Protokoll Östbo Historiska Sällskap www.skillingaryd.nu
ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 10
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 06.12.05 KL.17.00–19.15
Närvarande:
Werner Ahlgren ordförande
Sven-Olof Carlsson vice ordförande
Ingrid Gunnarsson kassör
Inger Carlsson Remnemark sekreterare
Frånvarande: Ingemar Blomqvist ledamot
Bertil Magnusson styrelsesuppleant

§ 83 Sammanträdets öppnande
Ordförande Werner Ahlgren öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 84 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordningen godkändes och föregående mötesprotokoll genomgicks.

§ 85 Utvärdering Arkivens Dag 11/11
Arkivens Dag på Järnvägshotellet blev en bra dag för ÖHS.
Det visade sig att idèn att förlägga utställningen till en restaurang blev mycket uppskattat. Restaurangägarna Inger och Jonny var mycket nöjda med dagen. De serverade fisksoppa och gulaschsoppa till de som önskade äta lunch.
Ett hundratal personer besökte utställningen sammanlagt under lördagen och söndagen. Flera berättade ytterligare om bilderna.Dessutom kom en man med en tavla, sammansatt av tre foton över gamla bebyggelsen i början av 1900-talet. Vi fick låna tavlan för att scanna av den och ev. förstora den. Två lotterier försåldes och vinsterna var naturligtvis kokböcker, men även andra böcker ingick i lotteriet. Det blev att bra tillskott till kassan.
Efter helgen flyttades utställningen till biblioteket, där bilderna visades under några veckor. Även där besågs den av ett flertal. § 86
Gamla Skillingaryd
a/ Ingrid rapporterade att de gravstenar på Tofteryds kyrkogård, som fotograferats, var nu inlagda på data med texter och skall nu på cd-skiva skickas till Släktförbundet i Göteborg för sammanställning.
b/ De foton som vi använde vid vår utställning ”Hus i goda händer” är ganska små. Beslöts att kontakta en fotofirma för att få dessa och även andra foton förstorade till exempelvis 11x15 cm.
c/ Beslöts att inbjuda representanter från Tofteryds Hembygdsförening till vårt nästa sammanträde, för att diskutera ev. överförande av arkivdokument rörande Skillingaryd, som finns i arkivet i Tofteryds skolbyggnad. Werner kontaktar.
d/ Förslag väckt av Per Bunnstad , om att kontakta Fotoklubben för ev. samarbete, för att bidraga med textdokumentering till fotohäften. Per kontaktar.

§ 87 Bidragsansökan
Bidragsansökan till Vaggeryds kommun har inskickats tillsammans med verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse.

§ 88 Beskrivning 5 objekt Kulturarvsmiljöer
Objektbeskrivningar till projekten ”Kulturarvsmiljöer” i vår bygd ifylldes. Nu ska kartor, bilder och textmaterial insamlas för att sedan lämnas vidare i slutet av januari 2007.

§ 89 Rapporter och skrivelser
Skriftlig ekonomisk redovisning från kassören.
Nya uppgifter till Hembygdsguiden sändes till Sveriges Hembygdsförbund.

§ 90 Övrigt
Inget under övrigt.

§ 91 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålles Tisdagen den 16 januari 2007 kl.17.00 i Föreningslokalen.

§ 92 Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och önskade God jul och Gott Nytt år
och förklarade sammanträdet avslutat.

Skillingaryd som ovan
Werner Ahlgren Ordf. Inger Carlsson Remnemark Sekr.