Styrelsen
Östbo Historiska Sällskap

Sidan senast uppdaterad 21 mars 2018

Funktion Namn och länk till e-post Adress Postnr Ort Tel bostad Tel arbete Mobiltele
Ordförande Jenny Larsen Fåglabäck Björkhamra 568 31 Skillingaryd      
V.ordförande Gullvi Alkemark Pilgatan 10 568 31 Skillingaryd 0370–700 65    
Sekreterare Linnéa Hugosson Södra vägen 10 B lgh 1201 568 30 Skillingaryd     072–717 30 12
Kassör Sven-Olov Carlsson
Snickaregatan 11 568 32 Skillingaryd 0370–70870   073-913 65 69
Ledamot Kjell Persson Ängstigen 6 568 32 Skillingaryd 0370–711 91 0370-71191 073-054 37 12
Ledamot Jonas Åkerman Snickaregatan 20 568 32 Skillingaryd     070–631 74 68
Ledamot Bengt Olsson Björkgatan 10 568 31 Skillingaryd      
Ersättare Roland Svensson Pukarp Björnön

568 91 Skillingaryd     076–793 65 22
Bokföring Ola Hugosson Södra vägen 10 B lgh 1201 568 30 Skillingaryd     072–717 30 12
Revisor Stig Wahlström Sandstigen 7 568 32 Skillingaryd 0370–710 94    
Revisor Per Pettersson Södra Järnvägsgatan 4 568 30 Skillingaryd 0370–700 98   070-325 74 67
Valberedning Per Pettersson Södra Järnvägsgatan 4 568 30 Skillingaryd 0370–700 98   070-325 74 67
Valberedning Lars Källgren Kaffegatan 22 568 32 Skillingaryd 0370–711 05    
Valberedning Ingvar Egerhag Gjuterigatan 4 568 31 Skillingaryd 0370–711 42    
               
ÖVRIGA VALDA BEFATTNINGAR
Gamla Skillingaryd Per Bunnstad Bäckstigen 3 568 30 Skillingaryd     070–213 14 66
Gamla Skillingaryd Jenny Larsen Fåglabäck Björkhamra 568 31 Skillingaryd      
Gamla Skillingaryd Sven-Olov Carlsson
Snickaregatan 11 568 32 Skillingaryd 0370–70870   073-913 65 69
Marknadsföring/PR Per Bunnstad Bäckstigen 3 568 30 Skillingaryd     070–213 14 66
Marknadsföring/PR STYRELSEN            
Dataansvarig: Jenny Larsen Fåglabäck Björkhamra 568 31 Skillingaryd      
Dataansvarig: Ola Hugosson Södra vägen 10 B lgh 1201 568 30 Skillingaryd      
Facebook-sidan Jenny Larsen Fåglabäck Björkhamra 568 31 Skillingaryd      
Facebook-sidan Linnéa Hugosson Södra vägen 10 B lgh 1201 568 30 Skillingaryd      
Festkommitté Gullvi Alkemark Pilgatan 10 568 31 Skillingaryd 0370–700 65    
Festkommitté Gun Persson Brehmer Lagagatan 23 568 32 Skillingaryd 0370-700 06   070-790 66 15
Festkommitté Sara-Maria Johansson Västra Järnvägsgatan 9 lgh 1102 568 31 Skillingaryd     073–062 34 69
Festkommitté Kjell Persson Ängstigen 6 568 32 Skillingaryd 0370–711 91 0370-71191 073-054 37 12
Klubblokalen Per-Olof Palm Månsabovägen 13 568 31 Skillingaryd      
Klubblokalen Lars-Ivan Lindblad Tegnérgatan 13 568 30 Skillingaryd 0370–702 29   076–847 19 72
Klubblokalen Kjell Persson Ängstigen 6 568 32 Skillingaryd 0370–711 91 0370-71191 073-054 37 12

Sven-Olov ny som ordförande
Inlagt 31/3 2008
Sven-Olov Carlsson tillsammans med sekreterare Inger Carlsson-Remnemark. Foto: Per Bunnstad
Vid årsmötet 2008 fick Östbo Historiska en ny ordförande i form av Sven-Olov Carlsson.

För två år sedan invaldes Sven-Olov i styrelsen och tanken var redan då att han skulle ta hand om ordförandeklubban efter Nils Bondeson. Sven-Olov ville avvakta då och blev vice ordförande medan Werner Ahlgren tog hand om den ordinarie ordförandeposten.
Nu byter Werner och Sven-Olov plats i styrelsen.
Övriga i styrelsen är sekreterare Inger Carlsson-Remnemark, kassör Ingrid Gunnarsson och ledamoten Kjell Persson. Suppleant är Eva-Lisa Svensson.

 

Bilder från styrelsemöte 11 maj 2006
Klicka på bilderna för större bilder


Foto: Per Bunnstad
Ingrid Gunnarsson, Sven-Olov Carlsson, Inger Carlsson-Remnemark och Werner Ahlgren. Sven-Olov Carlsson, Inger Carlsson-Remnemark, Werner Ahlgren och Ingemar Blomqvist.