I naturen med Dan Damberg  www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu Startsidan för natur

Längs en gammal å, del 2, en naturkrönika i fyra bilder om en rar tickas återkomst.
Text och foto, Dan Damberg, Skillingaryd den 18 januari 2009

Inlagt 21/1 2009
En mycket kall vinterdag några dagar före jul i slutet av 90-talet när kvicksilvret visade på modiga 18 minusgrader vandrade jag längs den gamla åfåran söder om Fågelforsdammen och fann då en granhögstubbe med mängder av, för mig då, okända tickor. Ett exemplar skickades in till svampexperten Johan Nitare, då på Skogsvårdsstyrelsen i Jönköping. Han kunde några dagar senare meddela att det hela var ett smärre fynd, tickan var en trådticka, ”Climacocystis borealis” och den onormalt gulröda färgen (normalt gul till gulvit) berodde på att en parasitsvamp, snyltsvamp med artnamnet rödnopping hade angripet tickan. Kombinationen var ovanlig och fyndet registrerades. Under åren som gått har jag sedan med jämna mellanrum, varje växtsäsong, tittat till stubben dock utan resultat men i lördags, läs den 17 januari 2009, såg jag till min stora glädje att svampen åter producerat fruktkroppar efter en cirka tio år lång vila i granveden.
Det är minst lika många fruktkroppar nu som då, det vill säga hundratals, men denna gång är de normalfärgade och följaktligen (ännu) inte angripna av någon parasitsvamp, dessutom hade svampen nu angripit även den ännu levande granstammen. Bilden är tagen cirka hundra meter söder om det gamla fallet, i branten alldeles öster om den gamla åfåran.
Trådtickan växer under hösten i granskog, helst i ängsgranskog och i rik sumpgranskog, där den växer på stubbar och döda stående eller, sällan, liggande stammar av just gran. Svampen är en så kallad brunrötare och dess status är mindre allmän. Trådtickan indikerar alltid höga naturvärden!
Som bilden visar är fruktkropparna tung- eller mussellika ofta med avsmalnande bas och ovansidan är tovigt hårig. Svampen är oätlig men har en mild lukt och dito smak. Passa på att göra ett besök för vid nästa riktiga mildväder kommer de förmodligen att ruttna bort.