I naturen med Dan Damberg  www.skillingaryd.nu Startsidan för natur

Rusarebo äng i en vänlig grönskas rika dräkt - naturkrönika – torsdagen den 22 maj 2008
Inlagt 17 juni 2008

I denna natur- och kulturkrönika låter jag mest bilderna tala ety det är så vackert i naturreservatet Rusarebo äng, öster om Värnamo vid sjön Hindsen, att textspråket känns torftigt dock med hjälp av Carl David af Wirsén kan det bli så här vackert och poetiskt;
En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar.
Nu smeker vindens ljumma fläkt, de fagra örtesängar.
Och solens ljus, och lundens sus, och vågens sorl bland viden, förkunna sommartiden.

Rusarebo äng åt söder, ett gammalt bondelandskap som snart är försvunnet, tyvärr. Stenhögarna är så kallade odlingsrösen det vill säga. stenar som legat i vägen för bondens odlingsflit och därför rensats bort ur odlingsmarken och lagts i dessa stenhögar. Text och foto, Dan Damberg, 2008.

Den vackra skalbaggen lövträdlöpare. Text och foto, Dan Damberg, 2008.

Sankte Pers nycklar i mängder, som vanligt, men inte rekordmånga i år. Text och foto, Dan Damberg, 2008.
Sankte Pers nycklar, fridlyst orkidé. Text och foto, Dan Damberg, 2008.
Sankte Pers nycklar, minst 18 blommor. Text och foto, Dan Damberg, 2008.
Utsikt över Hindsen, vackert så det nästan gör ont. Text och foto, Dan Damberg, 2008.
Ekorrsvansmossa på gammal ek. Text och foto, Dan Damberg, 2008.
Skogsviol, hjärtlika blad. Text och foto, Dan Damberg, 2008.
Ekorrbär i knopp. Text och foto, Dan Damberg, 2008.
Smörboll, riklig på ängen. Text och foto, Dan Damberg, 2008.
Rusarebo äng åt söder. Text och foto, Dan Damberg, 2008.
Rönnens vackra blommor och en blomfluga. Text och foto, Dan Damberg, 2008.

Mimikry, en ofarlig blomfluga i en getingliknande ”dräkt” med gula och svarta varningsfärger vilket fungerar avskräckande på predatorer, det vill säga de som vill äta upp blomflugan, till exempel fåglar. Smart av flugan! Text och foto, Dan Damberg, 2008.

Häckvicker, nära släkt med ”gökaböxer”, det vill säga gökärt. Text och foto, Dan Damberg, 2008.

Tandrot, en av ängens rariteter, känd för sina groddknoppar i bladvecken vilka faller av och gror till exakta genetiska kopior av moderplantan, en så kallad klon. Den bildar naturligtvis även frön. Text och foto, Dan Damberg, 2008.

Bara ”skalet” är kvar av denna ask efter Gudrun eller Per men den vägrar att ge upp och lever vidare, en riktig ”tuffing”! Text och foto, Dan Damberg, 2008.