Protokoll 2009 Östbo Historiska Sällskap www.skillingaryd.nu

Protokoll 19/11 2009
Inlagt fredag 20 november 2009

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 9 ÅR 2009
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN
09.11.19 KL. 16.30 – 17.30

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Ingrid Gunnarsson, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Kjell Persson
Eva-Lisa Svensson
Inge Norberg

§ 79 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 80 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordningen godkändes och även föregående sammanträdesprotokoll.

§ 81 Kulturutredningen
Före sammanträdet samlades den grupp som skall arbeta med uppgifterna för kulturutredningen i kommunen, och för ÖHS del gäller det Skillingaryds tätort. Bernt-Ola Hugosson visade på data hur uppgifterna kulle noteras.
Gruppen består av 8 personer och skall uppdelas i 2 grupper, som arbetar var för sig och sedan sammanställer materialet. Dessa är: Sven-Olov Carlsson, Kjell Persson, Inge Norberg, Lars Carlsson samt Ingrid Gunnarsson, Eva-Lisa Svensson, Inger Carlsson Remnemark och Gullvi Alkemark.
Arbetet sker i studiecirkelform inom Vuxenskolan.

§ 82 Ekonomi
Den ekonomiska redovisningen var oförändrad frånsett en inkomst med kr. 940:- netto från lotterier vid vår arkivutställning 14 november.

§ 83 Skrivelser och rapporter
En inbjudan till kurs i Vrigstad om” Bygdeband” på data, som man kan benämna som en historisk skattkista. Kursen kostar kr 200:- och Ingrid är anmäld för ÖHS.


§ 84 Övrigt
Beslöts att arkivgruppen samlas 7 december kl.10.00.

§ 85 Nästa sammanträde
Bestäms senare.

§ 86 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

Efter sammanträdet överlämnade Inge Norberg egenhändigt smidda flasköppnare till var och en i styrelsen.
Tack framfördes för denna trevliga gåva.

Skillingaryd dag som ovan

……………………………………… ……………………………………..
Sven-Olov Carlsson, ordf. Inger Carlsson Remnemark,sekr.

Dagordning 19/11 2009
Inlagt torsdag 12 november 2009

Styrelsemöte nr 9 år 2009

Styrelsen för Östbo Historiska Sällskap
Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Tid: Torsdagen den 19 november OBS! kl. 15.00
1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Kulturutredningen i Vaggeryds kommun
4. Ekonomi
5. Skrivelser och rapporter
6. Övrigt
7. Nästa sammanträde
8. Avslutning

Protokoll 20/10 2009
Inlagt fredag 20 november 2009

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 8 ÅR 2009
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN
09.10.20 KL. 18.00 – 19.00

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Ingrid Gunnarsson, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson
Inge Norberg

Frånvarande
Kjell Persson

§ 71 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 72 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordningen godkändes och även föregående sammanträdesprotokoll.

§ 73 Kulturutredningen
Planering för en ny kulturhistorisk utredning i Vaggeryds kommun har startat och man har lagt ut arbetsuppgifter till hembygdsföreningar m.fl. ÖHS ska arbeta med kulturhistorisk utredning för Skillingaryds tätort och det ska bedrivas i studiecirkelform. Beslöts att styrelsen deltager samt att ytterligare några medlemmar tillfrågas om att deltaga.
Första sammankomsten sker 19 november kl.15.00.

§ 74 Ekonomi
Kassarapport från kassören: Kassa 325:50 samt Plusgiro: 17.969:32

§ 75 Skrivelser och rapporter
Inbjudan från Jönköpings Läns Hembygdsförbund till en funktionärskurs i byggnadsvård. Kursen hålls på Vrigstad Wärdshus 22 oktober.

§ 76
Övrigt: Kulturpris
Styrelsen för ÖHS beslutar föreslå Karin Jarl ErikssonTegnèrgatan 17, Skillingaryd till årets Kulturstipendiat i Vaggeryds kommun.
Motivering: Karin Jarl Eriksson har genomfört en mycket grundlig och noggrann kartläggning av befolkningen i Skillingarydsbygden, hur flera byar har avfolkats, hus rivits eller flyttats p.gr.av skjutfältets utvidgning. Hennes idoga arbete och hennes hjälpsamhet har varit och är av stort värde för många släktforskare samt för alla dem som deltagit i torpvandringarna i bygden.

Övrigt: Ansökan bidrag
ÖHS ansöker hos Kultur- och Fritidsnämnden i Vaggeryds kommun om 20 000 kr i kulturbidrag till att bekosta tryckningen av boken” Ryttare och Rusthåll i Vaggeryds kommun”. Manuset är författat av Enar Skillius med tillägg av Ingrid Gunnarsson, foton och kartor med torpen numrerade och gps-mätta av Bernt-Ola Hugosson, redigerat av Linnèa Hugosson. Boken kommer som första upplaga att tryckas i 100 ex. i A5 format och omfatta 150-200 sidor med c:a 30-40 färgbilder.

§ 77 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls Torsdagen den 19 november kl.15.00 OBS! tiden i Föreningslokalen.

§ 78 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

Skillingaryd dag som van

………………………………………… ………………………………………….
Sven-Olov Carlsson, ordf. Inger Carlsson Remnemark, sekr. 

Dagordning 20/10 2009
Inlagt lördag 10 oktober 2009

Styrelsemöte nr 8 år 2009

Styrelsen för Östbo Historiska Sällskap
Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Tid: Tisdagen den 20 oktober OBS! kl.18.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Kulturutredningen
4. Ekonomi
5. Skrivelser och rapporter
6. Övrigt
7. Nästa sammanträde
8. Avslutning

Protokoll 10/9 2009
Inlagt torsdag 17 september 2009

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 7 2009-09-10
FRÅN STYRELSEMÖTE HOS KASSÖR INGRID GUNNARSSON
09.09.10 Kl. 17.00 – 18.30

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Ingrid Gunnarsson, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson
Kjell Persson
Inge Norberg

§ 63 Sammanträdet öppnas
Till detta sammanträde inbjöds styrelsen till Ingrid Gunnarsson på hennes altan. Ordföranden hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 64 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordningen godkändes och även föregående sammanträdesprotokoll.

§ 65 Arkivens dag 14 nov.
Förberedelser pågår inför denna utställning och beslutades att arbetsgrupperna för arkiv och gamla Skillingaryd ska samlas 14/9, 21/9 samt 28/9 kl.10.00.
Fotoklubbens bilder till bildhäftet ska också förses med text ur vårt arkiv i det mån det finns.

§ 66 Gamla Skillingaryd
Vid utställningen i biblioteket den 4 september i samband med ”Pangstafetten” och Skillingaryds Intresseförenings 100-årsjubileum hade ÖHS sammanställt bilder och tidningsurklipp om affärer i Skillingaryd förr och nu. Urvalet gällde endast Storgatan och Stationsgatan. Utställningen var mycket uppskattad och några tips om personer på bilderna lämnades också. Vi kommer att arbeta vidare med affärslivet.

§ 67 Ekonomi
Ingrid gav rapport om den ekonomiska ställningen: Plusgiro oförändrat 19.050:32 och kassa 542:50.

§ 68 Skrivelser och rapporter
Hembygdsförbundets årsmötes protokoll lades till handlingarna.
Ingrid informerade om Hembygdsförsäkringen som Sveriges Hembygdsförbund har och som vi är anslutna till utan kostnad.

Sven-Olov och Ingrid rapporterade från en sammankomst gällande ny kulturhistorisk utredning för Vaggeryds kommun

Per Bunnstad hade kontaktat Ingrid angående Frimärks-och vykortskommittén, som tillhör ÖHS , att önskemål finns om att tillsammans med Vaggeryd bilda en särskild förening. Från ÖHS sida möter inga hinder.

§ 69 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls tisdag den 20 oktober (obs! dag) kl.17.00 i Föreningslokalen.

§ 70 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet och tackade Ingrid för att vi fick sitta i den ljusa miljön istället för nere i vår mörka källarlokal.

Efter sammanträdet inbjöd Ingrid till kaffebordet och bjöd på en god smörgåstårta.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson , ordf.

Inger Carlsson Remnemark, sekr

Dagordning 10/9 2009
Inlagt fredag 4 september 2009

Styrelsemöte nr 7 år 2009

Styrelsen för Östbo Historiska Sällskap
Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Tid: Torsdagen den 10 september kl.17.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Arkivens dag 14 november
4. Gamla Skillingaryd
5. Ekonomi
6. Skrivelser och rapporter
7. Övrigt
8. Nästa sammanträde
9. Avslutning

Protokoll 6/8 2009
Inlagt onsdag 19 augusti 2009

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 6 2009
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN
09.08.06 KL. 17.00–19.00

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Ingrid Gunnarsson, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson
Inge Norberg
Frånvarande Kjell Persson
Övrig, för information Per Bunnstad


§ 54 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen åter efter sommaruppehållet och förklarade sammanträdet öppnat

§ 55 Dagordning och föreg.
Dagordningen godkändes. Föregående sammanträdesprotokoll genomgicks och ändrad lydelse i § 51 stycke 3 begärdes och skall istället vara: En stor regional utställning av frimärken och vykort kommer att äga rum år 2011 under 2 dagar i ishallen.
SIS, Movalla, ÖHS och kommunen kommer att deltaga.
Då kommer även ÖHS att sammanställa en utställning över vår verksamhet.
En arbetsgrupp kommer att utses att hålla i detta arrangemang.

§ 56 Arkivens dag
Arkivens dag är fastställt till lördagen den 14 november.
I samband med diskussion om material till detta berättade Ingrid att hon i sommar besökt Gotland och sett bilder samt läst om albatrosserna som deltog i sjöslaget vid Herrvik och
sedan internerades på Gotland och i Skillingaryd.
En stor minnessten finns rest på Gotland som Ingrid fotograferat.

§ 57 Gamla Skillingaryd
Skillingaryds Intresseförening firar i år 100-års jubileum och i samband med detta kommer ÖHS att i första skedet göra en utställning den 4 september i samband med ”Pangstafetten”,
Utställningen sker på biblioteket och skall visa en del bilder och texter om affärslivet under åren i Skillingaryd.
Per Bunnstad håller i denna utställning. Vidare ska Per inlämna foton till ÖHS som Fotoklubben vill ha hjälp med texter till, inför deras utgivning av bildhäftet.

§ 58 Ekonomi
Kassarapport från kassören: Kassa kr. 742:50 och Plusgiro: 19.050:32.

§ 59 Skrivelser
Hembygdsförbundets sommarresa kommer att ske 6 september i Gnosjö kommun.. Anmälan senast 31 aug.

§ 60 Övrigt
Ordföranden rapporterade att en ny kulturhistorisk utredning för Vaggeryds kommun ska ske. Kallelse till informationsträff kommer så småningom. ÖHS utsåg Sven-Olof och Ingrid att deltaga.
Sven Ahlgren har inlämnat pärmar som berör ÖHS efter avlidne Verner Ahlgren samt 1 st nyckel till ÖHS lokal.

§ 61 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls torsdagen den 10 september kl. 17.00 i föreningslokalen.

§ 62 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson, ordf. Inger Carlsson Remnemark sekr.

Dagordning 6/8 2009
Inlagt onsdag 29 juli 2009

Styrelsemöte nr 6 år 2009

Styrelsen för Östbo Historiska Sällskap
Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Tid: Torsdagen den 6 augusti kl. 17.00
1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Arkivens dag 8 nov.
4. Gamla Skillingaryd
5. Ekonomi
6. Skrivelser och rapporter
7. Övrigt
8. Nästa sammanträde
9. Avslutning

Protokoll 14/5 2009
Inlagt 26/5 2009

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 5 2009-05-20 FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN
09.05.14 KL. 17.00 – 18.15

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson
Kjell Persson
Inge Norberg
Övrig
Per Bunnstad
Frånvarande
Werner Ahlgren, avliden 09.04.23
Ingrid Gunnarsson, på grund av operation

§ 44 Sammanträdet öppnas
Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 45 Parentation
Sedan vårt styrelsemöte den 15 april har vår vice ordförande Werner Ahlgren, efter en kort tids sjukdom avlidit och saknaden är stor såväl i styrelsen som föreningen. Ytterligare en medlem i föreningen har avlidit, nämligen Lennart Gudmundsson. För att hedra deras minne hölls en tyst minut.

§ 46 Dagordning och föreg. protokoll
Dagordningen godkändes med tillägg under punkt 8.
1.Valärende. 2. Information av Per Bunnstad.
Föregående mötesprotokoll genomgicks och en rättelse under § 41 gjordes och skall vara: Per Bunnstad hade fått en kartong med bilder av Fotoklubben, som skall vara med i deras bildhäfte, där vi kanske kan hjälpa till med textmaterial.

§ 47 Gamla Skillingaryd
Arbetsgruppen har samlat ganska mycket material gällande affärsverksamheten. Konstaterades att arbetsgruppen behöver utökas.

§ 48 Arkivens dag 8 nov.
Här gäller det också att komma igång med arbetet inför utställningen på Arkivens dag den 8 november.

§ 49. Ekonomi
En skriftlig rapport 09.04.24 har kommit från Ingrid där saldot utvisade 20.044:82 kr och kassan 942.50.

§ 50 Skrivelser och rapporter
Skrivelse från Vaggeryds näringslivsråd ang. en förstudie om en multiarena vid Vaggerydstravet, med ett stort antal publikplatser för skilda ändamål.
Årsberättelse från Jönköpings läns hembygdsförbund.

§ 51 Övrigt: Valärende
Till ersättare i Hembygdsrådet efter avlidne Werner Ahlgren valdes Nils Bondeson.
Vidare diskuterades val av vice ordf. efter Werner Ahlgren. Frågan är vilande tillsvidare.
Information Per Bunnstad
Per Bunnstad informerade om kopiatorn som levererats.
Vidare hade han mottagit urklippsalbum till vårt arkiv av Aina Lindèn.
En stor regional utställning av frimärken och vykort kommer att äga rum år 2011 under 2 dagar i ishallen. SIS och kommunen kommer att deltaga. Då kommer även ÖHS att sammanställa en utställning över vår verksamhet.
En arbetsgrupp kommer att utses att hålla i detta arrangemang.

Boken om flygets historia är i det närmaste klar för att komma i tryck.

§ 52 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls torsdagen den 6 augusti kl.17.00 i Föreningslokalen.

§ 53 Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och önskade en trevlig sommar och avslutade sammanträdet.

Skillingaryd dag som ovan

………………………………………….. …………………………………………
Sven-Olov Carlsson, ordf. Inger Carlsson Remnemark, sekr.

Dagordning 14/5 2009
Inlagt 7/5 2009

Styrelsemöte nr 5 år 2009

Styrelsen för Östbo Historiska Sällskap
Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Tid: Torsdagen den 14 maj kl.17.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Parentation
3. Dagordning och föregående mötesprotokoll
4. Gamla Skillingaryd
5. Arkivens dag 8 nov.
6. Ekonomi
7. Skrivelser och rapporter
8. Övrigt
9. Nästa sammanträde
10. Avslutning

Protokoll 15/4 2009
Inlagt 22/4 2009

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 4 2009
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN
09.04.15 KL. 18.00-19.00

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Ingrid Gunnarsson, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson
Inge Norberg

Frånvarande
Werner Ahlgren, på grund av sjukdom
Kjell Persson

§ 34 Sammanträdet öppnas
Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 35 Dagordning och föreg.
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 36 Utvärdering Hembygdsrådets årsmöte
Ingrid och Werner var närvarande vid årsmötet den 1 april.
Sven Engqvist var gäst iförd uniform från c:a 1790-talet och berättade om det blivande militärmuseet.
Efter kaffe övergick mötet i förhandlingar och till ny ordförande valdes Kjell Boberg, då Nils Jonsson avsagt sig omval.
Vidare behandlades frågor och svar ang. Skillingaryds skjutfält samt efterlystes Miljöcertifiering av militärens naturskyddsområde
Kjell Boberg visade bilder från renoveringen av ”Fattigboden” i Linneryd och Bernt-Ola Hugosson berättade om silverskatten som hittades i Ljungberg på 20-talet.
Vidare informerades om att samtal ska ske om prioritering av Agenda Kulturarv med Anders Wallander och Kommunstyrelsen.

§ 37 Smålandsakademins föreläsning 23 april
ÖHS gästas den 23 april av docent Lennart Johansson från Växjö, ledamot i Smålandsakademin. Han kommer att föreläsa om ” Myt och verklighet i mörkaste Småland” och det sker i NBV-lokalen kl.18.00. Beslöts att ingen förtäring kommer att ske.

§ 38 Arkivens dag 8 nov.
Arkivens dag kommer att hållas den 8 november och temat är” Liv och död”. Det måste börjas i god tid att samla bilder och texter inför detta. Förslag: Födelse, barndop, lek, skola, examen, födelsedag, bröllop, död, begravning etc.

§ 39 Ekonomi
Ingrid gav en ekonomisk rapport: Plusgiro 19.844:82 och Kassa 1.040:50.

§ 40 Skrivelser och rapporter
Ordföranden meddelade, att de förslag på kvartersnamn enl. § 31, som inlämnats till Kultur- och Fritidsnämnden, antagits.

§ 41 Övrigt
Per Bunnstad hade fått erbjudande från Räddningstjänsten om att ÖHS kunde få övertaga en kopiator till en symbolisk summa av 500:-. Den skall vara i ganska gott skick, men service måste ske.
Beslöts att godkänna detta och att Per ombesörjer servicen av den firma som har haft hand om det tidigare.

Vidare hade Fotoklubben önskemål om att få hjälp med texter till en del av deras bilder, som ska vara med i kommande bildhäfte.

§ 42 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls Torsdagen den 14 maj kl.17.00 i Föreningslokalen.

§ 43 Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och avslutade sammanträdet.

Skillingaryd dag som ovan

…………………………………. ……………………………………….
Sven-Olov Carlsson, ordf. Inger Carlsson Remnemark, sekr.

Dagordning 15/4 2009
Inlagt 8/4 2009

Styrelsemöte nr 4 år 2009

Styrelsen för Östbo Historiska Sällskap
Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Tid: Onsdagen 15 april kl. 18.00 (Obs! tid)

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående protokoll
3. Utvärdering Hembygdsrådets årsmöte
4. Smålandsakademin: Föreläsning 23 april kl.18 i NBV-lokalen. Föreläsare historiker Lennart Johansson.
5. Gamla Skillingaryd
6. Arkivens dag 8 nov. Tema: Liv och död.
7. Ekonomi
8. Skrivelser och rapporter
9. Övrigt
10. Nästa sammanträde
11. Avslutning

Protokoll 25/3 2009
Inlagt 8/4 2009

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 3
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 09.03.25
KL. 17.00-18.45

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Werner Ahlgren, styrelseledamot
Ingrid Gunnarsson, styrelseledamot
Inger Carlsson Remnemark, styrelseledamot
Kjell Persson, styrelseledamot
Eva-Lisa Svensson, styrelseledamot
Inge Norberg, styrelseledamot

§ 22 Sammanträdet öppnas
Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade välkommen, speciellt riktat till de nyvalda i styrelsen, Inge Norberg och Eva-Lisa Svensson, som tidigare varit suppleant i styrelsen.

§ 23 Val av protokollförare Val av justerare
Till att föra dagens protokoll utsågs Inger Carlsson Remnemark och till att justera protokollet utsågs Ingrid Gunnarsson.

§ 24 Konstituering av styrelse
Till vice ordförande omvaldes Werner Ahlgren.
Till kassör omvaldes Ingrid Gunnarsson.
Till sekreterare omvaldes Inger Carlsson Remnemark.

§ 25 Utvärdering av årsmötet
Årsmötet, som hölls den 12 mars, var mycket välbesökt.
Ordföranden Sven-Olov Carlsson ledde förhandlingarna och sedan överlämnades ordet till Karin Jarl Eriksson, som tog oss med på torpvandring i Tofterydsbygden och lotsade oss runt med hjälp av filmförevisning. Några intresserade besökare kunde också värvas till medlemmar i ÖHS.

§ 26 Hembygdsrådets årsmöte
Hembygdsrådets årsmöte hålls 1 april i NBV: s lokal. ÖHS får ha 3 ombud och det föreslogs omval av Ingrid Gunnarsson i styrelsen med Werner Ahlgren som ersättare samt Inge Norberg.

§ 27 Föreläsare från Smålandsakademin
I samband med Smålandsakademins årsmöte på Tallnäs kommer ledamöterna att hålla föreläsningar i kommunen. ÖHS kommer då att gästas av historikern Lennart Johansson den 23 april kl.18.00 i NBV-lokalen. Ämnet för föreläsningen är ”Myt och verklighet i mörkaste Småland”.

§ 28 Gamla Skillingaryd
Arbetsgruppen fortsätter tillsammans med arkivgruppen sitt arbete med affärerna i Skillingaryd förr och nu.

§ 29 Ekonomi
Kassören Ingrid gav en redogörelse över ekonomin: Plusgiro 20.140:82. Kassa 1.300:50.
Glädjande var att det redan inkommit 74 medlemsavgifter.

§ 30 Skrivelser o. rapporter
Förfrågan från ABF om samarbete hade inkommit, men ÖHS har ett bra samarbete med NBV, varför detta avslogs.

Vidare hade gjorts en förfrågan från SPF om att få låna en del av vårt arkivmaterial och utställningsmaterial. Detta avslogs.

Tack från Kultur- och fritidsnämnden för vår medverkan vid invigningen av Skillingaryds sporthall.

Meddelande från Kultur- och fritidsförvaltningen om ny Evenemangskalender 2009. Den kommer i fortsättningen att finnas i tidningen Framme, som utkommer en gång i månaden.

Vaggeryds kommun och IOGT-NTO inbjuder till konferens i Vaggeryd den 11 maj ang. kommunens alkoholpolitiska program.

Inbjudan till årsmöte med Jönköpings Läns Hembygdsförbund den 18 april i Jönköping.

Enkät från Sveriges Hembygdsförbund, som ifylldes under sammanträdets gång.

Blankett ang. ansökan om organisationsnummer inkommen.Vid telefonkontakt med skattemyndigheten ansågs att vår förening ej behövde detsamma, då vi ej är deklarationsskyldiga

§ 31 Övrigt: Kvartersnamn
Uppdrag från Kultur- och Fritidsnämnden att föreslå ytterligare 2 kvartersnamn på Fåglabäcksområdet samt 2 kvartersnamn på det nya området ” Gropabäcken”.
Förslag som antogs:
Fåglabäcksområdet: Rusthållaren, Hemmansägaren
Området Gropabäcken: Gropabäcken, Ravinen

§ 32 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålles OBS! Onsdagen den 15 april kl. 18.00 i Föreningslokalen

§ 33 Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och avslutade sammanträdet.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson, ordf.
Inger Carlsson Remnemark, sekr
Ingrid Gunnarsson, justerare

Dagordning 25/3 2009
Inlagt 17/3 2009

Styrelsemöte Nr 3 år 2009

Styrelsen för Östbo Historiska Sällskap
Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Tid: Onsdagen (Obs! dag) 25 mars kl.17.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående protokoll
3. Konstituering av styrelse
4. Utvärdering årsmötet
5. Hembygdsrådets årsmöte 1 april
6. Föreläsare från Smålandsakademin 23 april
7. Gamla Skillingaryd
8. Ekonomi
9. Skrivelser och rapporter
10. Övrigt
11. Nästa sammanträde
12. Avslutning

Protokoll 12/2 2009
Inlagt 17/3 2009

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 2 2009
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN
09.02.12 KL.17.00-19.30

Närvarande Sven-Olov Carlsson, ordförande
Werner Ahlgren, vice ordförande
Ingrid Gunnarsson, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Kjell Persson, styrelseledamot
Frånvarande Eva-Lisa Svensson, styrelsesuppleant
§ 11 Sammanträdet öppnas
Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 12 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 13 Planering årsmöte 12 mars
Ingrid har bokat nämndrum och lunchrum på Skillingehus ( enl.prislista 300:-/lokal ½ dag).
Ingrid beställer smörgåstårta 27 pers.
Sven-Olov tar kontakt med Karin Jarl Eriksson om filmförevisning.
Inger kontaktar Gullvi Alkemark om serveringen.
Punkterna för dagordning inför årsmötet genomgicks samt de olika valförslagen. Inger skriver dagordningen.
Verksamhetsberättelsen är klar och påskriven
Werner kopierar samtliga handlingar till årsmötet.
Ingrid kontaktar Per Bunnstad ang. annonsering.

§ 14 Hembygdsrådets årsmöte 1 april
Hembygdsrådets årsmöte kommer att hållas i Skillingaryd i NBV: s lokal 1 april kl.19.00. ÖHS står som inbjudare. Ingrid med medhjälpare ordnar med förtäring. Sven Engqvist kommer att medverka och informera om uppläggningen av Militärmusèet.

§ 15 Organisationsnummer
Då föreningen flera gånger fått förfrågan om organisationsnumret, vilket ÖHS inte haft tidigare, beslöts att begära om ett sådant hos Skattemyndigheten. Inger kontaktar myndigheten.

§ 16 Ekonomi
Ingrid redovisade den ekonomiska ställningen: Plusgiro:14.943:82. Kassa: 2.286:50.

§ 17 Gamla Skillingaryd
Rapporterades att arbetet pågår tillsammans med arkivgruppen om affärsverksamheten förr och nu i Skillingaryd.

§ 18 Skrivelser och rapporter
Den nya sporthallen i Skillingaryd skall invigas, och inbjudan till ÖHS har kommit om att få delta med en liten utställning och presentation, söndagen den 1 mars. Beslutades att skärmar ska lånas och några bilder av de fina kulturhusen från vårt arkiv visas.
Ingrid bokar skärmar på biblioteket.
Montering sker fredag 27 februari kl.10 i föreningslokalen

Skrivelse och information från Kultur- och fritidsnämnden om att Smålandsakademin skall hålla sitt årsmöte på Tallnäs den 23-25 april, och i samband med detta kommer flera föreläsningar att hållas i Vaggeryds kommun.

Inbjudan till Hembygdsförbundets årsmöte i Allianskykan i Jönköping den 18 april.

§ 19 Övrigt
Inget under denna punkt.

§ 20 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålles OBS! Onsdagen den 25 mars kl.17.00 i Föreningslokalen

§ 21 Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och avslutade sammanträdet.

Skillingaryd dag som ovan:

………………………………………. ……………………………………..
Sven-Olov Carlsson , ordf. Inger Carlsson Remnemark, sekr.

Dagordning 12 februari 2009
Inlagt 3/2 2009

DAGORDNING
Styrelsemöte Nr 2 år 2009

Styrelsen för Östbo Historiska Sällskap

Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Tid: Torsdagen den 12 februari kl.17.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående protokoll
3. Planering årsmöte
4. Hembygdsrådets årsmöte 1 april
5. Organisationsnummer
6. Ekonomi
7. Gamla Skillingaryd
8. Skrivelser och rapporter
9. Övrigt
10. Nästa sammanträde
11. Avslutning

Protokoll 15 januari 2009
Inlagt 19/1 2009

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 1 2009
FRÅN STYRELSEMÖTE HOS INGRID GUNNARSSON 09.01.15
KL.17.00 – 20.00

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Werner Ahlgren, vice ordförande
Ingrid Gunnarsson, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Kjell Persson, styrelseledamot
Eva-Lisa Svensson, styrelsesuppleant

§ 1 Sammanträdet öppnas
Inbjudan hade kommit från kassör Ingrid Gunnarsson att hålla sammanträdet hos henne, då hon genomgått en höftoperation och har lite rörelsesvårighet. Hon välkomnade oss och tackade för den blomma hon fått efter operationen.
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Dagordning och föregående mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 3 Planering inför årsmötet
Förslag framkom om att årsmöte hålles 12 mars eller 19 mars.
Lokal för årsmötet beslöts att nämndrummet och personalmatsalen i Skillingehus bokas. Ingrid ordnar detta och tid för årsmötet blir kl.18.30.
Vidare diskuterades någon form av underhållning och Några förslag uppkom:
1/ Karin Jarl Eriksson berättar om ” Torpvandringar i bygden”.
2/ Lage Bard, Åsenhöga: ”Bruket i Marieholm”.
3/ Nils Bondesson: ” Flygets historia i Skillingaryd”.
Sven-Olov tillfrågar Karin Jarl Eriksson i första hand. Werner tillfrågar Lage Bard.
Verksamhetsberättelse sammanställs av sekreteraren till årsmötet.
Beslutades att skicka kallelse till årsmötet till alla medlemmar samt inbetalningskort för medlemsavgift. Ingrid och Inger ordnar detta och breven utdelas av styrelsen.
Annonsering sker i Finnveden NU och ombesörjs av Per.

Vidare beslöts att försöka få till stånd en valberedning samt även bearbeta några medlemmar att komma med i styrelsen. Sven-Olov och Ingrid kontaktar.

§ 4 Evenemangskalendern
Uppgifter att inlämnas före 30 januari för perioden mars – maj blir för vår del endast årsmötet när datum fastställts.

§ 5 Ekonomi
Ingrid visade att resultaträkningen redan var klar och att revisorerna var kontaktade.
Årets tillgångar pr. 31/12-08 utgjordes av kr.18.051:32 vilket visar att vi har en god ekonomi inför 2009.

§ 6 Gamla Skillingaryd
Arbetsgruppen Gamla Skillingaryd och arkivgruppen fortsätter med det påbörjade projektet om affärer. Till våren blir det fortsättning med Tofteryds kyrkogård.

§ 7 Skrivelser och rapporter
Försäkringsbekräftelse gällande Hembygdsförsäkring som Sveriges Hembygdsförbund skickat.
Tack från Jönköpings läns arkivförbund för vår medverkan i samband med Arkivens dag 2008. Sammanställning och presentation medföljde.
Information om att Arkivens dag blir 14 november 2009 och temat för arkivdagen blir ” På liv och död”.

§ 8 Övrigt
Inget att anteckna.

§ 9 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde ska hållas Torsdagen den 12 februari kl.17.00 i Föreningslokalen.
Ytterligare ett sammanträde ska hållas före årsmötet.

§ 10 Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och avslutade sammanträdet.
Ingrid inbjöd oss till kaffebordet där en härlig smörgåstårta serverades med både dricka och kaffe och kaka under stor gemytlighet.
Sven-Olov tackade för att vi fick komma till henne och önskade god bättring.

Skillingaryd dag som ovan

………………………………………… …………………………………………
Sven-Olov Carlsson, ordf. Inger Carlsson Remnemark, sekr.

Dagordning 15 januari 2009
Inlagt 7/1 2009

DAGORDNING
Styrelsemöte Nr 1 år 2009

Styrelsen för Östbo Historiska Sällskap

Plats: OBS! Ingrid Gunnarsson, Geijersgatan 12
Tid: Torsdagen den 15 januari 2009 kl. 17.00

1. Sammanträdet öppnas

2. Dagordning och föregående protokoll

3. Planering inför årsmötet

4. Evenemangskalendern Vaggeryds kommun

5. Ekonomi

6. Gamla Skillingaryd

7. Skrivelser och rapporter

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde

10. Avslutning