I naturen med Dan Damberg  www.skillingaryd.nu Startsidan för natur

Brunsprötad skymningssvärmare, en riktig jättelarv. En naturkrönika i tre bilder från 3 september 2008.
Text och bild, Dan Damberg, Skillingaryd
Vid en naturutflykt till Fåglabäck för några dagar sedan fick klass 1AB och 2AB vid Fågelforsskolan med fröknarna Kerstin Hasselberg och Anette Blomén uppleva något alldeles extra. I diket på vägen upp mot kolonilotterna kröp denna vackra och mäktiga jättelarv av arten brunsprötad skymningssvärmare.
Den trivdes ypperligt då den låg i ett stort bestånd av gulmåra som är favoritfödan för den som larv. Förpuppningen sker sedan nere i jorden och när den blir en färdig svärmare är det bara nektar som gäller.

Brunsprötad skymningssvärmare, foto Aimon Niklasson, Askim
Skymningssvärmare är ett släkte i fjärilsfamiljen svärmare med tre arter i Sverige. De är bruna till gråbruna med ett gulbeigeaktigt längsband på framvingarna, rosa på bakvingarna (syns ej på bilden) och vita teckningar på kroppen. Den enda arten som är bofast i landet är just brunsprötad skymningssvärmare, ”Hyles gállii”, som har ett vingspann på mellan 60 till 80 millimeter. Larven lever, som jag redan nämnt, på bland annat måror och dunörter. Släktets andra art vitsprötad skymningssvärmare, ”Hyles euphórbiae”, flyger årligen till Sverige från söder, medan den tredje arten vitribbad skymningssvärmare, ”Hyles lineáta”, ses mera sällan här hos oss. Den stora och mycket vackra fullbildade svärmaren på bilden förekommer i hela landet, i Europa och österut till Japan samt i den nordliga delen av Nordamerika. Den flyger mestadels i skymningen och i gryningen.