Tofthagaskolan     www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu Startsidan för Hagshult Startsidan för Tofteryd


  Tofthagaskolan 2009


Ny Tofthagaskola byggs
Inlagt 9/8 2008
Tofthagaskolan ligger mycket nära badet vid Linnesjön.
Till höger ses kapellet vid Tallnäs. Skolan kommer alltså att ligga mycket nära stiftsgården och man ska samutnyttja en del lokaler.
Bygget av den nya Tofthagaskolan börjar snart.

Markarbetena inleddes före semestern – bilderna här är från den 16 juli.
I dag finns Tofthagaskolan strax intill kyrkan i Tofteryd och förskoledelen finns i Starkeborg i Hagshult. Nu satsar man på en gemensam lokal strax intill Stiftsgården Tallnäs. Bygget beräknas kosta 11–12 miljoner kronor.
Skolan blir på cirka 800 kvadratmeter och 50 skolelever och kring 30 i förskolan ska få plats här.
Man samordnar sina lokaler med Stiftsgården Tallnäs och kan därmed dra nytta av varann.

Per Bunnstad