Foto för körkort, legitimation mm www.skillingaryd.nu

Behöver du fotografi för körkort eller annat ändamål? (OBS! Just nu i juli-augusti har vi stängt denna avdelning)

Vi tar även andra fotouppdrag och säljer bilder

Kontakta oss då. Vi finns på Stationsgatan 3 i Skillingaryd (3:e våning).

Ring i förväg 070-2131466

Priser: 4 bilder för 175:- (2 från samma familj = 300:-, 3 = 400:-, 4 = 500:-)

Kom ihåg att ha mörka kläder i samband med fotograferingen

OBS! Från och med 1 oktober 2005 ska alla fotografier för pass tas direkt hos Polisen.

FOTOANVISNINGAR FÖR KÖRKORT OCH ID-KORT
* Fotografi lämnas i ett exemplar, och ska vara välliknande och högst ett år gammalt.
* Ansiktet på fotografiet ska vara avbildat snett framifrån så att näsans profil och ett öra syns tydligt.
* Båda ögonen ska vara helt synliga och pupillerna ska synas tydligt. Blicken ska vara riktad mot kameran.
* Fotografiet ska ha god skärpa. Skärpan ska ligga i pupillen. Reflexer får inte synas i glasögon.
* Mörka eller färgade glasögon får inte bäras.*
* Huvudbonad eller liknande får inte bäras.*
* Ansiktet ska vara jämnt belyst och bakgrunden ska vara ljus och utan skuggor.
* Hela huvudet ska vara synligt, inte bara ansiktet.
* Avståndet mellan pupill och hakspets ska vara 14-17 mm.
* Fotografiet ska vara renskuret 35 mm brett, 45 mm högt och ha runda eller skarpa hörn.
* Både svart/vita fotografier och färgfotografier är godkända.På det färdiga kortet kommer dock fotografiet att återges i svart/vitt oavsett om färgfoto lämnats.
* I vissa fall kan utfärdaren medge undantag från dessa krav. Kontakta utfärdaren för närmare besked innan ansökan inlämnas.
Anvisningarna är framtagna av Posten, Rikspolisstyrelsen, Svenska Bankföreningen och Vägverket i samarbete med Graphium Card AB, Setec Card AB och DNV InspectionAB, avd PPC.