Skillingaryds Intresseförening www.Skillingaryd.Nu
Till Intresseföreningens startsida

• • • • • Aktuellt 2004 • • • • •
Mötesdagar 2004
Vi har preliminärt möten 2004 första tisdagen i varje månad kl. 08.00 hos Elkes. Undantag: I januari har vi i stället möte den 13:e - på kvällen kl 18.30 i Järnvägshotellet.
Därmed blir mötesdagarna dessa 2004: 13/1, 3/2, 2/3, 6/4, 4/5, 8/6, 6/7, 3/8, 7/9, 5/10, 2/11, 9/11 extra möte, 7/12
Viktiga datum 2004
1/5 Skillingaryds vårmarknad
3/9 Pangdagar (prel dag)
2/10 Skillingaryds höstmarknad med Frimärkets Dag
28/11 Skyltsöndag
(till sidans topp)
Julskyltning - öppettider i de flesta butiker december 2004
Söndag 28/11 15.00-18.00
SKYLTSÖNDAG
Lördag 4/12 ordinarie öppettider
Söndag 5/12 ordinarie öppettider
Lördag 11/12 ordinarie öppettider
Söndag 12/12 13.00-17.00
Lördag 18/12 till 15.00
Söndag 19/12 13.00-17.00
Måndag 20/12 till 19.00
Tisdag 21/12 till 19.00
Onsdag 22/12 till 19.00
Torsdag 23/12 till 19.00
Lokala avvikelser kan förekomma - Lagahallen och Hemköp har särskilda tider
(till sidans topp)

Information 2004.12.08
Vid vårt möte den 7/12 bestämde vi bland annat följande:
• Per Bunnstad ombesörjer att en lapp med öppettider under julen delas ut till butikerna
• Möten under 2005 fastställs till första tisdagen i varje månad utom i januari
• Årsmöte hålls tisdagen den 11 januari kl. 19.00 i Järnvägshotellet (landgång med öl/kaffe) med anmälan till Per Bunnstad per e-post eller 070-213 14 66 senast 7/1. Inbjudan faxas ut till medlemmarna
• Årets Skillingarydsbo utses vid årsmötet och det är endast tillåtet att nominera kandidater via besök på hemsidan www.skillingaryd.,nu och att kandidater skickas med e-post
• Ordförande Kurt Svensson får i uppdrag att försöka få klart med en kassör, att väljas vid årsmötet.
• Lucia med tärnor medverkar på torget på söndag kl. 15.30 och flera medlemmar får i uppdrag att ordna pallar till scen med mera.

Information 2004.02.12
Den 13 januari 2004 hade vi vårt årsmöte med en liten samling på Järnvägshotellet. Här följer en kort sammanfattning:
• Per Bunnstad inledde och välkomnade.
• Val företogs av Årets Skillingarydsbo 2003. Priset jämte diplom utdelas av Per Bunnstad vid lämpligt tillfälle.
• Representanter från Framme och Finnveden nu bjuds in till nästa möte.
• Ett mål är att öka samarbetet med SIS i samband med Hjulafton.
• Målet är att arrangera kanonlördag första lördagen i varje månad.
• Till ordförande väljs Kurt Svensson som tackar för visat förtroende.
• Kurt och Eva kommer vid lämpligt tillfälle att avtacka tidigare ordförande Matti Moberg.
• Till represenanter för Hjualfton väljs Teresia Karlsson, Marita Karlsson, Eva Jonsosn och Kerstin Pierrou.
Information 2004.08.16
Kanondagar med Finnveden Nu
Vid vårt möte den 3 augusti beslutade vi att fortsätta med Kanondagarna och föra ut våra annonsbudskap i Finnveden Nu. Vi kan annonsera om erbjudande från onsdagen till veckans slut.
Annonserna kommer ut följande onsdagar under hösten:
• 1 september
• 29 september - inför höstmarknaden
• 3 november
• 24 november - inför skyltsöndagen
Andra viktiga datum för oss under hösten
är våra tisdagsmöten kl. 08.00 på Elkes: 7/9, 5/10, 2/11 och 7/12
Kom till mötena och delta i gemenskapen!
Vid det senaste mötet medverkade kommunalrådet Börje Gustafsson som berättade om Bodagen i Skillingaryd och det var även diskussion om juldekorationerna, telefonkiosker med mera. Bodagen är flyttad till marknadsdagen, den 2/10.
När det gäller Bodagen så ska vi diskutera den mer ingående vid vårt nästa möte eftersom det är viktigt att det är liv och rörelse i köpingen den dagen.
Besök även vår hemsida på www.Skillingaryd.Nu där det kommer fortlöpande information om våra aktiviteter med mera.
Skillingaryd den 16 augusti 2004
Skillingaryds Intresseförening
Kurt Svensson, ordförande

Information 2004.11.03
Vid vårt möte den 2/11 beslutade vi bland annat följande:
• Extra möte ska hållas tisdag 9/11 kl. 08.00 för att vi ska diskutera frågan om att kommunes Luica ska komma tll Skillingaryd
• Vi skriver till kommunen och påtalar vikten av att godsmagasinet byggs upp igen och då på samma plats.
• Årsmöte hålls onsdagen den 12 januari 2005 kl. 18.30 i Järnvägshotellet då alla medlemmar välkomnas.
• Vi fortsätter att jobba på att få en sekreterare och kassör till föreningen.
• Kurt Svensson har uppvaktat ägaren till Kina Wook, som öppnade i går samt att Eva Jonsson uppvaktades i samband med ett mingel i den nyöppnade butiken för Rolands Present - gamla Konsum.
• medlemmarna informeras om nästa annonsering i Finnveden Nu inför Pangdagarna

Nya butiker 2004
Kring 29/10 öppnar Kina Wok vid korsningen Kaffegatan–Storgatan och samtidigt slår Rolands PResent upp portarna i gamla Konsum vid Sturegatan–Storgatan. Alla medlemmar i intresseföreningen har blivit inbjudna till lite mingel hos Roland torsdag 27/10 kl. 19.00 med samling utanför Lagahallen. Anmälan till Lagahallen 70055 eller direkt här. (inlagt 041026)
(till sidans topp)
Pangstafett 3 september 2004
Ni har väl inte glömt att anmäla Er? Pangstafett på Skillingaryds gator. Anmälan till 0370-72119.
Välkomna
Skillingaryds FK, Skillingaryds Intresseförening
Alla medlemmar i intresseföreningen uppmanas att skänka något pris. Lämna det till Beklädnadsaffären

(till sidans topp)