Gamla Skillingaryd
Östbo Historiska Sällskap

www.Skillingaryd.Nu
Gamla Skillingaryd om Storgatan

Summering inför Gamla Skillingaryd. Sammanställt av Ingrid Gunnarsson 19 mars 1998.
Vi kommer senare att komplettera med bilder och teckningar

Gamla Skillingaryd tema: Storgatan
Samling vid Sundbergs hörn den 15 maj kl 18.30 för promenad längs Storgatan till korsningen Sturegatan.
Försäljning av biljetter för inträde till bildvisning och kaffe i Frälsningsarmén.
Per Nordh videofilmar.


Storgatan 2 -Sundbergs hörn
David Aronsson byggde den som bostadsfastighet men flyttade aldrig in där. Elghammars mattförsäljning Ägare: Lennart och Ingegerd Elghammar

Storgatan 4
Madam Svanström på Marielund hade brännvinsutskänkningsrättigheter intill regementet, vid ”nuvarande Bröd. Johansson Möbel AB:s hus”. Denna krog drev hon parallellt med gården. Hon hade planer att bygga en herrgård på Marielund, men mäktade bara med två flygelbyggnader. Hon kom på obestånd och en kopparslagare vid namn Sundberg från Värnamo köpte hennes fastighet omkring 1865. Vid den här tiden låg ladugården där Frälsningsarmén och Fribergs fastigheter står. Omkring 1900 revs den och delar flyttades till en plats bakom nuvarande Sparbanken.

Affärs-och bostadsfastigheten byggdes enligt skissen. Det finns en murstock i varje byggdel.
På 1870-talet anlade Sundberg en fontän med trärörledning från Båramo. Fontänkaret tjänade, så länge Aronsson levde, som blomsterplantering.

FONTÄN

(Beskrivning: Kenneth Åberg)

”Från brännvinsmagasin till affärshus”.
Den numera kallade Aronssonska fastigheten var ursprungligen ett brännvinsmagasin, som patron Axel Sundberg 1878 påbyggde till affärs- och bostadsfastighet. Troligen startade herr Sundberg strax efter uppförandet speceriaffär i södra delen av fastigheten. I början av 1890-talet behagade det herr Sundberg att stänga affären och lägga upp lagret på magasinet, där det förstördes. Någon gång i början av 1900 hölls auktion på det som ej var totalt förstört. Jag minns mycket väl både när affären stängdes och när auktionen hölls.
Affärslokalen hyrdes av firma Claes Johanssons efterträdare i Värnamo, som i slutet av 1890-talet överlämnade affären till de fyra systrarna Pettersson, som inflyttade från Nässjö. Systrarna Ida, Hulda och Ädla idkade en i vida kretsar mycket välrenomerad dambeklädnadsaffär i förening med damskrädderi. I norra delen av fastigheten öppnade Hanna samhällets första konditori.
Genom giftermål blev herr Aronsson ägare till fastigheten. Då uppfördes enplansdelen och Aronsson startade speceriaffär i norra delen och herrbeklädnadsaffär i södra delen.
1931 startades agenturaffär från ett litet kontor inpå gården - en betydande agenturaffär på Norrland. Huvudsakligen var det möbler som levererades, men också vagnar, kokspisar och vattenvärmare. Nederlag fanns i Hoting, Härnösand och Gällivare.
Strax före andra världskrigets utbrott köpte Aronsson 4000 bil- och lastvagnsdäck för successiv leverans. Då kriget bröt ut kom disponenten för firman ner och ville att Aronsson skulle annulera ordern, vilket han ej gick med på. Det hade till följd att firman levererade alla däcken på en gång, vilket medförde stora besvärligheter med lagermagasinering.
Vid en semesterresa i Dalarna kom Aronsson i förbindelse med en fabrikör, som vävde fina linnedukar. Aronsson, liksom på prov, köpte några dukar. De visade sig säljbara och det blev en storaffär över en stor del av södra Sverige.
1965 överlät Aronsson herrbeklädnads- och speceriaffärerna, men behöll dukaffären.
Möbelhandlare Seth Johansson övertog affärslokalerna och bedriver en fin möbelrörelse där. För två år sedan övertogs även dukaffären.
Ännu bedrivs stora och fina affärsrörelser i det 104-åriga affärshuset.”
(1982.09.06 av John Bengtsson)

Personhistoria
Handlanden Axel Magnus Sundberg född 1832 i Växjö (1900, fd handl. 1910)
Hustru Johanna Charlotta Mörk f. 1842 i Värnamo
Dottern Ellen Charlotta Alexandra Hanna f. 1877 i Tofteryd, gift se nedan
Sonen Hans Axel Teodor, student, f. 1875 i Tofteryd
Dottern Nina Nanny Elisabeth f. 1879 i Tofteryd, gift med Lindmark, se nedan

Specerihandlare. David Leopold Aronsson, född 1886 i Västra. Torsås, (start. 1908.
gift med Ellen Charlotta Alexandra Sundberg född 1877 (förs.bok 1920)
Försäljning. av åkdon, kläder, specerier och diverse; tillverkning av läskedrycker.
(Jkp läns kalender 1917)
Handelsbokhållare Per Gustaf Reimer född 1886 Andrerum Krist.län (förs.bok 1910), Handelsförest.1920. Handelsbokhållare Johan Julius Bernhard Bengtsson, född 1900 i Vrå Kronobergs län
Aronsson och Bengtsson Speceriaffär 1920-1965
Ägare: David Aronsson och Julius Bengtsson,- Roland Bengtsson
Anställda: Irma Bengtsson, -- Bardh, Roland Bengtsson
Reimers Herrekipering
Anställda: Eric Ericsson, Eric Glavå
030331-2206
Anställd: Olle Nyström
Bröd. Johanssons Möbelaffär
Ägare: Seth och Göte Johansson


3. Gustaf Kvists kiosk
Gustaf Kvist f. 1886
Anna Svensson
Brita Kvist
Brita Kvist berättar: Min mor startade hattaffären 1911 i Erikssonshuset, (Göte Gustafssons Bok och Pappershandel) vid Stationsgatan. Den flyttades sedan till Källedal och familjen bodde hos kakelugnsmakare Ljungblad ungefär 1913 till 1915. Familjen flyttade till urmakare Svenssons 1915/1916.
Gustaf Kvist startade kioskrörelsen 1927/28. Den inrymdes i en liten sexkantig byggnad, som stod på trottoaren vid Storgatan utanför Svenssons fastighet. Man sålde tidningar, tobak, frukt och choklad till skillingarydsborna men mest till militärerna. På den tiden kostade en ask med 10 styck av de billigaste cigaretterna -Turk - 17 öre, Bridges 35 öre per ask, 2 st för 7 öre. En ask Göteborgssnus kostade 18 öre. Chokladkakor kostade 25 öre, men det fanns också för 10 öre och kolorna kostade 5, 2 ,1 eller t.o.m. bara _ öre. Tidningarna var också billiga - En rolig halvtimme kunde köpas för 10 öre, Lektyr,_Allas Veckotidning, Hela Världen för 15 öre. Hemmets Veckotidning, Hemmets Journal och Vårt hem kostade 35 öre medan Veckojournalen kostade hela 50 öre. Detta var före andra världskriget, sedan steg priserna undan för undan. Kioskrörelsen upphörde 1952/53.

Proviantmagasinet - militärförråd flyttades 1952 till baksidan av Bröderna Johanssons Möbelaffär. Det har rivits i april i år (1998).


Storgatan 6
Envåningslänga av obestämd ålder. Magasinet stod ursprungligen där sparbanksfastigheten nu står, fast crika två meter längre åt öster.
Magasinet stod i norr-söderriktning, men rullades till sin nuvarande belägenhet. 1981.10.23
Kenneth Åberg
Sparbanken byggdes 1954-55
Anställda: Åke Jörnroth
Uno Johansson Gudrun Svensson m.fl.

Albertina Reens kiosk 1928


Storgatan 8
Skillingaryds Andelsmejeri startat 1936-38?
Anställda: Mejerist Gustavsson, sonen Göran Gustavsson
Åke Johansson
Erik Karlsson
Linnea Gustavsson
Mjölkkörare:
Pelle Ljungqvist, Gnosjö
Ivar Toftgård
Johan Holmberg
Johan
Hugo Johansson i Pålskog Tage Johansson

Bröderna Bengtssons Charkuteriaffär omkr 1930-1962

Ägare: Bengt och Gunnar Bengtsson
Ägare: Stina Bengtsson och Gösta Bornander 1962-1967
Gun Bornander
Jan Bengtsson
Henry Söderman Verktygsmakeri 1971-73

MC-delar 1973
Ägare:Karl-Erik Andersson
Janne Andersson

Bagare Johansson - Rebeckas – Bäckas
Personhistoria
Bagarmästare Klas Lorentz Johansson, f. 1888 Hylletofta (Förs.bok 1910)
H. Karolina Johannesdotter f. 1842 i Tofteryd
S. Karl Johan f. 1865 i T-d
D. Rebecka Kristina f. 1870 i T-d
D. Karolina Ulrika f. 1874 i T-d
S. Axel Teodor f. 1875 i T-d
S. Rudolf Simon f. 1880 i T-d
S. Ture Georg f. 1886 i T-d
Bagare Karl Johan Johansson f. 1865 i T-d
H. Ida Karolina Johansson f. 1868 i Burseryd
D. Sara Karolina f. 1897 i T-d
S. Sven Olof f. 1900 T-d
D. Sigrid Maria f. 1902 i T-d
D. Ester Ingeborg f. 1905 i T-d
D. Rut Margareta f. 1908 i T-d
D. Karin Gunborg f. 1910 i T-d
Grönsakshandlerska Rebecka Kristina Johansson (Förs.bok 1920)
” När man skulle köpa en blomma på 1920-talet gick man in genom verandan och till vänster i förstugan. Där stod den alltid lika gladlynta Rebecka Johansson och sålde blommor och konfekt. Tidigare hade bagare Johansson sin affär till höger i förstugan. Tillbygget längst till höger på bilden är själva bageriet. uppe på andra våningens stora gavelrum till vänster i bilden hade Tofteryds sparbank sin första lokal på 1870-1890-talen. Den lilla men tunga kassakistan bars dit uppför den smala, branta trappan en gång i veckan då banken hölls öppen, tidigare bara en fredag i månaden. De övriga dagarna förvarades den i en jordkällare intill.”


Storgatan 10
C A Petterssons fastighet
Charkuterihandlare Carl Albin Petersson, född 1877 Jönköping (Förs.bok 1910)
Försälningj av charkuterivaror startade 1899.
Radio & Foto
Ägare: Bertil Pettersson
Ingvar Sandblom
Hanssons Bokhandel
Ägare: Ingegerd Hansson
Konsums Charkuteributik
Anställd: Gullan Lejon


Storgatan 9
Fastigheten Storgatan 9 torde ha uppförts i början av 1900-talet, troligast 1912 av Gustav Johansson. Han var född i Fåglabäck, Skillingaryd 1876 och dog 1958. Gustav Johansson, som bodde i övervåningen tillsammans med brodern Karl, hade ”pigor” - Alva och hennes syster Gertrud Andersson.
Café
I fastigheten har bl a funnits caférörelse med Hildur Ståhl och Elin Almers som ägare. Detta var kring 1925. Exakt hur länge de hade caférörelsen är okänt.
Bok och Pappershandel
1932 tog Ingegerd och Ragnar Hansson över södra halvan av affärsdelen där de fram till 1942 hade Bok- och Pappershandel. Den flyttade de då tvärs över gatan till Storgatan 10.
Centralaffären
1933 öppnades en manufakturaffär av Aina och David Johansson under namnet Centralaffären. Först användes endast norra delen av affärslokalerna, men efter bokhandels flyttning 1942 disponerade Centralaffären hela nedre planet till affärslokal med bostad bakom densamma. 1973 lades Centralaffären ner, till viss del beroende på att David Johansson avlidit i en trafikolycka.
Rolands Present
I dess ställe flyttade Rolands Present in. Ägare var Karin och Roland Bengtsson. De hade startat sin affärsbana 1965 då de övertog Helmers Bosättning. Från 1987 är det mor och dotter Majlis och Eva Jonsson som driver affären under samma firmanamn som tidigare.
Johanssons Möbelfabrik (Fåglabäckspojkarna)
Gustav Johansson hade på västra sidan av fastigheten en möbelfabrik. Enligt historien låg den utmed Gropabäcken, som rann vid tomtgränsen mot ”Kurragatan”. (Detta namn har varit allmänt uttryck för den lilla gatan där polismakten hade en mindre byggnad som ”kurra” där man förvarade fyllerister m m.)
Fabriksbyggnaden, som var i två våningar, var uppförd av trä. På bottenvåningen var poler- bonar- och snickeriverkstad inrymda. Arbetarstammen bestod av 6-8 man och den huvudsakliga produktionen var fanerade sals- och sängkammarmöbler.
Gustav Johansson hade även försäljning av likkistor. Dessa förvarade han i bostadsfastighetens källare. Det lär finnas många, minst sagt egendomliga historier, om Gustav Johansson vid de tillfällen en anhörig skulle välja en kista. Kistorna målades vita för kvinnor och svarta för män. Det var Alfred Sandberg, som målade dem. Vid ett tillfälle, när Gustav Johansson hämtade kistor, lär han ha yttrat: Jag hoppas att jag får sälja några av de här!”
Nämnas kan att brodern Karl också hade en industri, hjul- och möbelfabrik, med huvudinriktning på hjultillverkning åt vagnfabrikerna på orten.
Efter Gustav Johanssons bortgång övertogs fastigheten Storgatan 9 av släkten i Fåglabäck. Artur Gustavsson med fru Astrid bodde i huset ett antal år. Håkan Johansson och Birgitta Nilsson köpte fastigheten och slutligen var det Birgitta Nilsson som stod som ägare. Hon drev damfriseringen ”Fågel Blå” i detsamma.
Möbelfabriken kom att vara ett hinder för Birgitta Nilsson, som bland annat gärna ville ha bra parkeringsmöjligheter på gårdsplanen. Att riva den gamla fabriken visade sig vara en svår nöt att knäcka. Den förklarades som ”K-märkt”, det vill säga kulturhistoriskt värdefull, och fick inte rivas. Från en del håll framfördes önskemål (Erik Nykvist) om att bevara möbelfastigheten för att använda den som möbelmuseum. Birgitta Nilsson överklagade och efter många turer avgick hon med seger och erhöll rivningstillstånd.
Efter annonsering lyckades hon, med god hjälp av virkeshandlare Per-Olof Persson, få Sune Olofsson från Gyllebo, Österlen i Skåne, att i stället för rivning plocka ner huset bit för bit. Ett arbete som han utförde så väl att inte ens en liten skada kan ses på trädet intill västra gaveln på huset.
Onsdagen den 11 september 1996 kunde så Sune Olofsson lasta de sista plankorna och till Birgitta lämna över endast grundmuren och diverse skräp från det som en gång varit Gustav Johanssons möbelfabrik.
Nye ägaren av fastigheten, Eva Jonsson fick alltså en tomt för parkering . För boende på servicehuset Jupiter och övriga grannar blev det en vackrare utsikt än tidigare med den gamla möbelfabriken i blickfånget.
Skillingaryd 1996.09.12 Bertil Pettersson (i ungdomen boende på Storgatan 10)

Centralaffären (Manufakturaffär)
Ägare: David och Aina Johansson
Anställd: Brita Hjelmer
Rolands Present flyttade in 1973-1988
Ägare: Karin och Roland Bengtsson
Anställd: Fru Forsberg
Gustaf Johanssons Möbelfabrik (Smålands & Ölands kalender 1912)
Tillv. av finare möbler och likkistor.


Storgatan 12
”Kristallpalatset” Sundbergs gästgiveri.
”Vi saknar fotografi på denna gamla märkliga byggnad, som låg där nu Turisthotellet ligger och revs när detta byggdes på 1910-talet. Det var då förfallet och hade uthyrts till andra ändamål. Sedan Axel Sundberg blev ägare till det på 1870-talet flyttades gästgiverirörelsen över till ”Sundbergs krog” vid gamla Tofterydsvägen.
Om de gamla gästgiveribyggnaderna här står det i Lagergrens anteckningar: ”Skillingaryd, en gästgivaregård på Skånska landsvägen mellan Jönköping och Värnamo är ett av de bästa bondehemman i Östbo härad och i anseende till den trafik, som där är rådande under mötestider och marknader, säkerligen det förnämsta i länet.
Gästgivaregården, som är avskild från byn, är skäligen väl bebyggd med tvenne tvåvåningshus, innehållande flera målade och passabla rum.
Folkmängden, som 1720 var 58 personer, utgjorde 1815 nära 100.”
(Lagergren var präst i Tofteryd 1759-1833).
Till denna gamla gästgivaregård hörde en stor ladugård, som låg norr om nuvarande Turisthotellet och nuvarande Tofterydsvägen (Kaffegatan). Även den revs på 1910-talet.
Några gästgivare som funnits i Skillingaryd:
Thomas Persson gästgivare på 1690-talet på uppdrag av Erik Dahlberg
Jonas Gabriel Höök f.1723 d. 1767. Hustrun hette Elisabet.
Josef Larsson f. 1707. Han hustru hette Maria f. 1700.
Peter Svensson och Maria Christina Baas. Vigda 29 okt 1769 Peter dog omkr. 1774.
Gabriel Höök-Svanström f. 1748. Vigd 1775 med ovanstående Maria Christina Baas.
Erik Gustaf Svanström f. 1755. Hans hustru var Christina Andersdotter f. 1789.
Johannes Jonsson f. 1794. Gift med ovanstående Christina Andersdotter.
Turisthotellet
Ägare: Lindmark
Ägare: Anders Carlsson byggdes om 1940 när tket höjdes
Ägare: Anna Persson och Elisabeth Gustavsson
Anställda: Anna Doolk, Anna-Lisa Persson- Svensson
Ägare: Inga Reen och Rune Svartsgård
Protons Huvudkontor


Storgatan 11
byggt 1904.
Tofteryds Sparbank 1905-1955
Anställda: Ordf. K G Toll (från och med mitten av 20-talet A J Friberg)
Räkenskapsförare Karl Hjertstedt
Kassör Johan August Bengtsson (säkert till 1933)
Kamrer Åke Jörnrot (Var tidigare anställd Smål Ensk. Bank 1931)
Fröken Hjertstedt
Landsfiskalkontor
Anställda: Kronolänsman Albert Fredrik Josua Lindqvist f. 1855 (förs.bok 1900)
Kronolänsman Johan Algot Vijkmark f. 1870 (Förs.bok 1910 och 1920)
Landsfiskal !! J A Vijkmark 1929 -
Landsfiskal Elmer Smith
Landsfiskal Gustaf Claesson
Landsfiskalbiträde Ekner
Fjärdingsman Einar Forsberg
Skrivbiträde: Iris
Bröderna Johanssons Möbelaffär (till 1965)
Petrus Erikssons Cykel- och Sportaffär


Storgatan 14
Fribergs (behandlat i samband med Kaffegatan)
AB El-Montage i Skillingaryd Erikssons Elaffär.
Telefonkiosk
Blomstermakerskan


Storgatan 13
John Bengtssons fastighet (köpt av Johannes Bengtssons sterbhus)
Huset troligen flyttat från ????? år ???
Bostads- och affärslägenheter
John Bengtsson hade ett rum till kontor.
Hans son Torsten Bengtsson drev tillsammans med sin kusin Lennart Hugosson i Hok postorderförsäljning av möbler. Mesta delen såldes till Norrland. Torsten Bengtsson avled endast 23 år gammal.
Robert Anderssons Musikaffär
Robert Andersson innehade musikhandel där mellan 1945 och 1960. Robert Anderssons Musikhandel förkunnade en fin kopparskylt ovanför ingången. Affären låg på nedre botten i norra delen. Innanför affären fanns två rum. Det ena användes som verkstad och det andra som målaratilje. I verkstaden reparerade Robert Andersson instrument.
Fraphers
Ägare: Ella Jonsson
Hemslöjdsaffär
Ägare: Tertuu Andersson
I bostadsdelen bodde på nedre våningens södra del John Bengtsson med familj. På andra våningens södra del Robert Anderssons familj och på den norra Einar Tillys familj. Utmed hela övervåningens framsida löpte en balkong - Mågafällan kallad. Andra hyresgäster var familjerna Philip Brodéns, Sahlins, målarmästare Helmer (Gusten) Johanssons.


Storgatan 16
Frälsningsarmén byggt 1922


Storgatan 15
Skillingaryds första skolhus byggt 1864-1865.
Redan 1855 började man planera att bygga ett skolhus i Skillingaryd, men man kunde inte komma överens om var det skulle placeras. En del ville att man skulle bygga det vid Götaströms posthus. Eftersom barnen i Fryebo då skulle få väldigt långt dit, skulle man vara tvungen att ha skola där också.
I februari 1864 blev det en svår storm, som fällde mycket skog. En del ansåg det som ett tecken från Gud att man skulle bygga skolhuset.
Hösten 1864 valdes en byggnadskommitté. Då blev det fart på arbetet. Någon skänkte en tomt på västra sidan av Storgatan (Skånska landsvägen), ungefär mitt emot nuvarande Frälsningsarmén.
Man uppförde ett skolhus 14 alnar långt och 12 alnar brett (8.4 x 7.2 m). Det var bråttom för den hyrda skollokalen hos handlanden Carl Thelander räckte inte till det stora barnantalet, som då fanns.
Trots att huset antagligen byggdes 1864, var varken fönster eller dörrar målade så sent som 1867.

Kommunalstämman den 31 okt 1865 § 4.
Ledamöterna beslutade att pigan Brita i Skillingaryd eger rätt att bebo skolhuset i Skillingaryd med en afgift af 10 rdr smt då hon får begagna lilla rummet och köket under den tid der ej är skola. Kan hon sedan överenskomma med skolläraren att efven under Skoltiden få bebo köket står det henne fritt. Dock får der ej bli någon försäljning af öhl, vin eller kaffe o. D. ej heller bli föremål för några allmänna sammankomster.

3/2 1862 antogs på försök den första kvinnliga småskolläraren Anna-Britta Petersdotter.
Allt undervisningsmaterial förvarade ”Skole-Britta” i ett träskrin, som hon bar med sig mellan rotarna. Skole-Britas skrin förvaras i Hembygdsgården, Skillingaryd. Skole-Britta var född 1830 och dog 1919.
1883 fick hon avsked från sin tjänst, som varat i 21 år. Hon ville inte genomgå seminarieutbildning, vilket krävdes för att få undervisa i fortsättningen. Någon pension var det inte tal om. Hon hade inget att leva av. Det berättas att Johan Glad brukade köra ett lass ved till henne varje år. Ett år sa han att han inte hade någon ved till henne. Efter stormen 1864 mötte Britta Johan. Då sa Britta: Nu har Gud fällt skogen åt dig, Johan.

Uddny Galds fastighet byggd 1907.
Uddny Glads far Carl Jonasson Glad sålde föräldragården i Torp, Tofteryd 1902 och familjen flyttade till Skillingayd. Carl Glad var lärd till smed av sin styvfar Erik Gustafsson hemma på gården i Torp. Han fortsatte i smedyrket sedan han flyttat till Skillingaryd och var smedarbetare hos O A Ljungberghs
Åkdonsfabrik i Skillingaryd. Hustrun Wilhelmina var en skicklig väverska och vävde på beställning allt från mattor till de finaste gardiner och dukar. Dottern Uddny var hennes hjälp i hemmet och med de många vävarna. Uddny bodde kvar i sitt hus till sin död. Hon hade testamenterat fastigheten till Svenska Alliansmissionens Yttre Mission. Den såldes seddan till Stiftelsen Kommunala bostäder och finns kvar i sitt ursprungliga skick med 3 lägenheter och ett gårdshus med 1 lägenhet.