Flyghistoria www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu

Bilder med anknytning till flyget längre ned på sidan

Erbjudande på boken Vingar över Ljungheden
Endast 290 kronor – med porto prissänkt till 340 kronor
Betalning till pg 34 27 69 –7 (Per Bunnstad).

Tänk på att upplagan är begränsad.
Frågor besvaras av Per Bunnstad


Här finns boken att köpa:
Skillingaryd: Skillingaryd Nu, Stationsg 3, 3 vån, Jonssons Konditori, ICA Nära Lagahallen, Biblioteket
Vaggeryd: ICA Supermarket, Konsum, Magnisa Stuga, Preem, Biblioteket
Värnamo: Ronnes Samlarbod, Hist. Sällskapet Gamla Wernamo Växjövägen. 3 må-fr 9–12

Här följer ändringar/kompletteringar
av innehållet i boken
Sidan 140
Det står Bulldog 1972–1978 – ska vara att den användes minst till 1997, eventuellt längre
Sidan 166
Det står 1 maj 1949. Ska vara 1 maj 1948. (inlagt 19/1 2010)
Sidan 266.
Bildtext på övre bild ska vara:
Flyg- eller ballongfoto över Västra Lägret från norr. (inlagt 28/12 2009)


Sista handen vid flygboken
Inlagt lördag 21 november 2009
Slutarbetet pågår och det handlar om redigering. Frän vänster: Nils Bondeson, Inge Bergström, Stig Andersson (stående), Kåre Boberg, Christer Glenvik och Thomas Jensen. Sjunde länken i flyggruppen är fotografen Per Bunnstad
Boken Vingar över Ljungheden blir mer omfattande än det var tänkt. När den görs helt klar under morgondagen visar det sig att den kommer att innehålla 320 sidor flyghistoria från Skillingaryd med omland.

Bakom boken står några flygentusiaster från Skillingaryd, Vaggeryd, Hok och Värnamo. Officiellt är det fyra föreningar som står bakom: Byarums Hembygdsförening, Föreningen Skillingaryds Militärmuseum, Modellflygklubben Skilling och Östbo Historiska Sällskap.
Arbetet har pågått i tre år och nu är boken i det närmaste klar för tryckning. Den kommer att erbjudas till försäljning omkring 18 december.

Per Bunnstad
Flygboken klar i december
Inlagt onsdag 9 september 2009
Där Andrée nödlandade vid Malmbron mellan Skillingaryd-Vaggeryd finns ett minnesmärke, vilket studeras av Per-Axel Andersson som bor ganska nära.
Arbetsgruppen vid hangaren på Skillingaryds skjutfält.
Stående från vänster: Inge Bergström, Per Bunnstad, Kåre Boberg, Stig Andersson och Christer Glenvik samt sittande Gustav Lindström och Nils Bondeson.

Arbetet med boken om Flyg i Skillingaryd med omland börjar bli mer och mer klar.

Just nu återstår slutarbetet med olika kapitel och i oktober planeras redigeringen. Sedan följer tryckning och bokbindning innan den kommer till försäljning i början av december.

Här följer senaste innehållsförteckning (8 sep 2009)

(1) FÖRORD

1 PIONJÄRTIDEN
(2) 1.1 Andree på ofrivilligt besök (Nils)

(3) 1.2 Första flygmaskinen i Skillingaryd och Vaggeryd

(4) 1.3 Arméflygets barndom i Skillingaryd
Medan spåren ännu finns kvar
Arméflyget och dess organisation
1914 Flygavdelningen på långresa
1915 Flygspaningen får nya tillämpningar
1916 Skillingaryd – flygradions provplats
1917 Inte bara skjutskola utan också Spanarskola i Skillingaryd
1918
1919
1920 - Nya flygarnamn, nya flygplanstyper
Arméflyget växer och får nya uppgifter
Flyget får en ny organisation – blir en egen vapengren

(5) 1.4 Flygolyckorna under pionjärtiden (Nils)
Von Porat - hans upplevelser och flygkrasch i Skillingaryd 1914
Ett tillbud 1916 – följt av den första dödsolyckan
Flygspanarkursen 1917 med två olyckor i följd

(6) 1.5 Skillingaryd – civil och militär landningsplats (Inge)
Flygfältet
Flyghangaren
Tillfällig flygbas och anhalt vid långflygning

2 1930-TALET – och åren närmast före
(7) 2.1 A6 ballongbatteri 1928 -1936 (Inge och Nils)
Den andra ballongepoken i svenskt militärflyg
Skillingaryd fick ingen ballonghall
Ballongflygaren C.A. Sunesson.

(8) 2.2 En höjdpunkt för flygaktiviteten i Skillingaryd (Nils o Inge)
Arméflyget efter Flygvapnets tillkomst
Många plan och många flygplanstyper
Autogiron.
De första ”Storkarna”
Flyghaveri i Skillingaryd den 9/2 1936
Flygaruniform på villovägar

(9) 2.3 Luftfartsleden Stockholm – Malmö (Inge)
SLA på upptäcktsfärd i Småland
Statliga utredningar
ABA och luftleden
Postflygningarna
Flygleden över Lagadalen
Flygfyrarna och Hagshults Flygfält/Ya

(10) 2.4 Flygfyrarna – viktiga ljusblänk i natten (Kåre och Inge)
Flygfyrarnas bakgrund och uppbyggnad
Ett möte mellan flygarvänner
Flygfyrarna i poesin
Som ett sken från ovan
Lokala minnesbilder

(11) 2.5 Hagshults flygfält, Ya (Nils och Inge)
Bakgrund och uppbyggnad
Som flygfältsbevakare på Ya
Flygdag i Hagshult 17 maj 1970
Ya återinviges

3 ANDRA VÄRLDSKRIGETS ÅR
(12) 3.1 En turbulent tid (Nils och Kåre)
Flygvapnet under krigsåren
Armésamverkande flyg 1939-1945
”Storken” – arméflygets och flygvapnets allt i allo
Artilleriflygkurs 1943
Fänrik Mollstadius som eldledare och ”kapotör”
Som flygmekaniker och kartografassistent
under beredskapsåren
En ”Tornsvalas” berättelse
Spärrballongen i Uddebo – ett märkligt krigsminne
Fallskärmar made in Småland
SM i Segelflyg 1945

(13) 3.2 Utanför kommungränsen (Nils)
I ”närområdet” nödlandade/kraschade
främmande flygplan
Luftwaffemajorerna som hamnade i Gnosjö
Flygmysterium löst efter 60 år

4 EFTERKRIGSÅREN
(14) 4.1 Både flygplan och helikoptrar (Nils och Per)
Ny artilleriflygsorganisation - Arméflyget återuppstår
Arméns flygplan – från 50-tal till millennieskifte
Helikoptrar
Sture Åsberg – eldledningsflygare på 70- och 80-talet
1991 - Arméflyget blir eget truppslag
Senare års helikopterflyg i Skillingaryd – några ögonblicksbilder
Kommunalrådet som blev tvungen att hoppa fallskärm
? Karl XVI Gustafs besök på skjutfältet
? Flygdagar och Storsöndagar i Skillingaryd på 90-talet
Flygvapnets övningar – och en bombfällning
som kunde gått illa

(15) 4.2 Haverier efter 1945 – nästan enbart privatplan
(Kåre och Nils)
B18-katastrof vid Valdshult 1946
SAAB Safir störtar nära Åker 1948.
Flyghaveri vid Appelås 1949
”Professorns” sista segelflygtur 1954
? Haveri nordväst om Vaggeryd 1986

5 FLYGARE OCH FLYGAKTIVITETER
(16) 5.1 Sjömannen Albin Ahrenberg, minkryssaren ”Albatross”
och passagerarflygningar (Nils)

(17) 5.2 Andra flygare på besök i våra trakter (Inge)
Olle Dahlbäck – flygaren som aldrig kom
Anders Wenzer
Carl Gustaf von Rosen
Hermann Göring

(18) 5.3 Flyguppvisningar och tävlingar till varje pris (Inge)
P.O. Herrström - 1919
”Stjärnflygningen” - 1919
Nordiska Flygarpokalen - 1931
Flygdag i Jönköping - 1934
Invigning av Jönköpings flygfält - 1935
Tredje Nordiska flygtävlingen - 1936
”Stjärnflygningen” i Jönköping - 1936

(19) 5.4 Som en doft från den stora världen (Inge)

(20) 5.5 Stora plan och långa avstånd (Kåre, Gustav, Stig)
Backhopparen från Vaggeryd som blev svensk flyghjälte
En flygande Vaggerydsfamilj
Mina år som flygmekaniker och tekniker i SAS
Från flykting till yrkespilot

(21) 5.6 Flygplansbyggen Skala 1:1 (Nils och Kåre)
Från Kit till färdigt Flygplan – berättelsen om SE-XVT
Flygplansfabriken i Vaggeryd

(22) 5.7 Med flyget som hobby (Kåre, Stig, Nils)
Historien om den flygande Vaggerydsdoktorn
Clear to take off…
Från flygsoldat till klubbordförande
Till minne av en flygentusiast

(23) 5.8 Modellflygklubbar (Stig)
Tidig modellflygverksamhet i Vaggeryds kommun
Modellflygklubben Skilling
Bygge av skalamodell J22
Andra modellflygklubbar i Jönköpings Län

(24) 5.9 Skillingaryd från ovan

(25) 5. 10 Notiser och anekdoter

(26) 6 BILDKAVALKAD


En bok om flygets historia
Inlagt 13 april 2007
Sedan några månader tillbaka jobbar en grupp med representanter från bland annat olika föreningar med att sammanställa en bok om flyg i Skillingaryd med omland. Den ska handla om allt med flyg att göra i hela Vaggeryds kommun men går ibland även utanför kommunen som Hagshults flygfält. Boken kommer att bli omfatta cirka 200 sidor och det blir mycket bilder. Det kommer även att bli en hel deel nutida flyghistoria.
Vi ber allmänheten om hjälp med att låna ut bilder kring flyg som vi kan fotografera av, tidningsklipp, tips om intervjuoffer med mera.
Svara gärna här

Preliminärt innehåll (070402)
1 Inledning
2 Andreé på ofrivilligt besök
3 Den tidiga militära ballongepoken
4 Ett embryo till flygvapen
5 Första flygmaskinen i Skillingaryd och Vaggeryd
6 Von Porats besök i Skillingaryd 1914
6 Arméns Flygskola
7 ”Bara en Spanare”
8 Flygspanare på heltid
9 Skillingaryd som övningsplats för flygspaning
10 Arméflyg och artillerispaning 1915
11 Flygspanarkursen 1916
12 Flygfält och flyghangar 1917
13 Flygspanarkurs 1917 med två olyckor i följd
14 Att skaffa sig en flygaruniform
15 Skillingaryd som mellanlandningsplats (Postflyg + ABA)
16 (-)
17 När Svensson flög i luften
18 Ballongepoken 1929-1936
19 Flygaktiviteter på 30-talet (Sjöflyg på Vidöstern)
20 Sjömannen Albin Ahrenberg, kryssaren ”Albatross” och passagerarflygningar
21 Ya flygfält
22 Andra världskrigets år
22A Några episoder från min tid som flygmekaniker under beredskapsåren
22B Utanför kommungränsen
23 En bombfällning som kunde gått illa
24 (En flygarprofil med Skillingarydsanknytning)
25 SM i segelflyg 1945
26 Artilleriflygspaning i modern tid
27 von Rosen på Ya (Biafraflygarna mm)
27A Stora plan och långa avstånd
28 Flygfyrar
29 Privatflygare
30 Olyckor med privatplan
31 Drak- och fallskärmsflygning
32 Flygplansbyggen Skala 1:1
33 Modellflygklubbar
34 Flygningar i modern tid
35 Till minne av en flygentusiast (Ingvar Wickbom)

 

Bilder med anknytning till flyg
OBS! Detta är ett urval och vilka bilder som ska användas i den kommande flygboken är inte klart ännu.
En helikopter har landet nära flyghangaren på Skillingaryds skjutfält. Foto: Per Bunnstad 20 nov 2007. Inlagd här 13 apr 2007
Brevduvor släpps vid godsmagasinet i Skillingaryd sommaren 1972. Foto: Erling Hjert. (inlagt 14 apr 2007)
Försök med fallskärmskast från ballong år 1930. Platsen är där Skillingehus ligger. Foto: C-E Sunesson. (inlagt 14 apr 2007)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS! Nils Bondeson föreläser om ”flygboken”
Välkommen till sessionssalen, tisdag 26/1 kl. 18.30
Gratis inträde. Biblioteket bjuder på kaffe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förbeställ boken!
Boken kommer att bli på cirka 300 sidor och beräknas ligga på försäljningsdiskarna i början av december.
Det blir ett introduktionspris under de första veckorna på endast 250 kronor. Passa på att beställa boken till specialpris genom att betala 250 kronor till pg 34 27 69–7 (Per Bunnstad). Ange namn och adress. OBS! Vill du ha boken dig tillsänd = lägg till 90 kronor för porto och emballage.
Tänk på att upplagan är begränsad.
Frågor besvaras av Per Bunnstad
Julerbjudande på boken Vingar över Ljungheden
Ordinarie pris är 290 kronor.
Erbjudande inför jul: 250 kronor.
Postbeställning inklusive porto och emballage: 340 kronor till och med 22/12. Därefter 390 kronor. Betalning till pg 34 27 69 –7 (Per Bunnstad). Boken beräknas vara klar för distribution den 18 december.

Tänk på att upplagan är begränsad.
Frågor besvaras av Per Bunnstad