Östbo Historiska Sällskap

•••• Register över Härån och Rasjöns innehåll (excel)

•••• Register över Härån och Rasjöns innehåll (pdf)

2002 Recension i Onsdagstidningen nr 46/2002

25:e årgången av Härån-Rasjön
22 centimer på bredden.
Cirka sex kilo.
Sådär 3.000 sidor.
1.000 artiklar och kanske dubbelt så många bilder.


Ja, så kan man siffermässigt sammanfatta de 25 årgångarna av Mellan Härån och Rasjön. Nu har nämligen den 25:e boken i följd kommit ut i den serie böcker som hembygdsföreningarna i Bondstorp, Svenarum, Tofteryd och Åker svarat för.
Den 25:e årgången får sägas vara en av de bättre. De 20-talet artiklarna är överlag mycket välskrivna och det finns ganska gott om bilder. Men en del artiklar skulle förtjäna lite mellanrubriker och kanske några kartor när det nu inte finns bilder att tillgå.

På data
Mycket positivt är att Ola Hugosson gjort ett sökregister på data för de 25 årens böcker. Detta finns visserligen inte med i boken men man kan få det direkt av honom. Med det färska registret blir det lättare att leta fram de artiklar man vill läsa igen men som man inte alls kommer ihåg när de var med.
Som vanligt är skribenterna mycket blygsamma. I något fall måste man läsa långt in i texten för att ens veta var personen som berättar minnen är uppvuxen. En liten presentation och porträttbilder i början av boken vore inte fel. Då lever man lättare in i författarens skriverier.
Boken har som vanligt ett antal dikter och de ger en styrka åt den. Det är också fina dikter.
Sammantaget får man mycket för pengarna när man köper denna hembygdsbok, vilken nu finns ute till försäljning.
Läsvärt
Själv har jag läst en stor del av boken och fastnade lite extra för Ola Hugossons ”Birger Jarl som medlare i Tofteryd”. En del av uppgifterna som vissa brev finns för övrigt i Joel Anderssons ”Tofteryds sockens medeltidsurkunder”, utgiven redan 1954.
Jag har också med förkärlek läst Karl-Erik Johanssons ”Kåve - bondson från Svenarum som knäckte upplagespiralen”, David Åbergs ”Gamla bensinmackar” och Sven-Olof Gunnarssons ”Skomakaren i Hok - en välkänd särling”
Men här finns mycket, mycket mer och som vanligt på slutet en bildkavalkad.
Mer nytt
Men nog skulle det sitta fint med lite historia kring sport och även lite färskare historia. Byarums Hembygdsförening har i sin årsbok även nutidshistoria och det är mycket bra. På det sättet kan man nog locka en yngre publik.
Redaktionskommittén med Nils Jonsson, Lennart Davidsson, Lars-Henrik Olsson, Linnéa Hugosson och Ola Hugosson har all heder av årsskriften för 2002.

Per Bunnstad