I naturen med Dan Damberg  www.skillingaryd.nu Startsidan för natur

Kungsfiskaren vid Fågelforsdammen i Skillingaryd
Inlagt 14 januari 2008
– Ett avlägset visslande ljud, en rörelse i ögonvrån och jag stelnar till, blodtrycket ökar och jag inser att den är i närheten. Jag plockar upp kameran och smyger sakta, sakta mot det håll varifrån ljudet kommit vilket innebär uppströms från den nya träbron söder om det gamla fallet vid Fågelforsdammen.
– Vattnet i den gamla åfåran står alldeles stilla när jag närmar mig den branta strandbrinken, en liten gärdsmyg flyger sakta bort utefter vattnet men det är inte den jag är ute efter. Jag stannar, höjer min kikare med ena handen samtidigt som jag håller kameran redo för avtryck med den andra, och jag vågar knappt andas.
– Efter några sekunder får jag så se den, den kanske vackraste av våra svenska fåglar, kungsfiskaren, ”Alcedo attis”. Jag zoomar så mycket det går med objektivet och nere i grenverket sitter den, naturligtvis skymd av en större gren, men ändå en kungsfiskare och på fotoavstånd. Kameran klickar och jag känner en lyckokänsla av att för första gången få möjlighet att fotografera denna lilla ädelsten i orangerött och isblått.
– Jag är så nära att jag tydligt ser näbben, detta jättelika fångstredskap och konstaterar att den undre näbbhalvans bas är lika svart som näbben i övrigt vilket ger vid handen att det är en hanfågel. Honorna har nämligen en röd bas på sin undre näbbhalva, i övrigt är fåglarna lika.
– Eftersom jag är mycket nära kungsfiskaren vågar jag inte röra mig så grenen kan jag bara tyst förbanna i mitt inre och kungsfiskaren tycks tro att den är dess skydd som gör den osynlig för mig. Ett slags märkligt moment 22 vilket innebär ”gilla läget”.
– Efter någon minut beslutar jag mig för att testa den digitala zoomen för att kanske få en hyfsad närbild på fri hand och det hinner precis bli en bild innan kungsfiskaren visslar till, tar till vingarna och inom loppet av några sekunder är den borta, på stela vingar flög den nedströms gamla åfåran mot träbron och Lagans ordinarie åfåra.
– Jag tackar för uppvisningen och hoppas att vi ska ses snart igen. Bilden blev som den blev och bekräftar att den digitala zoomen, i princip, är värdelös.
– Kungsfiskaren är, som mina bilder visar en liten och kompakt fågel med stort huvud och lång rak näbb, bjärt blåfärgad med orangeröda markeringar. Kroppslängden är under nitton centimeter varav näbben utgör omkring fyra centimeter. Vingspannet är cirka tjugofem centimeter. Ryggen och stjärten är starkt blå, vingarna och huvudet är mörkare blå. Magen och en kindfläck är orange, näbben mörk, benen klarröda och fågeln är inte lätt att ta fel på.
– I Sverige lever kungsfiskaren i utkanten av sitt utbredningsområde. Arten kom inte hit förrän så sent som på 1800-talet. Under kalla vintrar skattas beståndet hårt och kan vissa år tappa upp till 95 % av individerna, vintern 1983–1984 var en sådan kall och besvärlig vinter.
– Kärnan i det svenska utbredningsområdet finns i de södra delarna av vårt land. Arten är annars spridd över en stor del av jordklotet, företrädesvis i varmare klimatzoner. Kungsfiskaren är normalt en stannfågel men svenska fåglar tvingas ofta, antingen, flytta söderut eller åtminstone söka öppet vatten under vintern. Den söker sin föda i snabb flykt nära vattenytan eller sitter på grenar ovanför vattnet och dyker ner för att fånga bytet vilket oftast är fisk. Boet grävs ut i en strandbrink och gången är meterlång, bobalen är oftast bara fiskben. Hanen har ofta två, ibland fler, partner och kan byta partner mellan kullarna. Arten är beroende av skyddade strandbrinkar för sin fortplantning och den gamla åfåran hyser minst ett sådant potentiellt häckningsställe.
– Åren 1974 och 1975 hittade jag och Magnus Ryman för första gången dess bo i en strandbrink alldeles öster om Movalla och åtminstone första året fick de ut flygga ungar. Arten saknar mer eller mindre naturliga fiender men markrovdjur som räv, mink och grävling plundrar ibland boet, vilket förmodligen hände med Movallahäckningen 1975. Emellanåt faller fåglar offer även för rovfåglar som duvhök. Kungsfiskaren är upptagen på Röda listan över hotade arter som sårbar, VU.