Debatt   www.skillingaryd.nu  www.vaggeryd.nu  

  Vi välkomnar företrädare för politiker, föreningar med flera men också privatpersoner att skriva debattartiklar. Vi förbehåller oss rätten att korta i materialet.

Tillsammans – för en bra sjukvård för alla! Carina Ödebrink med flera

Landstingspolitik är en del i en större helhet som också utgörs av de beslut som fattas av regering och riksdag. Vi är i slutet av en period med ett moderatstyrt landsting. Det finns nu anledning att utvärdera vad de åstadkommit.

Landstinget i Jönköpings län har en verksamhet av hög kvalitet, god tillgänglighet och en stark ekonomi. Landstinget har historiskt legat topp tre när det gäller kvalitet och utvecklingsarbete, ekonomi och tillgänglighet.
Det har varit ett långsiktigt arbete som byggt upp den verksamhet och ekonomi som finns idag. Vi vill se till att landstinget ska ligga i framkant även i framtiden.

Den borgerliga retoriken har sagt att vården även i framtiden ska vara solidariskt finansierad genom skatten och fördelas efter behov. Samtidigt har deras praktiska politik dominerats av stora skattesänkningar vilket leder till att den långsiktiga förmågan att finansiera välfärden urholkas.

Moderaterna i vårt landsting har konsekvent sagt nej till att tillföra sjukvården mer resurser. Med Moderat politik så hade landstinget idag haft en halv miljard kronor mindre varje år till hälso- och sjukvård i vårt län. Därför kan de inte ta åt sig äran av en bra verksamhet när de aldrig tagit ansvar för hälso- och sjukvårdens långsiktiga finansiering!

Den Moderatledda landstingsmajoriteten har höjt avgifterna till vården och till hjälpmedel. Det här har lett till att många patienter avstått från att söka vård. Hälso- och sjukvården finansieras gemensamt genom skatten, därför tycker vi att avgifterna till vården ska vara låga.

Moderaterna lovordar den fria marknaden men när det gäller tandvården så har marknaden inte löst de problem en hel del länsbor får uppleva. Kostnaderna är för höga. Många, speciellt yngre avstår från att gå till tandläkaren på grund av detta. De som vill komma till folktandvården kan få vänta upp till tre år. Avvecklingen av tandvårdskliniker har inte bidragit till att köerna blivit kortare.

Vårdvalet, som införs den 1 juni, är en förändring som till delar kan beskrivas som ett systemskifte. Det blir fritt fram för privata vårdföretagare att bedriva vård med skattebetalarnas pengar. Starten för privata vårdföretag underlättas genom att de garanteras ett underlag av patienter. Länsinvånaren och patienten blir reducerad till kund på en marknad.
En ökad privatisering av hälso- och sjukvården leder i förlängningen till privata försäkringslösningar där individen själv får betala en större andel. Det är en väg bort från en solidarisk välfärd.

Bra hälso- och sjukvård kräver resurser! Vi Socialdemokrater vill utveckla hälso- och sjukvården i länet. Det gör vi bäst tillsammans genom den gemensamma finansieringen och det demokratiska inflytandet.
En solidarisk och sammanhållen hälso- och sjukvård där vården fördelas efter behov är bäst för oss alla som individer och för samhället i stort.

Anci Magnusson (S) Marcus Eskdahl (S) Carina Ödebrink (S)
Landstingsråd landstingsstyrelsen landstingsstyrelsen


(inlagt fredag 21 maj 2010)

 

Politik utan folkligt stöd

Två tredjedelar av landets apotek har sålts ut. Resultatet är att en långsiktig ägare som ser till det gemensammas bästa har bytts ut mot ett fåtal stora riskkapitalbolag där företagsidén går ut på kortsiktig vinstmaximering.

Med nuvarande fakta har omregleringen knappast varit någon lysande affär för oss som skattebetalare och patienter.

Priset på många av de receptfria läkemedlen har höjts kraftigt, en del så mycket som 40 procent!

Har ditt närmaste apotek inte ditt läkemedel i lager är det inte säkert att du får hjälp att hitta det näst bästa alternativet geografiskt. Det finns nämligen inte längre någon central information över var olika läkemedel finns att få tag i eftersom apoteken nu är varandras konkurrenter. En klar försämring för oss som kunder!

Den privatisering av apoteksmarknaden som genomförts har inte haft något folkligt stöd.

För Regeringen Reinfeldt gäller istället att av ideologiska skäl, sälja ut och slå sönder våra gemensamma egendomar till vilket pris som helst. Ekonomiska aspekter och vad som är bäst för oss som patienter och skattebetalare hamnar då i skymundan.

(Inlagt Tisdag 18 maj 2010)Carina Ödebrink (S)

landstingsledamot

Vem vill köpa
ett bättre begagnat smultron?
Lars Göran Andersson, Hagshult

Den frågan borde Vaggeryds kommun bostadsbolag Vbso ställa sig per omgående. Som den kvicktänkte redan listat ur avser jag det luxuösa skrapa som nämnda bolag uppfört på kvarnentomten i centrala Skillingaryd.

Snart kan Vsbo summera första årets drift av fastigheten. Fortfarande är två tredjedelar av husets lägenheter outhyrda. Varför blev det så här?

Frågor som kommunens skattebetalare kan ställa till styrelsen för Vsbo är bland annat följande:

1) Hur har Vsbo:s marknadsanalys för produkten sett ut? Bolaget har ju vänt sig till den målgrupp som till större delen lyser med sin frånvaro.

2) Beträffande hyressättningen: I likhet med andra landsortskommuner ligger hyresnivåerna i Vaggeryds kommun på en tämligen modest nivå. Har Vsbo tagit hänsyn till geografisk position, kommunikationer, samhällsservice, kommersiellt utbud etcetera i sin sättning? Hyrorna i Smultronet ligger på nivåer som kanske kan försvaras i storstäder eller attraktiva turistorter utmed kusterna.

3) Fastigheten ger redan stora underskott i drift. Hur agerar nu Vsbo:s styrelse för att reda ut situationen? Bästa alternativet är kanske att avyttra fastigheten redan nu på den fria marknaden. Visserligen ger detta förfarande ett rejält underskott i investering, men kanske är det bättre än att stå med ett nästan tomt hyreshus, som kommer att ge stora hål i bolagets driftsbudget för överskådlig tid.

Det kan synas onödigt generöst att den borgerliga alliansen bjuder vänsterblocket på gratis ved till valbrasan. Därför gäller det för Vsbo:s styrelse – eller kanske kommunstyrelsen – att utan dröjsmål agera. det är bara att ta ett friskt bett i det sura äpplet som från början var ett smultron.

(inlagt tisdag 4 maj 2010)

 

Vem är din arbetsgivare? Personal vid stödboende
i Vaggeryd

Jobbar du för Attendo, Aleris, Carema,Capio eller Frösunda är det ett så kallat riskkapitalbolag som håller i spakarna.
Attendo Care ägs till exempel av miljardären Björn Saven och hans riskkapitalbolag IK Investment Partners.

Målet för IK Investment Partners är att ”maximera avkastningen”, att skapa största möjliga vinst. Strategin är att ”omstrukturera, att skapa största möjliga vinst, öka marginaler och reducera kostnader. Med andra ord att göra heltider till timanställningar, lägga om scheman, säga upp personal och pressa de anställda att ta hand om fler boende på kortare tid. Man tenderar också att rikta in sig på äldre med mindre vårdbehov och folk som inte är så sjuka.
2008 gjorde de sex största vårdbolagen 1.2 miljarder i vinst på skattepengar. Bara Attendos vinst på 250 miljoner hade räckt till att anställa 800 vårdbiträden i äldreomsorgen. Nu gick pengarna i stället till ägarna.

En del av vinsten används till att köpa upp andra verksamheter. Målet är att växa och ”öka värdet” på koncernen. Inom kort ska Attendo nämligen säljas vidare till ett annat riskkapitalbolag. På den affären kommer IK Investments Partners att tjäna miljarder.

Innan pengarna landar i ägarnas fickor tar de en tur utomlands-via Luxemburg till någon av skatteparadisöarna Jersey eller Guernsey. På så sätt undvika skatt. De som tjänar miljarder på skattepengarna gör alltså sitt yttersta för att samtidigt fly från skatten.

Riskkapitalbolagen ser våra äldreboenden, gruppboenden, vårdcentraler och sjukhus som spekulationsobjekt. Deras främsta intresse är maximal vinst. Vad innebär detta för arbetsvillkoren? För insynen och meddelarskyddet? För kvalite´n? För principen om att varje individ ska få vård efter just sitt behov?

Det är hög tid att frågorna diskuteras. Uppemot häften av vården beräknas vara privatiserad om fyra år, om alliansen vinner valet i höst. Över 100.000 kommunalare kan då ha ett riskkapitalbolag.

xxxxxxx
Denna artikel är hämtad ur kommunals facktidning.
Frågan är om det även kommer bli så för alla personliga assistenter i Vaggeryds kommun då det nu ska privatiseras??(inlagt tisdag 4 maj 2010)

 

Finns neutral nyhetsrapportering?  

Har vi här i länet en politiskt neutral nyhetsrapportering i den statsägda public service-radion, det vill säga Radio Jönköping?
Det har över tid och vid återkommande tillfällen funnits anledning att ställa sig den frågan. Den just inledda valrörelsen inom kommuner och landsting, har ställt problematiken i ett för Radio Jönköping besvärande starkt fokus.

Låt mig ta ett konkret exempel: Måndagen den 12 april sänds i Radio Jönköping ett nyhetsinslag som handlade om Sverigedemokraternas nomineringsmöte inför höstens kommunval.
Därvid framgick att SD gjort stora framsteg vad gäller att presentera listor i länets kommuner. I stället för att redovisa klart, koncist och neutralt, formulerade sig radioreportern så här: ”...börjar SD nu att alltmer få fäste i länets kommuner...”
Formuleringen är ytterst negativ, och för osökt tankarna till farsoten som griper kring sig och får allt mer fäste.

Avslöjande? Självklart är det så. Såväl för radioreportern ifråga, som för den ansvariga arbetsgivaren Radio Jönköping.

Det var emellertid inte nog med detta klavertramp i denna sändning. Lite senare i samma inslag ställdes frågan till en moderat från Höglandet huruvida de kunde tänka sig att över huvud taget samarbeta med SD efter höstens val.
Några motiv till varför så skulle kunna ske framfördes försåtligt nog inte av radioreportern ifråga.

Vilken valrörelse kan vi vänta oss i år, om Radio Jönköpings metoder skulle tillåtas bilda norm för länets samlade nyhetsmedia? Hur kommer man att hantera Vänsterpartiet, med sin blodiga historia? Ett parti, vars ledare kallar sig kommunist och inte tar avstånd vare sig från Lenin eller Josef Stalin, historiens värsta massmördare. Hur kommer man att konfrontera Centerns Maud Olofsson, med de för partiet högst besvärande rasbiologiska teorier som Centern fordom förfäktade?

Och – inte minst – hur förhåller man sig till nya Moderaterna, som för bara några år sedan i det beramade valstugereportaget på tv gav uttryck för den mest brutala syn på andra folkslag och deras status? Kan andra partier samarbeta med ett sådant parti?

Låt oss hoppas att vi får en sansad och saklig valrörelse i länet, baserad på valmanifest och partiprogram. Och att seriösa nyhetsmedia per konsekvens rapporterar därefter.

Dagens väljare är intresserade av vad de olika partierna har att erbjuda just dem, i aktuell livssituation, inför de närmaste fyra åren. I det perspektivet är det av ringa värde att släpa fram gamla lik ur de olika partigarderoberna. För sådana har de allihop, över hela den politiska skalan, från vänster till höger.

Lars Göran Andersson
Hagshult

(inlagt onsdag 21 april 2010)

 

Tack för ett bra inlägg ”Personalen på Stödboendet”  

2002, när Smedjegatans gruppbostad i Vaggeryd blev så kallat stödboende (vet inte om Storgatan blev det samtidigt) kallade FUB dåvarande socialchefen till ett möte, eftersom vi inte heller på den tiden hade någon samverkan med socialnämnden.

Vi frågade bland annat: vet de boende och deras företrädare och personalen om vilka konsekvenser ändringen medför? O ja, ALLA var informerade fick vi till svar. Ingen klagade. Hela denna omvandlig som ”bara” var på pappret för de boende och personalen, gjordes för att staten skulle betala kalaset. Detta har man sedan fått lida för genom lägre utjämningsbidrag enl en insatt källa.

Det är enl LSS stor skillnad i vad som ingår om man bor i gruppbostad eller om man bor i egen lägenhet med assistent.

Enl vår uppfattning är de sk stödboendena helt vanlig hyreshus där man bor med sin assistent.

Intressant att veta om de boende betalar hyra för de rum de inte får vistas i.

De enda som skulle kunna kalla det stödboende är de som bor utanför den fd gruppbostaden. Enligt regelverket är det självklart att man inte kan få stöd i ett prvatboende med assistent. Mänskligt sett kan det bli en katastrof för de som berörs. Det måste vara flera som är i den situationen på Smedjegatan.

Att med några veckors varsel säga till personer som har gällande beslut om ”för att uppfylla goda levnadsvillkor beviljats stöd i gruppboendet” och att detta nu upphör att gälla. Det skulle man väl tänkt på när man gjorde om gruppbostäderna.

Det finns bara ett bra beslut som socialnämnden kan ta:

Låt de så kallade stödboendena bli gruppbostäder igen. Erbjud dem som bor där att bo kvar fast med nytt beslut om gruppbostad. De som vill och får behålla sin personliga assistans, kanske vill bo i lägenhet ute i samhället. Låt de som vill ha stöd i en gruppbostad få det.

A-C Holmgren, ordförande i FUB

(inlagt lördag 17 april 2010)

 

Nej till privatisering  

När Fridhem i Vaggeryd slogs igen flyttade de boende ut i olika gruppbostäder där det fanns två personal på dagen och en vaken nattpersonal. I gruppbostaden jobbade man så att de boende skulle träffas så mycket som möjligt och inte behöva sitta ensamma i sina lägenheter. Man åt frukost i resp lägenheter, alla kvällsmål åt man ihop med personal i det gemensamma köket och på helgerna åt man även middagarna ihop med efterrätt på söndagen.

År 2005 bestämdes det att man skulle bli ett stödboende utan personalens vetskap och efter ett år fick vi veta att man helt plötsligt blivit personliga assistenter. Med det innebar det att det var försäkringskassan som betalade och att det skulle bli billigare för kommunen. Det kom mycket papper som skulle fyllas i och vi fick förfalska namnteckningar för de olika timmarna till försäkringskassan för ett helt år. Personalen fick inte uttala sig utan man fick bara ett nytt anställningsbevis att man hade blivit personliga assistenter istället för vårdarinna.

Med stödboende innebar det att de boende fick olika timmar på dagen efter behov och vad man klarar av själv. Maten får inte ätas gemensamt utan var och en ska äta all sin mat i sina resp lägenheter. Dörrarna ska hållas stängda till allas lägenheter och de ska ha en personal som jobbar hos dem efter hur många timmar de har blivit tilldelade. Så helt krasst om en person har en timme på morgonen och sedan trillar efter det så ska den inte få hjälp förrän den har nästa tillsyn. Även om de har ett larm vilket inte alla kan hantera så är det inte säkert att det finns personal i huset. De är helt utlämnade att klara sig själva och det finns ingen personal till dem som kan hjälpa dem.

Dessutom finns det boende som bor i lägenhet med tillhörande till stödboendet. Personen kan komma på helgerna och äta och ringa vid behov om det hänt ngt men i och med det nya systemet kommer detta nu att försvinna.

Egentligen är det meningen att natten ska sova jour hos de boende eftersom de inte har tillräckligt med timmar på natten vilket innebär att det ska sova 5 personer i huset. Det finns inget enskilt rum i de boendes lägenheter, ska man då bygga om allas lägenheter el ska man sova i samma rum. De ska ha egen ingång och egen telefon, vilket inte alla hanterar.
När man lever med ett handikapp har man redan svårt att anpassa sig i samhället och man tillhör en utsatt grupp. Att dessutom inte få ngn hjälp när man behöver eller bara behöver prata och ha sällskap innebär att man blir helt ensam.

Är detta rimligt att våra handikappade ska behöva leva efter dessa omständigheter?

Efter allt detta så bestämdes det att alla personer med personliga assistenter att det ska säljas ut till privat organisation. För personal är det väldigt ovisst, man får väldigt dålig information vad som kommer hända med oss. Ska man stanna kvar och då är man garanterad samma lön och sysselgrad i ett år men vad som händer sedan är det ingen som vet. Idag jobbar dagen på 37-timmarsvecka och natten på 34-timmarsvecka enligt avtal, vad händer sedan med det avtalet om man väljer den privata. Då får man jobba på 40-timmarsvecka vilket innebär att man får en helt annan sysselhetsgrad och därmed får gå ner i lön eller måste jobba mer för samma peng. Väljer man att följa med kommunen vad händer då?

Inte ens de boendes anhöriga eller gode män fick reda på något av kommunen utan fick veta genom personalen. Hur ska man kunna agera då. Boende och personal hade det mycket bättre när vi var gruppbostad! Tur att vår närmsta chef gör det bästa av det omöjliga

Personalen på Stödboendet.

(inlagt fredag 16 april 2010)

 

Vi vill undanröja hotet
mot idrott och föreningsliv

Annie Johansson

Är den ideella sektorn, folkrörelsen, föreningar, idrotten och idéburna organisationer hotade av nya tuffa skatte- och momsregler? Den frågan var uppe till debatt i riksdagen i veckan. Vi var flera centerpartistiska företrädare som deltog i debatten och betonade vikten av att detta område, med flera miljoner svenskar engagerade, måste ges bra villkor och inte får belastas med nya krångliga pålagor.

Bakgrunden till debatten är två utredningsförslag som nyligen presenterats och som berör beskattning av föreningar. EU-kommissionen har riktat kritik mot det svenska regelverket främst när det gäller momsfrågor. De anser inte att de svenska reglerna står i överensstämmelse med EU-rätten. Ännu ett område alltså med onödig klåfingrighet från EU i en fråga som varje nation lämpligen kan besluta om själva.

Det fanns dessbättre en bred enighet i debatten om att värna idrotten och den ideella sektorn. Idrotten är, enligt vår mening, särskilt viktig som en av våra allra största folkrörelser med tiotusentals aktiviteter varje dag för att främja folkhälsa, lagarbete, individutveckling, jämställdhet, integration och inte minst spänning och underhållning ofta för en mycket stor publik.

Fantastiska framgångar som nu senast för våra OS-medaljörer grundläggs ofta i små föreningar runt om i landet med ett stort antal entusiastiska ideella ledare. Sådana ledare och föreningar behöver stöd och support inte nya krångliga och kostsamma regelverk.

I debatten i riksdagen fick vi besked av finansministern att han och regeringen är mycket angelägen om att eventuella förändringar på detta område skall ske i en aktiv dialog med alla berörda. Och nya förslag måste innebära fortsatt bra villkor för föreningslivet. En vanlig kassör i styrelsen för någon av de tiotusentals föreningarna landet runt skall inte behöva bli moms- eller skatteexpert för att klara sin uppgift. Trygga, stabila och förutsägbara regler måste gälla!

Vi tycker liksom företrädare för idrottsrörelsen och andra delar av den ideella sektorn att det kan finnas behov av att modernisera regelverket inte minst på skatteområdet. Men det är angeläget att det blir utformat så att det underlättar och inte försvårar den praktiska verksamheten i föreningarna. Det skall vara ett modernt, ändamålsenligt system med enkla och likformiga regler som främjar en god utveckling också i framtiden för den ideella sektorn!

Annie Johansson, riksdagsledamot (C), Värnamo
Sven Bergström, riksdagsledamot (C), Hudiksvall

(inlagt torsdag 25mars 2010)

 

Mats Oskarsson svarar Carina  

Hej Carina!
Jag har inte tänkt att bli någon förföljare av dig här på debattsidan, men vill ändå ge en annan bild av vårdvalet.

Jag har, likt 80% av länet valt det alternativ som föreslogs. Vad skulle jag annars valt? Skillingaryds vårdcentral? Det verkar ju lite dumt, att åka förbi två stationer, när man är sjuk? Å andra sidan, eftersom jag och min familj alltid använt Vaggeryds vårdcentral för vår vård, så var det ganska naturligt. Å andra sidan, skulle man kunna tolka mitt val som nytt: Jag har aldrig varit hos doktor Lindholm, men nu har jag den möjligheten också, vilket jag blivit uppmärksammad på! Det är väl bra? Ett alternativ till att sitta ett par timmar på VVC, för att få mitt pecillin utskrivet...

Jag tror ingen förväntade sig de stora omflyttningarna, det mest spännande var väl i Jönköping, där finns ju faktiskt lite valmöjligheter. Nu tror jag vi ska ge dem ett par år, så de hinner etablera sig. Sedan kan vi göra en riktig evaluering av vårdvalet. Tyvärr tror det dröjer 50 år i denna kommun.

Mats Oskarsson (M), Vaggeryd, fullmäktigledamot

(inlagt tisdag 16 mars 2010)


Trygghet och kontinuitet viktigt för patienterna  

Vad är viktigt för länsinvånaren när man ska ta ställning till vilken vårdenhet man ska välja?
Frågan är på sin plats i samband med att vi nu fått resultatet av hur invånarna valt när det gäller vårdvalet.
Ungefär 20 % av länsinvånarna har gjort ett aktivt val. Det är en liten andel av det totala antalet men något högre jämfört med andra landsting.

Men beror den högre andelen på att människor velat nyttja sin valfrihet till att välja till något nytt? Svaret på den frågan är nej. Istället visar resultatet att människor använt sin valfrihet för att välja tillbaka till den vårdenhet man använt sedan tidigare och också har förtroende för. Det kanske är så att patienterna vill ha kontinuitet och därför använt sin valfrihet för detta syfte.
Man har med andra ord inte accepterat de spelregler där man blivit placerad på en ny, ofta privat vårdenhet.

På vårdcentralerna i Värnamo, Gislaved och Smålandsstenar har det skett en stark tillströmning av patienter, vilket visar att invånarna har ett starkt förtroende för vården och verksamheten och känner förmodligen en trygghet i att vården finns när man behöver.

Vi Socialdemokrater vill fortsätta utveckla primärvården, där ledstjärnan är hög tillgänglighet, bra kvalitet, kontinuitet, med ett brett teamarbete för patientens bästa. Detta är en uppgift för alla vårdenheter när vårdvalet startar den 1 juni i år.

Vi Socialdemokrater tycker det är viktigt att det även i fortsättningen finns en sammanhållen sjukvård garanterat fri från privata vinstintressen.

Carina Ödebrink, Vaggeryd
Bo Kärreskog, Gislaved
Landstingsledamöter (S)

(inlagt tisdag 16 mars 2010)


Mats Oskarsson ger nytt svar till Carina  

Svar till Carina Ödebrink;

Carina, läs mitt inlägg igen. Försök förstå det som står där.
Jag kan ge dig en liten nyckel: Endast Socialdemokrater och Vänsterpartister anser att en obeskattad inkomst eller räkning betald med obeskattade medel är en subvention. RUT-Bidrag, nu får du ge dig!

Räkna ut vad staten/kommunens nettokostnader blir för RUT/ROT-avdragen. Kostnad 50% av räkningen. Dra ifrån 31,50% av hela kostnaden för arbetet i kommunalskatt, vilket innebär 63% av ROT/RUT-avdraget. Dra av ytterligare 30% i sociala avgifter på hela summan. Det ger ytterligare 69% av ROT/RUT-avdraget. Lägg därtill tillfredsställelsen av att försörja sig själv, och hjälpen det givit den som behöver hjälpen. Dra slutligen ifrån summan för A-Kassa, aktivitetsersättning eller vad nu den anställde skulle fått istället för att arbeta.
Carina, detta tar inte ett öre från vård, skola och omsorg, tvärt om.

Det märkliga är att du skriver tidigare att vi måste ha mer pengar till vård, skola och omsorg. Men när det gäller, så skickar du pengarna till SMOT-huset. Detta är för mig en bra indikator på att landstingsskatten kunde sänkas. Tro inte att det finns någon folklig förankring för att bygga detta pengaslukande hus. Tyvärr orkade inte alla mina partikamrater, att hålla den ursprungliga linjen. Men de som hade annan uppfattning var Moderater, eller hur? Det har säkert mycket med alliansen att göra, och överenskommelser som gjorts där. Jag tror att ni också kommer bli varse om denna problematik under valrörelsen. Gud hjälpe oss, när Lars Orly ska diktera villkoren!

Slutligen så måste jag erkänna, jag är analfabet vad gäller kultur, åtminstone tror jag det. Jag har flera ggr bett om en definition på vad kultur är, ingen har svarat. Jag trodde det var kultur att spela golf, träffa vänner, och i det sammanhanget vårda gammal och traditionsfull sport. Så kan det inte vara, för där får vi, och kommer alltid att få betala hela kalaset själva, MED ALL RÄTT!

Det borde även gälla de som tycker om teater, så länge det gäller vuxna. Vad skulle en teaterbiljett kosta idag om vi inte SUBVENTIONERADE detta med skattepengar? Det borde du kunna svara på.

Kommer jag ihåg rätt så, så skrev jag att nya marknader, kanske behöver hjälp under en tid, för att utvecklas och mogna. Skrev jag inte också att detta inte är hållbart i längden? Inte bara serviceyrken behöver bli billigare!

Socialdemokraterna har byggt upp system, som gör det oerhört dyrt att producera varor och tjänster i detta land.

Marknadens villkor ska gälla! Det du verkar tro är att Sverige är en marknad. Det var länge sedan! Idag är marknaderna globala. Våra arbeten ställs mot samma arbeten i Kina, Indien, Bangladesh etc. Varorna säljs på samma marknad! Bästa värde för pengarna kommer att ha sina arbeten kvar. I vårt land har vi bra kvalitet, men dyra produktionskostnader. Låt oss sänka dessa, inte genom att sänka lönerna, utan genom att sänka skatter och sociala avgifter. Då har vi en bättre chans att ha jobben kvar i våra industrier.

Mats Oksarsson (M) Vaggeryd

(inlagt söndag 14 mars 2010)


Carina Ödebrink svarar Mats Oskarsson  

Svar till Mats Oskarsson;

Läser med stigande förvåning ditt inlägg och av ditt resonemang så drar jag följande slutsatser.

Du verkar inte ha någon större tilltro till den marknad Moderaterna i vanliga fall brukar lovsjunga.
De hushållsnära tjänster du säger är riktiga jobb är ju subventionerade med skattepengar. De borde väl ha samma regler som andra privata servicetjänster på marknaden?

I Moderaternas Sverige vill man komma bort från bidragssamhället men det verkar enbart gälla när det handlar om a-kassa och sjukförsäkringar.
Vårdnadsbidrag och Rutbidrag går däremot bra, eller varför inte bidrag till privata företag som du föreslår. Borde inte dessa företag klara sig på marknadens villkor?

Moderaternas grundinställning är ju att samhället, företagande och människor klarar sig bättre utan inblandning av politiker och politiska beslut.
Jag förstår också att du skulle skämmas om du varit med och fattat beslut om det nya teaterhuset som placeras i Jönköping.
Dina partikamrater i landstinget tyckte likadant ända tills de kom till makten 2006 men sedan har de ändrat sig, varför kan man undra?
Ja, antingen förstår de nu att kulturen är viktig för tillväxt och utveckling och att marknaden inte kan klara denna uppgift själv eller så har de fått böja sig för sina allianskamrater i landstinget.

Carina Ödebrink (S) Vaggeryd

(inlagt söndag 14 mars 2010)


Mats Oskarsson om servicesektorn med mera  

Läs inlägg Christinas inlägg en gång till! Det var mycket bra uttryckt!

En stor del av framtidens arbeten finns inom servicesektorn. Ofta är det arbeten som inte kräver lång utbildning och därmed ganska lätta att tillsätta av en som är arbetslös. Inte desto mindre är detta riktiga arbeten, inte praktikplatser, inte introduktionsplater, inte + plusjobb och allt vad det heter och har kallats. Det är riktiga jobb som ger den anställde lön, sociala rättigheter, pensionsgrundande inkomst och de bidrar till systemet med skatt. Detta är Win-Win för den enskilde personen och för samhället.

Man skulle istället kunna hålla dessa i arbetslöshet, vilket är det näst sämsta som finns! Dvs-Arbetsföra i arbetslöshet, som lever på bidrag från skattemedel. Det har dubbel inverkan på kommunens ekonomi.- Liten skattebas+ utbetalning av bidrag. Detta ska naturligtvis motarbetas på alla sätt.

Det allra sämsta är naturligtvis samma kategori som, ovan, som dessutom jobbar svart med städning, gräsklippning, snickerier ect. De tar bort förutsättningarna för ROT och RUT- anställda, om jag nu får kalla dem så?- Så var det i betydande omfattning innan RUT/ROT avdragen infördes.
Naturligtvis kan vi inte i all framtid ha vitt skilda regler för olika brancher. I en period när en ny branch utvecklas är det möjligt.

MEN, tittar vi på den Svenska arbetsmarknaden, så tycker jag mig se ett större problem: Hela marknaden skulle behöva denna skattelättnad för att vara kunkurrenskraftig, eller något liknande. Industrijobben, som är ryggmärgen i vår kommun, försvinner ett efter ett, pga för höga kostnader i Sverige.

Hur många arbetstillfällen skulle skapas inom vår kommuns industri, om ett RUT/ROT-avdrag fanns där för företagen? Detta är inte möjligt i dagsläget, men jag tror att alla kan förstå sambandet?

Om vi sänker kostnaderna för företagen, kan de konkurrera bättre på marknaden. De kan ta fler och större ordrar.-Då kommer vi att ha fler arbetstillfällen! Fler som arbetar, färre som lever på bidrag, lägre utgifter för kommunen.

ALLA mår bra av att försörja sig själva, det är basen i Maslovs behovspyramid..

Nu är det en utopi att halva kostnaden för industrijobben skulle vara skattefria, men vi måste arbeta åt det hållet. INTE, åt andra hållet som de Rödgröna vill. Det finns inget trolleri med skatter, det är VI som betalar dem, - Men det är politikerna som bestämmer om hur de ska användas! Fundera på det...

Vi måste sänka våra gemensamma kostnader, sänka skatter och arbetsgivaravgifter. Vi måste ta större ansvar för oss själva och bestämma vad vi behöver! Vi behöver i nästa val bestämma om vad du och jag tycker ska betalas av skattemedel:

Vård, Skola, Omsorg och infrastuktur, det tror jag vi ganska lätt kan komma överens om. -Men koncerter i olika arrangemang, är det verkligen skattepengar som ska betala hyror för lokalerna? Ska vi fortsätta betala 300.000kr/ år för bowlinghallen? 60.000 kr för teater-biljetter, för vuxna? SMOT-hus, via landstingsskatten, 400 miljoner kr.+ i nuläget ett genomsnitt på 200 musiker och skådespelare och andra inom SMOT-organisationen. Vi skulle istället kunnat ha ett sjukhus till... Jag skulle skämmas om jag varit med om det beslutet.

Vi har en länstrafik, som är maniska på att köra tåg. Titta på Krösatågets beläggning: En tur på morgonen är överfull, likadant på eftermiddagen. Däremellan går ett antal turer där det sitter 3–7 personer ombord. Är det miljövänligt? Dieselloken drar 18l diesel per mil. Samtidigt går det bussar nästan parallellt, med knappt så många passagerare. Som kuriosa kan jag nämna att biljetterna borde vara dubbelt så dyra, för att JLT ska gå jämnt ut ekonomiskt. Vi betalar idag nästan jämnt hälfen via skattsedeln.
Listan kan göras lång!

Fortsatt sänkt skatt på arbete, neddragning av icke essentiella verksamheter i kommunen, landstinget och staten och en drastisk sänkning av arbetsgivaravgiften.
Detta är förutsättningar för att vi överhuvudtaget ska ha något välstånd att fördela i framtiden.

Med vänlig hälsning
Mats Oskarsson, fullmäktigeledamot Moderaterna

(inlagt lördag 13 mars 2010)


Carina Ödebrink svarar Christina Bergström  

I din debattartikel hänvisar du till Almega och dess rapport och att den skulle vara ett starkt bevis på fördelen med skattesubventionerade hushållstjänster.

I Sydsvenskan i dag finns en artikel som visar att intresseorganisationen Almega presenterat en starkt vinklad version av effekterna av Rut.
Allt går som sagt att visa med statistik.

För mig är det självklart att om vi tycker att det behövs mer resurser till vården, skolan och omsorgen. Till våra unga, sjuka och gamla – då är det viktigare än att subventionera städning för dem som faktiskt kan betala själva.

Länk till artikeln här.

Carina Ödebrink (S), Vaggeryd

(inlagt lördag 13 mars 2010)


Om hushållsnära tjänster  

Efter att ha läst debattinläggen i detta forum känner jag mig manad att göra ett eget inlägg. Jag utgår gärna från fakta och har därför läst igenom en del rapporter och artiklar vad gäller hushållsnära tjänster. Almega är Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag. I februari i år presenterade man sin senaste rapport angående skatteavdraget för hushållsnära tjänster. Almegas uträkning bygger helt på skatteverkets statistik för utbetald reduktion för perioden november 2009 till februari 2010. Här står en hel del intressant att läsa.

– Hemservicebranschen är en av få branscher som gått framåt under lågkonjunkturen.
– Företagen har haft en tillväxt på snitt 50 procent under det senaste halvåret, en takt som förväntas fortsätta under 2010.
– 11.000 personer är sysselsatta i hemservicebranschen idag och att närmare 23.000 unika köpare tillkommer varje månad.
– Det köps hushållsnära tjänster för nästan 200 miljoner kronor varje månad, mer än någonsin tidigare.
– Hushållsnära tjänster används främst i större städer samt av barnfamiljer.

I rapporten har Almega även försökt förutspå effekten av ett eventuellt borttagande av reduktionen.
Både kunder och leverantörer spår att omsättningen skulle halveras vilket drabbar främst småföretagare och skulle innebära att cirka 5.600 arbetstillfällen skulle försvinna. Detta då tre av fyra av de anställda i branschen kom från arbetslöshet innan de fick jobb i branschen.

Efter att ha läst Almegas rapport kan jag inte anse annat än att skattereduktionen för hushållsnära tjänster är en viktig samhällsekonomisk vinst och det är viktigt att låta branschens positiva utveckling fortsätta. Jag har även svårt att se varför RUT- avdraget skulle vara så mycket mer kontroversiellt än ROT-avdraget. Varför skulle det vara så illa om jag och min familj behövde hjälp med städningen, men helt accepterat att vi tar hjälp att lägga nytt golv. Båda jobben är vi kapabla till att göra själva. Det handlar om valmöjligheter och vad som jag och min familj vill prioritera. Den dag jag känner att jag inte har tid över till min familj för allt som måste göras i hemmet vill jag kunna ta hjälp vare sig det gäller vårstädning eller golvläggning.

Christina Bergström, Skillingaryd, heltidsarbetande trebarnsmamma

(inlagt lördag 13 mars 2010)


Lars Erik Joakimson svarar Mats Oskarsson  

Mats!
Tack för ditt påpekande. Det var inte ett enigt kommunfullmäktige som beslutade om
Fenix II. Utöver dig så reserverade sig Linus Persson (-) och Lars Ljungqvist (KD).
Trots detta är vi som tog initiativ till en omstart i utbyggnaden nöjda med kommunfullmäktiges stora uppslutning i framtidssatsningen av Fenix.
Jag ska korrigera min skrivning då jag efter dagens tidningsläsning nu tvingas gå vidare i mina tillrättalägganden på JP:s insändarsida.

Lars Erik Joakimson (S)

(inlagt fredag 12 mars 2010)


Mats Oskarsson svarar Lars Erik Joakimson  

Ja, Lars Erik, man ska vara varsam med orden och sanningen...
Lika dåligt som du förstod min insändare om skatteparadis, lika dåligt kommer du ihåg beslutet om Fenix 2. Kommunfullmäktige var INTE enigt. Tre ledamöter reserverade sig mot beslutet. Det är viktigt för mig.
Sedan, när beslutet är fattat, så får man inordna sig i det demokratiska beslutet och jobba för att med de nya förutsättningarna göra allt blir så bra som möjligt.
-Jag är fortfarande rädd att jag kommer få rätt, men ska göra allt för att ha haft fel.
I övrigt börjar detta likna en ”debatt” jag lyssnade på under ett kalas för några år sedan. Det hela gick ut på om det var Missionsvänner eller Pingstvänner som stod närmast Gud. De kom inte överens under kalaset... Inte underligt att krigas i världen!
Ordförande i Kristna Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun

Mats Oskarsson (M) fullmäktigeledamot

(inlagt torsdag 11 mars 2010)


Stefan, visst syns Broderskaparna  

Stefan! Man ska vara aktsam med orden, särskilt i det politiska samtalet där vi företräder de människor som lagt sin röst på oss. Du påstår att Broderskaparna inte syns eller märks i Vaggeryds kommunfullmäktige. Varför skriver du så? Det är ju inte sant!

Kristna socialdemokraterna strävar efter att vara en aktiv, ansvarstagande och framåtblickande politiska grupp och ser kommunfullmäktige som en mycket viktig arena. Därför har vi sedan valet 2006 motionerat i 7 olika ärenden – Håkanssons snickerifabrik, Bissefällans skulpturer, Kvinnan i konsten på Skillingehus, Campingplatsen i Vaggeryd, Skolans samarbetspolicy mot kyrka och samhälle, Skillingaryds skjutfält, Skötsel och trygghet vid offentliga platser. Vi har interpellerat om borgarnas försämringen av kulturanslagen, Skillingaryds skjutfält och nu senast om Skillingaryds Miliseum.

Det var broderskaparna i fullmäktige som fick borgarna att besinna sig när frågan om tillbyggnaden på Fenix skulle avgöras. I stället för ett hastigt hopritat Allaktivitetshus ser vi nu hur Fenix II växer fram – efter ett enigt beslut i kommunfullmäktige. Vi är glada över att kommunfullmäktige lyssnade till oss och vi känner att vårt politiska förtroendekapital har bäring långt in i den borgerliga gruppen.

Broderskapsgruppen är en betydande del av Socialdemokratin i Vaggeryds kommun. Vi har sex ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige. Vi deltar mycket aktivt i partiarbetet och tar ett stort ansvar för S-politiken i vår kommun.
Vi kommer att delta i valet med en egen lista till kommunfullmäktige och vi är beredda att fortsätta vårt arbete som en påtryckande grupp i vårt parti och i Vaggeryds kommunfullmäktige.

Lars Erik Joakimson
Ordförande i Kristna Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun

(inlagt torsdag 11 mars 2010)


Kristen vänster glöder för fred,
solidaritet och rättvisa

Det är ganska uppenbart att vi broderskapare retar upp Stefan Ottosson så till den milda grad att han far ut med osanna påståenden i Skillingaryd Nu. Jag kan bara konstatera att det föreligger är en stor skillnad mellan oss i kristna vänstern och kd. Och det är bra att det blir tydligt inför kommande val.

Att som Stefan Ottosson tala om den ”socialistiska partipiskan” blir ju bara lite löjligt. Särskilt med tanke på att KD i flera frågor har fått rätta in sig i den moderatstyrda regeringens beslut. Nu senaste är det ju frågan om att öppna upp med gårdsförsäljning av vin, öl och sprit. Och frågan om försörjningskrav vid anhöriginvandring där moderaterna med stöd av kristdemokraterna vill införa ett sådant krav trots kraftfull kritik från Migrationsverket, kyrkor och frivilligorganisationer. De flesta sakkunniga hävdar att förslaget får negativa effekter på integrationen och löper risk att splittra familjer för långa perioder. Den borgerliga regeringens förslag kan få som effekt att familjer hålls splittrade upp mot fem till sex år. Så Stefan Ottosson, det blir lite ihåligt att tala om partipiskan. Platsen vid regeringstaburetterna tycks vara viktigare för kd än att nu stå upp för familjerna.

Vi kristna socialdemokrater inspireras i vår kamp för rättvisa, rättfärdighet och solidaritet av profeternas samhällskritik och evangeliernas berättelser om hur Jesus tog parti för den utsatta människan. Vi är kristen vänster, radikala och troende som glöder för fred, solidaritet och rättvisa. Vi är en progressiv kraft för ett öppet och demokratiskt samhälle, vi är lite rödare, lite grönare (ur Manifestet för kristen vänster).

Och när det gäller äktenskapsfrågan så står ju ni kristdemokrater totalt ensamma. Alla andra partier i Sveriges riksdag välkomnade en könsneutral äktenskapslagstiftning. Vi broderskapare anser att äktenskapet är ett sätt för två människor att befästa den kärlek som man känner för varandra. Att ingå äktenskap är en viktig akt för många människor i vårt samhälle. Därför välkomnar vi en könsneutral äktenskapslagstiftning med utgångspunkten i att alla människor har lika värde. Det finns ett behov av att införa en äktenskapslagstiftning som jämställer heterosexuella och homosexuella par. Människor måste själva få välja hur de vill leva med sin partner utan att riskera diskriminering och utanförskap. Detta verkar störa Stefan Ottosson, men man kan faktiskt som kristen stödja en könsneutral äktenskapslagstiftning.

Istället undrar jag varför inte kristdemokraterna varit lika ivriga och protesterat när deras egen regering beslutat om drastiska försämringar för arbetslösa och sjuka? Och Kristdemokraterna har glatt ställt sig bakom genomförandet av stora skattesänkningar som framför allt gynnat män och de som tjänar mest.

Vi i den kristna vänstern är stolta över att stå för en solidarisk politik. En politik som inte diskriminerar och åtskiljer utan som är öppen och inkluderande.

Thomas Strand (S)


(inlagt onsdag 10 mars 2010)


Öppet brev till regeringen
om höghastighetsbanor
Till:
Statsminister Fredrik Reinfeldt
Vice statsminister Maud Olofsson
Utbildningsminister Jan Björklund
Socialminister Göran Hägglund
 

Bra infrastruktur och effektiva transporter har varit grundläggande för det svenska välståndet. Malm och skog har färdats från otillgängliga delar av vårt land och vidare ut i världen. Den svenska exportindustrin gick bokstavligen på räls då vi utvecklades från fattigt jordbruksland till ett av världens främsta industriländer.

Även för det framväxande tjänstesamhället har fungerande transporter varit avgörande. Varje dag pendlar hundratusentals människor för att komma till arbetet. De lokala arbetsmarknaderna har blivit allt mer regionala.

Vi har varit bra på infrastruktur i Sverige, men för att möta den allt hårdare internationella konkurrensen om företagsetableringar och arbetskraft kan vi inte leva på gamla meriter. När allt fler europeiska länder investerar i snabbare persontransporter måste vi hänga med. Detta är särskilt viktigt för oss eftersom avstånden i vårt land är längre jämfört med de flesta andra och att vi befinner oss perifert i förhållande till de marknader där vi verkar.

Det finns idag ett brett stöd bland de politiska partierna för att Sverige ska investera i höghastighetsbanor – det är bra för konkurrenskraft, tillväxt och miljö.

Utredningar visar att det krävs omfattande investeringar från såväl staten som privata och regionala medfinansiärer. Därför måste finansieringsfrågorna analyseras noga. Detta kräver överväganden och engagemang från alla inblandade parter.

De stora fördelarna är att vi får helt nya möjligheter för godstrafik på dagens stambanor när persontrafiken flyttas till höghastighetsbanorna och att det blir dramatiska restidsförbättringar för passagerarna.

I ett globalt perspektiv är vi ganska få i Sverige. Därför behöver våra lokala arbetsmarknader fortsätta att förstoras. Med höghastighetståg blir det möjligt att bo långt från arbetet men ändå hämta på förskola efter jobbet.

Inom kort ska ni ta ställning till hur utredningen om höghastighetsbanor ska hanteras. Vi hoppas och tror att ni då ser den stora betydelsen av att det nu fattas tydliga beslut. Från beslut till invigning tar det ca 10-15 år. Därför är det viktigt att arbetet kommer igång.

Vi ser fram emot ett beslut i linje med Sveriges långa tradition av framsynta investeringar i infrastruktur. Ett första steg kan vara att snarast inrätta det föreslagna projektbolaget och avsätta medel för vidare arbete.

Bästa hälsningar!

Hans-Göran Johansson (C) Värnamo och Bengt Dahlqvist (M) Vaggeryds kommun samt övriga ordförande i kommunstyrelsen och regionala organ utefter de tänkta bansträckningarna.

(inlagt onsdag 10 mars 2010)


Kristen täckmantel som lockbete!

Den ”kristna vänstern” (Broderskaparna) har haft distriktsårsmöte i Vaggeryd. Den efterföljande artikeln i JP, och kanske också årsmötet, upptas till största delen av Thomas Strands passion för att kritisera oss Kristdemokrater. Vad som vore mer intressant att veta är hur broderskaparna skall lyckas föra fram det kristna budskapet när den socialistiska partipiskan viner i luften. I till exempel äktenskapsfrågan anpassade man sig snällt till moderpartiets linje tvärs emot hela Sveriges kristenhet representerad av SKR – Sveriges Kristna Råd.

Vi som sitter i fullmäktige i Vaggeryds kommun har hittills inte sett mycket av broderskaparna. Jag kan inte dra mig till minnes en enda gång där broderskaparna utmärkt sig och haft en annan åsikt än de övriga socialisterna i fullmäktige. Däremot ägnar deras främste ledare mycket tid i talarstolen åt att arrogant raljera över oss Kristdemokrater. Vid senaste fullmäktige klargjorde dock Thomas Strand att de numera kallar sig ”troende vänster” och vill locka till sig alla troende oavsett religion. Man gör tydligen vad som helst för att locka röster till moderpartiet!

Innan du lägger din röst på den ”kristna vänstern” bör du skrapa på fernissan och se vad som döljer sig därunder.

Stefan Ottosson
Gruppledare, Kristdemokraterna i Vaggeryds kommun
(inlagt tisdag 9 mars 2010)

Hellre sjukvård än städavdrag

Den statlig subventionen av hushållsnära tjänster kostar 1,3 miljarder kronor om året. Det är resurser som i stället kunde ha använts till andra angelägna insatser. För 1,3 miljarder kronor kan man göra mycket annat.

Till exempel kan man anställa 3.000 människor i vård, skola och omsorg. Politik är att vilja, men det är också att välja. Vad väljer du att göra med 1,3 miljarder kronor? Att köpa städhjälp åt 1,3 procent av befolkningen, eller anställa fler förskollärare, undersköterskor eller lärare?

Avdraget för hushållsnära tjänster gynnar främst personer med relativt höga inkomster, medan personer med låga inkomster får vara med och betala subventionskostnaden.

Det är nämligen fortfarande mer lönsamt för låginkomsttagare att städa själva, än att låta någon annan städa, även om man får ta del av skatteavdraget. Det innebär att låginkomsttagare i praktiken subventionerar de höginkomsttagare som använder hushållsavdraget.

De som har goda inkomster skulle ha råd att köpa till exempel städtjänster även utan skatteavdrag.

Vi socialdemokrater vill att skattesystemet och samhället som helhet ska vara rättvist. När gemensamma skattepengar används för att enbart gynna dem med goda inkomster minskar rättvisan.

Carina Hägg
Riksdagsledamot (S) Värnamo


(inlagt måndag 8 mars 2010)


Tema Afrika på möte i dag

Jag ska i dag lördag medverka på Kristna (S) Broderskapsdistriktets årskonferens i Vaggeryd. Temat vid ett offentligt möte är Afrika. En kontinent med många möjligheter men också svårigheter. Riksdagens har
just beslutat om ett svenskt deltagande i EU:väpnade sjöstyrka vid Somalias kust.

Operation Atalanta grundar sig på resolutioner i FN:s säkerhetsråd som kommit att förlänga insatsen, framför allt för allt ge skydd åt FN:s livsmedelsprograms (WFP) humanitära hjälpsändningar.
Insatsen ska också kunna eskortera handelsfartyg, däribland svenska, samt vidta åtgärder för att förebygga, avvärja och bekämpa sjöröveri och i de områden där insatsen genomförs. De somaliska piraterna står för mer än hälften av fallen av sjöröveri i världen. Om alla fartyg också låtit sig eskorteras skulle vi ha sett färre piratattacker.
Ett svenskt deltagande i insatsen är väl motiverat genom den mycket svåra humanitära situationen och genom att insatsen bidrar till att WFP:s sändningar kan nå fram samtidigt som jag efterlyser en sammanhållen poltik för Afrikas Horn. Det konfliktförebyggande arbetet har falerat. Men det förminskar inte det faktum att det internationella samfundet har ansvar för att situationen inte ytterligare ska eskalerar och därmed riskera dra in fler partner.

Somalia har inte haft en fungerande regering med kontroll över hela territoriet sedan 1991. Däremot finns en övergångsregering och samtal mellan de olika parterna äger rum inom ramen för den så kallade Djiboutiprocessen. Både säkerhetsläget och det politiska läget är dock mycket komplicerat. Det uppdelade landet fortsätter härjas av konflikter för att i dag vara ett av världens fattigaste länder. Av befolkningen är 43 % i akut behov av nödhjälp. Så när hela 90 % av WFP nödsändningar går sjövägen utanför Somalias kust blir dessa transporter avgörande för att WFP ska kunna nå fram med sin hjälp.

Men det står samtidigt klart att en lösning av de grundläggande problemen kräver att man kombinerar den militära insatsen med ett arbete som bekämpar orsaker till sjöröveri och fattigdom. När vi vet att färre än var tredje invånare har tillgång till rent vatten och barnadödligheten är mycket hög så tydliggör det allvaret i situtionen. Situation för kvinnor skiljer stort men oron för grupper som Al Thabat ökar. Och såväl utfiskning som dumpning av miljöfarligt avfall är dokumenterade problem.

Det är angeläget att det internationella samfundet bidrar till en utveckling som syftar till ett fredligt och demokratiskt samhälle där de mänskliga rättigheterna respekteras. Stöd till försoningsarbete och uppbyggnad av en fungerande civilsektor verkar i den riktningen. Andra säkerhetsfrämjande insatser som demobilisering och återintegrering av tidigare soldater och barnsoldater är nödvändiga i ett land där uppemot tre fjärdedelar av befolkningen någon gång fått lämna sina hem. Flyktingar söker sig även till Europa och Sverige, också till länets kommuner som Vaggeryd.

För mig är det även viktigt att lyfta fram den komplicerade frågan om hur man ska hantera en situation där pirater har tillfångatagits. Detta ska ske enligt folkrätten och med respekt för de mänskliga rättigheterna. Vi har sett hur länder som tidigare varit involverade i skyddsverksamheten har haft svårt att hantera stora juridiska komplikationer. Något vi har att dra lärdom av.

Carina Hägg, Värnamo, ordförande S-kvinnor Jönköpings län

(inlagt lördag 6 mars 2010)


Borgarna vill ta bort valfriheten  

Mats Gren kommunalråd med ansvar för välfärdsfrågorna i Jönköpings kommun är besvärad över hur personalpolitiken drivs av vissa privata vårdbolagen i Jönköping.

Dennes borgerliga kamrater i Vaggeryds kommun tycks dock varken reflektera eller reagera, i Vaggeryd skall man ta ett än större tag, all personlig assistans skall upphandlas på entreprenad.
Den borgerliga majoriteten står nu enat bakom förslaget enligt kommunstyrelsens ordf Bengt Dahlqvist.
Bland personal och anhöriga finns en stor och berättigad oro inför vad som komma skall, en oro som vi socialdemokrater delar. Vi frågar oss av flera skäl, varför?

Varför skall denna svagaste grupp i samhället gå först och utsättas för detta storskaliga försök?

Personlig assistent har i många kommuner varit ett genomgångsyrke, så inte i vår kommun, här finns en personalbas med lång erfarenhet och kunskap. Personal som garanterar den så viktiga kontinuiteten och tryggheten för individerna. Den oro som vår personal känner inför förändring smittar naturligtvis av sig på de assistansberättigade.

Personalen sägs ofta vara vår viktigaste resurs. När denna personal möts av tystnad eller påstående som det spelar väl ingen roll vilket firmanamn som står på arbetskläderna, ja då är värderingen också gjord. Självklart möter en sådan attityd vrede, ilska och besvikelse.
Det är för oss socialdemokrater ynkedom att inte personalen kan få förklarat för sig varför förändringen måste ske? Det är absolut inget försvar att motsvarande förändring har skett i Staffanstorp i Skåne, en kommun som de av majoriteten anlitade konsulterna har stor erfarenhet av.

Redan idag är det så att den enskilde har fullständig rätt att själv välja utförare av assistansen, över 90% har valt kommunen som utförare och känner sig trygga med detta. Nu vill vår borgerliga majoritet ta bort denna valfrihet, varför?

En ny lag var planerad att antas under 2010, förslag och antagande är framflyttat kanske främst för att vi har valår. Helt klart är dock att det statliga ansvaret ökar. Med tanke på de förändringar som förväntas ske finns det skäl oavsett ideologisk grund att avvakta denna nya lag. Varför ha så bråttom?

Saken blir inte bättre av att kommunen inte skött samverkan enligt lag med föreningar som FUB mfl. Denna underlåtenhet är allvarlig men också detta har väl i brådskan, glömts bort.

Berry Lilja
Oppositionsråd (S)
(inlagt tisdag 26 januari 2010)

Ottosson Kd flyr sin egen politik

Det är svårt att skapa nya platser för debatt i viktiga samhällsfrågor. Därför är det positivt att här kunna föra en debatt även om ämnet högerkristna och högermuslimer. Så även när det glider över till frågan om religiös extremism. Ämnen som så här långt inte haft någon stor plats i det politiska samtalet. Och även etablerade debattörer med tillgång till kända debattfora har undvikit ämnet, är det okunskap, av missriktad hänsyn till oliktänkande eller rädsla för att missuppfattas. Stefan Ottosson Kd, vill debattera men väljer ytterligare ett förhållningssätt, att prata på om något helt annat.

Jag arbetade mot Bush politik och välkomnade att demokrateran vann valet. Mellan President Obama och den av Kd företrädare hyllade högerkristna Sarah Palin låg ett gap i synen på kvinnors rättigheter. Ingen kan längre säga att USA inte påverkar även oss här. De gör även länder som Iran och det sönderfallna Somalia. Dessutom har jag redan kända ståndpunkter på Ottossons ogrundade påstående på hans städtema. När det gäller Nordkorea har vi en samsyn i riksdagen. Även kring Sverigedemokraterna, SD borde vi kunnat enats. Men medan det står klart att ni högerpartier är beredda att göra er beroende av SD. Vi rödgröna har däremot lämnat ett klart besked till väljarna. Aldrig att vi täkter göra oss vare sig passivt eller aktivt beroende av SD. Särskilt som historien ger många exempel på att kampen mot rasism som övrig extremism blir effektiv först när alla samhällsnivåer sluter upp borde få er att besinna er från samverkan med SD.

Och Ottosson söker inte ens svar på hur vi kan forma ett samhälle där alla får plats oavsett religion eller etnisk tillhörighet. När blotta misstanken att barn även härifrån lockas iväg till grupper med våld på schemat borde få även Kd att känna oro. Att en religiösa extremism kan finnas inom såväl muslimska samfund som kristna är inte endast en global angelägenhet. Fast när en av de viktigaste frågorna är hur vi ska få våra samhällen att hålla ihop satsar högerpartier på krav om religiösa friskolor och öppnar upp för segregerade religiösa vårdcentraler. Trots vårdnadsbidragets inlåsningseffekter vill ni gå vidare och utestänga fler kvinnor från arbetsmarknaden och fler barn från språkkunskaper i svenska. Avstånden ökar idag mellan människor i vårt samhälle. Ottosson, det är er politik och ett resultat som Kd inte kan fly från.

Tråkigt att Kd företrädare i Vaggeryds kommun inte ser mer seriöst på att kvinnor tvingas underkasta sig oönskade graviditeter och dör i sviterna av illegala aborter. Fast följdriktig då Socialminister Hägglund inte ville lyfta abortfrågan under ordförandeskapet i EU. Drabbas gör också alla de som inte lever upp till mullornas och kyrkors uppfattning om normal sexualitet att kvinnorna förnekas rätten att styra över sina egna liv då manliga familjemedlemmar fortfarande betraktas som familjeöverhuvud och kvinnan därmed som underordnad. De religiösa ledare som påstår sig representera alla troende men för fram konservativa politiska uppfattningar med anspråk på att representera en djupare sanning ska ses på med skepsis. För konservativa religiösa ledare kan aldrig representera alla troende. Det gäller biskopar och pastorer lika väl som imamer. Och det finns homosexuella präster men vi har också följt Kd hårdföra motstånd till samkönade äktenskap.

Carina Hägg ordförande S-Kvinnor Jönköpings län


(inlagt onsdag 13 januari 2010)

Dags att öppna ögonen och städa framför egen dörr, Carina Hägg!

Carina Häggs ovilja (eller oförmåga) att se extremismen inom sina egna led är slående. Det räcker med en snabb koll på AFAs hemsida för att möta skrämmande vänsterextremism. Eller varför inte uppdatera sig på situationen i Nord Korea där miljoner människor svälter till följd av vänsterextremism. Har kanske Carina glömt den vänsterextremism som frodades bakom järnridån och som ledde till svält och död för miljoner människor? Eller har hon undgått att möta den främlingsfientlighet som finns bland många av hennes egna väljare?

Alla former av extremism är av ondo men Carina Hägg, se till att städa framför egen dörr innan du ger dig på oss Kristdemokrater.

Stefan Ottosson
Gruppledare för Kristdemokraterna i Vaggeryds Kommun

Högerkristna och Högermuslimer

Socialdemokraterna följer med oro den religiösa extremismen inom såväl kristna som muslimska samfund. Vi ska reagera mot extrema gruppers förtrycker oberoende av vilken kappa de draperar sig i. Trångsynthet, intolerans och rädslor av olika slag ska inte ges en framskjuten plats i samhället. Men jag oroas för att vi ska hamna på defensiven och tvingas försvara rättigheter som vi trodde var säkrade för all framtid. Vi får därför aldrig glömma att basen för att driva den politik vi tror på är ett öppet och tolerant samhälle.

Inte minst har S-kvinnor varnat för följderna av extremism. De högerkristna som av historiska skäl haft en stark bas i vårt län att utgå från känner vi. Under trycket av demokrati och det öppna samhället har de tvingast tillbaka i flera sakfrågor. Ändå är den kristna högern fortfarande livskraftig i politiska strukturer, främst möter jag dem inom Kd. De högerkristna har alltid ägnat sig åt symbolfrågor som, abortmotståndet och heterosexualiteten som norm för samlevnad. Något som vittnar om ett behov att kontrollera. I grunden är det samma kontrollbehov som präglar högermuslimer.

Ytterst drabbas flickorna och kvinnorna. Internationell har vi sett hur högermuslimer och högerkristna förnekat kvinnor rätten att styra över sina egna liv. Kvinnor som tvingas underkasta sig oönskade graviditeter och dör i sviterna av illegala aborter. Kvinnorna som förnekas rätten att styra över sina egna liv. Drabbas gör också alla de som inte lever upp till mullornas och kyrkornas uppfattning om normal sexualitet. Religiösa ledare som påstår sig representera alla troende för fram konservativa politiska uppfattningar med anspråk på att representera en djupare sanning. Men konservativa religiösa ledare kan aldrig representera alla troende. Det gäller biskopar och pastorer lika väl som imamer.

Jag vet att det finns många män som inte gillar S-kvinnors politik. Men det är ändå första gången i vår drygt 100-åriga historia som män vill avsätta vår ordförande! Allra mest förvånande är att Abdiresak Waberi (M), riksdagskandidat från Göteborg, har undertecknat ett upprop på facebook. Waberi som tycker att män ska ha fyra fruar och att en man kan slå sin fru och att sex före äktenskapet är förbjudet har retat sig så på S-kvinnor att och han uppenbarligen tacksamt emot varje tillfälle att visa sitt avsky. Men hur är det möjligt för en kandidat till riksdagen att vara okunnig om att endast S-kvinnors medlemmar kan avgöra vem som företräda oss?

Samtidigt måste vi inse att extremisternas åsikter slår an. Många djupt troende människor och många sökande ungdomar uppfattar dem som rena och tydliga i sin lära. Många män är oroade över att deras ställning i familjen och i samhället ska försvagas. Samtidigt som det visar hur lite kunskap politiska partier har om extrem islam. Om vi menar att demokrati innebär att åsikter fritt ska debatteras måste vi ständigt vara beredda att ta debatten. Så också med muslimska extremisterna som skaffar sig inflytande genom att gå in som medlemmar i politiska partier. Vi har alla ansvar att se till att hålla extremister borta från politiskt inflytande.

Jag var själv närvarande vid det seminarium i Tensta träff där jag fick höra hur företrädare för organisationer som får statliga medel försvarade Al Shababs rekryteringar av rinkebyungdomar till kriget i Somalia. Jag blev chockad men kände mig samtidigt glad över att tenstaseminarierna gör det är möjligt att föra en diskussion kring dessa frågor. Det är hoppfullt när hipphopparen Kadaffi Hussein modigt tar avstånd från extremister. Han och en majoritet vill att människor oavsett bakgrund ska kunna leva tillsammans. Men det kommer an på oss alla som vill leva i ett samhälle präglat av mångfald och tolerans att ta aktiv del i motståndet mot intoleransen. Extremister ska inte styra samhällsutvecklingen.

Jag har dessvärre konstaterat att högeralliansen stå bakom Waberi. Men det betyder inte att högern har sina väljare i Värnamo med sig.

Carina Hägg
ordförande S-kvinnor Jönköpings län
(inlagt måndag 11 januari 2010)

Vi lindrar bostadsbristen för unga

Bostadsbristen för unga är ett stort problem runt om i landet. Hyresgästföreningen har beräknat att minst 216.000 personer är i akut behov av bostad.

För att råda bot på problemen behövs en liberal bostadspolitik. Det krävs exempelvis en översyn av skatterna på bostäder, en ökad konkurrens bland byggföretagen och ett gediget regelförenklingsarbete. Centerpartiet kommer att jobba hårt på alla dessa fronter så att det kan byggas fler och billigare hyresrätter.

Men oavsett hur målmedvetna vi är i att liberalisera bostadspolitiken kommer det att ta ett antal år innan unga får tillgång till ett billigare och bredare bostadsutbud. Vi har dock inga möjligheter att vänta.

För att snabbt minska de akuta problemen vill Centerpartiet göra det riktigt lönsamt för vanliga människor att hyra ut delar av sina bostäder.

Om de som har bostad slipper betala skatt på intäkterna från uthyrning av upp till halva bostadsytan ökar drivkrafterna avsevärt för villaägare att tillexempel göra om källarplan och övervåningar till små hyresrätter. I många fall behövs bara ett pentry, en wc med dusch, eller en extra ingång för att nya ungdomsbostäder ska uppstå.

I Norge har privatpersoner under en längre tid fått hyra ut halva sin bostad helt skattefritt. Där har det skapats tusentals små och billiga lägenheter. Totalt utgör hyresrätter i privata bostäder 16 procent av det norska bostadsbeståndet.

Att skattebefria intäkter från hyresrätter i privata bostäder har många fördelar. Det är en reform som är billig, snabbt ger resultat och är effektiv. Situationen på bostadsmarkanden kräver nya lösningar. I Centerpartiet kommer vi inte att slå oss till ro förrän alla ungdomar som vill flytta hemifrån kan göra så.

Annie Johansson
Riksdagsledamot (C)
Ungdomspolitisk talesperson
(inlagt onsdag 6 januari 2010)

Hårda Julklappar
Debattartikel från Berry Lilja tisdag 22 december 2009)

Vaggeryds kommun borgerliga majoriteten har beslutat att ”Lagen om valfrihetssystem” - LOV skall införas. Skäl som anförs är att LOV kommer ge många små nya entreprenörer möjlighet att starta och driva egna företag för den kommunala hemtjänsten, detta skall öka konkurrensen och skärpa kvalitén i omsorgen.

Vad detta införandet kostar kommunen i form av personalavgångar, ökad administration, uppföljning och kontroll saknas det kunskap om, eller rättar sagt dessa frågor saknar relevans och vikt. Kostnader som tillkommer för att kommunen måste ha personalberedskap om en entreprenör tvingas lägga ned sin verksamhet, saknar visst också betydelse.

Vi socialdemokrater har avvisat införandet av systemet, vi har också begärt att få redovisat vilka kostnader införandet av systemet medför och svaret vi fått är att det har man ingen aning om.

Får oss socialdemokrater är det uppenbart att ev ökade kostnader för införandet av LOV medför ytterligare besparingar i äldreomsorgen. En äldreomsorg som redan fått vidkännas smärtsamma neddragningar inom terapi och dagrehabilitering. Neddragningar som för många äldre fört med sig, minskat socialt umgänge och minskad stimulans.

I en av kommunen beställd konsultrapport om införandet av LOV framgår att minst ett av våra särskilda boenden bör privatiseras för att ge ett tillräckligt marknadsunderlag. Om detta är tänkt tycks ingen veta, svaren uteblir och från borgerliga majoriteten tiger man som muren.

Klart är att om detta ingår i planen, då är det inte fåmansföretagen man söker utan ett större etablerat vårdföretag. Inom systemet med LOV är en av grunderna att så kallade servicetjänster, gräsklippning, snöskottning, promenader m m endast skall kunna utföras av privata entreprenör.

Det skulle enligt samma grund vara konkurrens-snedvridande om kommunen också ska kunna utföra samma servicetjänster. Dessa tjänster kan inte längre subventioneras och exempelvis utföras av kommunens Arbetsmarknadsenhet.
Kostnaden för en stor grupp med hemtjänst som idag har det som kallas servicetjänster kommer därmed att bli betydligt högre.

Lagom till jul så presenterar nu majoriteten återigen en hård julklapp, nämligen att ”personlig assistans” – LASS, skall läggas ut på entreprenad. Inom LASS väljer redan i dag den enskilde fritt vilken utförare han eller hon vill ha och detta helt utan inflytande från kommunen.

Verkligheten är att över 90 % av dessa har valt sin personliga assistans genom de som kommunen har. Mot bakgrund av denna för borgarna så förfärliga kommunala verklighet vill man nu absolut privatisera. Om se sker så begränsar man ju det fria valet. Den enskilda kommer inte längre kunna välja kommunens som utförare. Även här är risken med den borgerliga majoritetens politik öppenbar att de blir de stor privata aktörerna som tar över skattefinansierad viktig social verksamhet.

Ja fakta är att i Vaggeryds kommun skall verksamheten för den svagaste och kanske mest utsatta gruppen i samhället privatiseras, inte för öka valfriheten för dessa utan de hela görs enbart av rent moderata ideologiska skäl.
Det är en hård och ovälkommen julklapp som åter skapar oron bland de assistansberättigade kommuninvånarna och deras anhöriga samt anställda personliga assisternter.

Enligt den moderatledda alliansmajoriteten i kommunen står ökad valfrihet högst på önskelistan. En valfrihet som endast kan uppnås genom privatisering och ökade neddragningar inom vår gemensamma välfärdsektor.

Denna politiken är till för ett fåtal men för flertalet innebär det att man förs in i statistiken för det ökande ”utanförskapet”, ett utanförskap som skall gälla för dem som inte har råd och för dem som inte kan eller får välja.

Berry Lilja, oppositionsråd (S)Julen 2009:
Regeringens klappjakt på sjuka, pensionärer och arbetslösa
Ökade klyftor leder till otrygghet.

(Inlägg från den Socialdemokratiska landstinggruppen – inlagt 21/12 200)

I Jönköpings län ser vi det här genom att ca 9000 människor är arbetslösa, försörjningsstödet i kommunerna har under sista året ökat med 20 procent. Efter årsskiftet kommer minst 200 personer som varit sjukskrivna i länet att utförsäkras.

– En politik som prioriterar stora skattesänkningar före gemensam välfärd slår alltid mot de människor som redan har det besvärligt. Regeringens klappjakt på sjuka, pensionärer, arbetslösa är en orättfärdig handling; säger Landstingsråd Anci Magnusson (S).

Det här leder till ökad otrygghet och ohälsa för människor. Vilket i förlängningen ställer större krav på hälso- och sjukvården. Den psykiska ohälsan drabbar i större utsträckning människor med svag ekonomi.  

– Borgarnas svar är ja till kollektiva bestraffningar för de mest utsatta och nej till kollektiva lösningar för att skapa trygghet och framtidstro. Moderaternas svar på utanförskapet har misslyckats. I dag står allt fler människor längre bort från arbete och ekonomiska förutsättningar att klara sin vardag; säger Landstingledamot Marcus Eskdahl (S).

Den borgerliga landstingsledningens svar på hur ekonomin ska skötas har under denna mandatperiod handlat om avgiftsökningar. Först ut kom patientavgifterna inför 2008 och inför 2010 kommer avgifter på hjälpmedel att höjas.

För oss Socialdemokrater bygger politik på tilltro och möjligheter som skapas genom gemensamma ansträngningar.
Vi vill skapa möjligheter för människor att bygga ett tryggare och rättvisare samhälle.

– Det finns ett starkt stöd för Socialdemokratiska värderingar hos människor kring synen på välfärd. Mot detta står en politik som leder till egoism, rädsla och otrygghet där människor ställs emot varandra; säger Landstingledamot Carina Ödebrink (S).

För oss Socialdemokrater startade valrörelsen dagen efter valdagen 2006.
Vi har en stark vilja att förändra politiken, som bygger på våra värderingar.

Väljarnas förtroende avgör vilken framtid.

– Vad vill Socialdemokraterna i landstinget?
Vi Socialdemokrater prioriterar full sysselsättning, det är grunden och förutsättningen för en fortsatt hög välfärd som kommer alla till del.
Men detta innebär inte att sjuka människor ska kastas ut i ovisshet och en omänsklig hantering.

Från vår sida i landstinget har vi föreslagit en rad åtgärder.

  • Vi har lagt förslag om att tidigarelägga investeringar i vårt län för att vända trenden och skapa arbete och tillväxt.
  • Lågkonjunkturen ställer ännu högre krav på en god hälso- och sjukvård. Vi Socialdemokrater vill därför ha låga avgifter för att säkerställa att vården kommer alla till del. Den egna plånbokens storlek ska inte vara avgörande för om du söker vård.
  • På sikt vill vi ta bort avgifterna till primärvården.

Det är viktigt att påminna om att skatter inte är ett självändamål. De ska användas för den gemensamma välfärden, betalas av var och en efter förmåga och komma alla till del efter behov.

Anci Magnusson (S) och den Socialdemokratiska landstingsgruppen konstaterar att de enorma skattesänkningar som gjorts har fått flera allvarliga konsekvenser:
– Det minskar förmågan att finansiera den välfärd människor frågar efter och har behov av.
– Den bryter isär Sverige och sätter människa mot människa och grupp mot grupp. Vi får ett vi och dom-samhälle.
– Det leder också i förlängningen till att förtroendet för de gemensamma lösningarna undergrävs. Om inte samhället förmår att ge den välfärd som människor kräver så väljer de som har möjlighet att betala ur egen ficka.

Vaggeryds kommun skämmer ut sig igen
(inlagt onsdag 9 dec 2009)

Så har då Vaggeryds kommun än en gång satt sitt namn på Sverigekartan vad gäller att skämma ut sig.

Jag avser då inte i första hand kommunalrådets lättvindiga autograger, utan den faktum att skolstyrelsen än en gång har lagt sig platt på marken för en skolledning som jämställer kristendomen med vilka villoläror som helst, och förmenar eleverna att fira advent och lucia i kyrkan.

Man kunde tycka att det kunde ha räckt med förra årets succé, som blev väl exponerad i riksmedia, inte minst tack vare statsrådet Hägglund (KD).

Då handlade det endast om adventsfirandet, denna gång har skolledningen flyttat fram positionerna, och lagt även Lucia i neutral lokal.

Det finns, enligt sakkunniga på skollagen och läroplanen, inga formella hinder mot att likt tidigare år fira dessa högtider i kyrkan.

Här handlar det uppenbart om högst subjektiva värderingar hos ett fåtal funktionärer inom skolledningen i Skillingaryd. Inför dessa står skolstyrelsen – ytterst även kommunstyrelsen och kommunfullmäktige – och skrapar med mössan i hand.

Vad som förvånar mest efter förra årets haveri, är att ledamöterna i ovannämnda styrelser inte tycks ha uppfattat vilket enormt starkt symbolvärde dessa högtider har för ett tvärsnitt av kommuninvånarna, oavsett om de går i kyrkan eller inte.

Inom ett år är det kommunval i Vaggeryds kommun. Nya aktörer tillkommer i partifloran, som säkert vill ha både ett och två ord med i nämnder och styrelser. Båda blocken gör därför klokt i att redan nu inta en avsevärt mera ödmjuk hållning ifråga om såväl idelogiska värderingar, som handfast och resolut realpolitik.

Avslutningsvis vill jag härmed föreslå, att Fågelforsskolan i Skillingaryd får byta namn till Skillingaryds humanistiska läroverk.

L G Andersson

En framåtsyftande och framgångsrik kommun
(motion till kommunfullmäktige, inlagd här tisdag 27 okt 2009)

Nedanstående motionärer är fullt medvetna om att det pågår ett arbete som syftar till ett gott och kvalitativt flyktingmottagande i Vaggeryds kommun. En tjänstemannagrupp har sedan januari jobbat med denna fråga och så småningom ska politikerna i nämnderna införlivas i detta arbete.
Så långt är väl allt Ok.

Ytterst har vi genom våra respektive partier en uppgift och ett ansvar att arbeta för att intressera och engagera kommuninvånare i våra olika partiaktiviteter och som förtroendevalda har vi också ett stort ansvar att skapa mötesplatser som inkluderar alla kommuninvånare oavsett bakgrund.

Men vi vill också peka på behovet av att kommunfullmäktige, som kommunens högst beslutande organ, tydligare engagerar sig i frågan. Vi som demokratiskt folkvalda, oavsett partitillhörighet, måste stå upp för de demokratiska värdena, för att stävja främlingsrädsla och främlingsfientlighet.

Förskolan och skolan är kanske den absolut viktigaste mötesplatsen för kommunens barn och unga. Skolan skall på demokratins grund vara en berikande och trygg mötesplats som stimulerar lust och nyfikenhet att lära.

För Vaggeryds kommuns fortsatta utveckling är det också viktigt att vi tar tillvara på skolans möjligheter att i en demokratisk och trygg miljö se till att alla barn och unga ges kunskaper och färdigheter som stärker och bildar individen och är till nytta för samhället i stort
För att lyckas med det behöver flera medverka. Från skolans håll når och klarar vi en hel del men inte allt, vi behöver en bredare medverkan för att skapa förståelse för hur vi kan nå framgång inom kunskapsutveckling.

Vi vill agera utifrån att det är en positiv kraft och förnyelse för vår kommun när det kommer nya svenskar.

Migration är enligt FN-organet UNDP:s nya rapport lönsamt för alla. Då är även flyktingströmmarna inräknade.
Rapporten tittar på en långsiktig trend från 1980 fram till 2005. En trend som för de rika länderna sätter likhetstecken mellan invandring och ekonomisk tillväxt. En procents invandring ge en procent högre bruttonationalprodukt.
Vi lever i en globaliserad värld där det bli allt tydligare att vår kommun är en del av världen och världen en del av kommunen. För landets och kommunens framtida tillväxt kommer vi i allt högre utsträckning vara beroende av människor som kommer hit för att leva och arbeta.

Det är ingen slump att vi gemensamt skriver motionen samtidigt som Sverigedemokraterna vässar sin argumentation för att komma in i riksdagen. Vi vet också att det inom GGVV pågår ett febrilt arbete för att SD ska förstärka representationen i fullmäktigeförsamlingarna.
I vår kommun så förekommer det också främlingsfientliga yttringar såsom målning/klotter och rasistiska flygblad.

Vi är övertygade om att ingen ledamot i dagens kommunfullmäktige vill ha det på detta viset och vi tror att alla vill reagera och på så vis stå upp för demokratin och allas människors lika värde.

Därför föreslår vi kommunfullmäktige besluta att:

En parlamentarisk grupp bildas omgående bestående av två politiker från varje parti som finns representerat i kommunfullmäktige som tillsammans med kommunledningen arbetar aktivt med dessa viktiga frågor.

Gruppen kan bland annat jobba med följande:

• Som ett första steg ta initiativ till ett seminarium där vi kan ta upp specifika frågor för vår kommun samt ta del av goda exempel från andra kommuner.

• Ta fram och samordna idéer som syftar till att utveckla en mångkulturell kommun för framtiden där våra gemensamma kommunala resurser nyttjas effektivare, både för individer och samhället.

• Ta fram gemensam information till medborgarna om hur det går till när nya människor kommer till vår kommun.

• Fungera som bollplank/referensgrupp för frågor som handlar om migration.

Gert Jonsson
Moderata Samlingspartiet (M)

Roger Ödebrink
Socialdemokraterna (S)

KD och FP beredda att lägga ut
personlig assistans på entreprenad

Inlagt torsdag 22 oktober 2009
På måndag den 26 oktober ska kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun ta ställning till om personlig assistans ska läggas ut på entreprenad.

FP, som en gång i tiden genom Bengt Westerberg tagit initiativ till lagen om personlig assistans, är nu tillsammans med KD och övriga borgerliga politiker beredda att göra genomgripande förändringar för kommuninvånare med behov av stöd och hjälp.

Lagen kom till i syfte att skapa goda och jämlika förutsättningar för alla människor i samhället, oavsett förutsättningar. För de människor med psykiska och fysiska funktionshinder är personlig assistans ett stöd för att kunna leva sitt liv på mer likvärdiga villkor. Det absolut viktigaste är kanske att skapa trygghet, rutin och kontinuitet i det dagliga livet.

Detta är nu Folkpartiet och Kristdemokraterna beredda att rycka bort, till priset av kortsiktigt ekonomiskt tänkande. Förändringarna skapar stor oro hos brukare och anhöriga. Ligger detta verkligen i linje med hur FP och KD i andra sammanhang brukar tala om vikten av en värdig vård och omsorg? Vi Socialdemokrater säger nej till att lägga ut personlig assistans på entreprenad.

Magnus Dauhn (S)
Carina Ödebrink (S)

S går emot majoritetens budgetförslag
Inlagt torsdag 15 oktober 2009

För oss Socialdemokrater är politik ett verktyg för att förändra samhället. Politik är också att vilja. Vi tycker det är viktigt med en välfärd som omfattar alla. Alla ska känna att man bidrar solidariskt men också får tillgång till välfärden utifrån de behov man har.

Den borgerliga regeringen sliter isär Sverige och skapar ökade orättvisor och klyftor, det kan vi aldrig acceptera.

Målet för en Socialdemokratisk sjukvårdspolitik är en rättvis och jämställd hälso- och sjukvård. Den ska vara tillgänglig för alla, med hög kvalitet och ge god service för att bota och lindra sjukdomar samt skapa förutsättningar för god hälsa och välbefinnande för alla. Hälso- och sjukvården ska fördelas efter behov, vara demokratiskt styrd och finansieras solidariskt via skatten. Detta är viktiga förutsättningar för att kunna leva upp till kraven om lika kvalitet och tillgänglighet oavsett var man bor och vad man tjänar.

Landstingsfullmäktige har, genom beslutet om regelbok för vårdval i september, beslutat om budget för primärvård för 2010. Arbetet med vårdval går nu vidare för att vara i drift 1 juni 2010.

Vi Socialdemokrater har varit tydliga i vår kritik av vårdvalet på flera viktiga områden. Det handlar bl.a. om den fria etableringen, landstingets ickevalsalternativ samt frågan om kollektivavtalsliknande regleringar för alla vårdgivare.

Av det ursprungliga uppdraget att ta fram en vision för primärvårdens utveckling fram till 2012 blev det istället införande av vårdvalssystem; en omorganisation för att säkerställa privata företags möjligheter att bedriva hälso- och sjukvård med skattebetalarnas pengar.

Socialdemokraternas budgetförslag innehåller tydliga prioriteringar som vi anser särskilt angelägna.

Avgifter
För att säkerställa länsinvånarnas rätt till hälso- och sjukvård är låga avgifter en viktig del, på sikt vill vi se en avgiftsfri öppenvård. Ett första steg är att sänka nuvarande avgifter. Hälso- och sjukvården ska finansieras via skatten, fördelas efter behov och vara tillgänglig för alla. Det skapar verklig trygghet och frihet.

Vidare vill vi avsätta medel till landstingsstyrelsens förfogande inom några prioriterade områden. Det handlar om satsningar och viljeinriktningar både till budget 2010 men också i ett lite längre perspektiv.

Barn och unga
Den psykiska ohälsan hos barn och unga behöver förstärkta resurser. Det handlar om förebyggande insatser genom barnhälsovård, familjecentraler och ungdomsmottagningar men också satsningar inom Barn- och ungdomspsykiatrin. Samverkan mellan landstinget och kommunerna när det gäller barn med psykisk ohälsa behöver utvecklas.

Cancervård
Nationella riktlinjer, strategier och regionala och lokala cancerplaner påverkar landstinget och ställer ökade krav på hälso- och sjukvården. För att möta behoven inom utvecklingsområdena i landstingets cancerplan är det nödvändigt med resursförstärkningar.

Folkhälsa
Vi vill se en tydligare profil på folkhälsofrågorna. Ett hälsofrämjande samhälle handlar ytterst om att minska klassklyftor och orättvisor och skapa förutsättningar för alla att förverkliga sina livsdrömmar. Vi får inte hemfalla åt ett förenklat synsätt där folkhälsa enbart handlar om våra levnadsvanor. Ensamhet, låg inkomst och arbetslöshet påverkar hälsan negativt. Det är därför viktigt att sätta folkhälsofrågorna i ett större samhällsperspektiv. Vi tycker det är nödvändigt med en uppföljning av det folkhälsopolitiska programmet.

Medarbetare
Landstingets medarbetare är vårdens viktigaste resurs. Skall vi bli trovärdiga som arbetsgivare vill vi se ett långsiktigt hållbart arbete för att fler som vill arbeta heltid ska ges den möjligheten. Landstinget är en kunskapsorienterad verksamhet kompetensutveckling för våra medarbetare en avgörande fråga för vårdens kvalitet för patienten. Vi vill därför säkerställa att alla våra medarbetare får del av kompetensutveckling.

Alternativa driftformer i slutenvården
En modern hälso- och sjukvård utgår från patientens behov, därför måste verksamhetens mål vara att skapa förtroende och delaktighet samt att ständigt fokusera på ett systematiskt förbättringsarbete. Hälso- och sjukvården utvecklas därför bäst i ett sammanhållet system med obrutna vårdkedjor.
Vi säger därför nej till de som vill se ett ökat inslag av privata aktörer på våra gemensamt ägda och solidariskt finansierade sjukhus.
Våra sjukhus ska inte bli vårdgallerior där privata vårdförsäkringar ger en gräddfil för vissa.

Carina Ödebrink (S) Vaggeryd med partikollegor

Interpellation från Berry Lilja (S) till socialnämndens
ordförande Jan Andersson (C)
Inlagt tisdag den 25 augusti 2009

Det demokratiska styret av kommuner, präglas av vad som kallas inslag av majoritetsstyre, vilket uttrycks i att samtliga styrelser och nämnder har en partipolitisk sammansättning som återspeglar valresultat. Den grundläggande principen är att samtliga politiska beslut skall fattas av den tillsatta nämnden/styrelsen för att garantera grundläggande demokratiska principer.

Enligt socialdemokraternas uppfattning tenderar kommunens borgerliga majoritet att på ett flagrant sätt frångå denna grundläggande princip. Allt mer av det kommunala beslutandet tenderar att ske utanför styrelse/nämndrummet. Förslag till beslut läggs direkt under pågående sammanträde utan beredning och utan möjlighet till reflektion och diskussion. Vi socialdemokrater ser allvarligt på denna typ av dolt beslutfattande.

Det är viktigt att påpeka att självklart är det så att majoriteten har ansvar för att förbereda och driva sina frågor, men detta skall göras med öppenhet. Ärenden som hanteras bör om inte besluten på grund av särskild art är av mycket skyndsam karaktär, var beredda och väl förberedda innan beslut fattas.

Enligt vår mening pågår utanför styrelserummet och utan formellt fattade beslut användande av kommunala skattemedel på ett sätt som starkt måste ifrågasättas både ur ett ekonomiskt som i ett kommunaldemokratiskt perspektiv.

• Socialchefen skiljdes från sitt arbete efter överläggningar i majoriteten, beslut om avgångsavtal fattades efter avslutad förhandling. ( 1,7 miljoner kronor)

• Vid möte den 11 juni, informerar ordföranden att ytterligare en tjänsteman efter överenskommelse med arbetsgivaren skilts från sin tjänst. (1,2 miljoner kronor)

Socialnämnden har som ingen annan anlitat konsulter för att som jag ser det kompensera sin egen brist på politisk styrning och ledning av verksamheten.

I detta sammanhang vill vi med stor tydlighet understryka att vi på intet sätt ifrågasätter konsulternas kunskap och kompetens för det uppdrag de anlitas till inom socialnämndens verksamhetsområde.

• Under januari månad beslutade socialnämnden på förslag av ordförande som varit i kontakt med Kommundoktorerna att dessa skulle ges ett ospecificerat konsultuppdrag fram till och med 31 maj. I ärendet finns inga underlag, varken vad gäller arvoden eller uppdragsbeskrivning. (600.000 kronor)
Själva upphandlingen har inte skett enligt LOoU, Lagen om offentlig upphandling.

• Ytterligare konsultuppdrag avseende genomlysning av IFO verksamheten har givits till Öhrlings. (160.000 kronor)

• Ordförande informerar om att den ”politiska styrgruppen” uppdragit till Kommundoktorerna att förbereda/utveckla valfrihetssystem inom äldreomsorgen. (socialnämndens arbetsutskott den 23 april 2009)

• Kommundoktorernas uppdrag förlängs juni-september med omfattning 200 timmar, enligt överenskommelse med den ”politiska styrgruppen”. (250.000–300.000 kronor)
(Vid mötet som ordförande refererar till var socialnämdens ordförande den ende närvarande politikern enligt minnesanteckningar)

• Nämnden har på förslag av konsulterna beslutat om en ny organisation inom äldre- och handikappomsorgen. En följd av detta beslut var att berörda tjänstemän i samtal med konsulter och ordförande beslutar att samtliga tjänster skall återansökas, så kallad personalrotation.

Punkterna ovan är exempel på mycket långtgående beslut både ekonomiskt och verksamhetsmässigt som inte enligt vårt förmenande varit föremål för en korrekt demokratisk hantering och även på ärenden som överhuvudtaget inte har handlagts eller beslutats av nämnden.

Mina frågor till ordförande;
– Anser du att ordförande äger rätt att för nämnden fatta beslut om omfattande ekonomiska åtagande eller beslut i frågor av personalpolitisk karaktär med långvarig verkan?

– Hur menar ordföranden att kostnaderna för bland annat ovan nämnda åtaganden skall finansieras i ett redan mycket ansträngt läge och då framför allt just för socialnämnden?

Berry Lilja
Gruppledare för Socialdemokraterna

Socialdemokraterna:
Invånarna ska få välja sin vårdcentral!

(inlagt tisdag 25 augusti 2009)

Socialdemokraterna i landstinget delar inte synen på valfriheten för vårdföretagen.

I den regelbok som presenteras i dag finns ett förslag om hur länsinvånarnas val av vårdenhet ska gå till. Den som av någon anledning inte gör ett val kan komma att flyttas från sin nuvarande vårdcentral och läkare till en annan vårdenhet.

Vi menar att Konkurrensverkets föreskrift om ickevalsalternativ i egen regi har ett större patientperspektiv om patienten/invånaren får vara kvar vid sin nuvarande vårdcentral. Det är också Socialdemokraternas uppfattning. Det är viktigt och självklart att patienten skall ha möjlighet att välja den vårdcentral man vill ha. Den verkliga friheten för patienten handlar om att hälso- och sjukvården i större utsträckning än i dag ser patientens delaktighet som en resurs och tillgång.

Socialdemokraterna står inte bakom den nationella etableringsfriheten för vårdföretag. Det beslutet kommer att rivas upp vid ett regeringsskifte. Den borgerliga valfriheten i vårdvalet, som presenteras idag i vårt län handlar om privata företags möjlighet att bedriva kommersiell verksamhet med skattebetalarnas pengar. Den fria etableringen är en valfrihet förbehållen utövaren.

En socialdemokratisk regering hade inte tvingat landstingen till en så stor och omfattande förändring. En välfungerande hälso- och sjukvård handlar om förtroende och relationer. Vår hälso- och sjukvårdsmodell bygger på att det är invånaren/patientens behov som alltid är utgångspunkten.

När det gäller regelboken vill vi understryka vikten av tydliga spelregler för anställda och vårdföretag. Vi ställer därför krav på kollektivavtalsliknande former för vårdföretag samt underleverantörer.

I beslutet kring regelboken kommer vi att lyfta de frågor som vi uppmärksammat om primärvården i motioner mm.

Det handlar bland annat:
- Om äldres specifika vård.
- Om ökade öppettider på vårdcentraler.

Sociademokraterna i landstingsstyrelsen genom Carina Ödebrink, Vaggeryd

Bengt Dahlqvist (M) med flera:
Bygg höghastighetsjärnväg längs E4:an

(inlagt 21 juli 2009)

Sverige ligger långt efter i utvecklingen av höghastighetsjärnväg. Nu måste vi gå från ord till handling. Genom att välja en sträckning längs E4 – det enklaste och mest kostnadseffektiva alternativet – ges bäst förutsättningar för snabb framgång, skriver kommunalrådet Bengt Dahlqvist (M)) tillsammans med flera andra kommunpolitiker.

I år är det 45 år sedan världens första höghastighetsjärnväg invigdes i Japan och 28 år sedan Frankrike fick Europas första höghastighetståg. Förra året fanns ungefär 550 mil höghastighetsjärnväg i Europa och ytterligare 1.200 mil byggs eller planeras fram till 2025. I Sverige lyser höghastighets- tågen hittills med sin frånvaro. Det är hög tid att ändra på det.

Under lång tid var det svårt att få gehör för behovet av höghastighetståg i Sverige. Först under den uppblossande diskussionen kring klimatförändringarna och behovet av att drastiskt minska koldioxidutsläppen tog frågan ordentlig fart. Idag råder bred politisk enighet om att höghastighetståg även i vårt land kan vara ett mycket attraktivt alternativ till flyget, både för inrikesresor och för anslutning till det framväxande europeiska höghastighetsnätet.

Banverket konstaterade i sin utredning förra året att ”det finns goda förutsättningar för Sverige att effektivisera järnvägen med höghastighetsbanor och därmed skapa stora nyttor för hela Sverige. Nya höghastighetsbanor frigör kapacitet på det befintliga nätet för regionaltåg och godstrafik, vilket gör att projektet är en strategiskt viktig satsning för hela Sverige. Höghastighetsbanorna ger kraftigt kortade restider, bidrar starkt till att uppnå klimatmålen och ökar Sveriges konkurrenskraft”.

Visionen om snabba järnvägstransporter får inte stanna vid stolta uttalanden som sedan begravs i utredningar och rapporter.

Regeringen har tillsatt en särskild utredare för att studera vilken sträckning som är mest lämplig, vad utbyggnaden kostar och hur den ska betalas. Utredningen ska vara klar i september i år och därefter gäller det att snabbt komma till skott.

Flera tungt vägande skäl talar för att utbyggnaden ska följa E4 från Stockholm via Jönköping till Helsingborg, den sträcka som kallas Europabanan.

För det första ger det den kor-taste och mest kostnadseffektiva vägen mellan Stockholm och Hamburg och medför att alla stora befolkningscentra i södra Sverige får goda anslutningsmöjligheter via befintliga järnvägar och resecentra.

Varje mil höghastighetsjärnväg kostar drygt en miljard att bygga och strävan måste själv- fallet vara att nå maximal miljö-nytta till så låga kostnader som möjligt. E4-sträckningen är åtminstone tio mil kortare och kostar i storleksordningen minst tio miljarder mindre än det näst billigaste alternativet, pengar som därmed kan användas till andra angelägna miljösatsningar. Genom att bygga den kortaste vägen minimeras även drifts- och underhållskostnader. Dessutom finns det goda möjligheter att hitta fungerande finansieringslösningar för Europabanan, där privata aktörer redan signalerat intresse för att medverka.

En annat tungt vägande skäl är genomförbarheten, det vill säga möjligheterna att överhuvud- taget kunna bygga utan stora ingrepp i natur, miljö och samhällen. Stora ingrepp betyder besvärliga och långdragna planprocesser som kostar både tid och pengar.

Genom att bygga längs med E4 följs ett redan existerande stråk, vilket gör att det går att bygga relativt lätt och snabbt. Det betyder också att man kan bygga utan att störa befintlig trafik. Ett mycket viktigt argument, med tanke på hur ansträngt trafikläget är redan idag.

Ett tredje skäl att följa E4-sträckningen är att höghastighetsjärnvägen ska ses som en del i ett integrerat trafiksystem som frigör kapacitet för gods- och persontrafik på det redan existerande järnvägsnätet.

Banverket pekar på att ”de utredda stråken Götalandsbanan och Europabanan är av mycket hög strategisk betydelse för transportsystemet i hela Sverige och att det finns tillräckliga argument för att konstatera att höghastighetsbanor är ett viktigt medel för att uppnå ett hållbart transportsystem”.

Det finns många goda argument för att bygga höghastighetsjärnväg i Sverige. Nu gäller det att gå från ord till handling. Genom att välja en sträckning längs E4 – det alternativ som är enklast att genomföra, mest kostnadseffektivt och bäst integrerat med helheten i transportsystemet – ges bäst förutsättningar för snabb framgång.

Vi har ingen tid att förlora. Målet måste vara att vi i Sverige ska kunna inviga vår första höghastighetsbana senast år 2025 – det vill säga nästan 45 år efter Europapremiären i Frankrike och lagom till att Japans höghastighetståg hunnit fylla 60. Bättre sent än aldrig.

BENGT DAHLQVIST (M)
kommunstyrelsens ordförande, Vaggeryd

STEN NORDIN (M)
finansborgarråd, Stockholm

ULLA HAMILTON (M)
miljö- och trafikborgarråd, Stockholm

PETER DANIELSSON (M)
kommunstyrelsens ordförande, Helsingborg

ACKO ANKARBERG JOHANSSON (KD)
kommunstyrelsens ordförande, Jönköping

CARL FREDRIK GRAF (M)
kommunstyrelsens ordförande, Halmstad

HANS-GÖRAN JOHANSSON (C)
kommunstyrelsens ordförande, Värnamo

CARINA BENGTSSON (C)
kommunstyrelsens ordförande, Ljungby

BENGT SVENSSON (M)
kommunstyrelsens ordförande, Klippan

RONNY SANDBERG (S)
kommunstyrelsens ordförande, Åstorp

BENGT GERMUNDSSON (KD)
kommunstyrelsens ordförande, Markaryd

CARINA ZACHAU (M)
kommunstyrelsens ordförande, Örkelljunga

 
Klicka här för att skriva din debattartikel

Du måste sanningsenligt till oss ange allt som är markerat med * men det kommer inte att synas. Vi gör alltså precis som alla andra nättidningar och papperstidningar gör.
Du får utåt sett i gästboken vara anonym. Vi kontrollerar vid tveksamma inlägg alltid namn och adress samt ip-nummer