Skillingaryds Intresseförening 2010 www.skillingaryd.nu
Till Intresseföreningens startsida

• • • • •Aktuellt 2010 • •• • •
Årsmöte tisdag 25/1 2011 kl. 19.00
Teds Smörgåsbutik.
Välkomna!
Vi vann tävlingen!
Inlagt fredag 5 november 2010

Skillingaryds Intresseförening hade en tävling i samband med Oktoberfesten i förra veckan

Vinnare blev:
• Mirela Dujmovic, Ringvägen 19, Vaggeryd
• Inga-Lill Krantz, Studentgatan 4, Vaggeryd
• A-C Andersson, Fabriksgatan 3 C, Skillingaryd

Grattis till vinnarna och tack till alla andra som deltog.

Vinsterna finns att avhämta på Beklädnadsaffären i Skillingaryd.

Dags för oktoberfest
Inlagt söndag 24 oktober 2010
Vi yttrar oss om översiktsplanen:
Vi ska bli 1.000 fler invånare
Inlagt tisdag 29 juni 2010
Nedan följer vårt yttrande till översiktsplan för kommunen med betoning på Skillingaryd
Intresseföreningen vill ha en förtätning av Skillingaryd med bland annat byggnation på östra sidan av Södra vägen. Det är där tält och bilar står som man önskar en byggnation. Bilden är från O-Ringen 2005 och därmed före det att Bengt & Lotta byggdes.

Vaggeryd kommun
Yttrande över översiktsplan

1) Skillingaryd med omnejd ska ha som mål att öka med 1.000 invånare för att skapa nödvändiga förutsättningar för handel och annan service.

2) Stadsbilden i Skillingaryd bör få en rundare form med större förtätning runt centrum för flerbostadshus.
Vi föreslår byggnation vid
– Kaffegatan
– Östra sidan av Södra vägen mot lägret
– Tomaten byggs färdigt.
– Trollebergsområdet bör prioriteras – villabebyggelse.
– Flerbostadshus vid gamla Krahners på Fabriksgatan.
– Gamla mejeriet bör inköpas av kommunen och sedan kunna användas för handel/bostäder.

Förtätningen av centrum bör prioriteras före expansionen i Fåglabäcksområdena norrut.

– Energiverket för inramas för att få en vackrare anslutning till ny bebyggelse.

3) Götaströmsområdet.
Bör utvecklas väsentligt mycket mer. Vi delar den uppfattning som framfördes i medborgarmotionen från den 23 april 2009.
Området både på den östra och västra sidan kring Fågelforsdammen är utomordentligt lämplig både för strandnära boende och ett attraktivt rekreationsområde för bad och friluftsliv – på det viset knyts området samman med golfbanan.

Flera bra idéer har framförts genom åren både av tjänstemän och politiker men varför saknar kommunen politisk vilja att driva projekten framåt?

4) Bensinstationer
Det noteras att befintliga bensinstationer utgör säkerhetsrisk.

Är risken större med bensinstation i tätorten är den att ha ett artilleriskjutfält där man skjuter med skarp ammunition alldeles intill och mellan våra tätorter?

Bensinstationernas närhet utgör en viktig del i närservice och bör bestå och vi ser en bensinstation som en viktig framtida service.

5) Skjutfältet
Vi tillstyrker skjutfältsgruppens yttrande om att skjutfältets bullerzoner inte ska utökas.

Skillingaryd den 29 juni 2010

Skillingaryds Intresseförening

Evald Andersson, ordförande

Per Bunnstad, sekreterare

Årsmöte 4/2 2010
Välkommen til vårt årsmöte torsdag 4/2 kl. 19.00. Plats: Järnvägshotellet
Anmälan till Per Bunnstad
Inbjudan till möte om turism
Inlagt torsdag 7 januari 2010

Välkommen till en träff om turistinformationen i Vaggeryds kommun!
Tid: 20 januari 2010 klockan 18.00-20.00
Plats: Sessionssalen i Skillingehus, Skillingaryd
Vi bjuder på kaffe och tilltugg.

Program

Smålands Turism
VD Lena Larsson informerar om Smålands Turisms verksamhet och satsningar inför 2010 och 2011.

Vaggeryds kommuns nya organisation för turistinformation

Presentation av den nya organisationen för turistinformation och mottagarservice.

Planer inför 2010 och 2011, till exempel:
• turistbyrån • vandringsleder
• kartmaterial • informationsmaterial för besökare

Trollstigar & häxvrål
Mattias Bokinge, Skillingaryds Fotoklubb, berättar om projektet ”Trollstigar och häxvrål”. Tanken med projektet lir att gora en upplevelsekarta med GPS-punkter som kan leda både bofasta och besökare runt bland intressanta platser i kommunen.

Diskussion

Framtida samarbeten inom området turistinformation.

Förslag, idéer och önskemal från företag och organisationer.

Anmälan
Anmäl dig senast den 18 januari 2010 till Karin Henriksson via e-post turism@vaggeryd.se eller telefon 0370-781 32.

VAGGERYDS KOMMUN


(Till sidans topp)