Fågelforsdammen     www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu

Fågelforsdammen alldeles nordost om Skillingaryd är ett populärt utflyktsmål. Förr fanns här också en badplats men på grund av otjänligt vatten – utsläpp från Munksjö i Vaggeryd – blev det badförbud kring 1950. Fisken började också ut men numera finns det ätlig fisk i ”dammen”.

Flygbilder från Fågelforsdammen finns här

1911 Kraftstation byggs i Fågelfors, Skillingaryd
1948 Badförbud i Fågelforsdammen
1994 Börje Gustafsson vill ordna bad i Fågelforsdammen
1994 Fiskekortsstrid i Fågelforsdammen
1998 Artikel om 50 år sedan badförbudet
2003 Fågelforsdammen runt (uppdaterad 030529)
2007 Fågelforsdammen runt (uppdaterad 17 maj 2007)
2008 Fågelforsdammen runt (inlagt 1 maj 2007)
2008 Trasiga bänkar vid Götaström (inlagt 9 jun+22 jun 2008)
2008 Träkyrka med grillplats (inlagt 24 jun 2008)
2009 Skridskoåkning (inlagt 5 jan 2009)
2009 Fågelforsdammen runt (inlagt 22 maj 2009)
2009 Vision om villabyggnation (inlagt 28 jul 2009)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Finnveden Fredag 36/1994
Börje vill ordna bad
i Fågelforsdammen
Bildtext:
Här i Fågelforsdammen ska man inte bara kunna fiska, som många ungdomar gör. Börje Gustafsson menar att det också bör ordnas en badplats.


Skillingaryd saknar något som många andra orter har, en naturlig sjö. Däremot finns det en damm i Lagan, kallad Fågelforsdammen. Nu tycker Börje Gustafsson (kds) att kommunen ska ordna en badplats i Fågelforsdammen. Det gör han i en motion till kommunfullmäktige.
Börje är ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden och i den egenskapen väl bevandrad i vattenkvaliteten i Lagan och Fågelforsdammen:
- Dammen har under flera årtionden påverkats negativt av olika utsläpp, främst från Munksjötiden och vattenkvaliteten har haft och har än i dag dåligt rykte, säger Börje som menar att verkligheten i dag är en annan.
Han pekar på en stor utredning som gjordes 1985. Av den kan man utläsa att vattnet håller en bra kvalitet. I år har också provtagning på fiskar skett och den visar att fisken är ätlig. Dammen håller sig också på rätt sida när man undersökt badkvaliteten.
För ganska precis 25 år sedan ”vände” hela botten i dammen. Alla gamla avlagringar flöt upp och dessa togs upp och kördes bort med hjälp av slambilar. Munksjö tog också en sedimenteringsanläggning i bruk och därmed försvann den största delen av utsläppen.
- Jag tycker att det borde göras en ordentlig utredning. Det bör inte bli så dyrt att åter anordna bad i dammen, menar Börje.
På framför allt 1940-talet var Fågelforsdammen ett eldorado för badande. Där fanns hopptorn och bryggor, men 1948 blev det badförbud. En del fortsatte att bada på egen risk, men ju sämre vattnet blev, desto färre badande blev det.
Snart 50 år har gått sedan badförbudet inrättades. I dag är det inte förbjudet att bada i dammen, men det är inte så trevligt på grund av att nästan all sand är borta. Börje Gustafsson tycker att man på ett lämpligt ställe ska ställa i ordning en riktig badplats, fylla på med sand och så vidare.
Per Bunnstad

Ur Finnveden Fredag 39/1998
50 år sedan badförbud i Fågelforsdammen:
Finns det politisk vilja
att det ska bli bad igen?
Bildtexter:
1 två som står upp
Här badade vi förr i tiden, säger Bertil Magnusson och Roland Bengtsson ett par av de mest aktiva i dåvarande simsällskapet.2 på huk
Roland Bengtsson och Bertil Magnusson drömmer sig gärna 50 år tillbaka i tiden, då det var möjligt att bada i dammen.


”Simsällskapet och badförbudet i Fågelforsdammen är ett ofta återkommande ämne i hälsovårdsnämnden och simsällskapet. Men man står, trots ett flertal undersökningar och framställningar, fortfarande på samma fläck och frågan har åter blivit akutell, inte minst med tanke på väderleken.”
Så skrev Bertil ”Lången” Pettersson i en artikel i Smålands Allehanda 1950 och han berättade vidare att badförbudet i Fågelforsdammen i Skillingaryd tillkom sommaren 1948 sedan kolibakterieprov tagits vintern 1947.
Det är 50 år sedan det blev badförbud. Många skillingarydsbor minns med glädje tiden före dess - när dammen var badvänlig. Här fanns hopptorn, simskola och allt. Till och med OS-simmaren Arne Borg har gästat dammen och simklubben. I år är det för övrigt 70 år sedan Arne vann OS-guld och han innehade ett flertal världsrekord.

Inget förbud
I dag är det nog inte många som tar sig ett dopp i dammen. Orsaken är inte själva vattnet utan bottnen. Många bara bävar för vad det finns i dammen och norrut i Lagan. Många år utan reningsverk i Vaggeryd med inte minst utsläpp från Munksjös sulfatfabrik har satt sina spår. Kanske för eviga tider.
Ni är det dock inte längre något badförbud i dammen:
– Nej, vattnet är tjänligt. Det visar de prover vi har tagit de senaste åren, säger Helen Svensson på miljö- och hälsoskyddskontoret.
Men steget till att doppa sig i dammen är långt. Även om det säkert rycker i många så står man där stilla på kanten. Inte ens Bertil Magnusson och Roland Bengtsson funderar på att ta sig ett dopp. De två är med på bild i reportaget som Bertil Pettersson åstadkom 1950. Bertil Magnusson, Roland Bengtsson samt Olle Melbe jagade bakterier med förhoppning att dammen skulle ha blivit badvänligare. Det hade den dock inte och det blev en stadig försämring åren framöver.
Bertil och Roland tillhörde de drivande i Skillingaryds Simsällskap som hade bildats på Carles Café 1945. Bland övriga i arbetet märktes Sten Damberg, Helmer Comstedt, Einar Johnsson, Dagmar Ledin, Olle Johansson och Vidor Ljung.
Nytt bad?
Inför nästan varje val är det ett eller flera partier som säger att det åter bör bli ett bad för skillingarydsborna vid Fågelforsdammen. Dessa propåer har kommit från bland annat kristdemokraterna, centern och socialdemokraterna. Men den riktiga politiska viljan tycks saknas. Säkert också pengar.
När Götaströmsområdet började planeras med golfbana, värdshus med mera fanns det i diskussionerna en uttalad viljeinriktning om en campingplats med bad. Kanske, kanske kan denna dröm någon gång förverkligas. Det stora problemet är dock hur dammen och Lagan norrut ska kunna rensas. Kostnaderna för att rensa Lagan genom Vaggeryd var säkert små i förhållande till vad det kommer att kosta söder om Vaggeryd.
Bra fiske
Man får nöja sig med att fiska. Numera finns det ganska mycket fisk i dammen och den lär vara ätbar.
– Det har dock inte på senare år gjorts några undersökningar av fisk från dammen. Men man har möjlighet att exempelvis lämna in en gädda på ett kilo till oss så ser vi till att det görs en mätning av kvicksilverhalten, säger Helen Svensson.
Dammen, anlagd i början av 1910-talet är fortfarande viktig för skillingarydsborna. Med eller utan bad. Fast helst med bad.
Per Bunnstad