Protokoll 2020–
Östbo Historiska Sällskap

 Protokoll 200221
Inlagt 27 februari 2020

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 2, den 21 februari 2020 kl 14.00.

Närvarande: Jenny Larsen ordf, Gullvi Alkemark, Linnéa Hugosson, Jonas Åkerman, Per Pettersson samt adjungerad kassören Ola Hugosson. Förhindrad: Kjell Persson. Inga ersättare.

§ 1 Sammanträdet öppnades och dagordning fastställdes.

§ 2 Ekonomi.
Inga särskilda förändringar i ekonomin.

§ 3 Information och rapporter.
a. Linnéa deltog i kursen ”Att göra en bra hembygdsbok bättre” och fick många matnyttiga tips.
b. Kallelse till Hembygdsförbundets årsmöte 18 april i Tranås har kommit. Styrelsen utser ombud.
c. Uno Jonsson och Ola har färdigställt och skickat in ansökan till Riksantikvarieämbetet om bidrag till vagnsmuseet i Hembygdsparken.

§ 4 Kommande aktiviteter
a. Årsmötet 11 mars. Verksamhetsberättelse är skriven. Kallelser är skrivna, och de som ska gå med post paketerades. Linnéa beställer smörgåstårta för 40 personer, Gullvi gör övriga inköp.
b. Öppet hus 22 februari: Linnéa håller föredrag om nykterhetsrörelsens historia i våra bygder och i Sverige. Skärmar med foton och föremål har gjorts i ordning vid arbetsmötena.
c. Öppet hus 4 april: planen är att visa den intervju Ola har filmat med Bruno och Birgitta Svensson.
d. Ola och Linnéa kommer att intervjua och filma Herbert Storck kommande vecka.
e. Senare förslag: Hornmusikkårernas historia? Väckelserörelsernas historia? Sten Stures skillingarydsbesök?

§ 5 Övrigt
a. Vid kommunens kulturhelg 28-29 mars kommer Ola att guida på Bissefällutställningen.
b. Jenny fyller på webbsidan kontinuerligt med nytt (=gammalt) material.
c. Nya QR-koder är framtagna och kommer att koppla till ÖHS hemsida, varifrån man kommer vidare till minnen.se.

§ 7. Styrelsemöte 20 mars 2020 kl 14.00 (fika Jenny).

§ 9 Avslutning

Linnéa Hugosson, sekr.
Jenny Larsen, ordf.

Protokoll 200117
Inlagt 31 januari 2020

Östbo Historiska Sällskap
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 1, den 17 januari 2020 kl 14.00.

Närvarande: Jenny Larsen ordf, Gullvi Alkemark, Linnéa Hugosson, , Jonas Åkerman samt adjungerade Per Bunnstad, Uno Jonsson och kassören Ola Hugosson. Återbud från Kjell Persson. och Per Petterson. Inga ersättare närvarande.

§ 1 Sammanträdet öppnades och dagordning fastställdes.
§ 2 Extra ärenden:
a. Skillingayds Fotoklubb har krympande verksamhet. Per Bunnstad föreslår att han får diskutera arkivet med deras styrelse. Det vore en fördel att ha fotoarkiv samlat på ett ställe och ha allt digitalt registrerat.
b. Per Bunnstad har i alla år avstått från att debitera annonskostnader på skillingaryd.nu. Styrelsen är beredd att framdeles betala annonserna.
c. Valberedningen arbetar inför årsmötet. Efterträdare till avlidne Lars Källgren behövs, och Uno Jonsson är villig att ställa upp.
d. Ola Hugosson har en idé om att vagnsmuseet i Skillingaryds hembygdspark borde göras mer tillgänglig. Samtal med Riksantikvarieämbetet har visat att de kan ge full täckning för kostnader. Styrelsen är positiv till att ÖHS står bakom en bidragsansökan om Tofteryd-Hagshults hembygdsförening också gör det. Förbättringarna bör vara klara till Möbelriksdagen 1 mars 2021 som äger rum i Skillingaryd.

§ 3 Ekonomi
Kassören visade preliminärt bokslut. Behållningen är cirka 70.000 kronor

§ 4 Rapporter
a. Medlemsstatistik är insänd till Hembygdsförbundet, 70 medlemmar vid årsskiftet
b. Linnéa Hugosson deltar i kurs om framställning av hembygdsböcker, 17 februari i Värnamo.

§ 4 Utvärdering Öppet hus
Den 8 november kom 43 personer. Uno Jonsson läste upp en historik han hade sammanställt om Thulins vagnfabrik, och Ola Hugosson visade bilder på olika slags vagnar och bilar och berättade om dem. Utanför lokalen stod en åkvagn som Uno hade lånat ner från hembygdsparken.

§ 5 Kommande aktiviteter
a. Årsmötet 11 mars. Karin Malmsten har bokats för ett föredrag. Linnéa diskuterar tema med henne. Styrelsen ställde sig bakom ordf:s förslag till verksamhetsplan med tillägg bl a om ökat samarbete med andra föreningar samt medverkan till att Skillingaryds hembygdspark och dess samlingar blir mer tillgängliga.

b. Öppet hus 15 februari (senare ändrat till 22 februari). Tema om nykterhetsrörelsens framväxt i bygden, med anledning av att NTO-lokalen upphör 31 januari. Linnéa och Ola förbereder föredrag och bilder.

c. Ola har färdiga intervjuer med Bruno och Birgitta Svensson samt Rune Storck för att kunna visa vid kommande Öppet hus. Senare förslag: Hornmusikkårernas historia? Väckelserörelsernas historia? Något om Sten Stures skillingarydsbesök?

d. Rolf Fredriksson kunde inte komma till årsmötet men är bokad för den 5 maj kl 19.00. Detta bestämdes då Rolf råkade ringa vid ett tillfälle när nästan hela styrelsen var samlad för arbetsmöte. Skillingaryds församlingshem är bokat, och styrelsen beslöt nu att te och ostsmörgåsar ska serveras efter föredraget, vars tema Linnéa ska rådgöra med Rolf om. Han erbjuder sig att medverka gratis, som tack för vårt arbetet.

§ 6. Pågående arbete
Solveig Olofsson och Marianne Odestrand fortsätter efter juluppehåll att varje vecka ett par timmar arbeta med digitalisering av fotografernas kundregister. Jonas Åkerman har påbörjat skanning av bilder.
Vår epostadress är ostbohistoriska@gmail.com. Hemsidan har fått ett nytt, enklare namn och heter nu https://www.hembygd.se/ostbo .

§ 7. Styrelsemöte 21 februari 2020 kl 14.00 (fika Gullvi).

§ 9 Avslutning

Linnéa Hugosson, sekr.
Jenny Larsen, ordf.