I naturen med Dan Damberg  www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu Startsidan för natur

Tallbiten – från ödsliga och djupa skogar i norr till ett villaområde i Vaggeryd
En naturkrönika i 9 bilder om en rar fågelgäst.
Text och foto, Dan Damberg, Skillingaryd, den 29 december 2009.

Inlagt tisdag 29 december 2009. Uppdaterad söndag 3 januari 2010 med två bilder utbytta samt ytterligare fyra tillagda
Låt mig först få säga att i detta eviga skymningsljus som råder så här års på dessa nordliga breddgrader och med en brännvidd på 460 millimeter med en maximal bländaröppning på 5,6 och med ett asatal på 800 så blir det inte bättre än så här men att det är en honfärgad tallbit, ”Pinícola enucleátor”, råder det inget som helst tvivel om. Denna nordliga raritet upptäcktes någon dag före julafton och håller till med bland annat domherre och trast i de av bär överfulla rönnarna i sydöstra delen av Vaggeryd, emellanåt ses den även plocka björkknopp högt upp i kronorna.

Tallbiten är en art i fågelfamiljen finkar och den är 19–22 centimeter lång, med andra ord relativt stor, och har kort och tjock näbb och lång stjärt. Hanen är blekt röd och honan brungul, båda med två tydliga, vita vingband. Arten häckar i nordliga barrskogar och fjällbjörkskogar i Eurasien och Nordamerika och har med ett finare ord en cirkumpolär utbredning. Den livnär sig av granknoppar och bär och uppträder vissa år invasionsartat i mellersta Sverige, vissa år så långt söderut som ner till Skåne. Tallbiten är en stannfågel som precis som korsnäbbarna varierar väldigt mycket i färg beroende på ålder och kön.

Under min tid som fågelskådare minns jag två sådana invasionsår nämligen 1977 och 2001. Vintern 1976–77 observerade Skillingaryds fältbiologer tallbitar kring sin klubbstuga i Pålskog och vintern 2001 såg jag dessa vackra och mycket orädda fåglar på en plats som heter Långhulta backar i närheten av Simlångsdalen i Halland. Huruvida man kan betrakta denna vinter som en invasionsvinter med tallbit vet jag inte men kanske är det så.

Tallbitshannen är mörkt rosenröd på ovansidan, med fläckar av grått och svart, ibland är hannen däremot mer gul eller gulröd. Honans färgteckning är övervägande grågul och båda könen har svartaktiga vingar, där yttre delen av vingpennorna är svartvita. Den svartgråa stjärten är typiskt kluven i spetsen.

Dess föda består av frön och allehanda bär och boet, tillverkat av fina kvistar och fodrat med strån, finns ofta i täta barrskogar och innehåller 3–4 ljusgröna, med grå och svarta fläckar försedda ägg. Tallbiten är orädd, vilket gjort att den på vissa håll i Sverige fått det mindre smickrande namnet ”dumsnut” och de är stora som trastar med kraftig och satt kropp.
Angående öknamnet ”dumsnut” så skriver Jägerskiöld och Kolthoff följande;

”Enligt vår mening är tallbiten ingalunda någon obegåvad fågel. Men han tillbringar större delen av sitt liv i ödemarken, där han ej lärt känna människan, och förstår därför ej att frukta henne, då han sedan kommer i hennes närhet.”

Axel Krister Edward Leonard Jägerskiöld var född den 12 november 1867 på Mejlans egendom, Helsinge, Nylands län i Finland och dog den 4 augusti 1945 i Värö, Halland. Han var en finlandssvensk zoolog och professor och son till en kapten i den ryska flottan, och själv far till Stig Jägerskiöld. Han gifte sig den 17 september 1891 med finska friherrinnan Sylvia Margaretha Vivica Hisinger.

Jägerskiöld behandlade i talrika arbeten huvudsakligen sug- och rundmaskar och fåglar samt djurgeografiska frågor. Han utgav också en del populärvetenskapliga skrifter såsom ”Nordens fåglar” tillsammans med Gustaf Kolthoff och under 1890-talet var han Sveriges ende akademiskt utbildade ornitolog.

Gustaf Isak Kolthoff var född den 14 december 1845 i Sandhem, Västergötland och dog den 25 oktober 1913 i Stockholm. Kolthoff var en svensk zoolog, forskningsresande och författare som år 1878 blev konservator vid Uppsala universitets zoologiska museum. Han ledde eller deltog i flera forskningsresor, såsom år 1872 till Island och Färöarna, år 1883 med Adolf Erik Nordenskiölds expedition till Grönland, år 1887 till norska Ishavskusten och år 1898 med Alfred Gabriel Nathorsts expedition till Svalbard. Han ledde dessutom själv år 1900 en zoologisk expedition till Svalbard och nordöstra Grönland.

År 1893 inrättade han med stöd från Bruno Liljefors och docenten C. Bovallius Biologiska Museet på Djurgården i Stockholm, samt museum i såväl Uppsala som Södertälje. Kolthoff blev filosofie hedersdoktor vid Linnéfesten i Uppsala år 1907.

Tallbiten har kallats vid många olika namn i landet och namnet dumsnut vet vi redan, men den har även benämnts nattvaka, vaktel, vattla, vacklä, dumjöns, dumhygge, dumskalle, svensk papegoja och kägelbit.

Tallbitens vetenskapliga släktnamn ”Pinicola” kommer från latinets ”pinus” vilket står för tall, som har att göra med att arten lever bland tallar. ”Enucleo”, som artnamn, betyder dels ”ta ut kärnan ur”, som kan syfta på födosöksbeteendet, dels ”klyftigt utfundera, spetsfundigt utföra”, som skulle kunna syfta på både födosöket och det orädda beteendet.

För tredje gången besöker jag tallbiten i Vaggeryd, man har med andra ord blivit riktigt "tallbiten". Bilderna nummer 6 till 9 är tagna lördagen den 2 januari 2010 i ett underbart men kallt väder.

Tallbitar är sedda på ett antal platser i Sverige under dessa dagar, bland annat i Järpen i Jämtland med 43 exemplar, Brevens bruk i Närke med 1 exemplar, Västerås i Västmanland med 4 exemplar, Bjärdakken i Lycksele lappmark med 20 exemplar, Nässjö i Småland med 1 exemplar, Flåsjöån i Ångermanland med 11 exemplar, Nedre Malgonäs i Åsele lappmark med 2 exemplar, Övre Norra Örnäs i Lycksele lappmark med 130 exemplar, Vemdalsskalet i Härjedalen med 10 exemplar och Fjällgården i Jämtland med 80 exemplar.
Det finns de som påstår att denna honfärgade tallbit kanske är en ung hanne för ibland ser den ut att vara väldigt orangefärgad på huvudet och det kan jag hålla med om men så ska väl en tallbitshona se ut. Kanske spelar det låga ljuset ett spratt eller så har den kanske kletat ner sig med rönnbärsaft.
Tallbiten kallas ibland för vår nordiska papegoja och det lär ha varit så förr att godtrogna tallbitar inte hade vett att vara rädda för människor utan lät sig infångas, sättas i bur och dresseras till att göra konster.