Hagshults Föreläsningsförening www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu Startsidan för socknarna med mera kring historik Startsidan för Hagshult

Tre möten i höst
Inlagt onsdag 6 oktober 2010
Föreläsningsföreningen i Hagshult presenterar höstens mtöen.
Det är som vanligt föreläsningar i sockenstugan och med följande fredagsprogram:
•  8 oktober 2010: Anders Sundbäck från Mölnarp i Tofteryd talar om ”Mat! Nyttigt och Gott – samma sak”
• 22 oktober 2010: Ronny Broberg, Bankeryd, om ”Bondkomik”
• 12 november 2010: Kjell Holmquist, Huskvarna. Naturupplevelser och möte med ”The Big Five” i Sydafrika.
Två föreläsningar i Hagshult
Inlagt måndag 22 februari 2010

I vår blir det endast två programpunkter hos Hagshults Föreläsningsförening mot som oftast fyra. Det är de slopade anslagen som gjort att man tagit detta beslut.

Den första träffen hålls fredag 26 februari kl. 19.30. Johannes Fag från Jönköping talar om ”Bland sopfolket och taxichaufförer i Kairo. det blir även årsmöte.

Fågelkväll
Den 16 april kl. 19.00 medverkar Mattias Bokinge från Hagshult. Tema är Fågelkväll för hela familjen. Det blir studier av fåglar i närmiljön samt ett bildspel om fåglar. Därefter blir det korvgrillning och tipspromenad. Det blir även visning av fågelholkar och ringmärkning

Nu blir det firande av de 60 åren
Inlagt måndag 14 september 2009

Den 6 november firar föreläsningsföreningen 60 år med småländsk ostkaka och lite annat också.

Det var i november 1949 som föreningen bildades och den är aktiv ännu.
I höst blir det föreläsningar i Hagshults sockenstuga fyra fredagar enligt följande:

18 september
Naturfotograf Lars Pettersson från Bor visar bilder och berättar om ”Fåglar och natur i östra Sibirien”.

2 oktober
Värnamobördiga Tina Helin, Järsnäs, som arbetat som bergsingenjör i Sydafrika, presenterar: ”En bergsingenjör berättar om världens yttre och inre under 17 år”.

16 oktober
Lars-Ove Hallberg från Väckelsång kommer med sitt bildspel om ”Äppelkungen”.

6 november
Denna kväll kommer Daniel Rundquist från Sveriges Radio Jönköping med ”Bakom kulisserna i radio”. Dessutom medverkar styrelsens medlemmar med historik om den 60-åriga föreningen och det blir servering av småländsk ostkaka.

Firar 60 år i höst
Inlagt 16/2 2009
Göran Bertilsson är ordförande i föreläsningsföreningen och han välkomnar till jubileumsåret.
Hagshults Föreläsningsförening firar i höst 60 år.
Det berättar Göran Bertilsson som är ordförande i föreningen.


I dag består styrelsen av Göran Bertilsson, ordförande, Rune Andersson, kassör, Jan-Erik Wilsson, sekreterare samt Mats Jonsson, Lennart Karlsson, Peter Stråth och Olof Olsson.

Börjar nu
Föreläsningsföreningen inleder nu vårterminen 2009. Det bli som traditionen bjuder fyra föreläsningar i Sockenstugan;

Fredag 20/2
• 19.30 Torvald Fälth, Malmbäck, visar och talar om ”Potatis får Alströmer till nutid”.

Fredag 6/3
• 19.30 Lennart Fag, Hagshult berättar om Klevshults gästgiveri, station och postkontor. Föreningen har också sitt årsmöte

Fredag 20/3
• 19.30 Jan-Olof Nilsson, Ängelholm med en skildring från andra världskriget: ”Anorp Red Dog – Från helvetet över Hamburg till idyllen”.

Fredag 17/4
• 19.00 Det blir körkafé med Hagshults Kyrkokör och Anna Danielsson15.000 har besökt
Hagshults föreläsningar
Artikel ur Finnveden Fredag 35/1999
(här redigerad med mellanrubriker)
Lennart Olsson från Packebo är en av veteranerna i den jubilerande föreningen.
Åke Albertsson har varit med i föreläsningsföreningenf sedan starten för 50 år sedan.

Om en vecka jubilerar Hagshults Föreläsningsförening. Det var 1949 som föreningen startade och sekreterare John Erik Wilson har i sin historik beräknat att föreläsningarna under årens lopp samlat 15.000 deltagare.

Programmet den första kvällen - 23 oktober 1949 - var ”Ärftlighetslära” med agronom Filip Johansson från Reftele som föredragshållare.
Det blir en uppföljning nu 50 år senare med tema ”Avelsmetoder under 50 år fram till dagens kloning”. Det är professorn Stig Einarsson från Järfälla som talar över ämnet på fredag.
Det blir ett litet jubileum denna kväll i sockenstugan. I fokus kommer inte minst tre av dem som var från starten att befinna sig: Åke ”i Jönshult” Albertsson, Lennart i”i Packebo” Olsson och Sven ”i Fagerhult” Samuelsson.

Folkbildade
Befolkningen i Hagshult – och även de som kommer utifrån – är mycket folkbildade. Hösten 1949 hölls en folkbildningskurs i skolan med tolv föredrag av olika slag. Den 30 november beslöts så att bilda Hagshults Föreläsningsförening. Till styrelse valdes Morris Bergling, Frank Byrmo, Einar Abelsson, Sven Samuelsson och Åke Albertsson. Suppleanter blev Lennart Olsson och Helge Carlsson med Henning Johansson och Filip Carlsson som revisorer.

Sven Samuelsson blev ordförande
Vid årsmötet hösten 1950 valdes Frank Byrmo till föreningens föreståndare och Sven Samuelsson till dess ordförande. Den första ”riktiga” föreläsningen ägde rum den 20 januari 1950 men föreningen räknar hösten 1949 som sitt startår och därför blir det jubileum redan nu.
Den nuvarande styrelsen består av Göran Bertilsson, ordförande, John Erik Wilson, sekreterare, Rune Andersson, kassör, Lena Stensson, Lennart Carlsson, Mats Jonsson och Bodil Swensson.
Göran Bertilsson berättar att det blir ytterligare tre träffar i höst: 1 oktober, 8 oktober och 12 november.

Per Bunnstad