Skillingaryds Intresseförening www.skillingaryd.nu
Till Intresseföreningens startsida

• • • • • Aktuellt 2007 • • • • •
Aktuell information 2 mars 2007 finns här som pdf (inför mötet 6/3)
Mötesdagar 2007
Ordinarie mötesdagar
Som regel första helgfria tisdagen.
Platsen är Jonssons Konditori.
Tidpunkt: 08.00
6/2, 6/3, 3/4 (hos Mofas Hus), 8/5, 5/6, 3/7,
7/8, 4/9, 2/10, 9/10 (extra möte) 16/10 (extra möte) 6/11, 4/12
Årsmöte 2008
Medlemmarna i Skillingaryds Intresseförening kalas till årsmöte tisdag 15/1 2008 kl. 19.00 på Järnvägshotellet
Kom med kandidater till Årets Skillingarydsbo 2007 – läs mer
Bilder från Luciakröningen och julmarknaden finns här
Öppettiderna inför julen – skyltsöndag 2/12 -07
Inlagt 14 november 2007 samt kompletterat 25 november och 10 dcember 2007
Det blir som vanligt full fart i butikerna inför julen med följande extra öppettider i de flesta butikerna

Skyltsöndag
Söndag 2/12 14.00–18.00. Lions har också en rad aktiviteter på torget med bl.a. utdelning kl. 17.30 och underhållning av Gota Stream Big Band kl. 18.00 (Luciakröning kl. 16.00)

Söndag 16/12 13.00–17.00
Måndag 17/12 till 19.00
Tisdag 18/12 till 19.00
Onsdag 19/12 till 19.00
Torsdag 20/12 till 19.00
Fredag 21/12 till 19.00
Lördag 22/12 till 16.00
Söndag 23/12 11.00–16.00

Måndag 24/12 Några butiker har öppet
Rösta på årets Lucia
Inlagt 16 november 2007
I dag den 16 november 2007 inleds omröstningen till kommunens Lucia 2007. Röstkuponger finns i JP/VN. Röstsedlar ska vara inlämnade senast 29 november. Luciakröningen sker söndag 2/12 kl. 16.00 på torget.
Årets kandidater är:
  1 Jennie Johannisson
  2 Jenny Karlsson
  3 Amanda Carlsson
  4 Amanda Nilsson
  5 Hanna Åberg
  6 Alice Banelind
  7 Anna Lindahl
  8 Emelie Lindberg
  9 Elvira Seger
10 Fanny Wickbom-Nilsson
11 Jenny Johansson
12 Angelica Gustafsson
13 Josefin Gustavsson
Dags för Fars Dag
Inlagt 7 november

På söndag är det Fars Dag och butikerna i köpingen har många erbjudande.

Det gäller alltså att passa på att besöka butikerna för att inhandla något som pappan i familjen kan ha glädje av.

Varannan kan fira pappa på söndag
Information från SCB, Statistiska Centralbyrån 7/11 2007 och inlagt här samma dag

Nästan 5 miljoner små och stora barn kan fira sin pappa på söndag. Det motsvarar mer än halva Sveriges befolkning.

Omkring 2,25 miljoner pappor mellan 15 och 106 år kan firas på söndag. Många av dem har också sin egen pappa i livet. Drygt 700 000 män kan komma att både uppvakta och uppvaktas.

Pappan är 54 år...
Genomsnittspappan är 54 år gammal och heter Lars. Han har 2,2 utflugna barn i åldrarna 21–26 år. Knappt en miljon av papporna har hemmaboende barn. De övriga har barn som flyttat hemifrån eller barn som bor med mamman. Vanligast är att ha två barn. Det gäller närmare hälften av papporna.

Några har fler än 15 barn...
25 procent av papporna har ett barn och nio procent har fyra eller fler barn. Ett tjugotal pappor har 15 eller fler barn.

Omkring 45.000 pappor kan fira sin första fars dag i år. Förstagångspapporna är i snitt drygt 31 år gamla. Det vanligaste tilltalsnamnet bland de nyblivna papporna är Johan.

De 10 vanligaste namnen bland pappor 2006

Samtliga pappor
Lars
Anders
Jan
Bengt
Hans
Karl
Per
Sven
Bo
Peter

Nyblivna pappor
Johan
Fredrik

Anders
Magnus
Mikael
Peter
Daniel
Jonas
Per
Andreas
Nu är det dags att anmäla årets kandidater till Lucia
Inlagt 22 oktober 2007

Ålder är lägst 15 år och de bör tycka om att sjunga.
Sänd – eller lämna in – foto samt namn, ålder, adress och telefonnummer till något av följande ställen senast den 7 november kl. 18.00.
• I butiker i Skillingaryd och Vaggeryd
• I brevlådan till VN/JP (Storgatan, Skillignaryd eller Östergatan, Vaggeryd)
• Önskas brevlåda Storgatan Skillingaryd
• Eller per post: Intreseföreningen, Box 8, 567 21 Vaggeryd.

Vaggeryds kommun, VN-JP, Lions, Skillingaryd och Vaggeryds Intresseföreningar

Handelns utveckling går vidare och om Lucia
Inlagt 16/10
I dag har intresseföreningen haft ett nytt möte om handelns situation i Skillingaryd och i kommunen som helhet plus att det även talades om Luciafirandet som at nominera kandidater.

Carl-Gunnar Karlsson från näringslivsrådet berättade lite om ett möte som hållits med handlarna i Vageryd.
Butiker som saknas i kommunen: bokhandel, optiker...
Sakns i Skillingaryd dessutom: sportbutik och mer komplett butiker med barnkläder.
Lokalsituation med lediga eller snart lediga lokaler: kring torget, på sikt kanske gamla Sportringen på Storgatan, Sportringen (gamla soldathemmet) Turisthotellet, Stationshuset, KD-Johanssons på Skolgatan, kanske Storkens...
Vi kanske borde diskutera lite mer med fastighetsägarna om lokalfrågorna.

Aktiviteter
Vi ska jobba mer tillsammans som att marknadsföra oss med ett reklamblad. Kanske återinföra Kanondagarna. Kanske satsa på en tjejkväll.
Det är viktigt att vi tar reda på hur omsättningen förändrats totalt sett i butikerna eftersom vi inte tror att nedgången är så stor.
Ett mål: en attitydunderökning om handeln, förslagsvis tillsammans med handelsprogrammet på Fenix.
Målet är att ordna ett möte tillsammans med handlarna i Vaggeryd för att vi ska kunna komma med mer konkreta förslag. Ett förslag till mötesdatum är onsdag 21/11 kl. 18.30 hos näringslivsrådet, alltså i Kreativ Arena.

Luciafirande
Anita Bergman svarar för luciakröningen av Vaggeryds kommuns Lucia. Annons om att kandidera sker inom kort i VN/JP och sedan fotografering av de utvalda kandidaterna av VN/JP. Presentation av kandidaterna sker i VN/JP.
Luciakröning äger rum på skyltsöndagen i Skillingaryd den 2/12. Ett framträdande görs i Vaggeryd den 9/12 och på komunfullmäktiges avslutning på Hook Herrgård den 10/12. Desstom är målet ett framtädande i Skilingaryd den 16/12.
Skillingaryd bryter trenden
Inlagt 9/10 2007

Inom Skillingaryds Intresseförening satsar vi nu för att utveckla handeln ytterligare. Det handlar om att möta en allt ökande konkurrens från stora köpcentra. Frågan diskuterades ingående vid dagens möte. Sammantaget konstateras att orten har ett mycket bra utbud. Det mesta finns även om det saknas butiker som bokhandel, färgbutik och butik för barnkläder.
Trots det stora utbudet av butiker har fler och fler valt att handla utanför kommunen. År 2002 gjorde kommuninvånarna 55 procent av sina inköp inom kommunen. Nu har det sjunkit till kring 45.
Frågan är varför fler och fler handlar i städerna när det faktiskt är lika billigt och smidigt att handla i Skillingaryd och här finns också närheten.
Mycket handlar om attityder. Invånarna vet inte alltid att det är så billigt och bra att handla i ortens affärer. Därför är det viktigt att ha aktiviteter för att få invånarna att handla mer på hemmaplan.
– Vi ska jobba än mer tillsammans, marknadsföra oss gemensamt.
Det var en fråga som diskuterades vid dagens möte, som besöktes av representanter för ett tiotal medlemsföretag.
Man diskuterade bland annat att skapa ett gemensamt A4-blad med rabatterbjudande som ska delas ut i butikerna.
I övrigt talades om vikten av startaegetkurser, bostadsbyggnation, information, butiksvärdar och en del annat.
Vid mötet talades det även en del om Luciaarrangemanget.
Nästa möte med intresseföreningen är ett extramöte onsdag 17 oktober kl. 08.00 hos Jonssons Konditori.

Om handelns villkor – extramöte hålls 8/10
Inlagt 2/10 2007
I dag den 2 oktober 2007 har intresseföreningen haft sitt månadsmöte. Åtta medlemsföretag samt Carl-Gunnar Karlsson från kommunens näringslivsråd deltog. Det diskuterades olika frågor som är viktiga för handelns utveckling.
På tisdag den 9 oktober kl. 08.00–09.00 blir det ett extra möte på Jonssons Konditori för att mer i detalj diskutera denna fråga. Kom gärna med förslag och tänk till före mötet så att vi har ett antal förslag att ta ställning till.
Vid mötet i dag diskuterades bland annat om utvärderingen av Hjulafton och att nästa Hjulafton planeras till den 31 maj 2007.
Det var även en del diskussion kring eventuellt Luciafirande och inför lördagens marknad.
Aktuellt i augusti 2007
Inlagt 16 augusti 2007
Mängder med fåglar. Ibland för många, tycker kringboende och andra.
Foto: www.skillingaryd.nu
Det är för mycket fåglar i centrum. Det tycker många och Skillingaryds Intresseförening har uppmanats att kontakta kommunen.

Vid mötet med intresseföreningen den 7 augusti 2007 diskuterades fågelproblemet och kommunalrådet Bengt Dahlqvist berättade att det finns särskilda skyttar som kan hjälpa till. Föreningen beslutade att kontakta någon av dessa.
Vi fick också kommunal information om parkeringsplatser i centrum. Tyvärr missbrukar en del 2-timmarsparkeringen och föreningen ska tillsammans med kommunen försöka informera kringboende om vikten av att inte använda tvåtimmarsparkeringarna när man ska stå längre tid.
På västra sidan av järnvägen finns ett nytt parkeringsområde där det skyltas om parkering i åtta dagar. Det finns även andra parkeringsplatser som vid Hemköpstorget där man kan parkera längre tid.
I övrigt diskuterade vi bland annat kommande pangdagar i september.
 
Hjulles trollstig 5 maj 2007
På marknadsdagen kan man vandra runt i köpingens affärer och svara på tolv frågor. Kring 15 vinster för tillsammans minst 1.500 kronor lockar.

Det är Skillingaryds Intresseförening som arrangerar och tipskuponger finns i nedanstående ordning i tolv butiker. Man kan besöka butikerna i den ordning man själv önskar och även lämna in kupongerna i vilken av butikerna som helst. Det ska ske under marknadsdagen. Tipspromenaden pågår kl. 10.00–14.00.
Vinsterna lottas ut på Hjulafton den 9 juni.
 1. Svenssons Ur
 2. Centrumblommor
 3. Beklädnadsaffären
 4. Jonssons Konditori
 5. Salong Jasmine
 6. Gångbart
 7. Kupan
 8. Acleja
 9. Mofas Hus
 10. Sk-ryds Konsthandel
 11. ICA Nära Lagahallen
 12. Önska (här finns även skiljefrågan)
Rätt rad och svar publiceras den 6 maj på vår sida här hos www.skillingaryd.nu och här finns även vinnarna efter 9 juni.

Rätta rad och rätta svar
1. 2 John Bauer
2. 1 Som vi människor
3. 2 De kunde göra sig osynliga
4. 2 De förstenades
5. X En bortbyting
6. 2 Lura ungen att börja prata
7. 1 Metall
8. 2 Ellakors
9. 1 Hjulle
10. 2 Man skulle vända jackan ut och in
11. 1 Man blev tagen av trollen
12. X Ymer
Skillingaryd marknadsförs ännu mer
Vid den norra infarten till Skillingaryd har nu intresseföreningen en skylt med reklam för orten. Denna kommer oftast att vara på den mötande sidan och i nästa vecka kommer en likadan skylt upp vid den södra infarten.
En månad framöver är det reklam för Skillingarydsrevyn på den mötande sidan och www.skillingaryd.nu med intresseföreningen på den andra. När det inte är något speciellt arrangemang som just revy, marknad eller annat blir intresseföreningens skylt placerad på den mötande sidan - annars på den andra.
Vi tackar Vaggeryds kommun för välvilligheten att ställa skyltplatserna till förfogande. (inlagt 17 dec 2006)
Skylten som ger extra PR för orten. Klicka på bilden för en större.
Medlemmar 2007
LÄS MER HÄR

(Till sidans topp)