I naturen – lodjur (ej av vår naturskribent Dan Damberg)
  www.skillingaryd.nu Startsidan för natur

Erik fann spår
av lodjur
Inlagt 10/3 2009
Erik, lodjursspårare.

Erik ”På Taxi” Eriksson i Skillingaryd har för andra gången på bara lite drygt ett år funnit lodjursspår.

Förra gången – november 2007 – ”besiktigades” spåren av Göran Hansson från Bet i Bondstorp. Han är en av länsstyrelsens besiktningsmän av viltskador på tamdjur tillika kvalitetssäkrare av rovdjursspår.

Tydliga avtryck

Den här gången hade Göran inte tillfälle men den vane naturmänniskan Erik fotograferade och det var mycket tydliga spår.

Aldrig sett lodjur
– Jag har aldrig sett lodjur själv men det här var andra gången jag sett tydliga spår, berättar Erik.

Tranhult
Liksom tidigare var det i gränstrakterna Gnosjö-Vaggeryds kommun emellan som han såg lodjursspåren. Erik följde i går spåren i cirka fem kilometer och det var i närheten av ”hans eget” Tranhult, en bit bortanför Åsafors. Det är alltså en bit in i Gnosjö kommun.

Även i Basseberg
– Det har också nyligen sett lodjursspår i bland annat Basseberg och det kan vara samma djur, säger Erik.

Fått ungar
På länsstyrelsens hemsida berättas att länsstyrelsens rovdjursspårare i vinter har inventerat lodjur. De har bland annat bekräftat en föryngring av lodjur i Mullsjö kommun. Spåren i snön avslöjar att en hona går tillsammans med två ungar, vilka föddes någon gång under försommaren 2008.

Bekräftat
Föryngringen är den första i länet som har bekräftats genom spårning, något som är ett villkor för att den ska kunna läggas till den nationella sammanställningen av antalet lodjursföryngringar i Sverige.

Per Bunnstad

Erik fann i går lodjursspår i snön. Han fotograferade och mätte. Rapporten går nu till länsstyrelsen.
Erik följde spåren av lodjuret.
Snusdosan intill visar att det är stora tassavtrck i snön.