Hus i Skillingaryd med omland www.skillingaryd.nu
Till startsidan för hus i Skillingaryd

Idrottsgatan

Allmänt om Idrottsgatan

Idrottsgatan går i östvästlig riktning från Västra Järnvägsgatan intill Järnvägshotellet och gamla kvarnen upp till Marielundsgatan. Den passerarSödra Trädgårdsgatan, Nya Åkersvägen och Björkgatan.
Gatans östra del kallades förr Sjölinalia.
Möjligen kan gatan ha fått sitt namn Idrottsgatan av att så många barn förr åkte kälke i backen. En annan teori är att det var aktuellt att bygga en idrottsplats högre upp vid Idrottsgatan: Frisksportarna hade för övrigt en liten idrottsplats här uppe.

Klicka på bilderna för att se större bilder
 
En vinterbild från Västra Järnvägsgatan och upp mot Idrottsgatan
Foto 2003: Per Bunnstad/
www.skillingaryd.nu


Klicka på bilderna för att se större bilder

Foto till vänster 2004: Per Bunnstad/www.skillingaryd.nu
Foto till höger: Från vykort
Ägare 2004:
Sture Håkansson

Byggherre: Hjalmar Håkansson
Adress:
Idrottsgatan 8
Fastighetsbeteckning:
Marielund 1:15
Byggnadsår:
1921

Historik
Bostadshuset är uppfört i 1_ våningar år 1921.
Byggmåstare var Amandus Johansson , Mörkebo Åker.
Fastigheten renoverades 1978.
Hjalmar Håkansson
Hustru:
Karl Erik f. 1912.03.03, d. 1980.10.05
Nils f. 1913.08.30, d. 1991.04.03
Ruben f. 1916.06.21, d. 1992.03.22
Doris f 1918
Kerstin f, 1920
Sture f. 1922


Klicka på bilderna för att se större bilder
Foto: Per Bunnstad/www.skillingaryd.nu
Ägare:
Eivor och Åke Sköld
Adress:
Idrottsgatan 9
(”Tornhuset”)
Fastighetsbeteckning:
Marielund 1:8
Byggnadsår:
1914

Historik
• 1914 Fastigheten byggdes av Henning Nilsson, Gislaköp.
• 1920 Fastigheten köptes av Karl Karlsson, Gimarp, Tofteryd
• 1938 Fastigheten köptes av Elof Karlsson och Herman Andersson
• 1975 Fastigheten köptes av Eivor Sköld (1/2)
• 1981 Fastigheten köptes av Åke Sköld (1/2)

Boende i fastigheten
1:a våning (markplanet)
1914 Henning Nilsson
1920 Karl Karlsson
1933 John Persson (fröhandlare)
1937 Melker Lindström (skohandlare Oscaria)
1938 Herman Andersson (åkare)

2:a våning (en trappa upp)
1915 Oskar ”Primus” Svensson, Gislaköp
1918 Karl Åberg
1920 Henning Nilsson
1921 Karl Friberg
1925 Georg Wånge
1927 Elof Karlsson
1976 Åke Sköld

Från 1 juli 1982 bebos hela fastigheten av ägarna Eivor och Åke Sköld.

– Henning Nilsson som byggde huset hade en bror – Einar Nilsson – och han var mycket känd i Skillingaryd. 1920 övertogs huset av Karl Karlsson. Det var min hustru Eivors farfar och sedan dess har huset varit i hennes släkt, berättar Åke Sköld i telefonintervju den 26 augusti 2007 och inlagt här samma dag. 1938 köptes huset av Elof Karlsson som var Eivors far samt av Elofs svåger Herman Andersson. Herman kallades i folkmun för ”Herman åkare”.
Bland dem som bott i huset märks Karl Åberg som hade Åbergs Kafé och Karl Friberg som hade specieriaffär. Även Kalle Fribergs son David växte upp i huset.
– Vi har trivts utmärkt i huset, säger Åke som liksom liksom sin hustru är född 1926.Klicka på bilderna för att se större bilder
Foto: Per Bunnstad/www.skillingaryd.nu
Ägare 2004:
Bertil och Sivan Magnusson
Byggherre: Anton Magnusson
Bostadshus i en och halv våning uppfört 1913-1914 av timmer, fasad av vit locklist- och liggande fasspontpanel, rött plåttak, frontespis, mångsidigt trapptorn samt veranda och balkong.(Kulhistorisk utredning 1989)

F
Adress:
Idrottsgatan 10
Fastighetsbeteckning:
Melonen 4
Byggnadsår:
1914

Historik
(Nedtecknad av Bertil Magnusson september 2004 och sammanställd aav Ingrid GunnarssonFastigheten uppfördes av Bertil Magnussons farfar,Magnus Johansson i Kylås, Åker f. omkring 1900.
Fastigheten var avsedd som ett undantagsställe med beteckningen Lilla Trädgård.
Det stora huset var uppfört av timmer. Till det hörde även ett mindre hus med två rum och kök.
Mina föräldrar Anton Magnusson och Augusta köpte huset och flyttade det till Skillingaryd. Eftersom det var uppfört av gediget timmer, var det lätt att plocka ner och sätt upp igen.
Först uppfördes gårdshuset, som familjen bodde i medan huvudbyggnaden sattes upp. Det utfördes av bl a byggmästare O Johansson 1913. Viss tillbyggnad gjordes i samband med flyttningen. Det blev ett nytt tak av varmgalvaniserad plåt. Trots att taket nu är ca 100 år gammalt är det fortfarande felfritt.
År 1956 fick vi besök av en gammal man, som kallades för ”Gustav på Gäret”
och bodde i Hagshult. Gustav berättade: ”Ja har varit mä å bygga opp denna stôva.” Tomten, där den står i kvarteret Klippan, köptes av Fritz Pettersson, Marielund. Huset kallades för Pettersberg. Tomten var från början bra tilltagen
ca 1600 kvm. Tomten har nu minskats med åren på grund av att gatumark tagits från den t ex del av Idrottsgatan samt Trädgårdsgatan, som Bertil Magnusson nästan helt äger. Till Nya Åkersvägen expropierades mark 1966-1967.
Idrottsgatan har under Bertil Magnussons tid sänkts med 90 cm.
Under åren har många bott i fastigheten, en del är födda där.
Gårdshuset beboddes först av
Smeden
Elion Svenningsson
H. Hulda
Barnen Manne, Maj, Mabel, Torgel och Curt.
Mest känd är Curt Svenningsson, ”salvedoktorn”.
Hur 7 personer kunde bo i den lilla lägenheten är en gåta.
Under krigsåren drabbades fastigheten av hyresstopp. En familj med 3 barn t.ex, betalade endast 30 kr per månad, trots att fastigheten just renoverats De ville betala mer, men fick inte för hyresnämnden. Hade hyran kunnat höjas, hade familjen fått hyresbidrag, men den gubben gick inte.
Att folk har trivts framgår av att familjen Petrus och Anna Eriksson bodde i det lilla huset i 13_ år.
I en lägenhet i den stora fastigheten bodde två familjer. De ville inte flytta , när huset skulle renoveras 1953. Bertil Magnusson fick begära vräkning. Den låga hyran, 35 kr per månad totalt, var nog en bidragande orsak
till att de ville bo kvar.
Cykelhandlaren
Anton Magnusson f. 1877.04.02 i Kylås, Åker d.1939.12.01
H. Agusta f. Alexandersdotter f. 1878.06.04 Bråarp, Anderstorp, d. 1958
D. Svea f. 1911, d. 1924
S. Allan Gustav Bertil f. 1920.06.06
Fabrikör
Allan Gustav Bertil f. 1920.06.06
H. Sivan Aina Matilda f. Idin f. 1919.08.02 i Anderstorp
D. Cecilia Elisabeth f. 1956.03.23


  Klicka på bilderna för att se större bilder
Foto: Per Bunnstad/www.skillingaryd.nu
Ägare:


F
Adress:
B
Fastighetsbeteckning:
N
Byggnadsår:
19

Historik
Hu