Hus i Skillingaryd med omland www.skillingaryd.nu
Till startsidan för hus i Skillingaryd

Åkersvägen (sidan är under konstruktion)

Snabblänkar ned på sidan till hus på Åkersvägen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57      

Allmänt om Åkersvägen

Åkersvägen är om inte den äldsta så säkert en av de äldsta vägana i Skillingaryd. Det var troligen här uppe på höjden som den första bebyggelsen tillkom. Här gick vägen till Åker åt sydväst och västerut till Nyholm och Valdshult.
Numera är gatan delad i två delar, Åkersvägen och Nya Åkersvägen. Den senare är den norra delen som går från krysset med Källeliden till Sturegatan.

Åkersvägen sträckan från Eksgatan och söderut. Huset längst ned med ett rött uthus är nr 15.
Foto 24/8 2004: Per Bunnstad/www.Skillingaryd.Nu
Klicka på bilderna för att se större bilder
Asfaltering av Åkersvägen i augusti 2004.
Foto: Per Bunnstad/
www.Skillingaryd.Nu
Vid Åkersvägen – intill ”Ekens” finns ett par fina milstenar.
Foto: Per Bunnstad/
www.Skillingaryd.Nu

Klicka på bilderna för att se större bilder
Foto: Per Bunnstad/www.Skillingaryd.Nu
Ägare:
Samuel och Åsa Sandahl

Byggherre: Gustaf Ljungblad
Adress:
Åkersvägen 2 (Mimmilund)
Fastighetsbeteckning:
Skatan 3
Byggnadsår:
1914

Historik (sammanställt 2004 av Ingrid Gunnarsson och Karin Eriksson)
Bostadshus i en och en halv våning. Stommen är av plank och fasaden klädd med vit locklistpanel. Sadeltaket är klätt med grå plåt. I fasadens mittaxel finns en veranda och balkong med snickeridetaljer. (Kulturhistorisk utredning 1989)

Gustaf Ljungblad f. 1883 i Åker, d. 1956 i Skillingaryd
H. Wilhelmina Ljungbladh f. Ekström 1883, d. 1937
S. Olof Gustaf Reinhold f. 1916 d. 1995
Gift 1961 med Majlis f. Magnusson
Gustaf Ljungbladh var född i Broddabo, Åker. Han var son till murarmästare Måns Johansson och Charlotta f. Ljungbladh.
Charlotta var utbildad till barnmorska och anställd i Åker 1877-1889.
Sonen Gustaf antog som efternamn sin mors flicknamn Ljungbladh. Sin utbildning till murare och kakelugnsmakare fick han av sin far. Tre av Gustaf Ljungbladhs bröder blev också murare. Två av dem emigrerade till Nordamerika och den tredje bosatte sig i Sävedalen, Göteborg.
Gustaf Ljungbladh bodde kvar i Broddabo till omkring 1910 varefter han flyttade till Skillingaryd.
1914 byggdes fastigheten MIMMILUND. Ljungbladh kallade inte sin hustru för Mina, vilket många andra gjorde, utan gav henne smeknamnet Mimmi.
För att hedra henne kallade han deras hem för Mimmilund.
Mimmi var dotter till hemmansägaren och vagnmakaren Otto Ekström och hans hustru Lena f. Thelander från gården Norra Lövfällan i Tofteryd.
Gustaf Ljungbladh var ensam kakelugnsmakare i Skillingaryd. Han hade full sysselsättning med murning i nybyggda hus och vid renovering av äldre då man bytte de gamla öppna spisarna mot en värmande kakelugn.
Ibland åtog han sig även andra murningsarbeten.
Sonen Olof Ljungbladh flyttade aldrig från hemmet.
Den 27 september 1961 gifte han sig med MajLis f. Magnusson.
Efter Olles bortgång 1995 flyttade MajLis till Värnamo.
Om Olles olika anställningar omtalas i en tidningsartikel.
I 22 år var Olof Ljungbladh lagerförman vid Industrikompaniet i Skillingaryd. När rörelsen upphörde var Olof arbetslös en tid. Schaktmästare Nilsson anställde honom som kommunalarbetare. I kommunens tjänst var han sedan i 24 år. Under den tiden var han med om att göra flera anläggningar i Skillingaryd. Han ingick i den grupp som anlade Skillingaryds torg på 60-talet. Mer om Gustaf och Olof Ljungblad kan man läsa i Rune Storcks ”Så minns jag Skillingaryd” del III s.64-67.
Samuel och Åsa Sandahl köpte fastigheten i november 1994 av Majlis Ljungblad.
Åsa och Samuel Sandahl håller fortfarande på med renoveringen. De går varsamt fram och har behållit kakelugnarna, alla lister och golv. Takhöjden i rummen är 297 cm.
Samuel Sandahl f. 1973 i Klevshult, Åker
Åsa f. Magnusson f. 1973 i Skillingaryd
De har barnen Hugo f. 1999 och Vilgot f. 2001


Klicka på bilderna för att se större bilder
Foto: Per Bunnstad/www.Skillingaryd.Nu
Ägare:
A

F
Adress:
Åkersvägen 11
Fastighetsbeteckning:
A
Byggnadsår:
19

Historik
Hu


Klicka på bilderna för att se större bilder
Foto: Per Bunnstad/www.Skillingaryd.Nu
Ägare 2004:
Alice Åkerman
F.d jordbruksfastighet. Bostadshuset är byggt i en och en halv våning med frontespis. Fasaden är spritputsad och gulfärgad. Mot väster ligger en öppen veranda och balkong med rik lövsågeridekor. Sadeltaket består av bruna betongplattor. (Kulturhistorisk utredning 1989)


Adress:
Åkersvägen 15
(Ludvigsborg)
Fastighetsbeteckning:
Blåsippan 15
Byggnadsår:
1878

Historik (sammanställt 2004 av Ingrid Gunnarsson)
Byggherre: Fanjunkaren förrådsvaktmästaren Svärdsmannen Casper Ludvig Laurin
Personhistoria:
Familjen Laurin var sergeant vid Grenadjärbataljon och hade varit i tjänst hos Ståhlhammar i Lemnhults sn, inflyttade till Tofteryds sn. 1858- 61 och till Skillingaryd 1869.
Casper Ludvig Laurin f. 1823.02.10 i Ölmstad, d. 1890.05.17 av slag i Skillingaryd
H. Augusta Amalia Ulrika Fransiska Rosalie Laurin f. von Seth f. 1825.09.09 i Norrköping d, 1888 i Skillingaryd
Vigda 1846.03.29 på Bratteborgs Herrgård
Barn
• Henning Gustaf f. 1853.08.01 i Byarum, Högafors var sjuklig
• Robert Martin f. 1856.01.11 i Byarum blev sjöman
• Ida Götilda f. 1858 i Svenarum
• Kurt Wilhelm f. 1861.04.20 i Tofteryd nästan döv
• Ebba Rosalie f. 1869.09.02 i Apelås,
• Johan Casper f. 1865.07.12 d. 1867.05.14 av scharlakansfeber
• Ebba Rosalie gifte sig 1892 med Ragnar Sixten Adolf v. Schele.

Avskrift av Joel Anderssons text till foto taget på Ludvigsborg (bilden kommer senare)
Casper Ludvig Laurin var musikfanjunkare vid Smålands Grenadjärer i Eksjö och bodde egentligen på Appelås, som han arrenderade av kronan.
På 1860-talet köpte han nuvarande LUDVIGSBORG,
En bonde BENGT hade ägt det men gjort konkurs och Johannes Pettersson i Linneryd ropade in det för 10.500 kr och sålde det för samma pris till LAURIN.
Laurin lät bygga mangårdsbyggnaden i stället för den gamla lilla bondstugan. Ett par små ladugårdshus låg i trädgården d.v.s. öster om häradsvägen.
Den nuvarande ladugården byggdes av Alfred Åkerman.

Laurin var född 10/2 1823 och dog 17/5 1890. Han hustru Augusta von Seth född 9/9 1823, död 31/5 1888, kallades hennes nåd. Det rådde egendomliga förhållanden i hemmet. "Hennes Nåd" kunde inte hushålla med saker och ting och fick därför inte ta befattning med ekonomiska värden. Hon och döttrarna brukade utan Laurins vetskap sälja t.ex. en halv gris och använda pengarna till kläder. Därför hade gubben för vana att låsa in allting för ”"tjuvarna”, som han kallade dem.
Laurin ägnade inte så stort intresse åt jordbruket, men desto mera åt jakten. En av hans torpare, SJÖLIN, gjorde aldrig några dagsverken, som andra torpare, utan var Laurins jägare och hunddressör.
Laurin blev vida berömd för sina jakthundar. De två finaste kunderna voro Oscar I eller Karl XV och Dickson i Göteborg.
Han fick 600 kr för ett koppel, som han sålde till kungen.
När han reste upp med dem blev han bjuden på middag på slottet. Därom berättade han själv: ”När jag kom med hundarna ropade kungen inåt drottningens sängkammare:' Stig nu upp Lovisa för nu är Laurin här med hundarna och jag har bjudit honom på middag!”
Ingen trodde Laurin riktigt efter den historien. När Laurins hundar kommit riktigt i ropet, köpte han upp hundar av bönderna för 50-60 kr. lät Sjölin dressera dem och sålde dem för ett pris av ett par tre hundra till ”fingubbarna”. Han lämnade 13 hundar efter sig när han dog och när Åkerman flyttade dit 1893 fanns fortfarande några kvar, som han övertog. Berättat för Joel Andersson av Ernst Åkerman 4/9 1951.

Åkerman
Redan 1870 byggde Alfred Åkerman Skillingaryds första industri. Det var en cirkelsåg med oxvandring som låg väster om Götaströms posthus. Senare moderniserade han sågen med en lokomobil med 30-40 hästkrafters motor, som han köpt begagnad.
1870 köpte han den så kallade ”Åkermanska tomten Nr 1”, en jordplan om 54.049 qvadratfot, köpebrevet är daterat den 12 okt 1874, lagfart 16 juni 1875, säljare Johan Jonasson och h h Anna Kristina Jonasson. Den låg vid Skolgatan.

1880 flyttade Alfred Åkerman ett hus från Hestra till sin tomt invid nuvarande Skolgatan 5. Bottenvåningen inrymde Frälsningsarméns första lokal och målare O. Carlströms verkstad.
1883 flyttades Åkermans såg till kv Oxeln, på Laurins ägor, väster om järnvägen mellan de båda norra järnvägsövergångarna.
Sågare var Olander och ett 20-tal man. Man sågade bräder plank sparrar och hyvlade takstickor. Där fanns också benstamp och benkvarn.
1910 utbröt en brand i Molundsmedjan. Den spred sig till sågen, som brann ner.
Sågverksägaren Alfred Åkerman, som tidigare varit bosatt på gården Hestra i Byarum, köpte 1893 Ludvigsborg.

Patron Alfred Åkerman f. 1844.03.13 Vallsjö, d. 1913.10.19 i Södertälje
begr. i Byarum
H. Britta Katarina f. Comstedt f. 1845.10.01 i Byarum d. 1910.02.19 i Byarum
Barn
• Elin Agnes f. 1868.12.24 i Jönköping
• Alma Ruth f. 1873 i Jönköping
• Bror Tage Sigfrid f. 1874 i Jönköping agronom
• Alva Maria f. 1875.11.1i Jönköping
• Samuel ERNST Gideon f. 1878.02.07 i Hestra, Byarum
• Hjalmar Walter Alexius f. 1880 i Hestra, Byarum
• Marta Astrid Wictoria f. 1887 i Hestra, Byarum
Sonen Ernst Åkerman studerade på olika håll, varefter han fick anställning som inspektor på en gård i Motalatrakten
Ernst Åkerman ingick äktenskap 1905 med Ellen född Ljungbergh.
Samma år köpte han en gård i Brunnstorp i Västergötland
Till Skillingaryd flyttade familjen 1911 då Ernst Åkerman köpte Ludvigsborg av sin far.
Ernst Åkerman hade många förtroendeuppdrag såsom nämndeman, brandfogde, vägombud ledamot av kommunfullmäktige, taxeringsnämndens huvudman och styrelseledamot av Tofteryds Sparbank och AB Smålands Banks avdelningskontor i Skillingaryd.

Persondata
Ernst Åkerman f. 1878.02.07 i Hestra Byarum d. 1973.02.27 Ludvigsborg, Skillingaryd
Ellen f. Ljungberg f. 1874.04.29 d. 1940.09.30
Vigsel 1903
Barn
• Ernst Karl BERTIL f. 1906.11.19 i Månstad, 1983.10.17 Ludvigsborg, Skillingaryd
• Vivan Eva Charlotte f. 1907.11.18 i Månstad
• Carl Olof Helmer f. 1910 i Månstad d 1969
• Sven TORSTEN Ingvar f. 1912.01.14 Ludvigsborg , Skillingaryd d. 1943.12.12
• Ellen Asta Charlotta f. 1914.05.05 d. 1914.09.01
Sonen Torsten Åkerman gifte 1941 sig med Alice Johansson från Mökebo, Åker.
De fick barnen Birgitta 1941.07.27 och Lars 1942.12.02.
Torsten Åkerman avled 1943.
Alice Åkerman gifte sig 1946.12.31 med Bertil Åkerman. De fick sonen Jonas 1947.02,18. Bertil Åkerman avled 1983.