Skillingaryds köpmannaförening firar 60-årshögtid i dagarna tre www.Skillingaryd.Nu
Ur Jönköpings-Posten den 29 maj 1969 - texten något redigerad med främst mellanrubrker
Bildtext: (Bild från tidningen finns tyvärr ej) På centralplan i Skillingaryd har köpmannaföreningens ordförande Karl Skogh slagit sig ned tillsammans med vice ordföranden Nils Johansson, sekreteraren Roland Bengtsson och kassören Ingvar Ahlin.

I dagarna tre kommer Skillingaryds köpmannaförening att fira 60-årsjubileum.
Firandet börjar idag, torsdag, och pågår till lördag. Under dessa tre dagar blir det aktiviteter av skilda slag i de affärer i köpingen, som är anslutna till Skillingaryds köpmannaföreningen.

Den 7 juni blir det jubileumssamkväm på Hestravikens värdshus för köpmannaförenings medlemmar och affärspersonalen samt särskilt inbjudna.
I samband härmed kommer ombudsman Bernt Ferm, Jönköping, att tala och det blir också överlämnande av förtjänsttecken. Programmet kommer att bli enkelt men trivsamt med sång och musik och festliga inslag.

Köpmannaförening bildas
Skillingaryds köpmannaförening bildades fredagen den 7 maj 1909 i samband med ett sammanträde på Hotell Welander i Skillingaryd. Då beslöts, som det heter i det första protokoll som föreningen har, att en minuthandlarförening för Skillingaryd med omnejd skulle bildas. I protokollet kan läsas vidare:
— Efter mötets öppnande av Sveriges minuthandlares riksförbunds reseombud, hr J A Dolck, skreds till val av ordförande och valdes till sådan att föra mötets förhandlingar hr F O Peterson hvarjämte till sekreterare valdes N Georg Thulin.

Minuthandlarförening ska bildas
Efter samtal och diskussion fattades beslut om att bilda en minuthandlarförening för Skillingaryd med omnejd och antecknade sig de närvarande till medlemmar, hvilkas antal uppgick till femton. Beslut fattades att föreningens styrelse skulle utgöras av tre personer och valdes till ordförande hr F O Peterson, till sekreterare N Georg Thulin samt till kassör hr Oscar Bengtsson, alla i Skillingaryd.
Till styrelsesuppleanter valdes hr David Aronsson och John Bengtsson.
Till revisor valdes hr S M Svensson och C A Pettersson med hr Henning Svensson som suppleant.

Medlemsavgift
Beslut fattades att medlemsavgiften skulle utgå med sammanlagdt kr fem (5) per år och medlem, att för innevarande år betalas innan maj månads utgång.
Föreningen beslöt att i anslutning till Jönköpings minuthandlarförbund äfvenledes ansluta sig till Sveriges minuthandlarens förbund. Till föreningens ombud vid länsförbundsmötet valdes HR F O Peterson samt Oscar Bengtsson med David Aronsson och Georg Thulin som suppleanter.
Som referent till Riksförbundets tidning och att insända referat öfver detta möte jämte uppgift om medlemmarnas namn utsågs N Georg Thulin.

— Reseombud till cykel
Reseombudsmannen J A Dolck, var en väldig kämpe när det gällde att värva medlemmar och bilda nya föreningar. Transportmedlet han hade var en cykel och så cyklade han runt i bygden och värvade medlemmar.
Föreningstänkandet på den tiden var inte så utbrett och det var inte alltid så lätt för reseombudet att kunna övertyga alla affärsmännen. Men han lyckades dock ganska bra och när Skillingaryds minuthandlarförening bildades antecknade sig följande affärsmän som medlemmar: F O Pettersson, N G Thulin, Oscar Bengtsson, S M Svensson, David Aronsson, Henning Svensson, S A Pettersson, John Bengtsson, K D Johansson, W Pettersson, N J Jönsson, Oscar Ljungbergh, Ida Pettersson, Nils Walh, Klevshult, A J Åstrand Klevshult, och Henning Johansson Åker.

— Sju klubbförare under 60 år
Skillingaryds köpmannaförening har under de 60 åren haft sju ordförande, varav köpman David Aronsson suttit längst, nämligen i 30 år.
Men även köpman Nils Johansson som avgick för några veckor sedan har svingat klubban i över 10 år. Följande har suttit ordförande under dessa år: F O Pettersson 1909-1911, Oscar Bengtsson 1911-1921, David Aronsson 1921-1951, Einar Tilly 1951-1953, Göthe Johansson 1953-1958, Nils Johansson 1958 1969.
Sedan en tid tillbaka är Karl Skogh köpmannaförenings ordförande med Nils Johansson som vce ordförande. Sekreterare Roland Bengtsson och kassör Ingvar Ahlin.
Medlemsantalet är nu 28. Dock har det varit större, men på grund av den sammanslagning av affärer som förekommit de senaste åren, med större enheter, så har medlemsantalet minskat något.
Det är dock en livaktig köpmannaförening som i dessa dagar firar jubileum och vi ber att få gratulera den pigge 60-åringen.

Storcken