I naturen med Dan Damberg  www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu Startsidan för natur

Charles Darwin anno 2009, året då det är 200 år sedan han föddes och 150 år sedan hans bok ”Om arternas uppkomst” kom ut i England. En natur- och kulturkrönika i fyra bilder i februari 2009. Text, Dan Damberg, Skillingaryd.

Inlagt 17/2 2009

Charles Robert Darwin, föddes den 12 februari 1809 i Shrewsbury, i grevskapet Shropshire i västra England och dog den 19 april 1882 i Downe i grevskapet Kent. Darwin var en brittisk biolog, zoolog, geolog, teolog och forskare. Han var sonson till evolutionsteoretikern Erasmus Darwin och föddes och växte upp i en välställd familj i Shrewsbury med två systrar och en äldre bror. Hans pappa var läkare och hans mamma tillhörde den välkända keramiska släkten Wedgwood.

Vid 16 års ålder sattes han i medicinskola i Edinburgh, men hoppade snart av för att i stället läsa teologi i Cambridge. När Darwin var 22 år gammal, år 1831, erbjöd en av hans lärare från Cambridge honom att följa med på en forskningsexpedition med fartyget Beagle och vid den tiden hade Darwin ungefär motsvarande en filosofie kandidatexamen som utbildningsnivå. Resan med Beagle varade i hela fem år, mellan åren 1831–1836, och tog Darwin jorden runt samt fick honom att fundera över hur arterna utvecklats ur varandra, speciellt besöket på Galapagosöarna gjorde särskilt stort intryck på honom. Fartyget HMS Beagle var, för övrigt, ett brittiskt fartyg tillhörande Royal Navy. Det byggdes 1820 som en 10-kanoners brigg av Cherokeeklassen, men byggdes senare om till en sexkanoners bark. Fartyget är döpt efter hundrasen beagle och var under befäl av kapten Robert FitzRoy.

Det dröjde dock ända fram till 1838, då Darwin läste en bok av Thomas Malthus om befolkningsfrågan, som idén om det naturliga urvalet tog fart. Därefter dröjde det ytterligare ett bra tag, fram till 1856, innan Darwin på allvar började skriva ner sina tankar om arternas uppkomst. Darwin hade redan innan sina evolutionsteorier gjort sig känd genom att under sin resa med Beagle berika Englands museer och forskarvärld med ovanliga fossiler och djurarter samt att publicera sin resedagbok och andra skrifter om geologi baserade på upptäckter under resan.

Vid mitten av 1850-talet tyckte Charles Darwin, som sagt, att han samlat tillräckligt med belägg för sina evolutionsteorier och samtidigt hade det politiska och vetenskapliga klimatet blivit mer gynnsamt för en publicering av ett evolutionsteoretiskt manifest. När han nästan var färdig med sitt arbete fick han sig tillsänt ett utkast där Alfred Russel Wallace kommit på en liknande idé och tillsammans lade de båda fram huvuddragen i sina teorier 1858, men med en ganska mager respons. Året efter, 1859, publicerade Darwin därför hela sin utarbetade teori i boken ”Om arternas uppkomst”, på engelska ”Origin of Species”, och först då började spridningen av de teorier som idag är kända som darwinismen att ta fart. Detta ledde mycket snabbt till ett starkt uppsving för dessa evolutionsteorier.

Bilden visar Charles Darwins arbetsrum på hans egendom Down House i grevskapet Kent där han tillbringade större delen av sitt liv efter den fem år långa resan med fartyget Beagle. Darwin använde den 7,2 hektar stora egendomen inklusive den stora ängen, the Great House Meadow, samt de stora växthusen som omgav egendomen som inspirationskällor för sitt arbete och dessutom som experimentområde för sina idéer om evolutionen.

När egendomen övertogs av den statliga myndigheten ”English Heritage”, för ett antal år sedan, var den bitvis ganska sliten men hade ändå överlevt både strukturellt och externt, i princip oförändrad, sedan Darwins död 1882. Sällskapet färdigställde våren 2003, efter några års renovering, den vackra trädgården i det skick den hade mot slutet av Charles Darwins liv.

Down House är nu nominerad till UNESCO:s World Heritage list eller på svenska Världsarvslistan. Vill Ni läsa hela listan gå då in på följande adress, http://whc.unesco.org/en/list.

English Heritage är, som sagt, namnet på en statlig myndighet i Storbritannien vars mest kända roll är att förvalta ett stort antal betydelsefulla historiska och arkeologiska platser allt från den drygt tretusen år gamla ceremoniplatsen Stonehenge, norr om Salisbury i Wiltshire, till världens första större järnbro Ironbridge som går över floden Severn vid Coalbrookdale i England och byggdes mellan åren 1776 till 1779 samt, som redan nämnts, Charles Darwins Down House, se Världsarvslistan ovan.

”Om arternas uppkomst” gavs ut som bok för första gången år 1859 och den första upplagan på 1.250 exemplar sålde slut redan den första dagen. År 1871 översattes verket för första gången till svenska och den senaste översättningen kom ut år 2005. Evolutionsteorin har ändrats mycket sedan Darwins tid, men den grundläggande principen om det naturliga urvalet är allmänt erkänd inom vetenskapliga kretsar.

Charles Darwin var en av fem brittiska icke kungliga personer under 1800-talet som fick en statlig begravning, trots att han uttryckligen ville ha en enkel begravning i närheten av sitt Down House. Hans grav finns i Westminster Abbey nära Sir John Herschel och Sir Isaac Newton.