skillingaryd var siffran 77 år 1990 med Sörgården 47, servicelägenheter 24 och Prästkragen 6. Efter ombyggnaden av Sörgården är man i Skillingaryd uppe i 96 fördelat på Sörgården 36, servicelägenheter 24, Prästkragen 6 och Jupiter 30.
– En del lägenheter är tvåor och det betyder att det är fler människor, påpekade Bengt Dahlqvist (m) inför fullmäktige.
Han berättade att alla som önskar inte kan få ett särskilt boende, men kommunen arbetar parallellt med att utöka hemtjänsten.
Sammantaget tillskapas fler platser i både Vaggeryd och Skillingaryd:
– Det är positivt att Sörgården byggs om. Det blir moderna rum och övriga lokaler. Men trycket på anhöriga ökar hela tiden och vi lovar att återkomma med förslag på ytterligare förbättringar, sa Kenth Williamsson (s).
Berry Lilja (s) menade att det är positivt med kvällens beslut, men det tillgodoser inte alla behov:
– Det här är en av de stora utmaningar vi har framför oss, menade han.
Han pekade på att det är viktigt att inte höja taxor och avgifter. Om det blir kraftiga höjningar är det risk för att många äldre tackar nej till förbättrad service.


Dags för flytt för Sörgården
Ur Finnveden Fredag 35/1995

Bildtexter: Bilderna kommer senare
1 kartskiss
Så här är det tänkt att nya Sörgården ska se ut. Matsalen och köket till höger blir kvar liksom servicebyggnaden längst upp till vänster. Det nya är två huskroppar i två våningar vardera samt en centrumbyggnad.
2
Birgitta Palm säger att de boende varit oroliga för flyttningen, men att allt säkert ska gå bra.
3
Irma Ekener menar att hon varit med om värre saker än att behöva flytta. Fast hon kommer att sakna en hel del. Men hon tror och hoppas att nya Sörgården ska bli bra.
4
Ejner Jensen trivs förträffligt med att väva, men sin hobby ska han kunna utöva även på Talludden i Vaggeryd.
5
Personalen hade grillfest i onsdags kväll. Det var avslutning på Sörgården och för många väntar nu i stället arbete på Talludden.

Nu förbereds flyttningen från Sörgården i Skillingaryd till Talludden i Vaggeryd. De äldre som bor på Sörgården har varit mycket oroliga över flyttningen, men de känner nu en ökad trygghet sedan de bland annat fått veta att personalen följer med till Talludden.

På 1960-talet byggde både Vaggeryd och Vaggeryd moderna ålderdomshem. Furugården i Vaggeryd togs i bruk 1965 och Sörgården i Skillingaryd invigdes den 20 april 1968 av inrikesminister Rune Johansson.
På den tiden var det ett annat tänkande; Rummen med toaletter var små, det var duschar i korridorerna och dörrarna var så små att man svårligen kunde ta sig fram med rullstolar. Då var de boende ganska friska, få behövde använda rullstolar eller rullator. I dag är det omvända förhållandet.
Sörgårdens äldre del är omodern. Ett tag diskuterades att slå ihop rum och sedan bygga en ny våning ovanpå. Detta förkastades dock. Enda riktiga alternativet blev att riva hela rasket. Det enda som sparas är servicelägenheterna samt köket och matsalen som stod klart 1983.

40 miljoner
Gamla Sörgården har 47 lägenheter och nu satsas närmare 40 miljoner kronor på nya lägenheter. Det blir 36 lägenheter i nya Sörgården. Möjligen kommer sex av dessa att användas av dem som i dag bor på Prästkragen.
Totalt sett blir det färre som får möjlighet att bo på Sörgården och det är inte bra. Många vill ha äldreboende men kommunens mål är att ha en så bra hemtjänst att så många som möjligt så länge som möjligt kan bo i sitt hem.

Varit oro
Birgitta Palm är föreståndare för Sörgården och hon säger att de boende varit mycket oroliga inför flyttningen. Men det har blivit betydligt bättre sedan de fått möjlighet att ta med sig delar av sitt bohag och att personalen på Sörgården flyttar med till Talludden. På Talludden blir det också en bra service, men tyvärr får alla inte eget rum utan i vissa fall är det ända upp till fyrbäddsrum.
Några av de bonde har fått plats på Sörgårdens servicedel och några på Jupiter, men de allra flesta får flytta med till Talludden.

Chockerande
- Visst var det chockerande till en början. Alla flyttningar känns svåra, men när man upplevt så mycket i livet så ska inte det här behöva vara en katastrof.
Det säger Irma Ekener, 93, som är med i förtroenderådet på Sörgården. Hon har tyckt om Sörgården, men är medveten om att det är problem för både boende och personal. Allt är för trångt i dag.
– Men jag hoppas att de sparar den fina boken här ute där vi suttit många gånger, säger Irma, som snart får förbereda sig för flyttningen.
Hon tror att det svåraste med flyttningen blir att kontakterna med vännerna minskar. Nu blir det ett geografiskt avstånd på en mil.

Flytt den 18:e
Lördagen den 9 september är försäljning i terapin, men dessa lokaler ska vara kvar även i fortsättningen och kan därmed bland annat nyttjas av dem som bor i servicelägenheterna
De första av de boende på Sörgården börjar flytta den 18 september och fyra dagar senare ska alla ha lämnat huset. Därefter töms lokalerna: En del av utrustningen går till Estland genom bland annat LRF:S försorg, medan annat magasineras.
I början av oktober ska grävskoporna komma för att jämna en del av den blott 27 år gamla byggnaden med marken. Sedan börjar bygget av nya Sörgården och den 30 september nästa år ska det vara inflyttningsklart.

Per Bunnstad

 

De sittstrejkade på Sörgården
Ur Onsdagstidningen 38/1995
Bildtexter - bilderna kommer senare
1 Alla kvinnorna
Vi gör tummen ned för framtidsplanerna, säger Eva Åberg, Marianne Stensson , Inga-Lill Andersson, Ann-Charlotte Ihreborn, Maud Widriksson, Agnes Grunditz och Gunilla Göransson.

2 reservbild
Elsa är en av de boende på Sörgården och hon samtycker med Marianne Stensson om framtidsplanerna om Sörgården.
Tisdag morgon på Sörgården i Skillingaryd. Personalen som vårdar de äldre gör tummen ner för socialnämndens ”framtidsplaner” för Sörgården. De har nyss fått besked om att bygget av Sörgården skjuts på framtiden på grund av kostnadsskäl.

Sittstrejken blir dock inte långvarig, personalen är mån om de äldre:
– Men vi vill visa vårt missnöje med att vi inte får information och att inte heller de boende och anhöriga får det, säger en grupp ur personalen samfällt.
Socialnämnden behandlade i fredags frågan om den planerade byggstarten av Sörgården. Den 1 september behandlade Finnveden Fredag utförligt planerna på en om- och tillbyggnad av Sörgården.
– Men nu fick vi läsa att bygget skjuts på framtiden, säger Eva Åberg, Marianne Stensson , Inga-Lill Andersson, Ann-Charlotte Ihreborn, Maud Widriksson, Agnes Grunditz och Gunilla Göransson.
De härsknade till ordentligt. Orsaken till att bygget försenas är att kostnaderna blir cirka 20 procent högre än man räknat med. Det handlar om cirka sju miljoner kronor.
Nämnden har därför beslutat att göra en snabbutredning för att se om man kan bygga billigare än det var tänkt. I går besökte ledningsgruppen för övrigt ett äldreboende i Vetlanda för att om möjligt få några tips och idéer, dock utan något större resultat.
– Det är inte roligt att de boende ska behöva oroas på det här viset. Det är inte heller roligt för oss, men som kvinnor ska man visst samtycka till allt, säger personalen.
De undrar vad man egentligen har för politiker och tycker att beslutet om att anta byggherrar kunde ha klarats ut tidigare.
Bengt pratar
Bengt Dahlqvist (m) är ordförande i ledningsgruppen och i socialnämnden. Han och ingen annan får yttra sig till pressen. Så bestämdes i går. Vi sökte dock Bengt under hela dagen, men han var upptagen av en rad möten och vi kunde inte nå honom förrän kring 21.45.
– Det handlar inte om att skjuta något på framtiden utan om att vi måste försöka få ned kostnaderna. Att säga att det handlar om att skjuta bygget på framtiden är fel och jag förstår att både personal och de äldre blir mycket oroade, säger Bengt.
Han var dock inte särskilt förtjust i personalens reaktion på morgonen. Han kan dock lugna alla med att det inte handlar om en permanent flyttning av de boende från Sörgården i Skillingaryd till Talludden i Vaggeryd. Möjligen kan det bli en eller annan veckas längre vistelse på Talludden än planerat, men man hoppas fortfarande på en snabb byggstart och att bygget därmed blir klart kring 1 oktober 1996.
Bengt är förvånad över kostnadsutvecklingen och undrar lite försynt om byggföretagen skor sig på stat och kommun.
Socialchefen Kjell Claesson kunde i går något lätta på förlåten:
– Vi jobbar för högtryck och vi har under tisdagen informerat såväl arbetsledning, facket som de anställda att det inte handlar om att skjuta bygget på framtiden. Däremot kan det inte bli byggstart redan till månadsskiftet.

Per BunnstadBeslut om Sörgården dröjer:
Fullmäktige måste
anslå mer pengar?
Ur Finnveden Fredag 40/1995
Om- och tillbygget av Sörgården i Skillingaryd skulle ha startat för länge sedan. De boende flyttade till Talludden för drygt två veckor sedan och än har inte något hänt med Sörgården:
– Men på torsdag i nästa vecka hoppas vi kunna komma med besked, säger Bengt Dahlqvist (m) som är ordförande i arbetsgruppen och i socialnämnden.


Socialnämnden har möte på torsdag och då hoppas man kunna fatta ett vist beslut. Frågan är bara om man lyckats få ned anbuden så pass mycket att det håller sig inom budgeterade 30 miljoner.
Det är nog troligt att anbuden ligger högre - i dag är de kring 20 procent över kommunens egna beräkningar. Om de är för höga måste kommunfullmäktige ta ställning till ökat anslag .
Fullmäktige har nästa möte den 30 oktober och då kan man i bästa fall säga ja till ökade kostnader. Kommunstyrelsen måste förbereda ärendet och det kan man göra vid sitt möte den 25 oktober.

Irriterade
Både bland personalen och de boende med anhöriga är irritation stor över att byggplanerna lagts på is:
– Men jag tror att jag är den som är mest irriterad över att det inte blivit något beslut ännu, säger Bengt Dahlqvist.
Man kan inte bygga till 20 procent över budget. Antingen måste byggfirmorna pruta eller så måste man hitta besparingar i bygget. Troligen måste båda dessa alternativ tillgripas.
Från ledningsgruppen ser man också en viktig princip, om byggföretagen får bygga för det begärda är det risk för att denna prisnivå också kommer att gälla andra kommunala byggen.
Byggstarten var först tänkt att äga rum den 1 oktober, men nu lär det inte bli byggstart förrän tidigast 1 november.

Per Bunnstad


Enigt om byggstart för Sörgården
Sju nya miljoner
måste anslås
Ur Finnveden Fredag 41/1995
Socialnämnden säger nu enhälligt ja till om- och tillbyggnaden av Sörgården i Skillingaryd. Kostnaderna har bantats med ett par miljoner kronor, men trots det ligger man långt över budget. Det handlar om 6.7 miljoner kronor mer än beräknat:
– Men vi har tagit beslutet i full enighet och det känns skönt att det kan bli byggstart i början eller mitten av november, säger Bengt Dahlqvist (m) ordförande i socialnämnden.


Kommunstyrelsen ska behandla frågan den 25 oktober och fullmäktige fem dagar senare. Politikerna verkar eniga och allt tyder på att nämndens förslag vinner gehör.
Nämnden har haft 37.5 miljoner kronor för att bygga Sörgården, men nu hamnar man trots en viss bantning på 44.2 miljoner kronor. Det är pengar som måste lånas upp och därmed blir det högre driftskostnader. Å andra sidan föreslår nämnden att man gör en direktavskrivning på 4.6 miljoner kronor på gamla Sörgården, vilket skulle betyda en lägre driftskostnad.
Det blir Skanska som får huvudansvar för bygget. Övriga entreprenörer blir GS Rör, Skillingaryd, BPA Ventilation, Jönköping, Elman Elektriska, Värnamo och ALT-Hissar, Alvesta.

Till julen 96
Målet är att sätta spaden i jorden första dagarna i november och att inflyttning ska ske i november nästa år, absolut senast 1 december. Pensionärerna ska ha hunnit installera sig till julen 1996.
Besparingen på två miljoner kronor har man nått genom förhandling med framför allt Skanska som kommit med förslag på hur man ska få ned kostnaderna. Det handlar om byte av material med mera.

Bitter smak
Bengt Dahlqvist och socialnämndens ordförande Kjell Claesson menar att dessa besparingar inte påverkar användningen av Sörgården:
– Men visst finns det en bitter eftersmak, säger Bengt Dahlqvist med tanke på att bygget blivit så mycket än vad man planerat.
Nu blir det inte dyrare än 44.2 miljoner kronor. Nu har man i motsats till tidigare tagit bort klausulen om indexuppräkning. Det bud entreprenörerna lämnat ska gälla. Punkt slut.

Per Bunnstad


Byggjobbarna mår illa
av att riva Sörgården
Ur Finnveden Fredag 42/1995
Bildtext: bilden kommer senare
Bertil Gunnarsson, Carl-Erik Carlsson, Stig Andersson och Kaj Svenningson tycker inte att det är roligt det som sker på Sörgården. De tycker alla att man borde ha kunnat bevara delar av lokalerna.
Just nu pågår rivningen av Sörgården i Skillingaryd och det är inget som alla hälsar med glädje:
– Man mår illa av en sådan här kapitalförstöring, säger Bertil Gunnarsson, Carl-Erik Carlsson, Stig Andersson och Kaj Svenningson.


Carl-Erik och Stig var både med om att bygga Sörgården i mitten av 1960-talet. Carl-Erik var verkmästare medan Stig jobbade åt Åbergs Rörfirma.
– Här finns till sina delar en av de finaste byggnader man kan tänka sig, menar Carl-Erik och Stig.
De kan hålla med om att bostadsdelarna är dåliga men inte övriga delar. Korridoren, hissutrymme och källare borde ha kunnat bevaras. De menar att det här handlar om kapitalförstöring i mångmiljonklassen.
Bertil Gunnarsson är vaktmästare på Sörgården och han är starkt kritisk till allt rivs. Han tycker att man borde ha sparat mycket mer.
Det var 1968 som den första delen av Sörgården invigdes. Dåvarande inrikesminister Sven Aspling förrättade invigningen.
– Man mår illa när man ser på det här. Varför ska man riva sådant som är så bra byggt, frågar sig Stig Andersson.
Han och övriga menar att hela kommunfullmäktige borde ha besökt Sörgården för att bilda sig en uppfattning.
Bengt Dahlqvist är ordförande i ledningsgruppen för Sörgården. Bengt omtalar att man diskuterat att bevara delar av det som åsyftas här, men att man inte fann det lämpligt. Det är många faktorer som inverkar, isoleringsarbeten med mera.

Per Bunnstad


LRF ger överskott till Estland
Ur Finnveden Fredag 42/1995

En lantbruksskola i Kehtna utanför Värnamos vänort Rapla i Estland får nu hjälp från Vaggeryds kommun. Kommunen har nämligen sagt ja till att LRF får ta hand om toalettstolar och handfat med mera från Sörgården i Skillingaryd.
Lennart Fritz, Per Jonsson, Valter Karlsson, Arnold Claesson, Thomas Carlsson och Janek Nelson från LRF har börjat arbetet med att plocka ned och packa sakerna.
De bäst bevarade handfaten och toalettstolarna behålls av kommunen men övrigt kommer vårt östra grannland till del.
– Och det behövs verkligen där, säger Lennart Fritz som själv gästat lantbruksskolan och sett de stora behoven.
En av dem som hjälper till med arbetet på Sörgården är 20-årige Janek Nelson som själv är från Estland och som gått på lantbruksskolan ett tag och som ska fortsätta där senare.

Per Bunnstad

 

Första spadtagen för nya Sörgården
Ur Onsdagstidningen 47/1995
Bildtext - bilden kommer senare:
Berry Lilja, Claes Junefelt och Bengt Dahlqvist grävde inte så djupt, men gick ändå in för uppgiften, att ta ta första spadtagen för nya Sörgården.
Tre spadtag för 38 miljoner kronor. Ja, i gå strax efter tio på förmiddagen togs de första spadtagen för nya Sörgården i Skillingaryd. 38 miljoner kommer bygget att kosta och dessutom får kommunen betala moms på en del av byggkostnaderna.

Trion som fattade spadarna var Bengt Dahlqvist (m), Ålaryd, ordförande i socialnämnden samt vice ordförande i kommunstyrelsen, tog tillsammans med kommunstyrelsens andre vice ordförande Berry Lilja (s), Vaggeryd, och Claes Junefelt, Jönköping från byggföretaget Skanska. Claes är den som arbetschef på bygget.
Det blev några spadtag för fotografernas skull. Det tunga arbetet överlåter trion åt byggjobbarna. Redan i dag börjar rivningen av delar av Sörgården, vilken så ståtligt invigdes för endast 27 år sedan av dåvarande socialminister Sven Aspling.
– Det här är verkligen efterlängtat, säger Bengt Dahlqvist som lovar att det ska vara inflyttningsklart om precis ett år. Pensionärerna ska få fira julen 1996 på Sörgården. Årets jul får de dock fira på Talludden i Vaggeryd, som under ett drygt år är deras bostad.
Ett 30-tal personer får som mest arbete under byggtiden och redan strax efter nyåret kan man börja gjuta grundplattan. Sedan ska bygget skjuta i höjden.

Per Bunnstad


Sörgården rivs...
Ur Onsdagstidningen 49/1995
Bilden kommer senare
Delar av Sörgården i Skillingaryd rivs nu för att ge plats åt ett nybygge. De äldre har sedan lång tid tillbaka flyttat till Vaggeryd och inventarier har bland annat skänkts till Baltikum. Många hälsar nya moderna lokaler med glädje men det finns också de som menar att det är rena rama kapitalförstöringen att riva lokaler som inte är mer än drygt 25 år gamla.

 

Fler tjänster till Sörgården
Ur Finnveden Fredag 19/1996
Socialchef Kjell Claesson och äldreomsorgschef Margareta Helming föreslår att antalet årsarbetare på Sörgården i Skillingaryd ökar med 1.78 årsarbetare fram till återflyttningen i höst.

Tidigare har en förstärkning för Sörgården/Talludden gjorts med 3.13 årsarbetare, men det var inte tillräckligt.
Både anhöriga och personal har haft synpunkter på kvaliteten som man menar försämrats kraftigt genom kombinationen ökad vårdtyngd och minskad bemanning.
– Det har framför allt fått konsekvenser morgon och kväll. Pensionärerna har fått ligga längre än de vill på morgnarna och gå till sängs tidigare än de vill på kvällarna, säger cheferna till politikerna i nämnden.

Fler tjänster till Sörgården
Ur Finnveden FREDAG 20/1996
Antalet årsarbetare på Sörgården i Skillingaryd ökar med 1.78 årsarbetare fram till återflyttningen i höst. Det beslutade socialnämnden i onsdags.
Tidigare har en förstärkning för Sörgården/Talludden gjorts med 3.13 årsarbetare, men det var inte tillräckligt.
Både anhöriga och personal har haft synpunkter på kvaliteten som man menar försämrats kraftigt genom kombinationen ökad vårdtyngd och minskad bemanning. Det har framför allt fått konsekvenser morgon och kväll. Pensionärerna har fått ligga längre än de vill på morgnarna och gå till sängs tidigare än de vill på kvällarna.
Genom personalförstärkningen ska man kunna höja kvaliteten på vården igen.

Kritiska röster mot Sörgården
Ur Onsdagstidningen 42/1996
– Måste verkligen våra anhöriga skaffa nytt möblemang när de flyttar tillbaka till Sörgården?
Det frågar sig ett par anhöriga till pensionärer som just nu bor på Talludden i Vaggeryd, men som i slutet av året återvänder till nya Sörgården i Skillingaryd.


Tidigare har kommunen möblerat lägenheterna, men nu ska de
boende själva ordna möbler. De ska också ha städutrustning och allt övrigt:
– Varför kunde man inte ha centraldammsugare? Det skulle underlätta även för personalen, säger en anhörig.
För ett tag sedan ordnades en träff för de anhöriga där man berättade om nymodigheterna:
– Tidigare var det små, små lägenheter och ett litet rum. På nya Sörgården handlar det om helinackordering, rummen är större och en lägenhet är på 35 kvadratmeter. Därför får alla boende själva inreda sin lägenhet, säger socialchef Kjell Claesson.
Han känner igen frågorna från inflyttningen till Furugården i Vaggeryd:
– Jag har viss förståelse för synpunkterna, särskilt när det gäller centraldammsugare. Från början fanns sådana i planeringen, men när byggkostnaderna steg i höjden tvingades vi att pruta på bland annat det, säger socialchefen.
Han betonar att om det finns anhöriga som inte tycker att man ska köpa nya möbler så finns det en del kvar från gamla Sörgården. Dessa får gärna användas

Utbildning

Inflyttning sker i slutet av november och i anslutning till nybygget sker viss personalutbildning. Alla ska få tre utbildningsdagar. Socialnämnden beslutade i går att anslå pengar för denna utbildning. Kostnaden belöper sig på cirka 115.000 kronor.

Fler anställda
Sörgårdens bemanning ökas något efter byggnationen. Socialnämnden sa i går ja till en förstärkning, men endast med 0.38 årsarbetare och endast till och med halvårsskiftet 1997. Personalen hade själva lämnat en skrivelse där de frågade varför resurserna blir sämre på Sörgården är Furugården
Den totala resursram som finns i hela kommunen ska i fortsättningen fördelas efter vårdtyngd och inte hur många personer som bor på respektive enhet. Genom denna åtgärd blir det en större rörlighet mellan de olika enheterna. Nämnden säger också att det är viktigt att det finns ett rättvist och enhetligt basschema för hela kommunen.
En anställd ska genom detta tänkesätt ibland få arbeta på andra enheter än den man normalt sett är stationerad vid.

Per Bunnstad


Politikerna imponerade
av 35-miljonersbygget
Ur Onsdagstidningen 51/1996

Bildtexter - bilder kommer senare
1
Ingeborg Palm och Gullvie Alkemark fick träffa bland annat Harald Johansson, en av många boende på Sörgården.
2
Politikern Bo Svensson och administrativa chefen Laila Freij bekantade sig med Ragnar Johansson. Ragnar är en av dem som flyttat in på nya Sörgården.
• Byggjobbarna mår illa av att riva Sörgården.
• Sittstrejk på Sörgården.
• Sju nya miljoner måste anslås.
Ja, det har varit svarta rubriker kring Sörgården i Skillingaryd, men nu är dessa glömda.

– Vi är väldigt nöjda, det har knappast varit en enda anmärkning på bygget, konstaterar Bengt Dahlqvist (m), ordförande i socialnämnden, som kan glädja sig åt att Skanska var klar med bygget exakt ett år efter byggstarten.
Socialnämnden passade på att förlägga december månads möte till Sörgården. Här bekantade man sig på allvar med utrymmena och det blev också samtal med personal och boende.
Harald Johansson, 90, tidigare mycket aktiv politiker (s) är en av dem som nyligen hade flyttat till Sörgården. Han fick bland annat träffa nämndledamöterna Ingeborg Palm (s) och Gullvie Alkemark (s).
Bo Svensson (c) i nämnden hälsade bland annat på sin förre granne, Ragnar Johansson. Genomgående kommentarer från de boende var att det är fina lokaler, men att man ännu inte bott här så länge att man trivs riktigt bra. Allt är nytt och det känns ovant.
Många förfasade sig över att under ett år få bo på Talludden i Vaggeryd, men det visade sig att man trivdes bra där, inte minst tack vare att personalen flyttade med.

Ministerbesök
Gamla Sörgården i Skillingaryd invigdes den 20 april 1968 av inrikesminister Rune Johansson. Då ansågs byggnaden mycket modern men det var små rum med små toaletter. Det var duschar i korridorerna och dörrarna var så små att man svårligen kunde ta sig fram med rullstolar. Då var de boende ganska friska, få behövde använda rullstolar eller rullator. I dag är det omvända förhållandet.
Sörgårdens äldre del är omodern. Ett tag diskuterades att slå ihop rum och sedan bygga en ny våning ovanpå. Detta förkastades dock. Enda riktiga alternativet blev att riva hela rasket. Det enda som sparades var de 24 servicelägenheterna samt köket och matsalen som stod klart 1983.

35 miljoner
Gamla Sörgården hade 47 lägenheter, i nya finns 36 lägenheter. Lägenheterna och dagrummen är ljusa och det ser mycket imponerande ut.
Invigs 22/1
Onsdagen den 22 januari kommer nya Sörgården att invigas. Programmet är inte fastställt ännu, men någon person kommer att kåsera om sådant som kan tilltala de boende. Någon känd person kommer att svara för den högtidliga invigningen.

Per Bunnstad

 

Vattenläcka på Sörgården
Ur Onsdagstidningen 1-2/1997
Skador för cirka 25.000 kronor har vållats vid en vattenläcka vid helt nybyggda Sörgården i Skillingaryd.

– Vi räknar med att notan hamnar kring 25.000 kronor, men byggherren står för kostnaden, säger Bernt Ekfeldt på VSBo, Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB.
Det var i helgen som vattenläckan inträffade. Orsaken var att en vattenledning i en vägg hade alldeles för dålig isolering. Påföljden blev att vattnet frös och när man började tina blev det översvämning inomhus.
Vatten rann i ett par våningsplan och in i lägenheter. Dessbättre blev skadorna inomhus inte så särskilt omfattande.

 

Sörgården invigs i dag:
Byggnadsmålare gjorde konstverk!
Ur onsdagstidningen 4/1997
Bildtext: bilden kommer senare
Konstverket av en byggnadsmålare studeras av socialchefen Kjell Claesson och nämndledamoten Berit Carlström.

I dag invigs ombyggda Sörgården i Skillingaryd och på lördag får allmänheten möjligt att studera de nya lokalerna.

Det är en tjusig anläggning och bland det noterbara märks ett konstverk som gjorts av en byggnadsmålare vid Skanska. Det var ett arbete som gjordes på lediga stunder och som skulle ha målats över. Men från personalen uttryckte man sitt gillande över målningen och bad att den skulle få vara kvar. Den kan nu också beskådas av de boende pensionärerna och många andra.
Den äldre delen av Sörgården har rivits för att ge plats åt ett nybygge.

– Vi tycker att det blivit jättefint och det mesta verkar fungera mycket bra, säger Birgitta Palm, chef på Sörgården.
Till en början var det lite anpassningsproblem, men nu verkar alla trivas bra. Visst tar det tid för de äldre att lära sig hitta överallt, men med tiden går nog även det bra.

TV-sändning
I dag återinvigs Sörgården av kommunfullmäktiges ordförande Allan Ragnarsson (m). Det blir en liten fest för politiker, tjänstemän, entreprenörer och en del av pensionärerna:
– Alla boende får inte plats vid invigningshögtiden, men alla kan ändå via intern-TV följa händelserna, säger Birgitta Palm.
Den välkända radiorösten Lasse Svensson från Jönköping kommer att kåsera och på kvällen är det personalens tur att festa. Ett 60-tal personer medverkar i den interna festen:
– Jag tror att nästan alla är nöjda med nya Sörgården, säger Birgitta Palm.
Och på lördag blir det allmänhetens tur att få se lokalerna:
– Vi har två visningar, en på förmiddagen och en på eftermiddagen. Vi tror att många kommer för att se lokalerna, säger Birgitta.

Minister
1983 byggdes nytt kök, samlingssal, matsal och två huskroppar med servicelägenheter mot Berggatan.
Förra gången Sörgården invigdes var för nästan 30 år sedan - 1968 - och då var den minister som förklarade bygget för invigt. Den här gången är det fullmäktiges ordförande som svarar för proceduren och det är inte illa det heller.

Per Bunnstad

 


Nästan alla nöjda med Sörgården
Men Malte är missnöjd
Ur Finnveden Fredag 4/1997
Bildtexter - bilder kommer senare
1 Malte i rullstol
Malte Jönsson var inte intresserad av att lyssna på invigningen. Han tycker att gemenskapen blir sämre när varje avdelning är mer eller mindre för sig själv.
2 Lasse Svensson
Så ser han ut, välkände radiorösten Lasse Svensson. Lasse kåserade om sin tid vid radion i samband med invigningen.
3 två män
Förre elitishockeyspelaren Klas Heed från HV 71 hade vid sin sida idrottsledaren Lars Malmsten från Skillingaryd. Naturligtvis diskuterade de ishockey, men de var med på invigning i andra egenskaper. Klas har från Skanskas sida varit en av de ansvariga för bygget av Sörgården medan Lasse är chef för VSBo, det kommunala bostadsbolaget.
4 invigning kvinna och man
Birgitta Palm fick ta emot ”nyckeln” till Sörgården av fullmäktiges ordförande Allan Ragnarsson.

Det var festligt värre när Sörgården i Skillingaryd vigdes i onsdags. Klockan 16.28 förklarade kommunfullmäktiges ordförande Allan Ragnarsson (m) Sörgården för återinvigd.

Det är inte alls sig likt på Sörgården. De flesta hälsar också om- och nybyggnaden med glädje. Superlativerna var många vid invigningsfesten. Men det fanns åtminstone en som inte tyckte att det hade blivit bättre nu. Trots att det var TV-sändning av invigningen till alla dagrum hade Malte Jönsson, 83, gått till en annan lokal. Han hälsar inte förändringen som kostat 44 miljoner kronor med glädje.
– Nej, det blir mycket ensammare nu. Det var mycket bättre på gamla Sörgården eller när vi bodde på Talludden. Nu äter många i dagrummen på varje avdelning och man ses inte lika ofta. Det är inte heller roligt att det är två våningar och allt känns ödsligt Positivt är dock att vi har egna kök och om vi önskar kan vi laga till något. Fast man blir lat när man bor så här och har bra personal så det blir nog inte många i lägenheterna som blir använda, säger Malte.

Lilly nöjd
Lilly Svensson är en annan av de boende på Sörgården och tycker att allt är mycket bra. Lilly följde invigningen via intern-TV, men ett 15-tal pensionärer också på plats i matsalen där invigningen hölls.
Talen avlöste varandra och visst fanns det all anledning för föreståndaren Birgitta Palm och övriga att känna sig stolta den här dagen, trots en kritisk synpunkt. På det hela taget verkar nästan alla nöjda med Sörgården.
I morgon ges allmänheten tillfälle att studera Sörgården. Det blir två samlingar med Öppet Hus.

Per Bunnstad

 

Skarp kritik på Sörgården
mot nytt matförslag
Ur Onsdagstidningen 42/1997

De senaste dagarna har redaktionen fått flera synpunkter från personal på Sörgården i Skillingaryd. Kritiken riktar sig mot socialnämndens tankar att ändra matlagningen.

– Det verkade inte ens som om de anhöriga skulle få vetskap om den här förändringen, säger en ur personalen.
Det jäser bland personalen. Man har svårt att förlika sig med förslaget om att slopa matlagningen i det gemensamma köket och ersätta det med tillagning i de olika avdelningsköken.
Kritiken är hård, bland annat mot att alla får hjälpa till med matlagning. Man menar att det är slöseri med resurser att vårdpersonalen ska behöva laga mat, något som man inte har utbildning för. Personalen i köket har inte heller utbildning för vårdsidan.
– Nu måste nämnden i morgon säga nej till de här planerna, påpekar personalen.

Per Bunnstad

 

Socialnämnden ändrar inte
mathållningen på Sörgården
Ur Finnveden Fredag 42/1997
Socialnämnden tänker inte ändra kosthushållningen vid Sörgården i Skillingaryd. Helt klart har personalens negativa attityd vägt tungt.

– Visst finns personalens synpunkter med i bilden. Det är ingen bra start om det är en så negativ attityd, medger socialchef Kjell Claesson.
Samtidigt påpekar han att huvudorsaken till att det inte just nu blir någon förändring är att man inte sparar något ekonomiskt på en förändring.
Enligt en utredning skulle matlagningen i storköket upphöra och man skulle i stället laga mat på avdelningsköken.
Nu säger inte nämnden vare sig ja eller nej. Beslutet i går blev att återremittera ärendet. Socialdemokraterna ville dock endast bordlägga frågan och ta upp den vid nästa möte igen. Men det förslaget föll.
Nu ska frågan utredas ytterligare men med tanke på personalens negativa synpunkter skulle det förvåna om nämnden den närmaste tiden beslutar om en förändring.

Per Bunnstad


Till Vaggeryds kommuns borgerliga politiker!

Insändare ur Onsdagstidningen 3/1998

Hur kan ni bakom ryggen på oss ta beslut om att en avdelning på Sörgården ska läggas ner, för att de boende på Prästkragen ska flyttas hit?
Vilken avdelning ska ni stänga?
Vilka av våra pensionärer ska flyttas? De har väl också kontrakt på sina lägenheter? Varför ska Sörgårdens personal och pensionärer delas på? Varför just vi? Vi har redan flyttat två gånger på två år! Hur reagerar pensionärerna och dess anhöriga om de ska flyttas igen?
De senaste två åren har ett 20-tal platser försvunnit på Sörgården.
Ert förslag låter inte klokt när vi samtidigt vet att en kö på mint ett tiotal pensionärer väntar på lägenheter - och då är inte Prästgårdens sex boende inräknade!
Vi tycker det är fult att skylla på personalen, det vill säga att personalen inte gick med på att laga mat på varje avdelning.
Tidigare har det också varit tal om privatisering. Hade ni inte räknat med dessa kostnader innan ni byggde Sörgården? Pensionärerna blir inte färre i framtiden. Har ni inte räknat med det?
Sörgården är bara ett år gammal.
Vi undrar nu om vi någonsin ska få någon arbetsro här.
Tänk er för en eller två gånger till innan ni tar beslutet om detta den 15 januari.

PERSONALEN PÅ SÖRGÅRDEN


Smärtgränsen är nådd på Sörgården
Insändare ur Onsdagstidningen 32/1998

Försämringarna har varit många inom åldringsvården de senaste åren. Som exempel kan nämnas ökad vårdtyngd, viss mathantering och tvätt av personliga kläder.
Detta har medfört ökad arbetsbörda för personen, som mycket väl är medveten om behovet att spara. Men nu är smärtgränsen nådd. Dropparna som fått bägaren att rinna över är bland annat att vår föreståndare skall tas ifrån oss.
Tiden för arbetsledarens uppgifter dras ner då endast en person skall basa för hela södra kommundelens åldringsvård.
Därpå har vi ryktet om indragningar/förändringar i vårt kök, vilket vi befarar kommer att betyda mindre eller ingen mat alls som lagas där!
Att detta medför ytterligare arbetsuppgifter för personalen kan nog vem som helst räkna ut. Frågan är då, hur blir kvaliteten? Och hur skall vi hinna med denna ökning av arbetsbördan som detta innebär? Det är redan i dagsläget så att ingen får mat före niotiden. Hur sent kan det vara acceptabelt att kalla det frukost? Kan man ur hälsosynpunkt acceptera att man går mellan morgonrutiner - personlig hygien, påklädning med mera - frukostbestyr och tillbaka igen? Hur dags man som personal kan få sig något till livs är nog inte heller så svårt att räkna ut. Därpå har man middagsrast vid tolvtiden. Vem är hungrig då? Frågorna blir många.
Med den arbetsbörda vi i dag har hinner vi oftast bara med de mest elementära behoven för dem vi är satta att vårda.

*

Att man i pressen i juli kunde läsa om Ann som bytte vården mot industrin, tyckte många var bra. Samtidigt står att läsa om socialnämndens oförståelse för att vårdpersonalen flyr vården, detta är för oss en gåta. Problemet är ingen större nyhet utan har funnits de senaste åren.

*

Eftersom högkonjunktur råder inom industrin i Vaggeryds kommun är löneläget betydligt högre för en industriarbetare än för en undersköterska/vårdbiträde. Det är dessutom där man kan få en heltidstjänst. Ett plus är också att man få lediga kvällar och helger.
Alltså: flykten från vården till industrin i ett nötskal; högre lön, heltidstjänst, lediga kvällar, helger och möjlighet till familjehögtider, bättre arbetsförhållanden, inte så tungt.
Att många fabriker har gått över till skiftarbete är vi mycket väl medvetna om, men vi ser även skillnaden det blir i plånboken. Angående vårdens tillägg kvällar och helger - även efter en kommande storstilad höjning på åtta procent - är det en droppe i havet gentemot industrins pålägg. Exempel: vården kväll efter 19.00 = 13:40 kronor per timme, helg = 33:30 kronor per timme, storhelg = 66 kronor per timme. Industrin: vardag tillägg på 45-50 procent per timme, helg tillägg på 75 procent per timme.

*

Var skall vårdpersonalen komma ifrån i framtiden när vi redan i dagsläget ser den tydliga trenden? Större delen av våra nuvarande vikarier ämnar ej att stanna inom vården på de villkor som råder i dag. Exempelvis tunga, långa helgpass på elva respektive tolv timmar. Protester mot dessa turer har redan framlagts av fast anställd personal - det finns ju trots allt ett liv utanför Sörgårdens fyra väggar. Då fick vi hotet om att arbeta varannan helg.
Till våra politiker/tjänstemän, ni måste börja tänka på att värna om den personal ni fortfarande har kvar. Vi är nästan helt utbrända, men de flesta vill nog fortfarande arbeta inom det yrke som vi utbildat oss till.

*

Vi vill härmed uppmana våra politiker och alla tjänstemän i Vaggeryds kommun: Sluta upp med att bedriva den strutspolitik ni gjort det senaste! Höj blicken, rikta den framåt! Ta till er fakta och börja arbeta efter dessa! Vi har väl trots allt samma mål; att vårda gamla så att de får ett värdigt slut på sina liv. Detta gäller inte bara dagens gamla, vilket även innefattar politiker med flera.
Därför vill vi att arbetssituationen ses över. Vi kräver att vårt kök skall få fortsätta som tidigare. Låt de som har kompetens laga maten, Och låt oss, med vår kompetens, göra det vi är bäst på: nämligen ATT VÅRDA.
Kraven för tillsättande av eventuellt lediga tjänster ligger ju trots allt på undersköterskenivå. Varför så höga krav när vi inte ges möjlighet att utföra arbetsuppgifter som ligger inom undersköterskekompetensen?
Summan av kardemumman: rätt man på rätt plats.
Och till sist nu när vi fått ta del om 18 månadslöner till den avgående gymnasiechefen: skall avgångsvederlag med fallskärmar prioriteras när vården går på knäna?

Personalen på Sörgården