Åkers kyrka www.skillingaryd.nu

Till startsidan för Åker

Länkar till följande sidor:
••• Energislöseri i kyrkan 1980 (inlagt 050106)
••• Vykort från Åker

Mer om Åkers kyrka finns att läsa i boken Mellan Härån och Rasjön 1981 sidan 127 ff. Det är en artikel om En kyrkoreparation på 1700-talet. Författare är Sven Carlsson.

Här nedan lite änu osorterade texter:

Åkers kyrka www.skillingaryd.nu

Till startsidan för Åker

Här följer ett antal artiklar med anknytning till kyrkan i Åker:

Kyrkan i Åker fyller 150 (ur Finnveden Fredag nr 13/1995)
Ingmar Nordström kommer till kyrkans jubileum i Åker (ur Finnveden Fredag nr 21/1995)
Åkers kyrka jubilerar: Nytt krucifix, gamla filmer, mässhake, Ingmar Nordström... (Ur Onsdagstidningen nr 39/1995)

Åkerborna hyllade sin kyrka (Ur Onsdagstidningen nr 40/1995)

Kyrkan i Åker fyller 150!

Bildtext - bilden kommer här senare: :
Den här vyen är från omkring 1910 och visar kyrkan och en del av bebyggelsen. Mycket har förändrats sedan dess, men kyrkan är intakt.

I år är det 150 år sedan kyrkan i Åker byggdes. Finnveden har gjort församlingen uppmärksam på detta och komminister Ebbe Appelros i Åker tycker att man bör ordna vissa festligheter. Inom kort väntas en liten kommitté utses för att dra upp riktlinjerna.
Det var 1844-45 som den nuvarande kyrkan uppfördes och en stor restaurering genomfördes nästan 100 år senare, 1937-38. Nu var inte Åker en okristlig bygd före 1840-talet. Nej, det fanns en kyrka på samma plats, den första troligen byggd på 1100-talet. Det finns uppgifter om en katolsk präst redan 1299.
Jean H. Andersson - mer känd som Jean i Harfall - skriver i boken Sveriges Bebyggelse, att bland de värdefullaste inventarierna är ett välbevarat krucifix från 1400-talet. Stora ringklockan är daterad 1528 med följande inskription: ”Ulf Meli stöpte. Gud och Jungfru Maria till lov. Curatus Andreas”.
För liten
Sven Carlsson skriver i ”Mellan Härån och Rasjön 1981” att den äldsta kyrkan var av trä och såldes i början av 1600-talet till Visingsö. Den därefter uppförda kyrkan var av sten, men ansågs för liten och revs 1845.
Alla kyrkor har något speciellt, men i Åker finns en bit därifrån något som är närmast unikt: drygt tio kyrkstallar. Dessa restaurerades förra året och de kommer säkert att uppmärksammas i samband med kyrkans jubileum.
Nu gäller det för församlingen att hitta lämpliga sätt att fira de 150 åren på. Det finns redan tankegångar på att med hjälp av eleverna i skolan göra en utställning eller något liknande. Det är bara en av flera idéer.

Av Per Bunnstad

 

Ingmar Nordström kommer
till kyrkans jubileum i Åker

Bildtext, färgbild- bilden kommer här senare
Ebbe Appelros, Marianne Bengtsson och Ulla Hansson ingår i jubileumskommittén. Det gör också Gösta Sandberg, som inte var med vid den här träffen. Ebbe, Marianne och Ulla visar i stället Göstas fina målning av den 150-åriga kyrkan i Åker.

Söndagen den 1 oktober är det Mikaelidagen och Åkers församling kommer att fira den dagen lite extra. Då ska man nämligen uppmärksamma att kyrkan är 150 år. Det sker bland annat med en konsert av välkände växjömusikern Ingmar Nordström.
En kommitté arbetar just nu en rad olika aktiviteter. I kommittén ingår prästen i Åker, Ebbe Appelros, kyrkvaktmästaren i Åker, Gösta Sandberg, Marianne Bengtsson från Äddebo och Ulla Hansson från Pålskog. Denna kvartett har dragit upp riktlinjerna.
Programmet är inte fastställt i detalj men det finns några hållpunkter. Som inledning blir det högmässa i kyrkan. Under dagen ska Sven ”Föreberg” Carlsson guida i kyrkan, det blir kaffeservering, en utställning med mera. Kommittén undersöker bland annat möjligheten att visa gamla filmer från bygden.
Michael Kjörling har tidigare varit präst i Åker. Han är en av gästerna och han ska berätta om sin nuvarande verksam inom SKUT, Svenska Kyrkan i Utlandet.
Ingmar Nordström
Som avslutning på dagen blir det konsert med Ingmar Nordström.
- Programmet heter I fädernas kyrka. Det omspänner stora kompositörer som Wilhelm Pettersson-Berger, Bach, Mozart, Händel och Haydn. Det är välkänd musik, men på altsaxofon och dragspel - ett konsertdragspel kallat ackordeon. Det är unga instrument och det tycker vi är spännande, säger Ingmar.
Den andre medverkande är Ingemar Hedberg, även han från Växjö. Ingemar jobbade bland annat i 20 år tillsammans med Harry Brandelius.
Det var den 19 december 1991 som Ingmar Nordström spelade sista gången med sin egen orkester, men han har inte pensionerat sig ännu:
- Jag fyller 64 i år och fick i dagarna ett besked om vad jag får för pension när jag fyller 65, säger Ingmar.
Men han har inga som helst planer att pensionera sig. Musik är bland det viktigaste i livet. Numera reser han inte runt i parker och andra liknande etablissemang. Nu gäller mer kyrkan.
Förutom programmet tillsammans med Ingemar Hedberg har han två andra huvudsakliga sysslor. Ingmar Nordström medverkar i ”Människan och skapelsen”, ett program som numera bortgångne biskopen Jan-Arvid Hellström kom med idén till. I detta arbete ingår även Lena Eriksson och Bert Månsson. Bert var i 25 år organist i Ingmar Nordströms Orkester.
Dessutom hjälper Ingmar till som solist åt olika musikkårer runt om i landet.
1100-talet
Det var 1844-45 som den nuvarande kyrkan uppfördes och en stor restaurering genomfördes nästan 100 år senare, 1937-38. Det fanns en kyrka på samma plats, den första troligen byggd på 1100-talet. Det finns uppgifter om en katolsk präst redan 1299.
Den äldsta kyrkan var av trä och såldes i början av 1600-talet till Visingsö. Den därefter uppförda kyrkan var av sten, men ansågs för liten och revs 1845.
Av Per Bunnstad

 

Åkers kyrka jubilerar:
Nytt krucifix, gamla filmer,
mässhake, Ingmar Nordström...


Bildtext:
Ingmar Nordström är dragplåstret i kvällens firande i Åkers kyrka.


Det blir ett stort firande i Åkers kyrka och församlingshem på söndag. Då uppmärksammas att det är 150 år sedan kyrkan togs i bruk.
Det blir en jubileumsmässa, sammanlyst för hela pastoratet. Komminister Ebbe Appelros leder samlingen och förre prästen i Åker, Michael Kjörling, predikar.
I anslutning till mässan kommer ett altarkrucifix att invigas. Det är Gunnar ”Bissefäll” Svensson som snidat och skänkt detta till kyrkan.
I kyrkan ska denna dag även finnas en mycket gammal och fin mässhake som en gång tillhört församlingen, men som numera förvaras på Jönköpings Läns Museum.
Efter mässan blir det rundvandring då Sven ”I Föreberg”Carlsson berättar om kyrkan.
I församlingshemmet blir det kaffeservering. Även Östbo Historiska Sällskap medverkar med en liten utställning och säljer vykort från bland annat Åker. Föreningen visar även en del gamla filmer som Joel Andersson tagit och som nu förts över på video. Sällskapet hoppas att till söndag ha hunnit få fram Joels filmer om renoveringen av kyrkan på 1930-talet och 100-årsjubiléet 1945. Dessutom visas ett par andra filmer från bygden.
Efter en paus fortsätter aktiviteterna i församlingshemmet och som avslutning blir det en konsert i kyrkan med Ingmar Nordström och Ingemar Hedberg från Växjö. De medverkar under rubriken ”I fädernas kyrka”.

 


Åkerborna hyllade sin kyrka

Bildtexter i prioordning:
1
De fyra medverkande prästerna vid 150-årsfirandet var från vänster Carl-Olov Möllerström, Charlotta Westin, Ebbe Appelros och Michael Kjörling.
2
Jubileumsgudstjänsten innehöll bland annat nattvardsgång.
3 Sven Carlsson
Det Sven ”i Föreberg” Carlsson inte kan om Åkers kyrka är knappast värt att veta. Sven berättade detaljrikt om hur Åker fick en ny kyrka, vilken stod klar för 150 år sedan.

1845 stod Åkers ny kyrka klar och i söndags högtidlighölls 150-årsjubiléet. Besökarna fick en mycket detaljerad genomgång av kyrkbygget. Det var Sven ”i Föreberg” Carlsson som vid två tillfällen under dagen gav en utförlig information om kyrkbygget.
I högmässan medverkade prästerna Carl-Olov Möllerström, Charlotta Westin, Ebbe Appelros och Michael Kjörling. Charlotta och Michael har varit präster i församlingen medan Ebbe är den nuvarande församlingsprästen.
Gunnar ”Bissefäll” Svensson hade snidat ett altarkrucifix, vilket han lämnade över till Åkers församling. Åkers och Tofteryds kyrkokör medverkade under ledning av Ulf Svenzon.
I församlingshemmet serverades kaffe. Östbo Historiska Sällskap visade Joel Anderssons filmer från kyrkans restaurering 1938 och 100-årsjubiléet sju år senare. Dessutom var det filmer från församlingen på 1950-talet. Sällskapet stod också för en liten utställning om sin verksamhet med inriktning på Åker.
Som avslutning på dagen gav Ingmar Nordström och Ingemar Hedberg en mycket uppskattad konsert i kyrkan.