Skillingaryds Intresseförening 2011 www.skillingaryd.nu
Till Intresseföreningens startsida

• • • • •Aktuellt 2011 • •• • •

Skrivelse om Miliseum
Inlagt lördag 16 juli 2011

Bygg Miliseum mer centralt
Skillingaryds Intresseförening vill att Miliseum byggs på Slätten, i närheten av nuvarande Bengt & Lotta.

Det är i en skrivelse till kommunstyrelsen som man tycke ratt militärmuseet passar bättre in i samhällsbilden nära centrum än på Västra Lägret.

Skrivelsen till kommunen lyder så här:

Bygg Miliseum nära centrum!
I Skillingaryds Intresseförening har vi noga följt utvecklingen kring Miliseum som vi hälsar med stor tillfredsställelse.

När nu kommunen fattar beslut om lokaliseringen föreslår vi att man satsar på en nybyggnation på kommunens mark i nordvästra kanten av Slätten, förslagsvis alldeles öster om Bengt & Lotta. Detta även om det kostar ett antal miljoner mer.

Det finns många fördelar med att lokalisera Miliseum hit:

• Det blir äntligen lite mer liv och rörelse i Slättakanten

• Skillingaryd knyts mer ihop genom denna byggnad – och det kan bli ett ”drop-in” för befolkningen.

• Det kan bli starten på en försiktig byggnation i detta område – som flerfamiljshus på östra sidan av Södra vägen

• Vi kan få de turister som kommer att naturligare söka sig till handeln i centrum och attraktioner som Bissefällarns utställning i Skillingehus.

• Det går att samordna Miliseum med en turistbyrå. En turistbyrå vid tilltänkta lokalen för Milseum på Västra Lägret kan få till resultat att en del får svårt att hitta dit.

• Med en nybyggnad – gärna med källarlokaler – kanske det kan bli möjligt för exempelvis Östbo Historiska Sällskap att få en ändamålsenlig lokal för bygdens lokalhistoria.

• De gamla mathallarna från slutet av 1800-talet kan få behålla sin interiör. De är helt unika för landet. Förslagsvis används dessa utrymmen och andra för att visa sådant som kanske inte kräver större renoveringsarbeten.

• Vissa utrymmen i den nya byggnaden kan mycket väl användas av kommunen och föreningar för PR i samband med stora arrangemang på Slätten, exempelvis vid vår- och höstmarknad.

• Kommunen kommer samtidigt att ha full kontroll över byggnaden då man kommer att äga den.

Vi är alla i intresseföreningen positiva till ett Miliseum och tror att verksamheten ska kunna bli till gagn för både kommuninvånare och turister.

 
Dags för Hjulafton – annons till höger
Inlagt söndag 29 maj 2011
 
Uttalande om Miliseum
Inlagt söndag 27 februari 2011

Vi har följt debatten om Miliseum och är mycket förvånade över att frågan har tagit så lång tid.

För Skillingaryd och kommunen som helhet måste konstateras: Skillingaryds Läger med skjutfält är unikt i många avseenden och för bygden är det är oerhört viktigt att vi slår vakt om vår lokalhistoria. För framtiden är det också värdefullt att vi har ett bra militärmuseum som speglar militärhistoria – och gärna även annan lokalhistoria.

Regeringen har valt ut ett antal platser i Sverige där den militärhistoriska verksamheten ska presenteras, däribland Skillingaryd och detta absolut inte få rinna oss ur händerna. Vi uppmanar därför de styrande att förverkliga Miliseum.

Om det blir ett nybygge vill vi också att det skapas lokaler för Östbo Historiska Sällskap och andra föreningar som har kulturskatter som inte kan visas i tillräcklig omfattning i dag på grund av trångboddhet och otidsenliga lokaler.

Skillingaryd den 26 februari 2011

Skillingaryds Intresseförening

Evald Andersson, ordförande

Roger Svenningson, ledamot

Kurt avgick efter 32 år
Inlagt torsdag 27 januari 2011
Evald Andersson avtackade Kurt Svensson, som lämande styrelsen.

När Skillingaryds Intresseförening höll årsmöte avgick en verklig veteran.

Kurt Svensson, 62, tackade efter 32 år i styrelsen för sig. Kurt som driver ICA Nära Lagahallen har haft olika uppdrag i styrelsen och har bland annat i flera år varit ordförande.
Vid årsmötet avtackades Kurt med en exklusiv bok om världens kanske mest kända frimärke, den gula treskillingen.
Ny ledamot i styrelsen blev Jan-Anders Nilsson som driver Skocenter i Skillingaryd.

Ordförande Evald Andersson avtackade Kurt Svensson efter 32 års arbete i styrelsen.

Styrelsen i övrigt består av Per Bunnstad, Hanneliese Larsen, Roger Svenningson och Lena A Widesdotter. Suppleanter är Kerstin Pierrou och Eva Jonsson.

Revisorer är Inger Gustavsson och Siv Andersson med Anna-Lena Bengtsson och Thomas Bjureksom suppleanter.

Valberedningen består av Linnéa Remnemark och Fredrik Nordqvist med Sara Gustavsson som suppleant.

Årsmöte tisdag 25/1 2011 kl. 19.00
Teds Smörgåsbutik.
Välkomna!
Kallelsen finns här
 
 
 


(Till sidans topp)