Arkiv
Östbo Historiska Sällskap

Styrelsen fram till årsmötet 13 mars 2+13

Funktion

Namn och länk till e-post Adress Postnr Ort Tel bostad Tel arbete Mobiltele
Ordförande Sven-Olov Carlsson
Snickaregatan 11 568 32 Skillingaryd 037070870 073-9136569
Sekreterare Inger Carlsson-Remnemark Åkersvägen 14 568 30 Skillingaryd 037070910 0370-70910
Kassör Ingrid Gunnarsson (avliden) Geijersgatan 12 568 30 Skillingaryd 037070731 0370-70731 070-6930007
Ledamot Kjell Persson Ängstigen 6 568 32 Skillingaryd 037071191 0370-71191 073-0543712
Ledamot Eva-Lisa Svensson Sturegatan 46 568 31 Skillingaryd 0370-70935 0370-709 35  
Revisor Stig Wahlström Sandstigen 7 568 32 Skillingaryd 037071094
Revisor Rune Alm Kyrkväktareg. 6 568 32 Skillingaryd 037071089 0370-71089
Revisors-suppleant Per Pettersson Södra Järnvägsgatan 4 56830 Skillingaryd 037070098 070-3257467
Revisors-suppleant Erik Fredén (avliden) Norra Allégatan 8 56832 Skillingaryd 037070297 0370-70297
Valberedning utses senare av styrelsen
             


Arkiv
Vårt arkiv växer ständigt. Vill du hjälpa oss i vårt arbete, kanske donera eller deponera något. Kom då till oss. Arkivgruppen finns ofta på plats i vår lokal, Artillerigatan 31, källaren - längst åt väster. Vi är där säkrast första helgfria måndagen i varje månad kl. 17.00-19.00 men vi är även där andra tider.
Vårt arkiv är under uppbyggnad och vår arkivgrupp finns som regel på plats första måndagen i varje månad för att arbeta med arkivet.
Vi har börjat att dataregistrera det vi samlat in och på sikt kommer vi att publicera delar av detta på denna hemsida.

 

Bildarkiv
Vi samlar också in bilder och gör det tillsammans med Skillingaryds Fotoklubb, som har sitt bildarkiv i våra lokaler.

Bilder från studiebesök mm

22 maj 2000. Waggeryds Museiförening på studiebesök hos oss. Från vänster Ingrid Gunnarsson (ÖHS), Georg Boberg, Magnus Dauhn och Georg Boberg, alla museiföreningen samt från ÖHS Christer Andersson och Per Bunnstad.
9 november 2002. Arkivens dag. Vår ordförande Nils Bondeson i samtal med Evert Melin, ordförande i Waggeryds Museiförening.Foto: Per Bunnstad
Arkivens dag 9 november 2002. Ingrid Gunnarsson, till höger, visar handlingar ur arkivet för Susanne Wickbom. Foto: Per Bunnstad