Protokoll Östbo Historiska Sällskap
ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 03.09.09 kl. 17.00-19.15
Närvarande
Nils Bondeson, ordförande,
Werner Ahlgren, v. ordförande,
Ingrid Gunnarsson, sekreterare,
Stig Wahlström, kassör
Bertil Magnusson, ledamot
Inger Carlsson-Remnemark, ledamot
Frånvarande Ann-Mari Gudmundsson, v. sekreterare,
Wivianne Nykvist, styrelsesuppleant
§ 49 Sammanträdet öppnande
Ordföranden Nils Bondeson hälsade välkommen.

§ 50 Dagordning och rutiner
Dagordningen godkändes.

§ 51 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 52 Gamla Skillingaryd - Lägesrapport
Gruppen meddelade att vårens kyrkogårdsvandring var välbesökt. Tyvärr blev vädret ganska kyligt.
Efter sommaruppehållet har gruppen endast varit samlad en gång och kommer att fortsätta ”Skillingaryds Gårdar”. Arbetet är mycket omfattande och det är därför ovisst när det kan presenteras offentligt. Gruppen önskar göra studiebesök på Lantmäteriet och Göta Hovrätts arkiv.

§ 53 ”Arkeologi”
Nils Bondeson redogjorde för vårens och sommarens aktiviteter.
Lägesrapport En kurskväll besöktes Byarum. NO om Byarums hembygdsgård ligger Gärahovs Storäng med ett flertal domarringar. NV därom vid Byarums kyrka finns också en domarring. Kunnig guide var Stig Persson .
Under sommaren har Arkeologikursen deltagit i Museiföreningens lägerkvällar på skjutfältet då man bl.a.besökt, Munkakällan samt domarringen Ö om Moliden. Arkeologicirkeln avslutas i Nennesmo, Reftele, där arkeolog Jörgen Gustafsson från Jönköping kommer att presentera utgrävningarna.

§ 54 Övergripande planering för hösten.
Arkeologi Någon fortsättning med Arkeologicirkeln är inte planerad.
Arkivet Arkivets arbetsgrupp träffas som vanligt 1 gång per månad.
Frimärkets Dag Den 4 oktober, marknadsdagen, firas Frimärkets Dag, som i år behandlar båtar. Per Bunnstad, som ansvarar för aktiviteterna, vill göra en utställning i Museiföreningens lokal och önskar låna skalenliga modellbåtar.
Arkivens Dag Den 8 november firas Arkivens dag. Den ska egentligen handla om Idrott. ÖHS kommer att ha öppet kl 10.00-13.00 och visa våra samlingar samt en utställning med gamla foton, då vi hoppas få hjälp med identifiering av personerna.

§ 55 Medlemsnummer
Stig Wahlströms föreslog att inbetalningskorten för medlemsavgiften förses med medlemsnummer och delas ut tillsammans med ÖHSboiten. Ett bra förslag som genast antogs.

§ 56 Ändring av dag
Ann-Mari Gudmundsson meddelade till kvällens sammanträde att för styrelsemöten hon under hösten är förhindrad att delta i sammanträden under tisdagskvällar. Därför beslöts förlägga styrelsemötena till onsdagar.

§ 57 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 8 okt. 2003 kl. 17.00 i Föreningslokalen.

§ 58 Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och förklarade sammanträdet avslutat.
Skillingaryd som ovan

Nils Bondeson, ordf. Ingrid Gunnarsson, sekr.