Frimärkets Dag 2003
Östbo Historiska Sällskap
www.Skillingaryd.Nu
Inlagt 031002 - delvis ur artikel i Finnveden Fredag 031003
Axel Forthmeiier i Föreningen Skillingaryds Militärmuseum visar en mdoell av det tyska skeppet Albatross. Fartyget besökts av ryssar på svenskt territorialvatten och gick på grund vid Östergarn på Gotland. En stor del av besättningsmännen internerades i Skillignaryd 1917-18.
Foto: Per Bunnstad/www.Skillingaryd.NU
En modell av Albatross och under denna ses ett fotografi med en del av besättningsmännen.
De fyra frimärken som ges ut på Frimärkets Dag 2003.

Det nyligen sjösatta skeppet Ostindiefararen Götheborg seglar nu även som frimärke. Posten ger ut ett specialdesignat häfte med Ostindiefararen för fulla segel och detaljer från skeppsbygget. Frimärkena ges ut på lördag den 4 oktober på traditionsenliga Frimärkets Dag som firas på ett 80-tal orter landet över, bland annat i Värnamo och Skillingaryd.

I Värnamo för övrigt även på söndag den 5 oktober.
I Värnamo har Värnamo Filatelistförening utställning, försäljning av frimärken med mera. Lokalen är Kärnan. Lennart Olofsson är kassör i föreningen och han berättar att flera medlemmar ställer ut frimärken, brev och vykort. Lennart själv visar tyska helsaker om speciella händelser i Tyskland 1938-1945, Niklas Eriksson visar en samling Sverige och Baltzar Sandberg motivfrimärken med mera. Liksom i Skillingaryd är det också en minnespoststämpel.

På marknaden
I Skillingaryd är det Östbo Historiska Sällskap i samarbete med Föreningen Skillingaryds Militärmuseum som har en aktivitet i militärmuseet. I morgon är det marknad i Skillingaryd och därmed förväntas många komma till museet.
Här visas brev, frimärken och vykort med båtmotiv, gamla brev och vykort säljs, det blir rådgivning om värdet av frimärken och mynt med mera. Dessutom visas en modell av det tyska skeppet Albatross, som gick på grund utanför Gotland 1915. Många ur besättningen internerades i Skillingaryd från september 1917 till december 1918

Frimärkena
De fyra frimärken som ges visar den nya Ostindiefararen under segel, en skeppsritning, skeppet under byggnad samt en galjonsfigur. Häftet innehåller dessutom en karta över Kantons skärgård tecknad av Martin Mörck efter en resebeskrivning av Carl Johan Geete. Samtliga frimärken är graverade av Martin Mörck, bosatt på Grötö utanför Göteborg. Frimärkshäftet innehåller valörerna 5:50, 10 kronor och 30 kronor.

Per Bunnstad

Mer fakta om frimärkena;
Ett skepp kommer lastat på Frimärkets Dag
Det nyligen sjösatta skeppet Ostindiefararen Götheborg seglar nu även som frimärke. Posten ger ut ett specialdesignat häfte med Ostindiefararen för fulla segel och detaljer från skeppsbygget. Frimärkena ges ut den 4 oktober på traditionsenliga Frimärkets Dag som firas på ett 80-tal orter landet över.

Den 6 juni i år sjösattes den nya Ostindiefararen i Göteborg. Skeppet är en kopia av Ostindiefararen Götheborg som förliste på Hunnebådan i Göteborgs hamninlopp år 1745. Den nya Ostindiefararen har blivit en av Göteborgs största turistattraktioner där besökarna på nära håll får se hur ett skepp byggs enligt gamla hantverkstraditioner. Hösten år 2004 väntas hon segla i originalskeppets spår till Kanton i Kina.

Frimärkena
Posten ger ut ett specialdesignat frimärkshäfte med Ostindiefararen på Frimärkets Dag den 4 oktober. De fyra frimärkena visar den nya Ostindiefararen under segel, en skeppsritning, skeppet under byggnad samt en galjonsfigur. Häftet innehåller dessutom en karta över Kantons skärgård tecknad av Martin Mörck efter en resebeskrivning av Carl Johan Geete. Samtliga frimärken är graverade av Martin Mörck, bosatt på Grötö utanför Göteborg. Frimärkshäftet innehåller valörerna 5:50 kr, 10 kr och 30 kr.
Frimärkets Dag 4 oktober
– årets största frimärkshändelse

Årets tema för traditionsenliga Frimärkets Dag är Ostindiska Companiet och dess handel med Ostindien. Frimärkets Dag firas på ett 80-tal platser landet över, vilket är fler än de senaste åren. Lokala frimärksklubbar arrangerar dagen, på ett 30-tal platser samarbetar de med Postens partners.

I köpcentrumet Nordstan i Göteborg blir firandet extra stort. Gravör Martin Mörck finns på plats tillsammans med hantverkare från Ostindiska Companiet som visar hur man syr segel, täljer block och slår rep på 1700-talsvis. Marinmålaren Marc Grieves som målat ett av frimärksmotiven kommer till Postmuseum i Stockholm tillsammans med hantverkare från Ostindiska Companiet.
Fakta om frimärksutgåvan
På varvet Terra Nova i Göteborg växer sedan år 1994 en replik av Ostindiefararen Götheborg fram. Fartyget byggs till rigg och skrov så likt originalet som möjligt och med samma hantverk som på 1700-talet. Projektet har egen tillverkning av material, bland annat egen smedja och eget repslageri. Men nya Götheborg har även modern teknik ombord som navigationsutrustning, hjälpmaskineri, färskvattens- och ventilationssystem.

Det svenska Ostindiska Companiet grundades i Göteborg år 1731 för handel med Indien, Kina och andra länder i Fjärran Östern. Det anses vara ett av Sveriges mest framgångsrika företag genom tiderna. Kompaniet hann genomföra 135 resor med sina 37 fartyg, innan det upplöstes år 1813.
En resa tog omkring ett och ett halvt år. Trävaror och järn skeppades till Spanien, såldes där och byttes ut mot silver. Seglatsen gick vidare och i Kina köpte man te, siden, porslin och andra lyxvaror. Vid återkomsten till Göteborg levererades den dyrbara lasten till kunder som beställt varor i förväg eller såldes på auktion. Fartyget befordrade också post på sin resa. När världsläget förändrades upplöstes Ostindiska Companiet år 1813.
Frimärkena Ostindiefararen ges ut i häfte om fyra frimärken i tre valörer. Samtliga frimärken har graverats av Martin Mörck. Martin Mörck har formgivit tre av motiven. Frimärket med skeppet under segling har målats av Marc Grieves. Frimärkena är tryckta i en kombination med två färger ståltryck och fyrfärgsoffset. Frimärkena vilar på en bakgrund av en karta över Göteborg från Göteborgs Stadsmuseum. Frimärket med skeppet under segel har valören 30 kronor, skeppsritningen 10 kronor, galjonsfiguren och skeppet under byggnad 5:50 kronor.